Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Liberalismus

Index Liberalismus

Liberalismus (latinsky liber svobodný, liberalis svobody se týkající, svobodomyslný) je politický směr nebo také filosofický pohled, který stojí na tom, že svoboda je prioritní politická hodnota.

60 vztahy: Anarchismus, Anglie, Augusto Pinochet, Švýcarsko, Čína, Bezpečnost, Byrokracie, Centrální banka, Chile, Curych, Daň, Demokraté 66, Demokratická strana (USA), Diktatura, Ekonomická regulace, Ekonomie, Etatismus, Etika, Federalismus, Filosofie, François Bayrou, Friedrich August von Hayek, Hernando de Soto (ekonom), Hospodářství, Ideologie, Karl Popper, Keynesiánství, Klasický liberalismus, Komunismus, Konstitucionalismus, Konzervatismus, Laissez faire, Latina, Liberalismus v Česku, Liberálně demokratická strana (Spojené království), Libertinismus, Ludwig von Mises Institute, Morálka, Občanství, Objektivismus, Osvícenství, Participace, Peru, Politika, Právní stát, Právo, Rakouská škola, Režim, Socialismus, Sociální demokracie, ..., Sociální stát, Spojené státy americké, Stát, Strana pro otevřenou společnost, Strana svobodných občanů, Svoboda, Totalitarismus, Volný trh, Washingtonský konsenzus, 17. století. Rozbalte index (10 více) »

Anarchismus

Anarchismus je politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem (např. genderová nebo věková).

Nový!!: Liberalismus a Anarchismus · Vidět víc »

Anglie

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu.

Nový!!: Liberalismus a Anglie · Vidět víc »

Augusto Pinochet

Generál Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (25. listopadu 1915 Valparaíso – 10. prosince 2006 Santiago de Chile) byl vůdce chilské pravicové vojenské junty a později i prezident, vládnoucí v Chile v letech 1973 až 1990.

Nový!!: Liberalismus a Augusto Pinochet · Vidět víc »

Švýcarsko

Švýcarská konfederace či Švýcarské spříseženství, krátce Švýcarsko (zastarale Švýcary) – německy Schweizerische Eidgenossenschaft, Schweiz, francouzsky Confédération suisse, La Suisse, italsky Confederazione Svizzera, Svizzera, rétorománsky Confederaziun svizra, Svizra, latinsky Confoederatio Helvetica, Helvetia – je vnitrozemní stát ve střední Evropě.

Nový!!: Liberalismus a Švýcarsko · Vidět víc »

Čína

zakázaném městě, Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, kaligrafiez období Dynastie Sung, věštecká kost Čína (tradiční znaky: 中國, zjednodušené znaky: 中国, hanyu pinyin: Zhōngguó, český přepis: Čung-kuo; tento pojem ovšem neznamená „Říše středu“, jak praví žurnalistické klišé: ve starověku se jím označovaly „ústřední státy“, tedy státy seskupené v Centrální planině, které představovaly tradiční kolébku čínské starověké kultury) je geografická oblast a historické území v Asii.

Nový!!: Liberalismus a Čína · Vidět víc »

Bezpečnost

Bezpečnost je ochrana systému před hrozbami a riziky.

Nový!!: Liberalismus a Bezpečnost · Vidět víc »

Byrokracie

Byrokracie znamená původně vládu úředníků (byrokratů), racionální uspořádání výkonu správy a vlády prostřednictvím hierarchie nadřízenosti a podřízenosti placených zaměstnanců.

Nový!!: Liberalismus a Byrokracie · Vidět víc »

Centrální banka

Rezervní banky Indie, která je indickou ústřední bankou Centrální banka či ústřední banka, někdy též rezervní banka, monetární autorita nebo národní banka, je základní banka státu.

Nový!!: Liberalismus a Centrální banka · Vidět víc »

Chile

Chile, plným názvem Chilská republika (španělsky República de Chile), je přímořský stát ležící v jihozápadní části Jižní Ameriky při pobřeží Tichého oceánu.

Nový!!: Liberalismus a Chile · Vidět víc »

Curych

Curych je největší město Švýcarska a hlavní město stejnojmenného kantonu.

Nový!!: Liberalismus a Curych · Vidět víc »

Daň

Daň je zákonem (popřípadě i jinak) určená povinná platba do rozpočtu autority (např. státu), která je oprávněna ji vyhlásit.

Nový!!: Liberalismus a Daň · Vidět víc »

Demokraté 66

Democraten 66, zkratka D66 (Demokraté 66) je nizozemská sociálně liberální politická strana, jejímž předsedou je Alexander Pechtold.

Nový!!: Liberalismus a Demokraté 66 · Vidět víc »

Demokratická strana (USA)

Demokratická strana (Democratic Party) je vedle Republikánské strany jedna ze dvou předních amerických stran.

Nový!!: Liberalismus a Demokratická strana (USA) · Vidět víc »

Diktatura

Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma vlády, ve které je politická moc je držena diktátorem nebo politickou skupinou.

Nový!!: Liberalismus a Diktatura · Vidět víc »

Ekonomická regulace

Ekonomická regulace je v ekonomii regulace ve smyslu uplatňování zákonů a dalších závazných předpisů vlády nebo jiných institucí, které se používají k účelům jako je náprava selhání trhu či centrální plánovaní ekonomiky.

Nový!!: Liberalismus a Ekonomická regulace · Vidět víc »

Ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Nový!!: Liberalismus a Ekonomie · Vidět víc »

Etatismus

Etatismus (z franc. l´état, stát) je názor či postoj, který zdůrazňuje roli státu při řešení společenských a hospodářských problémů, případně chce rozšířit jeho působnost a pravomoci.

Nový!!: Liberalismus a Etatismus · Vidět víc »

Etika

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Nový!!: Liberalismus a Etika · Vidět víc »

Federalismus

Ostatní formy vlády Federalismus je systém vládnutí na území, kde existuje dělba politické moci mezi ústředními orgány se sídlem v hlavním městě a orgány nižších administrativně-územních jednotek, které mohou mít různé názvy (stát, spolková země, kanton, provincie...). Zatímco rozhodující celostátní kompetence, například právo řídit měnový systém či přijímat zahraničněpolitické rozhodnutí, si vyhrazuje centrum, podřízené celky nejednou disponují významnou politickou autonomií (například v otázkách školství, zdravotnictví, sociálních zařízení, silniční infrastruktury apod.).

Nový!!: Liberalismus a Federalismus · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Liberalismus a Filosofie · Vidět víc »

François Bayrou

François Bayrou (* 25. května 1951 v Bordères u Lourdes) je jedním z předních francouzských politiků, předseda francouzské UDF, bývalý europoslanec a spolupředseda evropské EDS.

Nový!!: Liberalismus a François Bayrou · Vidět víc »

Friedrich August von Hayek

Friedrich August von Hayek (8. května 1899 Vídeň – 23. března 1992 Freiburg) byl ekonom a filozof tzv.

Nový!!: Liberalismus a Friedrich August von Hayek · Vidět víc »

Hernando de Soto (ekonom)

Hernando de Soto (* 1941) je peruánský ekonom, známý svou prací v oboru informační ekonomii a důležitosti obchodu a vlastnických práv.

Nový!!: Liberalismus a Hernando de Soto (ekonom) · Vidět víc »

Hospodářství

Hospodářství může znamenat.

Nový!!: Liberalismus a Hospodářství · Vidět víc »

Ideologie

Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmů určité skupiny.

Nový!!: Liberalismus a Ideologie · Vidět víc »

Karl Popper

Sir Karl Raimund Popper (28. července 1902 Vídeň – 17. září 1994 Londýn) byl rakousko-britský filosof.

Nový!!: Liberalismus a Karl Popper · Vidět víc »

Keynesiánství

Keynesiánství, keynesovství či Keynesova ekonomie je ekonomický směr, který ospravedlňuje zásahy státu do veřejné ekonomické sféry.

Nový!!: Liberalismus a Keynesiánství · Vidět víc »

Klasický liberalismus

Klasický liberalismus je první moderní liberální filosofický směr, který klade důraz na osobní svobodu jednotlivce zajištěnou především minimálními státními zásahy.

Nový!!: Liberalismus a Klasický liberalismus · Vidět víc »

Komunismus

Karl Marx Komunismus (z latinského.

Nový!!: Liberalismus a Komunismus · Vidět víc »

Konstitucionalismus

Konstitucionalismus neboli ústavnost označuje bezvýjimečnou vládu ústavy, resp.

Nový!!: Liberalismus a Konstitucionalismus · Vidět víc »

Konzervatismus

Edmund Burke, zakladatel konzervativního myšlení Konzervatismus nebo konzervativismus (z lat. conservare, uchovávat) je vedle liberalismu a socialismu jednou ze tří hlavních politických ideologií.

Nový!!: Liberalismus a Konzervatismus · Vidět víc »

Laissez faire

„Laissez-faire“, někdy též „laissez-passer“ (franc. „nechte věcem volný průběh“) je heslo klasického liberalismu vyjadřující hlavní ekonomickou zásadu, aby stát nezasahoval do hospodářství a nesnažil se je řídit.

Nový!!: Liberalismus a Laissez faire · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Liberalismus a Latina · Vidět víc »

Liberalismus v Česku

Tento článek je historickým přehledem českých liberálních stran.

Nový!!: Liberalismus a Liberalismus v Česku · Vidět víc »

Liberálně demokratická strana (Spojené království)

Liberální demokraté je centristicko-levicová až centristická politická strana ve Velké Británii založená roku 1988 spojením Liberální strany a Sociálně demokratické strany.

Nový!!: Liberalismus a Liberálně demokratická strana (Spojené království) · Vidět víc »

Libertinismus

Libertinismus je způsob myšlení, znamená "volnomyšlenkářství", volnost názorů a mravů.

Nový!!: Liberalismus a Libertinismus · Vidět víc »

Ludwig von Mises Institute

Ludwig von Mises Institute (LvMI), se sídlem v Auburnu v Alabamě v USA je americká libertariánská organizace, která se zabývá výzkumem a vzděláváním na poli ekonomie, filozofie a politické ekonomie.

Nový!!: Liberalismus a Ludwig von Mises Institute · Vidět víc »

Morálka

Farse e moralità (Žerty a morálka), 1914 Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.

Nový!!: Liberalismus a Morálka · Vidět víc »

Občanství

Občanství je časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) fyzické osoby a daného státu.

Nový!!: Liberalismus a Občanství · Vidět víc »

Objektivismus

Objektivismus ve svém původním významu je označení pro směr v etice, který hlásá, že dobro existuje nezávisle na lidském vědomí.

Nový!!: Liberalismus a Objektivismus · Vidět víc »

Osvícenství

d'Alembertovy Encyklopedie Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení.

Nový!!: Liberalismus a Osvícenství · Vidět víc »

Participace

Participace (z lat. partem capere, mít podíl) znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem.

Nový!!: Liberalismus a Participace · Vidět víc »

Peru

Peru (ve španělštině Perú, kečuánsky Piruw) je stát v Jižní Americe.

Nový!!: Liberalismus a Peru · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Liberalismus a Politika · Vidět víc »

Právní stát

Právní stát (německy Rechtsstaat) je právní doktrína, podle které je státní moc omezena a podřízena právu.

Nový!!: Liberalismus a Právní stát · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Liberalismus a Právo · Vidět víc »

Rakouská škola

Rakouská škola je škola ekonomického myšlení vzniklá v 19.

Nový!!: Liberalismus a Rakouská škola · Vidět víc »

Režim

Režim (z franc. régime a lat. regimen, vládnutí) může označovat:;politika.

Nový!!: Liberalismus a Režim · Vidět víc »

Socialismus

Socialismus (z latinského socialis družný, společenský) je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví.

Nový!!: Liberalismus a Socialismus · Vidět víc »

Sociální demokracie

Sociální demokracie je středolevicová politická ideologie, která se přes ekonomické i sociální zásahy státu snaží dosáhnout sociální spravedlnosti uvnitř liberální demokracie a tržní ekonomiky.

Nový!!: Liberalismus a Sociální demokracie · Vidět víc »

Sociální stát

0–20%col-end Jako sociální stát je označován stát, který usiluje o zajištění blahobytu, přesněji podmínek slušného žití pro své občany.

Nový!!: Liberalismus a Sociální stát · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Liberalismus a Spojené státy americké · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Liberalismus a Stát · Vidět víc »

Strana pro otevřenou společnost

Strana pro otevřenou společnost (SOS) je česká liberálně-ekologická politická strana.

Nový!!: Liberalismus a Strana pro otevřenou společnost · Vidět víc »

Strana svobodných občanů

Strana svobodných občanů (zkráceně Svobodní, někdy nesprávně SSO) je česká klasicko-liberální a libertarianská, interlibertarian.altervista.org, zahrnují Svobodné mezi sebe:.

Nový!!: Liberalismus a Strana svobodných občanů · Vidět víc »

Svoboda

Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost.

Nový!!: Liberalismus a Svoboda · Vidět víc »

Totalitarismus

Totalitarismus (z latinského totus.

Nový!!: Liberalismus a Totalitarismus · Vidět víc »

Volný trh

Volný trh (někdy nazývaný svobodný trh) je systém nebo instituce směny, kde se ceny určují dohodou prodávajících a kupujících bez státní intervence a regulace.

Nový!!: Liberalismus a Volný trh · Vidět víc »

Washingtonský konsenzus

Washingtonský konsenzus je desatero hospodářských pravidel, sepsaných roku 1989 ekonomem Johnem Williamsonem jako pomoc rozvíjejícím se státům.

Nový!!: Liberalismus a Washingtonský konsenzus · Vidět víc »

17. století

17.

Nový!!: Liberalismus a 17. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Liberalizmus, Liberál, Liberální, Liberálové.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »