Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Lindisfarne

+ Uložit koncept

Lindisfarne je přílivový ostrov u pobřeží severovýchodní Anglie.

41 vztahy: Anglie, Arts and Crafts, Řád svatého Benedikta, Biskup, Britská knihovna, Charles Rennie Mackintosh, Dánsko, Durham, Evangelium, Evangelium podle Jana, Evangelium podle Lukáše, Evangelium podle Marka, Evangelium podle Matouše, Industrializace, Iona, Irsko, Jindřich VIII. Tudor, Klášter, Londýn, Mnich, Molo, Normané, Northumbrie, Opat, Oxid vápenatý, Skotsko, Slapové jevy, Staroangličtina, Tudorovci, Vápenec, Vápenka, Vikingové, William Turner, 10. století, 1000, 1536, 19. století, 635, 793, 8. století, 883.

Anglie

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu.

Nový!!: Lindisfarne a Anglie · Vidět víc »

Arts and Crafts

"Artyčok" tapeta, vytvořil John Henry Dearle pro William Morris & Co., ''cca'' 1897 (Victoria and Albert Museum). Arts and Crafts (úplný název Arts and Crafts Exhibitions Society) je styl, který se rozvíjel kolem let 1880–1900.

Nový!!: Lindisfarne a Arts and Crafts · Vidět víc »

Řád svatého Benedikta

Řád svatého Benedikta (OSB) je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství.

Nový!!: Lindisfarne a Řád svatého Benedikta · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Lindisfarne a Biskup · Vidět víc »

Britská knihovna

Britská knihovna (British Library) je národní knihovnou Velké Británie a je jednou z nejvýznamnějších vědeckých knihoven, s kolekcí v rozsahu více než 150 miliónů položek, která je každý rok rozšiřována o další 3 milióny pložek.

Nový!!: Lindisfarne a Britská knihovna · Vidět víc »

Charles Rennie Mackintosh

Charles Rennie Mackintosh Charles Rennie Mackintosh (7. června 1868 Glasgow – 10. prosince 1928 Londýn) byl skotský architekt a designér.

Nový!!: Lindisfarne a Charles Rennie Mackintosh · Vidět víc »

Dánsko

Dánsko (dánsky Danmark) je země ležící v severní Evropě.

Nový!!: Lindisfarne a Dánsko · Vidět víc »

Durham

Durham je malé město a hlavní centrum City of Durham, metropolitního distriktu v anglickém hrabství Durham.

Nový!!: Lindisfarne a Durham · Vidět víc »

Evangelium

Codex Alexandrinus (řecký rukopis), Lukášovo evangelium Evangelium (řecky εὐαγγέλιον euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Nový!!: Lindisfarne a Evangelium · Vidět víc »

Evangelium podle Jana

El Greco: Jan Evangelista Evangelium podle Jana (zkratka J nebo Jan) je poslední z kanonických evangelií, čtvrtá kniha Nového zákona.

Nový!!: Lindisfarne a Evangelium podle Jana · Vidět víc »

Evangelium podle Lukáše

El Greco: Evangelista Lukáš Kolem 1608, Toledo Evangelium podle Lukáše (zkratka L nebo Lk) je třetí kniha v pořadí Nového zákona, nejdelší ze čtyř kanonických evangelií.

Nový!!: Lindisfarne a Evangelium podle Lukáše · Vidět víc »

Evangelium podle Marka

Evangelium podle Marka (zkratka Mk) je druhá kniha v pořadí Nového zákona a od 13. století bývá tradičně rozděleno do 16 kapitol.

Nový!!: Lindisfarne a Evangelium podle Marka · Vidět víc »

Evangelium podle Matouše

Sv. Matouš Evangeliář abatyše Ady, kolem 800. Evangelium podle Matouše (zkratka Mt nebo Mat) je jedno ze čtyř kanonických evangelií a v pořadí první kniha Nového zákona.

Nový!!: Lindisfarne a Evangelium podle Matouše · Vidět víc »

Industrializace

Industrializace je proces, během něhož dochází k proměně předprůmyslové společnosti, založené převážně na zemědělské (agrární) a řemeslné výrobĕ, ve společnost industriální, založenou na strojní, průmyslové výrobĕ.

Nový!!: Lindisfarne a Industrializace · Vidět víc »

Iona

Ostrov Iona Iona je malý ostrov souostroví Vnitřní Hebridy na západně od pevninské části Skotska.

Nový!!: Lindisfarne a Iona · Vidět víc »

Irsko

Irsko (také a, Irská republika) je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět šestin povrchu stejnojmenného ostrova. Irsko sousedí na severu s částí Spojeného království – Severním Irskem. Jeho břehy omývá na západě Atlantský oceán, na východě Irské moře, na jihovýchodě Svatojiřský průliv a na jihu Keltské moře. Irsko je unitární parlamentní republika v čele s prezidentem. Hlavním městem je Dublin. Samostatné Irsko je výsledkem mnoholetého boje za nezávislost na Spojeném království Velké Británie a Irska. 29. prosince 1937 se Irská republika stala nástupcem Irského svobodného státu, jenž byl založen 6. prosince 1922. Ačkoliv se irský hrubý domácí produkt na hlavu ve světovém měřítku pohybuje mezi 12. až 17. místem, v závislosti na zdroji, bývalo Irsko jedním z nejchudších států západní Evropy a mělo vysokou míru emigrace. V 50. letech 20. století byla zavedena ekonomie protekcionismu a Irsko se v roce 1973 připojilo k Evropskému společenství (současné Evropské unii). V 80. letech 20. století vedla ekonomická krize Irsko k započetí velkých ekonomických reforem. Následná liberální ekonomická politika (mj.

Nový!!: Lindisfarne a Irsko · Vidět víc »

Jindřich VIII. Tudor

Jindřich VIII.

Nový!!: Lindisfarne a Jindřich VIII. Tudor · Vidět víc »

Klášter

Klášter v Astinu, Itálie Klášter San Lazzaro degli Armeni v Benátkách, Itálie Klášter v Assisi, Itálie Klášter Stams, Rakousko Klášter de San Zoilo, Španělsko Refektář v klášteře Santa Maria Huerta, Španělsko Kapitulní síň v klášteře v Pontaut Klášter (z německého Kloster z latinského claustrum, uzavřené místo, latinsky monasterium) je instituce a budova nebo komplex budov, které slouží jako dlouhodobý příbytek pro duchovní a pracovní činnosti mnichů (monachů), mnišek (jeptišek) či laiků, kde žijí společně jako komunita na rozdíl od osaměle žijících poustevníků (eremitů).

Nový!!: Lindisfarne a Klášter · Vidět víc »

Londýn

Londýn (s výslovností) je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země při ústí řeky Temže.

Nový!!: Lindisfarne a Londýn · Vidět víc »

Mnich

benediktin) Buddhističtí mniši při výuce tradiční disputace. Tibet Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře, podřízenou konkrétnímu cíli víry.

Nový!!: Lindisfarne a Mnich · Vidět víc »

Molo

Říční molo nizozemském Scheveningenu Molo je pevná nebo plovoucí stavba, která slouží k zajištění přístupu k plavidlům kotvícím na vodní ploše nebo vodním toku.

Nový!!: Lindisfarne a Molo · Vidět víc »

Normané

červeně vyznačena území dobytá Normany Normané jsou potomci části Vikingů, kteří v 9. století obsadili severní Francii.

Nový!!: Lindisfarne a Normané · Vidět víc »

Northumbrie

Northumbrijské království či Království Northumbrie (staroanglicky Norþhymbra rīce) bylo jedno ze sedmi anglosaských království, rozkládající se v současné severní Anglii a jižním Skotsku, posléze také jedno z hrabství po roce 927 sjednoceného Anglického království.

Nový!!: Lindisfarne a Northumbrie · Vidět víc »

Opat

150px Opat je představený kláštera některých mužských řádů.

Nový!!: Lindisfarne a Opat · Vidět víc »

Oxid vápenatý

Oxid vápenatý (chemický vzorec CaO), triviálními názvy pálené vápno nebo též nehašené vápno je široce rozšířená běžně používaná chemická sloučenina.

Nový!!: Lindisfarne a Oxid vápenatý · Vidět víc »

Skotsko

Skotsko (skotsky a anglicky Scotland, skotskou gaelštinou Alba) je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.

Nový!!: Lindisfarne a Skotsko · Vidět víc »

Slapové jevy

Slapové jevy: A – Slunce, Země a Měsíc jsou v řadě, objevuje se '''skočné dmutí'''; B – Slunce, Země a Měsíc svírají pravý úhel, objevuje se '''hluché dmutí''' Slapové jevy, též slapy, jsou projevy slapových sil a představují diferencované působení gravitačních sil.

Nový!!: Lindisfarne a Slapové jevy · Vidět víc »

Staroangličtina

Stará angličtina či anglosaština (Englisc) je vývojová fáze angličtiny, která se užívala v Anglii a jižní části Skotska v 5.–12. století.

Nový!!: Lindisfarne a Staroangličtina · Vidět víc »

Tudorovci

Tudorovci, původně waleský rod Tewdur, připomínaný již ve 13. století, byli anglickou královskou dynastií od roku 1485 až do roku 1603.

Nový!!: Lindisfarne a Tudorovci · Vidět víc »

Vápenec

tureckém Pamukkale '''Vápenec''' ''(Malá Amerika v Českém Krasu)'' Vápenec je jemnozrnná až celistvá sedimentární hornina.

Nový!!: Lindisfarne a Vápenec · Vidět víc »

Vápenka

Pacoldova vápenka ve Velké Chuchli Vápenka je soubor průmyslových technologických celků, kde hlavní roli zastává pec určená k výrobě vápna.

Nový!!: Lindisfarne a Vápenka · Vidět víc »

Vikingové

Vikingové (vikingr-muži Fjordů, přídavné jméno vikinský spíše než vikingský) byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. – 11. století vydávali na „viking“ – loupeživé výpravy do jižní a západní Evropy.

Nový!!: Lindisfarne a Vikingové · Vidět víc »

William Turner

Joseph Mallord William Turner (23. dubna 1775 v Covent Garden v Londýně – 19. prosince 1851 v londýnském Chelsea) byl anglický romantický krajinář, jenž bývá pokládán za předchůdce impresionismu.

Nový!!: Lindisfarne a William Turner · Vidět víc »

10. století

10.

Nový!!: Lindisfarne a 10. století · Vidět víc »

1000

Rok 1000 byl přestupný rok, který začal v pondělí.

Nový!!: Lindisfarne a 1000 · Vidět víc »

1536

Bez popisu.

Nový!!: Lindisfarne a 1536 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Lindisfarne a 19. století · Vidět víc »

635

Bez popisu.

Nový!!: Lindisfarne a 635 · Vidět víc »

793

Bez popisu.

Nový!!: Lindisfarne a 793 · Vidět víc »

8. století

8.

Nový!!: Lindisfarne a 8. století · Vidět víc »

883

Bez popisu.

Nový!!: Lindisfarne a 883 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Klášter Lindisfarne.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »