Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Lotyština

Index Lotyština

Lotyština (lotyšsky latviešu valoda) patří do skupiny baltských jazyků.

96 vztahy: Abeceda, Akuzativ, Angličtina, Archaismus, Švédsko, Židé, Ŗ, Baltské jazyky, Bělorusko, Bělorusové, Cedilla, Dativ, Dějiny lidstva, Diakritické znaménko, Dorozumívání, Dvojhláska, Estonci, Evropská unie, Fonetika, Fonologie, Genitiv, Germánské jazyky, Gramatika, Imigrace, Indoevropské jazyky, Instrumentál, Jazyk (lingvistika), Jānis Endzelīns, Jeruzalém, Jméno (mluvnice), Jmenný rod, Latgalština, Latinka, Litevština, Litevci, Livonština, Lokál, Lotyši, Lotyšsko, Melodie, Menšina, Mluvnický pád, Nářečí, Němčina, Německo, Neologismus, Nominativ, Obyvatelstvo, Ohýbání, Osobní jméno, ..., Pastor, Píseň, Písmeno, Písmo, Přídavné jméno, Přívlastek, Přízvuk, Překlad, Počítač, Poláci, Politika, Polsko, Populace, Praindoevropský jazyk, Pravopis, Princip, Purismus (lingvistika), Republika, Riga, Romové, Ruština, Rusifikace, Rusko, Rusové, Samohláska, Slabika, Slovanské jazyky, Slovenština, Slovo (formální jazyky), Sovětský svaz, Stát, Studium, Stylistika, Syntax, Telefon, Tradice, Tvarosloví, Ukrajina, Ukrajinci, Venkov, Vláda, Vodorovná čárka, Vokativ, Vzdělání, Základní škola, Znak (písmo). Rozbalte index (46 více) »

Abeceda

Vzorník písma Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky.

Nový!!: Lotyština a Abeceda · Vidět víc »

Akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: Lotyština a Akuzativ · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Lotyština a Angličtina · Vidět víc »

Archaismus

Archaismus je označení pro zastaralý jazykový prvek.

Nový!!: Lotyština a Archaismus · Vidět víc »

Švédsko

Švédsko (oficiálně Švédské království), v místní řeči, je jedním ze severských států na Skandinávském poloostrově v severní Evropě.

Nový!!: Lotyština a Švédsko · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Lotyština a Židé · Vidět víc »

Ŗ

Ŗ (minuskule ŗ) je speciální znak latinky.

Nový!!: Lotyština a Ŗ · Vidět víc »

Baltské jazyky

Baltské jazyky na pobřeží Baltu Baltské jazyky jsou skupina jazyků v indoevropské jazykové rodině, které kdysi používaly baltské národy (Baltové) na území rozprostírajícím se od Visly až po hranice Estonska.

Nový!!: Lotyština a Baltské jazyky · Vidět víc »

Bělorusko

Bělorusko, oficiálním názvem Běloruská republika (Respublika Belarus;, Respublika Belarus), je vnitrozemský stát ve východní Evropě.

Nový!!: Lotyština a Bělorusko · Vidět víc »

Bělorusové

Bělorusové (bělorusky беларусы) jsou slovanský národ náležící k jeho východní větvi.

Nový!!: Lotyština a Bělorusové · Vidět víc »

Cedilla

Cedilla či sedila (francouzsky „la cédille“) je diakritické znaménko.

Nový!!: Lotyština a Cedilla · Vidět víc »

Dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3.

Nový!!: Lotyština a Dativ · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Lotyština a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Diakritické znaménko

(Čeština, chorvatština, slovinština, finština aj.) (Němčina, maďarština, skandinávské jazyky aj.) (Portugalština aj.) (Krátká výslovnost) Prostý akcent v řecké alfabetě Diakritické znaménko (z řeckého διακριτικός diakritikós.

Nový!!: Lotyština a Diakritické znaménko · Vidět víc »

Dorozumívání

Alexandra Grahama Bella mluví do telefonu Dorozumívání (neboli komunikace) je proces sdělování a výměny informací, myšlenek, názorů, a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy, obvykle prostřednictvím společné soustavy symbolů.

Nový!!: Lotyština a Dorozumívání · Vidět víc »

Dvojhláska

Dvojhláska (diftong) je typ hlásek s tónovou strukturou, kde dochází k plynulému spojení dvou vokalických pozic do jednoho slabičného jádra.

Nový!!: Lotyština a Dvojhláska · Vidět víc »

Estonci

Estonci (estonsky: eestlased, dříve maarahvas) jsou ugrofinským národem žijícím zejména na území Estonska.

Nový!!: Lotyština a Estonci · Vidět víc »

Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Nový!!: Lotyština a Evropská unie · Vidět víc »

Fonetika

Fonetika (z řeckého φωνή phōnḗ, hlas, zvuk) je věda, která zkoumá zvukové projevy, zejména zvukovou stránku lidské řeči, fyziologický způsob artikulace (tvorby) těchto zvuků, jejich akustickou stránku a jejich vnímání.

Nový!!: Lotyština a Fonetika · Vidět víc »

Fonologie

Fonologie (fonémika) je lingvistická věda, která podobně jako fonetika zkoumá zvukovou stránku přirozeného jazyka.

Nový!!: Lotyština a Fonologie · Vidět víc »

Genitiv

Genitiv (zkratka GEN, česky též původník, roditel či přisvojník) je mluvnický pád, v češtině 2.

Nový!!: Lotyština a Genitiv · Vidět víc »

Germánské jazyky

němčina Germánské jazyky představují jednu z větví indoevropských jazyků.

Nový!!: Lotyština a Germánské jazyky · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Lotyština a Gramatika · Vidět víc »

Imigrace

Mešita ve Vídni; vzrůstající počet přistěhovalců z arabského světa se projevil i na náboženském složení celé země. Imigrace neboli přistěhovalectví (opakem je emigrace) je proces, při němž se na území státu usazují obyvatelé přicházející ze zahraničí.

Nový!!: Lotyština a Imigrace · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Lotyština a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Instrumentál

Instrumentál (zkratka INS nebo INSTR, česky též nástrojník) je mluvnický pád.

Nový!!: Lotyština a Instrumentál · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Lotyština a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Jānis Endzelīns

Jānis Endzelīns (22. února 1873, dvorec „Mičkēni“ u obce Mūrmuiža, Livonsko – 1. července 1961 Koknese Lotyšsko) byl lotyšský lingvista.

Nový!!: Lotyština a Jānis Endzelīns · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Lotyština a Jeruzalém · Vidět víc »

Jméno (mluvnice)

Ta slova nebo ucelená slovní spojení, která vykazují gramatické kategorie pádu, čísla a jmenného rodu (včetně nesklonných), se souhrnně nazývají jména.

Nový!!: Lotyština a Jméno (mluvnice) · Vidět víc »

Jmenný rod

Jmenný rod (lat. genus nominis či jen genus) je mluvnická kategorie jmen (lat. nomina), tedy podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a případně dalších slovních druhů, která ovlivňuje jejich skloňování a také tvary sloves, zejména příčestí.

Nový!!: Lotyština a Jmenný rod · Vidět víc »

Latgalština

Termín latgalština (latgalsky latgalīšu volūda) může mít dva významy.

Nový!!: Lotyština a Latgalština · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: Lotyština a Latinka · Vidět víc »

Litevština

Litevština (litevsky lietuvių kalba) patří do východní větve skupiny baltských jazyků.

Nový!!: Lotyština a Litevština · Vidět víc »

Litevci

Litevci jsou evropský národ, patřící k baltským národům, které obývají východní pobřeží Baltského moře.

Nový!!: Lotyština a Litevci · Vidět víc »

Livonština

Livonština (līvõ kēļ) je ugrofinský jazyk dříve užívaný v západní pobřežní části historického Livonska (dnešní Lotyšsko a Estonsko, zejména v okolí – jinak německojazyčné – Rigy).

Nový!!: Lotyština a Livonština · Vidět víc »

Lokál

Lokál (také lokativ, zkratka LOC, česky též místník) je mluvnický pád vyjadřující obvykle umístění v objektu, jehož pojmenování ohýbá.

Nový!!: Lotyština a Lokál · Vidět víc »

Lotyši

Lotyši (lotyšsky latvieši, livonsky laett) jsou evropským národem, který patří k baltské jazykové skupině, původnímu obyvatelstvu východního Pobaltí.

Nový!!: Lotyština a Lotyši · Vidět víc »

Lotyšsko

Lotyšsko, oficiálně Lotyšská republika (Latvijas Republika), je prostřední ze tří pobaltských zemí na jihovýchodním pobřeží Baltského moře a jeho Rižského zálivu.

Nový!!: Lotyština a Lotyšsko · Vidět víc »

Melodie

Melodii chápeme jako.

Nový!!: Lotyština a Melodie · Vidět víc »

Menšina

Menšina jako sociologický, politologický a kulturně antropologický pojem označuje dobře vymezenou skupinu osob, jež se odlišuje od okolní "většinové" společnosti a obvykle se i sama jako skupina chápe.

Nový!!: Lotyština a Menšina · Vidět víc »

Mluvnický pád

Pád je morfologická kategorie, kterou flexivní jazyky obvykle vyjadřují vztah jmen (nomin) ke slovesu či jiným větným členům.

Nový!!: Lotyština a Mluvnický pád · Vidět víc »

Nářečí

Nářečí neboli dialekt (adj. nářeční, zř. nářečový a dialektní, dialektový, zast. dialektický) je nespisovný jazykový útvar užívaný pouze mluvčími z určité geografické oblasti.

Nový!!: Lotyština a Nářečí · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Lotyština a Němčina · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Lotyština a Německo · Vidět víc »

Neologismus

Neologismus či neologizmus (z řec. neos logos, nové slovo), česky novotvar, je nově utvořené nebo přejaté slovo, přesněji lexikální jednotka.

Nový!!: Lotyština a Neologismus · Vidět víc »

Nominativ

Nominativ (zkratka NOM, z lat. nominativus od nominare.

Nový!!: Lotyština a Nominativ · Vidět víc »

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je soubor všech lidí obývajících určité území.

Nový!!: Lotyština a Obyvatelstvo · Vidět víc »

Ohýbání

Ohýbání (flexe) je modifikace tvarů slova (přesněji lexému), kterými se vyjadřují mluvnické kategorie, jako je např.

Nový!!: Lotyština a Ohýbání · Vidět víc »

Osobní jméno

Osobní jméno (antroponymum, z řec. ἄνθρωπος anthrópos, tj. člověk a ὄνομα onoma, tj. jméno, podle kontextu i úplné jméno) je vlastní jméno či soustava jmen, pod kterými je jednotlivý člověk znám.

Nový!!: Lotyština a Osobní jméno · Vidět víc »

Pastor

Německý pastor Lothar Koenig Pastor je titulem duchovních v některých protestantských církvích; někdy se používá i jako obecný název pro protestantské duchovní.

Nový!!: Lotyština a Pastor · Vidět víc »

Píseň

Píseň, písnička případně popěvek, je jeden ze základních typů hudebního projevu.

Nový!!: Lotyština a Píseň · Vidět víc »

Písmeno

A. Dürer Písmeno, případně litera z latinského littera, je jednotlivý písmový znak konkrétní abecedy odpovídající určité hlásce.

Nový!!: Lotyština a Písmeno · Vidět víc »

Písmo

Přehled písma po světě Písmo podle směru zápisu Písmo se používá na vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly.

Nový!!: Lotyština a Písmo · Vidět víc »

Přídavné jméno

Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum, Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu – Anotátorská příručka, Marie Mikulová a kol.

Nový!!: Lotyština a Přídavné jméno · Vidět víc »

Přívlastek

Přívlastek (atribut) je větný člen, který rozvíjí jiný jmenný větný člen.

Nový!!: Lotyština a Přívlastek · Vidět víc »

Přízvuk

Slovní přízvuk (akcent) je fonetický důraz na určitou slabiku slova, větný přízvuk (stress) je důraz na určitou část věty.

Nový!!: Lotyština a Přízvuk · Vidět víc »

Překlad

egyptských hieroglyfů Překlad je písemný převod (zpravidla také psaného) originálního textu z jednoho jazyka do druhého, provedeného překladatelem.

Nový!!: Lotyština a Překlad · Vidět víc »

Počítač

Zdroj, 7. Optická mechanika, 8. Pevný disk, 9. Počítačová klávesnice, 10. Počítačová myš Superpočítač v NASA Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu.

Nový!!: Lotyština a Počítač · Vidět víc »

Poláci

Poláci (polsky Polacy) jsou západoslovanský národ žijící hlavně v Polsku.

Nový!!: Lotyština a Poláci · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Lotyština a Politika · Vidět víc »

Polsko

Polsko (pol. Polska), oficiální název Polská republika (PR, pol., RP), je stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Lotyština a Polsko · Vidět víc »

Populace

Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v daném čase.

Nový!!: Lotyština a Populace · Vidět víc »

Praindoevropský jazyk

kurganové hypotézy, přibližně 4000–1000 př. n. l. Purpurová oblast reprezentuje předpokládanou indoevropskou pravlast, červená oblast osídlenou okolo roku 2500 př. n. l., oranžová okolo roku 1000 př. n. l. Praindoevropština, protoindoevropština či indoevropština (zkratke ide. či PIE) je lingvistická rekonstrukce společného předka indoevropských jazyků.

Nový!!: Lotyština a Praindoevropský jazyk · Vidět víc »

Pravopis

Pravopis (též ortografie či starším pravopisem orthografie, z řeckého, což je složenina ze slov (orthos) správný a (grafos) píšící), je ustálený způsob záznamu zvukové podoby spisovného jazyka systémem grafických znaků.

Nový!!: Lotyština a Pravopis · Vidět víc »

Princip

Princip (z lat. principium, počátek) je základní a obecně uznávané myšlenkové východisko, zásada, pravidlo, zákon, které se nedokazuje, ale z něhož lze chápat nebo odvozovat další důsledky pro jednání nebo poznání.

Nový!!: Lotyština a Princip · Vidět víc »

Purismus (lingvistika)

Purismus či purizmus (z latinského purus 'čistý') je úsilí o stylovou čistotu v tvorbě.

Nový!!: Lotyština a Purismus (lingvistika) · Vidět víc »

Republika

Republika (z latinského res publica věc veřejná) je forma státu, v němž jsou hlava státu (obvykle prezident) i parlament voleni na určité období.

Nový!!: Lotyština a Republika · Vidět víc »

Riga

Riga (lotyšsky) je hlavní město Lotyšska.

Nový!!: Lotyština a Riga · Vidět víc »

Romové

Romové (exoetnonymum Cikáni) jsou etnikum, jehož kořeny sahají do středověké Indie.

Nový!!: Lotyština a Romové · Vidět víc »

Ruština

Ruština (rusky) je nejužívanější slovanský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor, zvaný rusistika.

Nový!!: Lotyština a Ruština · Vidět víc »

Rusifikace

Rusifikace je jazyková, kulturní a politická integrace a asimilace neruského obyvatelstva Ruské říše, resp.

Nový!!: Lotyština a Rusifikace · Vidět víc »

Rusko

Rusko, oficiálním názvem Ruská federace (Rossijskaja federacija), je s rozlohou 17 125 191 km² největší stát světa.

Nový!!: Lotyština a Rusko · Vidět víc »

Rusové

Rusové, zastarale též Velkorusové (v kontrastu s příbuznými Malorusy/Ukrajinci a Bělorusy), jsou východoslovanské etnikum, převážně žijící v Rusku a sousedních zemích.

Nový!!: Lotyština a Rusové · Vidět víc »

Samohláska

Samohlásky (vokály) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem je tón, na rozdíl od souhlásek nevzniká při jejich artikulaci šum.

Nový!!: Lotyština a Samohláska · Vidět víc »

Slabika

Slabika je nejmenší organizační jednotka řeči, kterou vyslovujeme, část slova vyslovená jedním nárazem dechového proudu.

Nový!!: Lotyština a Slabika · Vidět víc »

Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Lotyština a Slovanské jazyky · Vidět víc »

Slovenština

Trnavě Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka.

Nový!!: Lotyština a Slovenština · Vidět víc »

Slovo (formální jazyky)

V teorii formálních jazyků, jedné z oblastí teoretické informatiky, slovo označuje konečnou posloupnost znaků dané abecedy.

Nový!!: Lotyština a Slovo (formální jazyky) · Vidět víc »

Sovětský svaz

Sovětský svaz (Sovětskij Sojuz), oficiálním názvem Svaz sovětských socialistických republik, zkráceně SSSR (rusky, СССР, Sojuz Sovětskich Socialističeskich Respublik), byl eurasijský stát se socialistickým zřízením, který existoval v rozmezí let 1922 až 1991 na většině území dřívějšího Ruského impéria.

Nový!!: Lotyština a Sovětský svaz · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Lotyština a Stát · Vidět víc »

Studium

Studium je cílená a systematická činnost, směřující k získávání znalostí, zkušeností nebo k získávání poznatků vůbec.

Nový!!: Lotyština a Studium · Vidět víc »

Stylistika

Stylistika je nauka o slohu.

Nový!!: Lotyština a Stylistika · Vidět víc »

Syntax

Syntax neboli skladba (zastarale větosloví) je lingvistická disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve větě (mj. větnými členy), správným tvořením větných konstrukcí a slovosledem.

Nový!!: Lotyština a Syntax · Vidět víc »

Telefon

Telefon Siemens s tlačítkovou volbou (po 2000) Veřejné telefonní budky v roce 2015 v Campeche (Mexiko). Telefon (řecky: téle.

Nový!!: Lotyština a Telefon · Vidět víc »

Tradice

Tradice (lat. traditio.

Nový!!: Lotyština a Tradice · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Lotyština a Tvarosloví · Vidět víc »

Ukrajina

Ukrajina je země ležící ve východní Evropě; na východě hraničí s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem (včetně neuznaného Podněstří), Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s Běloruskem.

Nový!!: Lotyština a Ukrajina · Vidět víc »

Ukrajinci

Ukrajinci jsou východoslovanský národ.

Nový!!: Lotyština a Ukrajinci · Vidět víc »

Venkov

Česká venkovská krajina. Venkov je prostor mimo městské osídlení, který je charakterizován nižší hustotou zalidnění a tradičním zaměřením na zemědělství.

Nový!!: Lotyština a Venkov · Vidět víc »

Vláda

Alexandra Salmonda Vláda, kabinet nebo sbor ministrů (britsky také cabinet, americky také administration) je nejvyšší ústřední orgán výkonné moci některých zemí; ve federaci to může také být nejvyšší orgán státu (např. v Německu).

Nový!!: Lotyština a Vláda · Vidět víc »

Vodorovná čárka

Vodorovná čárka (¯) je diakritické znaménko označující většinou délku, které se umísťuje nad znak samohlásky, vzácně pod ní (podtržítko) nebo nad znak souhlásky). Někdy je nazýváno podle angličtiny také macron, z řeckého – makrón, „dlouhý“. Používá se v latině, lotyštině, litevštině, maorštině a havajštině k označení délky a v pchin-jinu a IPA k označení tónu. Také se používá v japonštině, v latinské skripci. Mimo diakritiku má své využití také v matematice, kde se mu říká "pruh".

Nový!!: Lotyština a Vodorovná čárka · Vidět víc »

Vokativ

Vokativ (zkratka VOC, česky též volatel) je mluvnický pád, v češtině 5.

Nový!!: Lotyština a Vokativ · Vidět víc »

Vzdělání

Vzdělání je souhrn znalostí, dovedností a schopností, které lidé získávají prostřednictvím vzdělávání, výuky a studia.

Nový!!: Lotyština a Vzdělání · Vidět víc »

Základní škola

Základní škola je celosvětově základní článek vzdělávání nezletilých.

Nový!!: Lotyština a Základní škola · Vidět víc »

Znak (písmo)

Řecké písmeno „lambda“ V typografii je znak základní jednotkou psaného jazyka, psaného nebo tištěného projevu.

Nový!!: Lotyština a Znak (písmo) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Lotyšský jazyk, Lotyšština.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »