Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Literatura

Index Literatura

Oxfordské univerzitě Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).

148 vztahy: Aliterace, Americká literatura, Anglická literatura, Antika, Aristotelés, Australská literatura, Autobiografie, Autoreference, Španělská literatura, Švédská literatura, Čínská literatura, Česká literatura, Beletrie, Brak (literatura), Charles Darwin, Chorvatská literatura, Civilizace, Dánská literatura, Dekonstruktivismus, Deník (literatura), Diskurz, Diskurzivní analýza, Dopis, Drama, Egyptská literatura, Eklekticismus, Epika, Esperantská literatura, Estetický formalismus, Estetika, Feminismus, Feministická literární teorie, Fikce, Filologie, Filosofie, Francouzská literatura, František Xaver Šalda, Funkce (lingvistika), Genderová studia, Genologie, Historický román, Hypotéza, Imaginace, Internet, Italská literatura, Izraelská literatura, Japonská literatura, Jazyk (lingvistika), Jazykový korpus, Jiří Pelán, ..., Josef Vojvodík, Julia Kristeva, Jurij Michajlovič Lotman, Kanadská literatura, Kauzalita, Klasicismus, Komedie, Kompozice literárního díla, Kontext (lingvistika), Kosmopolitismus, Kronika, Kultura, Kulturologie, Latina, Latinská literatura, Latinskoamerická literatura, Lingvistika, Literární žánr, Literární druh, Literární historie, Literární interpretace, Literární komparatistika, Literární kritika, Literární teorie, Literární věda, Litevská literatura, Lotyšská literatura, Lubomír Doležel, Lyrická poezie, Maďarská literatura, Makedonská literatura, Martin Hilský, Marxismus, Masmédia, Média, Metafora, Michel Foucault, Naratologie, Náboženství, Národ, Německá literatura, Nový historismus, Novela (literatura), Odborná literatura, Ontologie, Ozvláštnění, Přírodní vědy, Přirozený výběr, Petr A. Bílek, Poetika, Poetika (Aristotelés), Poezie, Polská literatura, Portugalská literatura, Postmoderna, Poststrukturalismus, Povídka, Próza, Prozódie (poezie), Psychologický román, Queer studia, Rakouská literatura, René Wellek, Revizionismus, Roland Barthes, Roman Jakobson, Román, Rukopis, Ruská literatura, Samizdat, Sémiotika, Seznam českých spisovatelů, Seznam řeckých spisovatelů, Slezská literatura, Slovenská literatura, Slovinská literatura, Sociální dějiny, Sociální konstruktivismus, Srbská literatura, Starověk, Stát, Střední Evropa, Strukturalismus, Stylistika, Syžet, Text, Textová kritika, Tisk, Tragédie, Trh (ekonomie), Tzvetan Todorov, Umberto Eco, Václav Černý, Verš, Vietnamská literatura, Viktor Šklovskij, Vladimir Jakovlevič Propp, Znak (lingvistika). Rozbalte index (98 více) »

Aliterace

Aliterace čili náslovný rým (starším pravopisem alliterace) je stylistická figura (literární technika) založená na tom, že se na začátku slov verše či na začátku několika slov opakuje stejná hláska nebo skupina hlásek, např.

Nový!!: Literatura a Aliterace · Vidět víc »

Americká literatura

Americká literatura je soubor literatur bývalých britských kolonií na území USA a literatury USA (od roku 1776).

Nový!!: Literatura a Americká literatura · Vidět víc »

Anglická literatura

Anglická literatura byla dlouho synonymem pro literaturu Britských ostrovů vůbec.

Nový!!: Literatura a Anglická literatura · Vidět víc »

Antika

Polykleitův Doryforos v římské kopii Antika (z latinského antiquitas „„dávné časy“) je v historiografii označení pro období starověku na území Řecka a Říma a jejich kulturu, na kterou navazoval a z ní čerpal Západní svět.

Nový!!: Literatura a Antika · Vidět víc »

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Literatura a Aristotelés · Vidět víc »

Australská literatura

Australská literatura je pojem zahrnující písemnictví vzniklé na území dnešní Austrálie (přesněji Australského společenství), ať už v jakémkoli jazyce.

Nový!!: Literatura a Australská literatura · Vidět víc »

Autobiografie

Autobiografie (z řeckého „vlastní“, „život“ a „psát“) je epický literární žánr spočívající v autorově vylíčení vlastního života, popřípadě některých jeho úseků.

Nový!!: Literatura a Autobiografie · Vidět víc »

Autoreference

Bájný had Úroboros, který se kouše do ocasu, je symbolem autoreference Autoreference je přímý nebo nepřímý odkaz (reference) k sobě samému.

Nový!!: Literatura a Autoreference · Vidět víc »

Španělská literatura

Miguel de Cervantes Saavedra Španělská literatura zahrnuje literární díla, vzniklá na území Španělska.

Nový!!: Literatura a Španělská literatura · Vidět víc »

Švédská literatura

Švédská literatura odkazuje na literaturu psanou švédsky nebo na literaturu psanou švédskými autory.

Nový!!: Literatura a Švédská literatura · Vidět víc »

Čínská literatura

Čínská literatura má dějiny dlouhé přibližně čtyři tisíce let.

Nový!!: Literatura a Čínská literatura · Vidět víc »

Česká literatura

Česká literatura je literatura psaná příslušníky českého etnika a jiných etnik psaná na území českého státu.

Nový!!: Literatura a Česká literatura · Vidět víc »

Beletrie

Termín beletrie (z francouzského belles-lettres) původně označoval veškerou uměleckou literaturu.

Nový!!: Literatura a Beletrie · Vidět víc »

Brak (literatura)

''The Boy Detective; or, the Crimes of London. A romance of modern times'' (1866) Brak je druh literatury, který neodpovídá kritériím literatury „vysoké“.

Nový!!: Literatura a Brak (literatura) · Vidět víc »

Charles Darwin

Charles Robert Darwin, FRS (12. února 1809 Shrewsbury – 19. dubna 1882 Downe) byl britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie.

Nový!!: Literatura a Charles Darwin · Vidět víc »

Chorvatská literatura

Chorvatská literatura patří k rodině evropských literatur.

Nový!!: Literatura a Chorvatská literatura · Vidět víc »

Civilizace

řecké starověké civilizaceInků. Civilizace (z latinského civis) je pojem označující vysokou úroveň duchovního a materiálního pokroku lidstva.

Nový!!: Literatura a Civilizace · Vidět víc »

Dánská literatura

Dánská literatura je literatura psaná dánsky, nebo literatura vzniklá na území dnešního Dánska.

Nový!!: Literatura a Dánská literatura · Vidět víc »

Dekonstruktivismus

Imperial War Museum v Manchesteru, Spojené království Dekonstruktivismus je architektonický styl postmoderní architektury, který je charakterizován hmotovou nevázaností a určitou tvarovou deformací, zájmem k formování povrchu a hmoty, nepravidelností tvarů, které popírají, narušují a deformují základní elementy architektury.

Nový!!: Literatura a Dekonstruktivismus · Vidět víc »

Deník (literatura)

Deník je literární dílo, koncipované jako série fiktivních nebo skutečných, zpravidla datovaných záznamů, pořizovaných průběžně v kratších časových intervalech (často v intervalu jednoho dne, odtud název).

Nový!!: Literatura a Deník (literatura) · Vidět víc »

Diskurz

Diskurz nebo také diskurs (z fr. discours, rozprava, přednáška, od lat. dis-currere, pobíhat sem a tam, rozebírat v řeči) znamená v běžné řeči rozpravu, pojednání nebo výklad o určitém tématu, a to buď ve formě dialogu několika mluvčích, nebo monologu.

Nový!!: Literatura a Diskurz · Vidět víc »

Diskurzivní analýza

Diskurzivní analýza je metoda kvalitativního výzkumu rozpracovaná sociálním konstruktivismem.

Nový!!: Literatura a Diskurzivní analýza · Vidět víc »

Dopis

Obraz Quodlibet od Cornelia Gysbrechtse Dopis je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby či instituce (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi), prostřednictvím třetí osoby či instituce (poštovního operátora či klienta).

Nový!!: Literatura a Dopis · Vidět víc »

Drama

Antické divadlo na ostrově Kós Drama (z řeckého δραν – dělání, čin) patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry.

Nový!!: Literatura a Drama · Vidět víc »

Egyptská literatura

Texty pyramid v pyramidě faraona Tetiho Kořeny egyptské literatury sahají až do starověkého Egypta.

Nový!!: Literatura a Egyptská literatura · Vidět víc »

Eklekticismus

Eklekticismus (nebo eklektismus, z řec. ek-lektos, vybraný) je v obecné rovině způsob tvorby a práce, který čerpá z cizích vzorů nebo z děl starších období a mísí je dohromady.

Nový!!: Literatura a Eklekticismus · Vidět víc »

Epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura je literární druh.

Nový!!: Literatura a Epika · Vidět víc »

Esperantská literatura

Esperantská literatura patří mezi nejmladší světové literatury, protože začala vznikat teprve po zveřejnění esperanta v roce 1887.

Nový!!: Literatura a Esperantská literatura · Vidět víc »

Estetický formalismus

Estetický formalismus je pojem z oblasti umění.

Nový!!: Literatura a Estetický formalismus · Vidět víc »

Estetika

Aesthetica Estetika (z řec. aisthetikos - vnímavost, cit (pro krásu)) je filosofická disciplína zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů.

Nový!!: Literatura a Estetika · Vidět víc »

Feminismus

Dháce Feminismus (z lat. femina, žena) je název pro komplex filosofií, sociálních teorií, politických hnutí a ideologií, jejichž cílem je výzkum a potírání jevů, které jsou feministy a feministkami považovány za projevy, příčiny a součást utlačování ženského pohlaví.

Nový!!: Literatura a Feminismus · Vidět víc »

Feministická literární teorie

Feministická literární teorie se zakládá na širokém a heterogenním spektru bádání, jejichž společným ohniskem je kritika androcentristického pohledu na literaturu.

Nový!!: Literatura a Feministická literární teorie · Vidět víc »

Fikce

Fikce (z lat. fictio, od fingó, utvářet, stavět, předstírat) je označení pro klam, zdání nebo výmysl.

Nový!!: Literatura a Fikce · Vidět víc »

Filologie

Slovo filologie je řeckého původu (φίλος „přítel“, λόγος „slovo“) a znamená doslova „přátelství se slovem“, s naukou aj.

Nový!!: Literatura a Filologie · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Literatura a Filosofie · Vidět víc »

Francouzská literatura

Francouzskou literaturou rozumíme literaturu psanou na území Francie, výjimečně i jinde (např. kolonie, autoři v exilu), na rozdíl od české do této literatury řadíme pouze literaturu psanou francouzsky, velmi zřídka i některé památky vzniklé na francouzském území v jiných jazycích (latina, hebrejština).

Nový!!: Literatura a Francouzská literatura · Vidět víc »

František Xaver Šalda

Huga Boettingra Liberec – Sokolská 354/33 (rodný dům F. X. Šaldy) František Xaver Šalda (známý také jako F. X. Šalda) (22. prosince 1867 Liberec – 4. dubna 1937, Praha) byl český literární kritik, novinář a spisovatel.

Nový!!: Literatura a František Xaver Šalda · Vidět víc »

Funkce (lingvistika)

Pojem funkce obecně zastupuje několik možných významů, které jsou různým způsobem vzájemně vzdálené, komplementární, nebo i zcela disjunktní.

Nový!!: Literatura a Funkce (lingvistika) · Vidět víc »

Genderová studia

Genderová studia (z anglického, též používaného gender studies) je mezioborová vědní a studijní disciplína zkoumající kulturně vzniklé rozdíly mezi muži a ženami, tzv.

Nový!!: Literatura a Genderová studia · Vidět víc »

Genologie

Genologie (z řec. genos – rod) je literárněvědná disciplína, která se zabývá teorií literárních druhů a žánrů.

Nový!!: Literatura a Genologie · Vidět víc »

Historický román

Historický román je román, jehož děj se odehrává v minulosti, kterou autor sám nezažil.

Nový!!: Literatura a Historický román · Vidět víc »

Hypotéza

Hypotéza (řecky ϋπόθεσις hypo-thesis, podklad, princip, předpoklad) znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale je zároveň formulovaná tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit.

Nový!!: Literatura a Hypotéza · Vidět víc »

Imaginace

Dvojexpozice) Imaginace (z lat. imago, obraz, představa) je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či „obrazy“, které se mohou vázat k předchozí zkušenosti jako vzpomínky („reproduktivní imaginace“), mohou však tento „materiál“ různě přetvářet a vytvářet tak nové představy („produktivní“ nebo „konstruktivní imaginace“, fantazie).

Nový!!: Literatura a Imaginace · Vidět víc »

Internet

Grafické znázornění části internetu Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.

Nový!!: Literatura a Internet · Vidět víc »

Italská literatura

Italská literatura je literatura psaná v italštině hlavně na území Itálie.

Nový!!: Literatura a Italská literatura · Vidět víc »

Izraelská literatura

Týden hebrejské knihy, 2005, Jeruzalém Izraelská literatura je literatura vycházející ve Státě Izrael.

Nový!!: Literatura a Izraelská literatura · Vidět víc »

Japonská literatura

Počátky Japonské literatury se datují do období 8.

Nový!!: Literatura a Japonská literatura · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Literatura a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Jazykový korpus

Jazykový korpus je (většinou rozsáhlý) soubor textů určitého jazyka, který slouží jednak pro lingvistický výzkum jazykové praxe, jednak jako datová základna pro tvorbu slovníků, korektorů, překladačů apod.

Nový!!: Literatura a Jazykový korpus · Vidět víc »

Jiří Pelán

Jiří Pelán (* 19. července 1950 v Českém Krumlově) je český literární historik a překladatel, především z románských jazyků, a vysokoškolský pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Nový!!: Literatura a Jiří Pelán · Vidět víc »

Josef Vojvodík

Josef Vojvodík (* 8. listopadu 1964 Bruntál), je český teoretik a historik umění, editor a překladatel.

Nový!!: Literatura a Josef Vojvodík · Vidět víc »

Julia Kristeva

Julia Kristeva (* 24. června 1941 Sliven, Bulharsko) je spisovatelka, lingvistka, psychoanalytička, profesorka francouzské Univerzity Paříž VII.

Nový!!: Literatura a Julia Kristeva · Vidět víc »

Jurij Michajlovič Lotman

Jurij Michajlovič Lotman (28. února 1922, Petrohrad – 28. října 1993, Tartu) byl sovětský sémiotik, literární a kulturní teoretik estonské národnosti a židovského původu.

Nový!!: Literatura a Jurij Michajlovič Lotman · Vidět víc »

Kanadská literatura

Kanadská literatura je pojem označující obvykle soubor literárních děl vzniklých na území Kanady.

Nový!!: Literatura a Kanadská literatura · Vidět víc »

Kauzalita

Kauzalita (z lat. causa, příčina) znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem.

Nový!!: Literatura a Kauzalita · Vidět víc »

Klasicismus

Kostel La Madeleine v Paříži portál s původními klasicistními dveřmi dochovaný v Olomouci Varšavě Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád.

Nový!!: Literatura a Klasicismus · Vidět víc »

Komedie

Komedie je literární nebo dramatický útvar, který vždy skončí šťastně (stejně jako pohádka).

Nový!!: Literatura a Komedie · Vidět víc »

Kompozice literárního díla

Kompozice literárního díla značí jednak uspořádání syžetu ve vztahu k fabuli — to je tzv.

Nový!!: Literatura a Kompozice literárního díla · Vidět víc »

Kontext (lingvistika)

Kontext je v lingvistice různě velké jazykové okolí sledované jednotky textu (věta, odstavec, verš apod.), které je relevantní pro její skladbu nebo význam.

Nový!!: Literatura a Kontext (lingvistika) · Vidět víc »

Kosmopolitismus

Kosmopolitismus (z řec. kosmos, svět, a polis, obec), česky světoobčanství, je teoretický postoj člověka, který chce být občanem kdekoli na světě.

Nový!!: Literatura a Kosmopolitismus · Vidět víc »

Kronika

Kronika (řecky chronos – čas, chronika – dějepisné knihy) je literární žánr vzniklý ve středověku, jedná se přitom o jeden z nejdůležitějších narativních historiografických pramenů.

Nový!!: Literatura a Kronika · Vidět víc »

Kultura

Skalní malby v Gobustanu (Ázerbájdžán) (Asi 8 000 př. n. l.) Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání.

Nový!!: Literatura a Kultura · Vidět víc »

Kulturologie

Kulturologie (z latiny: colere, cultus.

Nový!!: Literatura a Kulturologie · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Literatura a Latina · Vidět víc »

Latinská literatura

Jako latinskou literaturu označujeme literaturu, která vznikla ponejvíce na území římské říše a která je psána latinsky.

Nový!!: Literatura a Latinská literatura · Vidět víc »

Latinskoamerická literatura

Latinskoamerická literatura je literatura, napsaná spisovateli, pocházejícími z Latinské Ameriky.

Nový!!: Literatura a Latinskoamerická literatura · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Literatura a Lingvistika · Vidět víc »

Literární žánr

Literární žánr (z fr. genre – rod) je označení skupin literárních děl, jež mají společné znaky definované různými kritérii.

Nový!!: Literatura a Literární žánr · Vidět víc »

Literární druh

Literární druh je genologický termín, který označuje nejvyšší genologickou (žánroslovnou) rovinu: dělí veškerou literaturu na tři, resp.

Nový!!: Literatura a Literární druh · Vidět víc »

Literární historie

Literární historie je vedle literární teorie a kritiky jednou z hlavních disciplín literární vědy.

Nový!!: Literatura a Literární historie · Vidět víc »

Literární interpretace

Literární interpretace je obor literární vědy, který se začal rodit během 20. století.

Nový!!: Literatura a Literární interpretace · Vidět víc »

Literární komparatistika

Madame de Staël Friedrich Schlegel Literární komparatistika (někdy jen komparatistika, případně obecná a srovnávací literatura; německy Komparatistik/Vergleichende Literaturwissenschaft, francouzsky Littérature comparée; anglicky Comparative literature, z lat. comparare, srovnávat) je jednou z disciplín literární vědy.

Nový!!: Literatura a Literární komparatistika · Vidět víc »

Literární kritika

Literární kritika je pole literární diskuse, které si prostřednictvím recenzí a jiných textů klade za cíl interpretovat, hodnotit a třídit literární díla.

Nový!!: Literatura a Literární kritika · Vidět víc »

Literární teorie

Literární teorie je – vedle literární historie a kritiky – hlavní část literární vědy (vědy o literatuře).

Nový!!: Literatura a Literární teorie · Vidět víc »

Literární věda

Literární věda patří k humanitním vědám.

Nový!!: Literatura a Literární věda · Vidět víc »

Litevská literatura

Litevská literatura je literatura psaná Litevci, na území Litvy nebo v exilu.

Nový!!: Literatura a Litevská literatura · Vidět víc »

Lotyšská literatura

Jānis Rainis Lotyšská literatura je literaturou příslušníků lotyšského národa, nebo napsaná v lotyštině.

Nový!!: Literatura a Lotyšská literatura · Vidět víc »

Lubomír Doležel

Prof. PhDr. Lubomír Doležel, CSc., (3. října 1922 Lesnice – 28. ledna 2017) byl česko-kanadský lingvista a literární teoretik, zabývající se především stylistikou, naratologií a teorií fikce.

Nový!!: Literatura a Lubomír Doležel · Vidět víc »

Lyrická poezie

Lyrika je literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě.

Nový!!: Literatura a Lyrická poezie · Vidět víc »

Maďarská literatura

Maďarská literatura je literatura psaná příslušníky maďarského etnika a jiných etnik vytvořená převážně na území Maďarska.

Nový!!: Literatura a Maďarská literatura · Vidět víc »

Makedonská literatura

Spis O makedonských záležitostech Krste Misirkova je považován za přelomové dílo, které odstartovalo dějiny moderní makedonské literatury. Makedonská literatura patří k nejmladším členům evropské rodiny literatur.

Nový!!: Literatura a Makedonská literatura · Vidět víc »

Martin Hilský

Martin Hilský (* 8. dubna 1943 Praha) je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny, shakespearolog a manžel české překladatelky Kateřiny Hilské.

Nový!!: Literatura a Martin Hilský · Vidět víc »

Marxismus

Marxismus je politická praxe, filosofický a ideologický směr, který založil Karl Marx a v některých směrech rozvinul Friedrich Engels.

Nový!!: Literatura a Marxismus · Vidět víc »

Masmédia

Masmédium (často v množném čísle masmédia) je název pro prostředek či prostředky, které slouží k přenosu masmediálních obsahů, které jsou tvořeny mediálními organizacemi.

Nový!!: Literatura a Masmédia · Vidět víc »

Média

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je medium, množné číslo média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen.

Nový!!: Literatura a Média · Vidět víc »

Metafora

Metafora (metafora; – doslova „přenesení“) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti.

Nový!!: Literatura a Metafora · Vidět víc »

Michel Foucault

Michel Foucault (IPA /miʃɛl fukoː/, česky /mišel fukó/) (15. října 1926 Poitiers – 25. června 1984 Paříž) byl reprezentant francouzské intelektuální avantgardy sedmdesátých let, profesor Collège de France, filozof, sociolog a psycholog.

Nový!!: Literatura a Michel Foucault · Vidět víc »

Naratologie

Naratologie je označení pro větev literární teorie, která se zabývá zkoumáním způsobu vytváření fabulí, schématy jejího uspořádání a jejich typologií.

Nový!!: Literatura a Naratologie · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Literatura a Náboženství · Vidět víc »

Národ

Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

Nový!!: Literatura a Národ · Vidět víc »

Německá literatura

Německá literatura je (v užším smyslu) označení pro literaturu vzniklou na území dnešního Německa.

Nový!!: Literatura a Německá literatura · Vidět víc »

Nový historismus

Nový historismus je literárně-teoretická škola; směr literární interpretace, založený na myšlenkách Michela Foucaulta a Haydena Whitea.

Nový!!: Literatura a Nový historismus · Vidět víc »

Novela (literatura)

Novela (italsky novinka) je prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje.

Nový!!: Literatura a Novela (literatura) · Vidět víc »

Odborná literatura

Odborná nebo také naučná literatura je literární žánr, který slouží k prezentaci deklarativně přesných poznatků vědeckého charakteru získaných vlastním výzkumem nebo odvozených z dřívějších prací.

Nový!!: Literatura a Odborná literatura · Vidět víc »

Ontologie

Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy.

Nový!!: Literatura a Ontologie · Vidět víc »

Ozvláštnění

Ozvláštnění je termínem ruské formalistické školy.

Nový!!: Literatura a Ozvláštnění · Vidět víc »

Přírodní vědy

Přírodní vědy je označení pro soubor věd zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír, vycházející z přírodní filosofie.

Nový!!: Literatura a Přírodní vědy · Vidět víc »

Přirozený výběr

Přirozený výběr je proces, který dle rozmanitých kritérií vybírá z různorodé skupiny jedinců ty, které potlačuje nebo naopak zvýhodňuje.

Nový!!: Literatura a Přirozený výběr · Vidět víc »

Petr A. Bílek

Petr A. Bílek (* 1962 Vlašim) je český literární teoretik a historik, profesor Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Nový!!: Literatura a Petr A. Bílek · Vidět víc »

Poetika

Poetika je.

Nový!!: Literatura a Poetika · Vidět víc »

Poetika (Aristotelés)

Poetika (ve starším překladu jako O básnictví) je spis řeckého filosofa Aristotela, ve kterém se zabývá klasifikací dramatu (zejména tragédie, komedie) a poesií.

Nový!!: Literatura a Poetika (Aristotelés) · Vidět víc »

Poezie

Poezie (z řeckého poiésis – tvorba) je básnictví.

Nový!!: Literatura a Poezie · Vidět víc »

Polská literatura

Polská literatura je literaturou spjatou s územím polského státu a psanou příslušníky polského národa (doma i v zahraničí), a to převážně v polštině, ale také v jiných jazycích, jako je staroslověnština, latina, jidiš, němčina, ukrajinština, běloruština, nebo litevština.

Nový!!: Literatura a Polská literatura · Vidět víc »

Portugalská literatura

Portugalská literatura je pojem, který má několik významů.

Nový!!: Literatura a Portugalská literatura · Vidět víc »

Postmoderna

Postmoderna (také postmodernismus) je myšlenkový směr konce 20. století.

Nový!!: Literatura a Postmoderna · Vidět víc »

Poststrukturalismus

Poststrukturalismus je myšlenkový směr, jehož jádrem je kritika a transformace klasického strukturalismu (za jehož klíčové osobnosti můžeme považovat Émila Durkheima, Ferdinanda de Saussura, Claude Lévi-Strausse a Rolanda Barthese).

Nový!!: Literatura a Poststrukturalismus · Vidět víc »

Povídka

Povídka je prozaický epický útvar kratšího rozsahu než novela nebo román.

Nový!!: Literatura a Povídka · Vidět víc »

Próza

Próza (prosa), výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj.

Nový!!: Literatura a Próza · Vidět víc »

Prozódie (poezie)

Prozódie zkoumá zvukovou stránku jazyka.

Nový!!: Literatura a Prozódie (poezie) · Vidět víc »

Psychologický román

Psychologický román je typ románové tvorby, ve které je hlavním tématem niterný (psychologický) stav ústředních postav.

Nový!!: Literatura a Psychologický román · Vidět víc »

Queer studia

Queer studia představují interdisciplinární (mezioborovou) vědní a studijní disciplínu, jejímž středem zájmu je sexuální orientace a genderová identita.

Nový!!: Literatura a Queer studia · Vidět víc »

Rakouská literatura

Rakouská literatura je součástí německy psané literatury.

Nový!!: Literatura a Rakouská literatura · Vidět víc »

René Wellek

René Wellek (22. srpna 1903, Vídeň – 10. listopadu 1995, Hamden, Connecticut, USA) byl český a posléze americký literární vědec a komparatista.

Nový!!: Literatura a René Wellek · Vidět víc »

Revizionismus

Revizionismus (z lat. re-videre, re-visus, znovu prohlédnout, ověřit) je soustavné úsilí o přehodnocení, změny případně úpravy daného (stávajícího) stavu, ideologie nebo většinového názoru, a to ve společensky významné věci.

Nový!!: Literatura a Revizionismus · Vidět víc »

Roland Barthes

Roland Barthes (12. listopadu 1915 Cherbourg – 25. března 1980, Paříž) byl francouzský literární kritik a teoretik, filosof a sémiotik.

Nový!!: Literatura a Roland Barthes · Vidět víc »

Roman Jakobson

Roman Osipovič Jakobson (23. října 1896 Moskva, Rusko – 18. července 1982 Boston, USA) byl ruský lingvista, představitel strukturalismu a jeden z nejvýraznějších představitelů lingvistiky 20. století vůbec.

Nový!!: Literatura a Roman Jakobson · Vidět víc »

Román

Román je prozaický epický literární žánr, smyšlené vyprávění.

Nový!!: Literatura a Román · Vidět víc »

Rukopis

Proustova rukopisu ''Hledání ztraceného času''. Iluminovaný rukopis (1496) Rukopis (též manuskript) je v knihovnictví jakýkoliv dokument psaný rukou, tedy nikoliv vytištěný nebo reprodukovaný jiným způsobem.

Nový!!: Literatura a Rukopis · Vidět víc »

Ruská literatura

Ruská literatura je označení pro veškerou literaturu psanou v ruském jazyce obyvateli Ruska nebo ruskými emigranty.

Nový!!: Literatura a Ruská literatura · Vidět víc »

Samizdat

Samizdat (samo-vydáváno, rusky самиздат) je způsob, jakým občanští aktivisté obcházejí cenzuru v represivních režimech, zejména v zemích východního bloku v době studené války.

Nový!!: Literatura a Samizdat · Vidět víc »

Sémiotika

Sémiotika (z řec. σημειον sémeion, znak, označení) je nauka o znakových systémech.

Nový!!: Literatura a Sémiotika · Vidět víc »

Seznam českých spisovatelů

Seznam českých spisovatelů uvádí spisovatele, kteří působili na současném českém území, psali českým jazykem či se hlásili k české národnosti.

Nový!!: Literatura a Seznam českých spisovatelů · Vidět víc »

Seznam řeckých spisovatelů

Bez popisu.

Nový!!: Literatura a Seznam řeckých spisovatelů · Vidět víc »

Slezská literatura

Slezská literatura zahrnuje literaturu, která je spjata s historickým územím Slezska.

Nový!!: Literatura a Slezská literatura · Vidět víc »

Slovenská literatura

Žák Cyrila a Metoděje Gorazd se narodil pravděpodobně v okolí Nitry Chronica Hungarorum Matej Bel Pavel Jozef Šafárik Ľudovít Štúr Pavol Országh Hviezdoslav Slovenská literatura je literaturou Slováků, ať už tvořících na Slovensku či v zahraničí, a také literaturou vzniklou na Slovensku.

Nový!!: Literatura a Slovenská literatura · Vidět víc »

Slovinská literatura

Slovinská literatura patří k rodině evropských literatur.

Nový!!: Literatura a Slovinská literatura · Vidět víc »

Sociální dějiny

Sociální dějiny jsou historickou disciplínou, která se zabývá studiem lidské společnosti z hlediska sociálních procesů, trendů, struktur a jevů.

Nový!!: Literatura a Sociální dějiny · Vidět víc »

Sociální konstruktivismus

Sociální konstruktivismus je skupina sociologických směrů, které tvrdí, že sociální realita není jedinci objektivně dána jako fakt, ale je neustále znovu konstruována v procesu sociální interakce a komunikace.

Nový!!: Literatura a Sociální konstruktivismus · Vidět víc »

Srbská literatura

Srbská literatura odráží dějinný vývoj Srbů, Srbska v souvislosti s evropskými tradicemi a evropským literárním dědictvím.

Nový!!: Literatura a Srbská literatura · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Literatura a Starověk · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Literatura a Stát · Vidět víc »

Střední Evropa

datum přístupu.

Nový!!: Literatura a Střední Evropa · Vidět víc »

Strukturalismus

Strukturalismus je velmi široký vědecký směr i metoda v jazykovědě, literární vědě a jiných humanitních vědách, který vznikl ve 20. století.

Nový!!: Literatura a Strukturalismus · Vidět víc »

Stylistika

Stylistika je nauka o slohu.

Nový!!: Literatura a Stylistika · Vidět víc »

Syžet

Syžet (z francouzského le sujet – námět, látka, téma) je způsob, jakým jsou v literárním díle uspořádány tematické složky (tj. děj, postavy, vypravěč, prostředí) a jak jsou ztvárněny informace o fabuli: mohou být např.

Nový!!: Literatura a Syžet · Vidět víc »

Text

Text je v lingvistice spojitý jazykový útvar, který se uplatňuje v komunikaci jako komplexní jednotka sdělování.

Nový!!: Literatura a Text · Vidět víc »

Textová kritika

Textová kritika, též textologie nebo textově kritická metoda, se vyvinula z klasické filologie, aby zkoumala literární původ a redakci antických textů.

Nový!!: Literatura a Textová kritika · Vidět víc »

Tisk

Tisk je způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší tlakem stroje na papír nebo jiný potiskovaný materiál.

Nový!!: Literatura a Tisk · Vidět víc »

Tragédie

Tragédie (z řec. tragóidiá – zpěv kozlů, tragos – kozel, óidé – zpěv) je forma dramatu s vážným obsahem.

Nový!!: Literatura a Tragédie · Vidět víc »

Trh (ekonomie)

Wet market v Singapuru Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a služeb.

Nový!!: Literatura a Trh (ekonomie) · Vidět víc »

Tzvetan Todorov

Tzvetan Todorov, bulharsky Цветан Тодоров (1. března 1939, Sofie – 7. února 2017, Paříž) byl francouzsko-bulharský filozof, esejista a literární teoretik.

Nový!!: Literatura a Tzvetan Todorov · Vidět víc »

Umberto Eco

Umberto Eco (5. ledna 1932 Alessandria – 19. února 2016 Milán) byl italský sémiolog, estetik, filosof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny 60.

Nový!!: Literatura a Umberto Eco · Vidět víc »

Václav Černý

Václav Černý (26. března 1905 Jizbice u Náchoda – 2. července 1987 Praha) byl český literární vědec, spisovatel, překladatel a filozof.

Nový!!: Literatura a Václav Černý · Vidět víc »

Verš

Verš je obvykle definován jako celistvá rytmická a významová jednotka básnického textu.

Nový!!: Literatura a Verš · Vidět víc »

Vietnamská literatura

Vietnamská literatura označuje veškerou literaturu vzniklou na území dnešního Vietnamu, respektive na území říší, jež mu dějinně předcházely.

Nový!!: Literatura a Vietnamská literatura · Vidět víc »

Viktor Šklovskij

Viktor Borisovič Šklovskij (24. leden 1893, Petrohrad – 6. prosinec 1984, Moskva) byl sovětský spisovatel, filmový scenárista a literární a filmový teoretik, představitel ruského formalismu.

Nový!!: Literatura a Viktor Šklovskij · Vidět víc »

Vladimir Jakovlevič Propp

Vladimir Jakovlevič Propp (29. dubna 1895 Petrohrad – 22. srpna 1970 Leningrad) byl ruský lingvista, průkopník strukturalistického zkoumání lidových pohádek.

Nový!!: Literatura a Vladimir Jakovlevič Propp · Vidět víc »

Znak (lingvistika)

Znak je v lingvistice (resp. v sémiotice) definován jako „něco, co něco jiného zastupuje.“ Znak není přirozenou vlastností dané věci, nýbrž je jeho reprezentantem.

Nový!!: Literatura a Znak (lingvistika) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Písemnictví.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »