Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Lineární algebra

Index Lineární algebra

Lineární algebra je odvětví matematiky, které se zabývá vektory, vektorovými prostory, soustavami lineárních rovnic a lineárními transformacemi.

33 vztahy: Abstraktní algebra, Algebra, Algoritmus, Archeologie, Arthur Cayley, Báze (lineární algebra), Determinant, Dimenze vektorového prostoru, Elektrický proud, Fanova rovina, Funkce, Funkcionální analýza, Hermann Grassmann, Kartézská soustava souřadnic, Kvaternion, Lineární zobrazení, Matematika, Matice, Přírodní vědy, Polynom, Posloupnost, Rychlost, Síla, Soustava lineárních rovnic, Společenské vědy, Tenzor, Vektor, Vektorový prostor, Vlastní vektory a vlastní čísla, William Rowan Hamilton, 1843, 1844, 1857.

Abstraktní algebra

Abstraktní algebra je oblast matematiky zkoumající abstraktní algebraické struktury.

Nový!!: Lineární algebra a Abstraktní algebra · Vidět víc »

Algebra

Algebra je odvětví matematiky zabývající se abstrakcí pojmů a vlastností elementárních matematických objektů, jako jsou čísla, polynomy, matice, apod.

Nový!!: Lineární algebra a Algebra · Vidět víc »

Algoritmus

Algoritmus je přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy.

Nový!!: Lineární algebra a Algoritmus · Vidět víc »

Archeologie

''Laténská socha z Mšeckých Žehrovic'' Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios).

Nový!!: Lineární algebra a Archeologie · Vidět víc »

Arthur Cayley

Arthur Cayley (16. srpna 1821, Richmond, Surrey, Velká Británie – 26. ledna 1895, Cambridge) byl britský matematik, spoluzakladatel moderní britské školy čisté matematiky.

Nový!!: Lineární algebra a Arthur Cayley · Vidět víc »

Báze (lineární algebra)

Práci s vektorovými prostory i samotnými vektory lze velmi ulehčit zavedením pojmu báze vektorového prostoru (krátce jen báze, angl. basis, pl. bases).

Nový!!: Lineární algebra a Báze (lineární algebra) · Vidět víc »

Determinant

Sarrusovým pravidlem Sarrusovým pravidlem V lineární algebře je determinant zobrazení, které přiřadí každé čtvercové matici A skalár det A. Determinantem čtvercové matice řádu n nazýváme součet všech součinů n prvků této matice takových, že v žádném z uvedených součinů se nevyskytují dva prvky z téhož řádku ani z téhož sloupce.

Nový!!: Lineární algebra a Determinant · Vidět víc »

Dimenze vektorového prostoru

Vektorový prostor je poněkud abstraktní pojem, který může být realizován prostřednictvím nejrůznějších matematických objektů.

Nový!!: Lineární algebra a Dimenze vektorového prostoru · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Lineární algebra a Elektrický proud · Vidět víc »

Fanova rovina

Grafické znázornění Fanovy roviny, čáry odpovídají přímkám Fanova rovina (pojmenovaná po italském matematikovi Gino Fanovi) je měřeno počtem prvků a přímek nejmenší projektivní rovina: obsahuje sedm bodů a sedm přímek.

Nový!!: Lineární algebra a Fanova rovina · Vidět víc »

Funkce

Slovo funkce je užíváno ve více významech.

Nový!!: Lineární algebra a Funkce · Vidět víc »

Funkcionální analýza

Funkcionální analýza je matematická disciplína spadající do matematické analýzy, zjednodušeně řečeno oproti klasické analýze pracuje na prostorech nekonečné dimenze.

Nový!!: Lineární algebra a Funkcionální analýza · Vidět víc »

Hermann Grassmann

Hermann Günther Grassmann (15. duben 1809, Štětín – 26. září 1877, Štětín) byl německý matematik a fyzik narozený na území dnešního Polska.

Nový!!: Lineární algebra a Hermann Grassmann · Vidět víc »

Kartézská soustava souřadnic

Body v rovinné kartézské soustavě souřadnic Bod v prostorové pravotočivé kartézské soustavě souřadnic Kartézská soustava souřadnic je taková soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé přímky, které se protínají v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic.

Nový!!: Lineární algebra a Kartézská soustava souřadnic · Vidět víc »

Kvaternion

V matematice jsou kvaterniony (z lat. quaternion, čtveřice) nekomutativní rozšíření oboru komplexních čísel.

Nový!!: Lineární algebra a Kvaternion · Vidět víc »

Lineární zobrazení

Pojmem lineární zobrazení (někdy též lineární transformace, angl. linear map, linear mapping, popř. linear transformation) se v matematice označuje takové zobrazení mezi vektorovými prostory X a Y, které zachovává vektorové operace sčítání a násobení skalárem.

Nový!!: Lineární algebra a Lineární zobrazení · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Lineární algebra a Matematika · Vidět víc »

Matice

Matice o m řádcích a n sloupcích Matice je v matematice obdélníkové či čtvercové schéma čísel nebo nějakých matematických objektů – prvků matice (též elementů matice).

Nový!!: Lineární algebra a Matice · Vidět víc »

Přírodní vědy

Přírodní vědy je označení pro soubor věd zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír, vycházející z přírodní filosofie.

Nový!!: Lineární algebra a Přírodní vědy · Vidět víc »

Polynom

Polynom (též mnohočlen) je výraz ve tvaru kde a_n \neq 0.

Nový!!: Lineární algebra a Polynom · Vidět víc »

Posloupnost

Jako posloupnost se v matematice označuje uspořádaný (konečný či nekonečný) soubor matematických objektů, očíslovaných obvykle přirozenými čísly.

Nový!!: Lineární algebra a Posloupnost · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Lineární algebra a Rychlost · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Lineární algebra a Síla · Vidět víc »

Soustava lineárních rovnic

V matematice a lineární algebře se jako soustava lineárních rovnic označuje množina lineárních rovnic.

Nový!!: Lineární algebra a Soustava lineárních rovnic · Vidět víc »

Společenské vědy

Společenské vědy jsou obecně vědy zabývající se člověkem a společností.

Nový!!: Lineární algebra a Společenské vědy · Vidět víc »

Tenzor

Tenzor je v matematice objekt, který je zobecněním pojmu vektor.

Nový!!: Lineární algebra a Tenzor · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Lineární algebra a Vektor · Vidět víc »

Vektorový prostor

Vektorový prostor (též lineární prostor) je ústředním objektem studia lineární algebry, v jehož rámci jsou definovány všechny ostatní důležité pojmy této disciplíny.

Nový!!: Lineární algebra a Vektorový prostor · Vidět víc »

Vlastní vektory a vlastní čísla

Jako vlastní vektor lineárního operátoru se označuje nenulový vektor, jehož směr se po transformaci tímto operátorem nezmění.

Nový!!: Lineární algebra a Vlastní vektory a vlastní čísla · Vidět víc »

William Rowan Hamilton

Sir William Rowan Hamilton (4. srpna 1805, Dublin – 2. září 1865, u Dunsinku) byl irský matematik, fyzik a astronom.

Nový!!: Lineární algebra a William Rowan Hamilton · Vidět víc »

1843

1843 (MDCCCXLIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Lineární algebra a 1843 · Vidět víc »

1844

1844 (MDCCCXLIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Lineární algebra a 1844 · Vidět víc »

1857

1857 (MDCCCLVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Lineární algebra a 1857 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »