Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Limonen

Index Limonen

Limonen (systematický název 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyklohexen) je uhlovodík klasifikovaný jako cyklický terpen.

48 vztahy: Alkaloidy, Alkeny, Číslo EC (chemie), Biopalivo, Borovice, Botanika, Chiralita, Chlorovodík, Citron, Citrus, Cymen, Dermatitida, Destilace, Dieny, Enantiomer, Insekticid, Isopren, Izomerie, Kapalina, Karcinogen, Kationt, Ketony, Kosmetika, Krakování, Kyselina trifluoroctová, Lék, Ledvina, Maleinanhydrid, Markovnikovovo pravidlo, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, Molekula, Olej, Oxim, Pomeranč, Potkan, Prekurzor (chemie), Proton, Racemizace, Rakovina, Routovité, Rozpouštědlo, Stroj, Sulfan, Terpen, Terpentýn, Thioether, Uhlovodíky, Zásady (chemie).

Alkaloidy

Alkaloidy představují skupinu zásaditých organických sloučenin, které se tvoří při přeměně aminokyselin.

Nový!!: Limonen a Alkaloidy · Vidět víc »

Alkeny

Alkeny jsou nenasycené uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku v molekule s otevřeným řetězcem jednu dvojnou vazbu C.

Nový!!: Limonen a Alkeny · Vidět víc »

Číslo EC (chemie)

Číslo Evropské komise či číslo EC, též známé jako EC-no nebo EC#, je sedmimístný číselný kód přiřazovaný chemickým látkám, které jsou komerčně dostupné v Evropské unii.

Nový!!: Limonen a Číslo EC (chemie) · Vidět víc »

Biopalivo

sojového oleje Biopaliva jsou paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy a biologického odpadu.

Nový!!: Limonen a Biopalivo · Vidět víc »

Borovice

Borovice (Pinus) je rod stálezelených jehličnatých stromů, popřípadě keřů, z čeledi borovicovité.

Nový!!: Limonen a Borovice · Vidět víc »

Botanika

Botanika Botanika neboli rostlinopis či fytologie je přírodní věda spadající do velkého okruhu věd biologických.

Nový!!: Limonen a Botanika · Vidět víc »

Chiralita

Šroubovice s opačnou chiralitou aminokyseliny Cahn-Ingold-Prelogova pravidla pro určování R/S; číslování od nejtěžšího k nejlehčímu Chiralita označuje asymetrii prostorového rozložení objektu (např. molekuly), která je důležitá v některých oblastech vědy.

Nový!!: Limonen a Chiralita · Vidět víc »

Chlorovodík

Chlorovodík (HCl, systematický název chloran) je sloučenina chloru a vodíku.

Nový!!: Limonen a Chlorovodík · Vidět víc »

Citron

Citron (ilustrace) náhled Citrony Citron (nebo citrón) je plod citronovníku (Citrus limon).

Nový!!: Limonen a Citron · Vidět víc »

Citrus

Zajímavým citrusem je tzv. Buddhova ruka (''C. medica var. sarcodactylus'') Citrus (Citrus, česky nepřesně citroník) je běžné označení a zároveň rozsáhlý botanický rod rostlin z čeledi routovité (Rutaceae), které pochází z tropické a subtropické jihovýchodní Asie.

Nový!!: Limonen a Citrus · Vidět víc »

Cymen

Strukturní vzorec Cymen, též p-cymen nebo 4-isopropyltoluen nebo 4-methylkumen (systematický název 1-methyl-4-(1-methylethyl)benzen, sumární vzorec C10H14), je přirozeně se vyskytující aromatická organická sloučenina.

Nový!!: Limonen a Cymen · Vidět víc »

Dermatitida

Dermatitida (latinsky dermatitis) je společný termín pro všechny záněty kůže.

Nový!!: Limonen a Dermatitida · Vidět víc »

Destilace

Destilace je metoda oddělování kapalných látek založená na různé těkavosti složek ve vroucí kapalné směsi.

Nový!!: Limonen a Destilace · Vidět víc »

Dieny

Dieny nebo alkadieny jsou nenasycené uhlovodíky, které obsahují v řetězci dvě dvojné vazby.

Nový!!: Limonen a Dieny · Vidět víc »

Enantiomer

Enantiomery izomery alaninu Enantiomery (nebo také optické antipody) jsou dvě látky, které mají stejný sumární vzorec i strukturní vzorec, prostorové uspořádání jejich molekuly jsou však zrcadlové obrazy a současně je nelze ztotožnit, jinými slovy mají se k sobě jako pravá a levá ruka (nemají rovinu symetrie), označují se proto jako vzájemně enantiomorfní.

Nový!!: Limonen a Enantiomer · Vidět víc »

Insekticid

Letecké rozprašování insekticidů Insekticid je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních.

Nový!!: Limonen a Insekticid · Vidět víc »

Isopren

Isopren (též izopren), systematický název 2-methyl-buta-1,3-dien, je nenasycený uhlovodík odvozený z 1,3-butadienu, od něhož se liší methylovou skupinou na druhém uhlíku.

Nový!!: Limonen a Isopren · Vidět víc »

Izomerie

Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule.

Nový!!: Limonen a Izomerie · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Limonen a Kapalina · Vidět víc »

Karcinogen

Karcinogen (též kancerogen) je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Nový!!: Limonen a Karcinogen · Vidět víc »

Kationt

Kationt (též kation) je kladně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která odevzdala elektron, (nebo pohltila kationty vodíku, volné protony).

Nový!!: Limonen a Kationt · Vidět víc »

Ketony

Obecný strukturní vzorec ketonu Ketony jsou organické sloučeniny, které uprostřed uhlovodíkového řetězce obsahují karbonylovou skupinu (C.

Nový!!: Limonen a Ketony · Vidět víc »

Kosmetika

Rty po použití rtěnky Kosmetika je lidská činnost pečující o tělesnou krásu – krásu lidského těla.

Nový!!: Limonen a Kosmetika · Vidět víc »

Krakování

Krakování je tepelný rozklad uhlovodíků s delším řetězcem na uhlovodíky s kratším řetězcem.

Nový!!: Limonen a Krakování · Vidět víc »

Kyselina trifluoroctová

Kyselina trifluoroctová (TFA) je chemická sloučenina s chemickým vzorcem CF3CO2H.

Nový!!: Limonen a Kyselina trifluoroctová · Vidět víc »

Lék

Jeden ze způsobu podávání léků - injekce Lék je léčivo upravené do definitivní podoby, v jaké se používá a podává pacientovi (člověku nebo zvířeti).

Nový!!: Limonen a Lék · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: Limonen a Ledvina · Vidět víc »

Maleinanhydrid

Maleinanhydrid je organická sloučenina, anhydrid kyseliny maleinové.

Nový!!: Limonen a Maleinanhydrid · Vidět víc »

Markovnikovovo pravidlo

kyselinou bromovodíkovou Jako Markovnikovovo pravidlo (někdy též nesprávně nazýváno markovnikovo) se v organické chemii označuje pozorování založené na pravidle Zajcevově.

Nový!!: Limonen a Markovnikovovo pravidlo · Vidět víc »

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

upright Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, zkráceně IARC) je mezinárodní agentura, která je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO).

Nový!!: Limonen a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Limonen a Molekula · Vidět víc »

Olej

slunečnicový olej Olej je kapalina tvořená molekulami, které obsahují hydrofobní uhlovodíkové řetězce.

Nový!!: Limonen a Olej · Vidět víc »

Oxim

Obecný vzorec oximu. R a R’ jsou obecně organické řetězce. R’ může být pouze atom vodíku, v takovém případě se oxim přesněji nazývá '''aldoxim'''; v opačném případě složitějšího řetězce se jedná o '''ketoxim'''. Oxim je název funkční skupiny, ve které je na imin navázána hydroxylová skupina.

Nový!!: Limonen a Oxim · Vidět víc »

Pomeranč

Pomeranč (z lat. pomorancium, z pomum, jablko, a arancia, oranžová) je plod pomerančovníku čínského (Citrus sinensis) z čeledi routovité (Rutaceae).

Nový!!: Limonen a Pomeranč · Vidět víc »

Potkan

Potkan nebo potkan obecný (Rattus norvegicus) je velký myšovitý hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou (Rattus rattus).

Nový!!: Limonen a Potkan · Vidět víc »

Prekurzor (chemie)

Slovo prekurzor (též prekursor) označuje v chemii sloučeninu, která se účastní chemické reakce, kdy vzniká jiná sloučenina.

Nový!!: Limonen a Prekurzor (chemie) · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Limonen a Proton · Vidět víc »

Racemizace

Racemizace je chemický proces, při němž se enantiomerně čistá (je přítomen pouze jeden enantiomer) látka mění na směs několika enantiomerů.

Nový!!: Limonen a Racemizace · Vidět víc »

Rakovina

Normální buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou.

Nový!!: Limonen a Rakovina · Vidět víc »

Routovité

Třemdava bílá (''Dictamnus albus'') Kumquat (''Fortunella'') Routovité (Rutaceae) je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řád mýdelníkotvaré (Sapindales), která obsahuje asi 150 rodů a přibližně okolo 900 druhů rozšířených hlavně v tropech, subtropech a temperátní oblasti (mírný pás severní polokoule).

Nový!!: Limonen a Routovité · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Limonen a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Stroj

Stroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení na přeměny a využití energie, jimiž člověk rozšiřuje své síly a možnosti.

Nový!!: Limonen a Stroj · Vidět víc »

Sulfan

Emise sulfanu z moře u pobřeží Namibie Sulfan (zastarale sirovodík, H2S) je bezbarvý plyn.

Nový!!: Limonen a Sulfan · Vidět víc »

Terpen

Molekula isoprenu: 2-methyl-1,3-butadien Terpeny jsou organické sloučeniny převážně rostlinného původu.

Nový!!: Limonen a Terpen · Vidět víc »

Terpentýn

Terpentýn (též terpentin nebo terpentýnový olej) je tekutina získávaná destilací pryskyřice ze dřeva stromů, zejména z borovic.

Nový!!: Limonen a Terpentýn · Vidět víc »

Thioether

Thioethery.

Nový!!: Limonen a Thioether · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: Limonen a Uhlovodíky · Vidět víc »

Zásady (chemie)

Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+).

Nový!!: Limonen a Zásady (chemie) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

1-methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyklohexen, 1-metyl-4-prop-1-en-2-yl-cyklohexen, Dipenten.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »