Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Leucin

Index Leucin

Leucin (Leu, L) je proteinogenní aminokyselina patřící mezi esenciální aminokyseliny a musí proto být lidmi přijímán v potravě.

55 vztahy: Acetylkoenzym A, Alaninový cyklus, Alfa-helix, Alifatická sloučenina, Amoniak, Aspartam, Bílkovina, Beta buňka, Beta-oxidace, Beta-skládaný list, Diabetes mellitus 2. typu, Dimer, DNA, Doplněk stravy, Enzym, Esenciální aminokyseliny, Genetická choroba, Ghrelin, Glukóza, Hematoencefalická bariéra, Hmotnostní spektrometrie, Hydrofobie, Hypothalamus, Inzulin, Isoleucin, Izomerie, Játra, Joseph Louis Proust, Kasein, Keratin, Ketóza, Ketogenní aminokyseliny, Ketolátky, Kináza, Konformace, Krevní plazma, Kyselina acetyloctová, Kyselina octová, Ledvina, Lepek, Ligand (biochemie), Lipidy, Lysin, Molární hmotnost, Mozek, Oxid uhličitý, Pšenice, Peptidová vazba, Potravinářské přídatné látky, Sval, ..., Toll-like receptor, Transkripční faktor, Transkripce (DNA), Tuková tkáň, Valin. Rozbalte index (5 více) »

Acetylkoenzym A

Vzorec acetyl-CoA; vlevo je přes atom síry navázaná acetyl skupina Acetylkoenzym A (zkratka acetyl-CoA) je makroergická sloučenina účinná v celé škále metabolických reakcí, kde je výchozím metabolitem zejména pro β-oxidaci mastných kyselin a pro biosyntézu lipidů v těle.

Nový!!: Leucin a Acetylkoenzym A · Vidět víc »

Alaninový cyklus

Alaninový cyklus Alaninový cyklus, nebo také alaninový-glukózový cyklus je vzájemná přeměna alaninu a pyruvátu ve svalu a játrech spojená s glukoneogenezí a proteolýzou.

Nový!!: Leucin a Alaninový cyklus · Vidět víc »

Alfa-helix

Schéma alfa-helixu (francouzsky) Alfa-helix („alfa-šroubovice“) je jeden ze dvou základních typů prostorového uspořádání bílkovin (konkrétně jejich tzv. sekundární struktury).

Nový!!: Leucin a Alfa-helix · Vidět víc »

Alifatická sloučenina

Isobutan Alifatické sloučeniny jsou organické sloučeniny, které jsou tvořeny atomy uhlíku propojenými do větvených nebo nevětvených řetězců a nejsou aromatické.

Nový!!: Leucin a Alifatická sloučenina · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Leucin a Amoniak · Vidět víc »

Aspartam

right Aspartam je jedno z nejznámějších umělých náhradních sladidel.

Nový!!: Leucin a Aspartam · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Leucin a Bílkovina · Vidět víc »

Beta buňka

Langerhansův ostrůvek - jádra zbarvena modře, inzulín beta buněk zbarven zeleně, glukagon alfa buněk zbarven červeně Beta buňka (B buňka) je vedle alfa a delta buňky další buněčný typ Langerhansových ostrůvků, které jsou součástí slinivky břišní.

Nový!!: Leucin a Beta buňka · Vidět víc »

Beta-oxidace

První dva kroky β-oxidace (německy) Beta-oxidace je proces, při němž dochází k postupné oxidaci mastných kyselin (řetězec delší než 8 uhlíků) až na acetyl-CoA, který dále postupuje do citrátového cyklu.

Nový!!: Leucin a Beta-oxidace · Vidět víc »

Beta-skládaný list

Beta-skládaný list (někdy jen skládaný list, anglicky beta sheet) je typ prostorového uspořádání bílkovin.

Nový!!: Leucin a Beta-skládaný list · Vidět víc »

Diabetes mellitus 2. typu

Diabetes melitus 2.

Nový!!: Leucin a Diabetes mellitus 2. typu · Vidět víc »

Dimer

kyseliny acetylsalicylové – aspirinu Dimer v biologii a chemii označuje molekulu složenou ze dvou menších podjednotek, tzv.

Nový!!: Leucin a Dimer · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Leucin a DNA · Vidět víc »

Doplněk stravy

Jako doplňky stravy se označují přípravky, které vypadají podobně jako léčivé přípravky (prodávají se v lékárnách i mimo ně), ale jsou zvláštní kategorií potravin.

Nový!!: Leucin a Doplněk stravy · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Leucin a Enzym · Vidět víc »

Esenciální aminokyseliny

Esenciální aminokyseliny jsou takové aminokyseliny, které živočišný organismus nedokáže syntetizovat de novo.

Nový!!: Leucin a Esenciální aminokyseliny · Vidět víc »

Genetická choroba

Genetická choroba, resp.

Nový!!: Leucin a Genetická choroba · Vidět víc »

Ghrelin

Ghrelin (z ghre znamenající „růst“, „hormon hladu“) je hormon zodpovědný za apetit.

Nový!!: Leucin a Ghrelin · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Leucin a Glukóza · Vidět víc »

Hematoencefalická bariéra

Nervová tkáň. 1) ependym, 2) neuron, 3) axon, 4) Schwannova buňka, 5) astrocyt, 6) myelinový obal, 7) mikroglie, 8) krevní vlásečnice Krevní kapiláry v mozku(skenovací elektronový mikroskop) Hematoencefalická bariéra je označení pro bariéru, která odděluje vnitřní prostředí mozku obratlovců od cévního systému v těle a umožňuje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví.

Nový!!: Leucin a Hematoencefalická bariéra · Vidět víc »

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrum Toluenu Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z anglického Mass spectrometry) je metoda analytické chemie.

Nový!!: Leucin a Hmotnostní spektrometrie · Vidět víc »

Hydrofobie

Hydrofobní neboli vody se bojící nebo vodu nesnášející jsou molekuly nebo povrchy neinteragující s vodou.

Nový!!: Leucin a Hydrofobie · Vidět víc »

Hypothalamus

Hypothalamus. Hypothalamus (původní český název je podhrbolí, slovensky se někdy nazývá podlôžko) je částí mezimozku (diencephalon).

Nový!!: Leucin a Hypothalamus · Vidět víc »

Inzulin

Inzulin hexamer, Human Inzulin (též insulin, inzulín, z lat. insula, ostrov) je hormon produkovaný B buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, který snižuje hladinu cukru v krvi.

Nový!!: Leucin a Inzulin · Vidět víc »

Isoleucin

Isoleucin (Ile, I) je jednou z 23 proteinogenních aminokyselin.

Nový!!: Leucin a Isoleucin · Vidět víc »

Izomerie

Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule.

Nový!!: Leucin a Izomerie · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Leucin a Játra · Vidět víc »

Joseph Louis Proust

Joseph Louis Proust (26. září 1754, Angers – 5. červenec 1826, Angers) byl francouzský chemik.

Nový!!: Leucin a Joseph Louis Proust · Vidět víc »

Kasein

Kasein, psáno také kazeín, je hlavní protein v savčím mléce.

Nový!!: Leucin a Kasein · Vidět víc »

Keratin

intermediární filementa z keratinu; konfokální mikroskop Keratin (mimo vědu též rohovina) je stavební bílkovina řazená mezi skleroproteiny.

Nový!!: Leucin a Keratin · Vidět víc »

Ketóza

Strukturní vzorec ketolátky ß-hydroxybutyrátu Jako ketóza se v biologii označuje stav organismu charakterizovaný zvýšenými hladinami ketolátek v krvi.

Nový!!: Leucin a Ketóza · Vidět víc »

Ketogenní aminokyseliny

Ketogenní aminokyseliny jsou aminokyseliny, které mohou být přímo degradovány na acetyl-CoA, který je prekurzorem ketolátek.

Nový!!: Leucin a Ketogenní aminokyseliny · Vidět víc »

Ketolátky

Ketolátky - aceton, acetacetát a beta-hydroxybutyrát Ketolátky, označované též jako ketonové látky, jsou v biochemii produkty rozkladu mastných kyselin za jistých metabolických podmínek, především během hladovění.

Nový!!: Leucin a Ketolátky · Vidět víc »

Kináza

Kináza (kinasa) je enzym, který přenáší fosfátovou skupinu z vysokoenergetické donorové molekuly (např. ATP) na určitou cílovou molekulu (substrát).

Nový!!: Leucin a Kináza · Vidět víc »

Konformace

Konformace je v chemii termín označující různá uspořádání molekul jedné sloučeniny, nejčastěji se používá u uhlovodíkových (organických) sloučenin.

Nový!!: Leucin a Konformace · Vidět víc »

Krevní plazma

Krevní plazma je tekutá složka krve, její nejobjemnější část.

Nový!!: Leucin a Krevní plazma · Vidět víc »

Kyselina acetyloctová

Kyselina acetyloctová (systematicky 3-oxobutanová kyselina) je chemická sloučenina o vzorci CH3COCH2COOH.

Nový!!: Leucin a Kyselina acetyloctová · Vidět víc »

Kyselina octová

Kyselina octová (lat. acidum aceticum), ethanová kyselina, je druhá nejjednodušší jednosytná organická (karboxylová) kyselina.

Nový!!: Leucin a Kyselina octová · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: Leucin a Ledvina · Vidět víc »

Lepek

Lepek, jinak také gluten, je všeobecný název pro skupinu složitých a nestravitelných glykoproteinů (prolaminů), které se vyskytují ve vetšině rostlin z rodu trávovitých (Poaceae) jako například pšenice, ječmen, žito, oves, teff a mnohé další obilniny.

Nový!!: Leucin a Lepek · Vidět víc »

Ligand (biochemie)

Myoglobin (modře) s navázaným ligandem hem (oranžově). Podle PDBID: 1MBO Ligand ve smyslu používaném v biochemii a farmakologii označuje látku, typicky malou molekulu, která vytváří komplex s biomolekulou a tato vazba má biologický význam.

Nový!!: Leucin a Ligand (biochemie) · Vidět víc »

Lipidy

strukturní vzorec triacylglycerolů Lipidy (z řeckého lipos tj. tučný) jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu.

Nový!!: Leucin a Lipidy · Vidět víc »

Lysin

Lysin (zkratka Lys, K) patří k proteinogenním aminokyselinám.

Nový!!: Leucin a Lysin · Vidět víc »

Molární hmotnost

Molární hmotnost je fyzikální veličina, která udává hmotnost jednotkového látkového množství dané látky (tedy hmotnost 1 molu).

Nový!!: Leucin a Molární hmotnost · Vidět víc »

Mozek

koncového mozku Mozek je orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Leucin a Mozek · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Leucin a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Pšenice

Pšenice (Triticum) je rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých (Poaceae) s přibližně 20 druhy.

Nový!!: Leucin a Pšenice · Vidět víc »

Peptidová vazba

Peptidová vazba, také peptidická vazba, je druhem kovalentní chemické vazby obsahující seskupení atomů –CO–NH–.

Nový!!: Leucin a Peptidová vazba · Vidět víc »

Potravinářské přídatné látky

Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou chemické látky, které se přidávají do potravin kvůli vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně, atd.

Nový!!: Leucin a Potravinářské přídatné látky · Vidět víc »

Sval

zad hladké svaloviny Sval, často také svalovina, je orgán, jehož funkcí je umožnění aktivního pohybu živočicha nebo jeho části.

Nový!!: Leucin a Sval · Vidět víc »

Toll-like receptor

Toll-like receptor 3; v jeho struktuře jsou patrné navázané různé pomocné skupiny, zejména cukerné složky Přenos signálu v soustavách Toll-like receptorů Toll-like receptor 4 Toll-like receptor (TLR, angl. název Toll-like se dá přeložit jako „receptor podobný genu Toll“) je skupina bílkovinných receptorů na povrchu cytoplazmatických membrán, schopných rozeznávat cizí, a tedy potenciálně nebezpečné struktury.

Nový!!: Leucin a Toll-like receptor · Vidět víc »

Transkripční faktor

Transkripční faktor p53 v komplexu s DNA Transkripční faktor je termín užívaný pro jakýkoliv protein, který má schopnost spouštět či jinak regulovat transkripci DNA.

Nový!!: Leucin a Transkripční faktor · Vidět víc »

Transkripce (DNA)

Vlákno DNA, od něhož vybíhají jednotlivé provazce právě vznikající ribozomální RNA(elektronový mikroskop, 40 000x) Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

Nový!!: Leucin a Transkripce (DNA) · Vidět víc »

Tuková tkáň

Tuková tkáň je tvořena adipocyty, buňkami specializovanými na uchovávání tuku, a slouží jako rezervoár energie v podobě tuku.

Nový!!: Leucin a Tuková tkáň · Vidět víc »

Valin

Valin (Val, V) je esenciální α-aminokyselina s nepolárním postranním řetězcem.

Nový!!: Leucin a Valin · Vidět víc »

Přesměrování zde:

(2S)-2-amin-4-methyl-pentanová kyselina, (2S)-2-amin-4-methyl-valerová kyselina, (2S)-2-amin-4-methylpentanová kyselina, (2S)-2-amin-4-methylvalerová kyselina, (2S)-2-amin-4-metyl-pentanová kyselina, (2S)-2-amin-4-metyl-valerová kyselina, (2S)-2-amin-4-metylpentanová kyselina, (2S)-2-amin-4-metylvalerová kyselina, (2S)-2-amino-4-methyl-pentanová kyselina, (2S)-2-amino-4-methyl-valerová kyselina, (2S)-2-amino-4-methylpentanová kyselina, (2S)-2-amino-4-methylvalerová kyselina, (2S)-2-amino-4-metyl-pentanová kyselina, (2S)-2-amino-4-metyl-valerová kyselina, (2S)-2-amino-4-metylpentanová kyselina, (2S)-2-amino-4-metylvalerová kyselina, (±)-2-amin-4-methylpentanová kyselina, (±)-2-amin-4-metylpentanová kyselina, (±)-2-amin-4-metylvalerová kyselina, (±)-2-amino-4-methylpentanová kyselina, (±)-2-amino-4-methylvalerová kyselina, (±)-2-amino-4-metylpentanová kyselina, (±)-2-amino-4-metylvalerová kyselina, 2-amin-4-methylpentanová kyselina, 2-amin-4-methylvalerová kyselina, 2-amin-4-metylpentanová kyselina, 2-amin-4-metylvalerová kyselina, 2-amino-4-methylpentanová kyselina, 2-amino-4-methylvalerová kyselina, 2-amino-4-metylpentanová kyselina, 2-amino-4-metylvalerová kyselina, Alfa-aminisohexanová kyselina, Alfa-aminisokapronová kyselina, Alfa-aminizohexanová kyselina, Alfa-aminizokapronová kyselina, Alfa-aminoisohexanová kyselina, Alfa-aminoisokapronová kyselina, Alfa-aminoizohexanová kyselina, Alfa-aminoizokapronová kyselina, E 641, E641, Kyselina (2S)-2-amin-4-methyl-pentanová, Kyselina (2S)-2-amin-4-methyl-valerová, Kyselina (2S)-2-amin-4-methylpentanová, Kyselina (2S)-2-amin-4-methylvalerová, Kyselina (2S)-2-amin-4-metyl-pentanová, Kyselina (2S)-2-amin-4-metyl-valerová, Kyselina (2S)-2-amin-4-metylpentanová, Kyselina (2S)-2-amin-4-metylvalerová, Kyselina (2S)-2-amino-4-methyl-pentanová, Kyselina (2S)-2-amino-4-methyl-valerová, Kyselina (2S)-2-amino-4-methylpentanová, Kyselina (2S)-2-amino-4-methylvalerová, Kyselina (2S)-2-amino-4-metyl-pentanová, Kyselina (2S)-2-amino-4-metyl-valerová, Kyselina (2S)-2-amino-4-metylpentanová, Kyselina (2S)-2-amino-4-metylvalerová, Kyselina (±)-2-amin-4-methylpentanová, Kyselina (±)-2-amin-4-methylvalerová, Kyselina (±)-2-amin-4-metylpentanová, Kyselina (±)-2-amin-4-metylvalerová, Kyselina (±)-2-amino-4-methylpentanová, Kyselina (±)-2-amino-4-methylvalerová, Kyselina (±)-2-amino-4-metylpentanová, Kyselina (±)-2-amino-4-metylvalerová, Kyselina 2-amin-4-methylpentanová, Kyselina 2-amin-4-methylvalerová, Kyselina 2-amin-4-metylpentanová, Kyselina 2-amin-4-metylvalerová, Kyselina 2-amino-4-methylpentanová, Kyselina 2-amino-4-methylvalerová, Kyselina 2-amino-4-metylpentanová, Kyselina 2-amino-4-metylvalerová, Kyselina alfa-aminisohexanová, Kyselina alfa-aminisokapronová, Kyselina alfa-aminizohexanová, Kyselina alfa-aminizokapronová, Kyselina alfa-aminoisohexanová, Kyselina alfa-aminoisokapronová, Kyselina alfa-aminoizohexanová, Kyselina alfa-aminoizokapronová, Kyselina α-aminisohexanová, Kyselina α-aminisokapronová, Kyselina α-aminizohexanová, Kyselina α-aminizokapronová, Kyselina α-aminoisohexanová, Kyselina α-aminoisokapronová, Kyselina α-aminoizohexanová, Kyselina α-aminoizokapronová, Α-aminisohexanová kyselina, Α-aminisokapronová kyselina, Α-aminizohexanová kyselina, Α-aminizokapronová kyselina, Α-aminoisohexanová kyselina, Α-aminoisokapronová kyselina, Α-aminoizohexanová kyselina, Α-aminoizokapronová kyselina.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »