Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Média

Index Média

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je medium, množné číslo média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen.

125 vztahy: Agrese, Alkoholický nápoj, Autobus, Automobil, Autor, Balon, Barva, Billboard, Bolest, Budoucnost, Cílová skupina, Chrám, Cigareta, Daň, Dělba práce, Dealer, Definice, Direct mail, Distribuce, Divák, Domácnost, Dopravní prostředek, DVD, E-mail, Ekonomie, Ekonomika, Emoce, Encyklopedie, Existence, Fakt, Fenomén, Film, Firma, Grafika, Gramofonová deska, Hliněná tabulka, Holografie, Hrací automat, Hudba, Informační společnost, Informace, Interlocking directorate, Internet, Inzerát, Kečup, Kino, Kniha, Kombinace, Kongres, Kontakt, ..., Krev, Latina, Látka, Letadlo, Leták, Manufaktura, Masmédia, Mast, Média, Mluvené slovo, Mozek, Nástroj, Nezávislost, Noviny, Obal, Obchod, Objekt, Obraz, On-line a off-line, Osoba, Patologie, Předmět, Přednáška, Plakát, Počítač, Podnikání, Polemika, Pompeje, Pověst, Právní osobnost, Prognóza, Propagace, Prospekt, Prostředí, Psychoaktivní droga, Public relations, Reklama, Reliéf (sochařství), Rozhlas, Rupert Murdoch, Rytířský turnaj, Rytmus, Skutečnost, Slovník, Smysl (biologie), Spread the Word, Starověký Řím, Starověký Egypt, Stát, Světlo, Technika, Telefon, Televize, Teorie, Text, Tisk, Tramvaj, Tržiště, Tržní ekonomika, Trh (ekonomie), Trhy, Tvar, Ulice, Výrobek, Výstava, Veřejnost, Veletrh, Verze, Video, Videokazeta, Vražda, Zboží, Zvuk, 14. století, 19. století. Rozbalte index (75 více) »

Agrese

Agrese (z lat. agressio, výpad, útok) v psychologicko-sociologickém pojetí znamená napadení, útočné jednání, které se projevuje záměrným poškozováním nebo násilným omezováním jiné osoby nebo věci.

Nový!!: Média a Agrese · Vidět víc »

Alkoholický nápoj

Různé alkoholické nápoje Alkoholické nápoje (zkráceně nazývané alkohol) jsou nápoje, obsahující přes 0,75 % objemových procent ethanolu.

Nový!!: Média a Alkoholický nápoj · Vidět víc »

Autobus

Městský autobus v Mannheimu Autobus na pohlednici z doby kolem roku 1900 Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po silnici.

Nový!!: Média a Autobus · Vidět víc »

Automobil

upright.

Nový!!: Média a Automobil · Vidět víc »

Autor

Autor či autorka je označení osoby, která je původcem díla, slovo pochází z latinského autor, auctor, což znamená původce, tvůrce, ale původně to označovalo rozmnožovatel z latinského augere (resp. jeho trpného příčestí auctus) zvětšovat, množit (podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rejzka).

Nový!!: Média a Autor · Vidět víc »

Balon

Horkovzdušný balón Balon (správně také balón, odborně aerostat) je zařízení lehčí vzduchu, které se na principu Archimédova zákona pohybuje vzduchem.

Nový!!: Média a Balon · Vidět víc »

Barva

Barva je vlastnost světla resp.

Nový!!: Média a Barva · Vidět víc »

Billboard

Smíchově v Praze, 2015 dálnici D1 Billboard je velká plakátovací reklamní plocha obvykle umístěná poblíž hlavních dopravních cest a na dalších místech, kde se obvykle vyskytuje hodně osob, tak aby přitáhla pozornost co největšího počtu lidí.

Nový!!: Média a Billboard · Vidět víc »

Bolest

Postřelený člověk vystavený fyzické bolesti Bolest je psychický stav či pocit většinou spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu.

Nový!!: Média a Bolest · Vidět víc »

Budoucnost

Představa budoucího města z roku 1911 Budoucnost je označení pro časový horizont, který ještě nenastal v toku času.

Nový!!: Média a Budoucnost · Vidět víc »

Cílová skupina

Cílová skupina je termín používaný v marketingu, označující skupinu osob nebo firem, kterou chce obchodník nebo výrobce oslovit se svým produktem (výrobkem, službou).

Nový!!: Média a Cílová skupina · Vidět víc »

Chrám

maďarské pustině Chrám (řecky vαός, náos, latinsky templum) je obecné označení pro stavbu nebo komplex staveb určenou k bohoslužbám a jiným podobným nebo souvisejícím náboženským účelům.

Nový!!: Média a Chrám · Vidět víc »

Cigareta

cigarety s filtrem Cigareta je tabákový výrobek – jemně řezaná tabáková směs (FCSA) zabalená v cigaretovém papírku.

Nový!!: Média a Cigareta · Vidět víc »

Daň

Daň je zákonem (popřípadě i jinak) určená povinná platba do rozpočtu autority (např. státu), která je oprávněna ji vyhlásit.

Nový!!: Média a Daň · Vidět víc »

Dělba práce

Dělba práce (nebo dělba činností) je forma spolupráce, na níž se různí účastníci (jednotlivé osoby, firmy, oblasti atd.) podílejí různými činnostmi (specializace), které je potřeba koordinovat a integrovat.

Nový!!: Média a Dělba práce · Vidět víc »

Dealer

Dealer je obchodník s cennými papíry, který provádí obchody na svůj vlastní účet.

Nový!!: Média a Dealer · Vidět víc »

Definice

Definice (z latinského de.

Nový!!: Média a Definice · Vidět víc »

Direct mail

Directmail je jakoukoli propagační záležitostí zaslanou pomocí pošty nebo distribuční sítě přímo osobě, které chce prodejce produkt nabídnout.

Nový!!: Média a Direct mail · Vidět víc »

Distribuce

Distribuce (z lat. dis-tribuere, rozdělovat) znamená obecně činnost rozdělování i výsledek, určité rozdělení či rozložení.

Nový!!: Média a Distribuce · Vidět víc »

Divák

Divák je osoba, kdo se dívá a přitom se pozorovaného dění aktivně neúčastní.

Nový!!: Média a Divák · Vidět víc »

Domácnost

Domácnost je základní prvek teorie spotřebitele v mikroekonomii.

Nový!!: Média a Domácnost · Vidět víc »

Dopravní prostředek

Dopravní prostředek je zpravidla pohyblivý hmotný objekt (těleso) nebo jiný technický resp.

Nový!!: Média a Dopravní prostředek · Vidět víc »

DVD

Logo DVD Datová strana DVD-R DVD je formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo jiná data.

Nový!!: Média a DVD · Vidět víc »

E-mail

Zavináč Elektronická pošta, zkráceně e-mail (zkráceně také mail, ale pozor na záměnu se slovem email – nátěrová hmota), je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy.

Nový!!: Média a E-mail · Vidět víc »

Ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Nový!!: Média a Ekonomie · Vidět víc »

Ekonomika

HDP na obyvatele (2014) Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

Nový!!: Média a Ekonomika · Vidět víc »

Emoce

Emoce (z lat. emovere- vzrušovat) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání atd.), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti.

Nový!!: Média a Emoce · Vidět víc »

Encyklopedie

Diderotovy ''Encyklopedie'' (1751) Encyklopedie (řecky έγκύκλιος enkyklios okružní + παιδεία paideia výchova) je strukturované, zpravidla objemné dílo, které se pokouší zevrubně představit lidské poznání týkající se jednoho, více, anebo všech oborů.

Nový!!: Média a Encyklopedie · Vidět víc »

Existence

Existence (z latinského existentia TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa contra Gentiles, IV, c. 29, n. 3655. To, co existuje, lze popsat také jako to, co je nadáno vlastní činností: Středověká filosofie rozvinula protiklad existence jako aktuálního bytí zde a podstaty, esence, jako ideálního a obecného určení bytosti či jsoucna. Tento strom zde je jednotlivou existence (moderně řečeno výskytem) esence stromu. I v Hegelově filosofii je existence zvnějšněním podstaty ducha. V moderní filosofii přechází důraz na jednotlivou, konkrétní existence, zejména člověka (S. Kierkegaard). Právě lidská (tj. naše) existence je východiském veškerého poznání, zkušenosti, ale i usilování (intence, E. Husserl) a svobody. Existence člověka přitom není jen nějakým „výskytem“ předmětu (M. Heidegger), nýbrž pobytem (Dasein), údělem bytosti, jíž na jejím bytí záleží a která ví, že je konečná, smrtelná. Existence není izolovaný a svrchovaný „subjekt“, nýbrž je pobytem na světě, který přehlíží, přičítá si svoji minulost a je neustálou starostí o budoucí. Dramatičnost lidské existence jako prázdné svobody ke tvoření sebe sama zdůrazní existencialismus (Sartre, Camus), současná filosofie staví do popředí otázky odpovednosti, existence jako východiska vztahů ke druhému („já a ty“, M. Buber) a etiky vůbec (E. Lévinas).

Nový!!: Média a Existence · Vidět víc »

Fakt

Fakt (z latinského factum, to, co je udělané, hotové, česky skutečnost) je pojem pro jednotlivou poznanou a ověřenou dílčí skutečnost, jakýsi atom poznání.

Nový!!: Média a Fakt · Vidět víc »

Fenomén

Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam.

Nový!!: Média a Fenomén · Vidět víc »

Film

Auguste a Louis Lumièrové Film je souhrnné označení pro kinematografii a veškeré její aspekty – umělecké, technické, komerční a společenské.

Nový!!: Média a Film · Vidět víc »

Firma

Firma je polysémantický pojem, který se používá ve dvou různých významech.

Nový!!: Média a Firma · Vidět víc »

Grafika

Albrecht Dürer (1471–1521), Adam a Eva, mědiryt 1504 Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění.

Nový!!: Média a Grafika · Vidět víc »

Gramofonová deska

258x258pixelů Gramofonová deska neboli gramodeska, známá těž jako vinylová deska nebo prostě jen vinyl, je záznamové médium určené pro záznam, uchování a reprodukci zvuku.

Nový!!: Média a Gramofonová deska · Vidět víc »

Hliněná tabulka

lineárním písmem B Hliněná tabulka je nosič písma hojně používaný v některých oblastech ve starověku.

Nový!!: Média a Hliněná tabulka · Vidět víc »

Holografie

Holografie je způsob záznamu informace v prostředí s vlnovým charakterem, kdy pro záznam využijeme interferenci předmětové vlny s koherentním pozadím.

Nový!!: Média a Holografie · Vidět víc »

Hrací automat

Řada výherních hracích automatů v kasinu v Las Vegas hrou Mortal Kombat Hrací automat je zpravidla elektronické zařízení, na kterém lze za peníze provozovat hry; nejčastěji jsou umístěny ve stojící skříni s displejem a ovládacími prvky na čelní stěně.

Nový!!: Média a Hrací automat · Vidět víc »

Hudba

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník).

Nový!!: Média a Hudba · Vidět víc »

Informační společnost

Informační společnost je „Společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy.

Nový!!: Média a Informační společnost · Vidět víc »

Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

Nový!!: Média a Informace · Vidět víc »

Interlocking directorate

Interlocking Directorates (z angl., do češtiny by se dalo přeložit jako střetávající se/prolínající se představenstva/vedení) je případ, kdy dvě nebo více podniků, firem, společností nebo korporací sdílí ve svém nejvyšším managementu tytéž lidi.

Nový!!: Média a Interlocking directorate · Vidět víc »

Internet

Grafické znázornění části internetu Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.

Nový!!: Média a Internet · Vidět víc »

Inzerát

Inzerát je krátké textové či obrazové sdělení, které je obvykle za úplatu zveřejněno v nějakém vhodném informačním médiu - např.

Nový!!: Média a Inzerát · Vidět víc »

Kečup

Kečup Kečup je druh husté červené rajčatové omáčky.

Nový!!: Média a Kečup · Vidět víc »

Kino

Budapešti Kino je místo (obvykle budova), které je určeno k hromadnému sledování filmových představení.

Nový!!: Média a Kino · Vidět víc »

Kniha

encyklopedický slovník A-Ž'' Kniha je sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem.

Nový!!: Média a Kniha · Vidět víc »

Kombinace

k-Členná kombinace z n prvků je neuspořádaná k-tice sestavená z těchto prvků tak, že se v ní každý vyskytuje nejvýše jednou.

Nový!!: Média a Kombinace · Vidět víc »

Kongres

Kongres je setkání či shromáždění, vědecká či odborná nebo diplomatická konference či sympozium.

Nový!!: Média a Kongres · Vidět víc »

Kontakt

Kontakt může být:;technika.

Nový!!: Média a Kontakt · Vidět víc »

Krev

Červené krvinky Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo) Krev je kapalná, vazká a viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Nový!!: Média a Krev · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Média a Latina · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Média a Látka · Vidět víc »

Letadlo

Horkovzdušný balón Letadlo je létající dopravní prostředek.

Nový!!: Média a Letadlo · Vidět víc »

Leták

Leták, demonstrace RumburkLeták je zpravidla tištěný dokument propagující nějaký výrobek, činnost, firmu, myšlenku, politickou stranu apod.

Nový!!: Média a Leták · Vidět víc »

Manufaktura

Historická manufaktura na výrobu porcelánu, Augarten (Leopoldstadt, Rakousko). Manufaktura (z latinského manu facere pracovat rukama) je velká dílna, ve které je práce rozdělena mezi velký počet dělníků, z nichž každý dělá jen dílčí úkony, a to bez významného využití strojů.

Nový!!: Média a Manufaktura · Vidět víc »

Masmédia

Masmédium (často v množném čísle masmédia) je název pro prostředek či prostředky, které slouží k přenosu masmediálních obsahů, které jsou tvořeny mediálními organizacemi.

Nový!!: Média a Masmédia · Vidět víc »

Mast

Masti jsou plasticky deformovatelné léčivé přípravky, při teplotě těla měknoucí, určené k aplikaci na zdravou, poraněnou nebo patologicky změněnou kůži, sliznici, nebo tkáň.

Nový!!: Média a Mast · Vidět víc »

Média

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je medium, množné číslo média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen.

Nový!!: Média a Média · Vidět víc »

Mluvené slovo

Mluvené slovo je obecně jakékoli vyřčené tvrzení, v užším slova smyslu je používáno jako označení nahrávek nehudebních, mluvených (hraných, recitovaných).

Nový!!: Média a Mluvené slovo · Vidět víc »

Mozek

koncového mozku Mozek je orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Média a Mozek · Vidět víc »

Nástroj

Nástroj je pracovní prostředek, pomůcka k zpracování něčeho (pracovní nástroj, řemeslnický nástroj, chirurgický nástroj aj.), příp.

Nový!!: Média a Nástroj · Vidět víc »

Nezávislost

Politická nezávislost je všeobecný pojem, který značí, že nějaký stát, část obyvatelstva nebo organizace vládne sama sobě a má suverenitu.

Nový!!: Média a Nezávislost · Vidět víc »

Noviny

Stánek s novinami (Argentina) Noviny jsou pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost.

Nový!!: Média a Noviny · Vidět víc »

Obal

Fólie jako obal Obal je ochranný povlak, materiál na předmětech, zejména na zboží, látka, kterou je něco obklopeno, obloženo.

Nový!!: Média a Obal · Vidět víc »

Obchod

Obchod neboli nákup a prodej, případně komerce, je lidská činnost, která spočívá ve směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby (barterový obchod).

Nový!!: Média a Obchod · Vidět víc »

Objekt

Objekt nebo předmět označuje to, co je cílem pozornosti, například.

Nový!!: Média a Objekt · Vidět víc »

Obraz

Obraz je obecně jakékoli grafické vyjádření zpravidla ve dvou rozměrech.

Nový!!: Média a Obraz · Vidět víc »

On-line a off-line

Termíny on-line a off-line (též online a offline – v českém prostředí je častější forma se spojovníkem, v angličtině bez něj) mají specifický význam ve vztahu k počítačovým technologiím a telekomunikacím.

Nový!!: Média a On-line a off-line · Vidět víc »

Osoba

Osoba je jednotlivá rozumová bytost, často s důrazem na její jedinečnost a identitu: obvykle je to člověk s vlastním jménem, schopný se rozhodovat, jednat i odpovídat za své jednání.

Nový!!: Média a Osoba · Vidět víc »

Patologie

plody Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů.

Nový!!: Média a Patologie · Vidět víc »

Předmět

Předmět může být.

Nový!!: Média a Předmět · Vidět víc »

Přednáška

Boloňské univerzitě v polovině 14. století. Přednášející čte text na pultíku, zatímco studenti vzadu spí Přednáška je mluvený výklad určitého tématu, který přednášející prezentuje ve stanoveném čase určitému publiku.

Nový!!: Média a Přednáška · Vidět víc »

Plakát

Plakát na představení La Goulue v Moulin Rouge vytvořil Henri de Toulouse-Lautrec Plakát je rozměrný list papíru vystavovaný na veřejných místech, který s použitím textu, obrazu nebo obojího společně upoutává nabízí zboží, umělecké dílo či produkci, zábavu, názor a podobně.

Nový!!: Média a Plakát · Vidět víc »

Počítač

Zdroj, 7. Optická mechanika, 8. Pevný disk, 9. Počítačová klávesnice, 10. Počítačová myš Superpočítač v NASA Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu.

Nový!!: Média a Počítač · Vidět víc »

Podnikání

Podnikání bylo dle obchodního zákoníku zrušeného ke dni 1.

Nový!!: Média a Podnikání · Vidět víc »

Polemika

Polemika (z řec. polemiké techné, válečnické umění) znamená původně umění sporu, později odborný, politický nebo umělecký spor vůbec.

Nový!!: Média a Polemika · Vidět víc »

Pompeje

Fórum v Pompejích Pompeje (italsky Pompei, latinsky Pompeii) byly starověké město v oblasti metropolitního města Napoli.

Nový!!: Média a Pompeje · Vidět víc »

Pověst

Josef Mathauser, ''Praotec Čech na hoře Říp'', obraz na motivy české pověsti Pověst je epický útvar lidové slovesnosti, obvykle definovaný jako krátké, fantasticky zabarvené vyprávění s reálnou motivací, které se odehrává v historickém čase a o jehož pravdivosti jsou vypravěč i posluchači přesvědčeni.

Nový!!: Média a Pověst · Vidět víc »

Právní osobnost

Právní osobnost nebo také právní subjektivita je schopnost vystupovat jako subjekt a nikoli jako objekt práva, tedy schopnost být nositelem i vykonavatelem práv a povinností.

Nový!!: Média a Právní osobnost · Vidět víc »

Prognóza

Prognóza (řec. „pro“.

Nový!!: Média a Prognóza · Vidět víc »

Propagace

Propagace může být:;obecně.

Nový!!: Média a Propagace · Vidět víc »

Prospekt

Petrohradský Něvský prospekt v noci Angarský prospekt v Petrohradu Prospekt (z latinského) je ruské označení pro hlavní třídu (bulvár) ve městech.

Nový!!: Média a Prospekt · Vidět víc »

Prostředí

Slovo prostředí má více významů.

Nový!!: Média a Prostředí · Vidět víc »

Psychoaktivní droga

Některé psychoaktivní drogy Psychoaktivní droga (též psychotropní látka, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrálně nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování.

Nový!!: Média a Psychoaktivní droga · Vidět víc »

Public relations

Public relations (často uváděné pod zkratkou PR, toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako „vztahy s veřejností“) jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat.

Nový!!: Média a Public relations · Vidět víc »

Reklama

Reklamní leták z roku 1873 Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje.

Nový!!: Média a Reklama · Vidět víc »

Reliéf (sochařství)

Reliéf (z ital. rilievo, vystouplý) je plastické výtvarné dílo, které vystupuje z plochy pozadí.

Nový!!: Média a Reliéf (sochařství) · Vidět víc »

Rozhlas

Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku.

Nový!!: Média a Rozhlas · Vidět víc »

Rupert Murdoch

Keith Rupert Murdoch (* 11. března 1931, Melbourne, Austrálie) je americký mediální magnát a miliardář, který se stal jednou z hlavních postav globální komunikační revoluce na konci 20. století.

Nový!!: Média a Rupert Murdoch · Vidět víc »

Rytířský turnaj

Rytířský turnaj ze spisu ''Codex Manesse'' Rytířský turnaj je středověká hra – soutěž, kde se mezi sebou utkávají rytíři, šlechta, někdy i panovníci.

Nový!!: Média a Rytířský turnaj · Vidět víc »

Rytmus

Rytmus (latinsky rythmos, řecky ρυθμός) je pravidelné střídání, či opakování zvuku nebo částí nějakého děje (pracovní fáze spalovacího motoru).

Nový!!: Média a Rytmus · Vidět víc »

Skutečnost

Skutečnost nebo též realita je vše co (skutečně) existuje na rozdíl od pouhých domněnek, představ, iluzí, plánů, přání, možností atd.

Nový!!: Média a Skutečnost · Vidět víc »

Slovník

PAGENAME Slovník (zdrobnělina: slovníček, někdy též lexikon) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek.

Nový!!: Média a Slovník · Vidět víc »

Smysl (biologie)

Smysl je schopnost organismu přijímat určitý druh informací z okolí – např.

Nový!!: Média a Smysl (biologie) · Vidět víc »

Spread the Word

Spread the Word (anglicky šiřte slovo, též zkracován na sprword) je americký server věnovaný alternativním dokumentárním filmům a nezávislému zpravodajství.

Nový!!: Média a Spread the Word · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Média a Starověký Řím · Vidět víc »

Starověký Egypt

Hlavní centra starověkého Egypta Gíze jsou dnes nejznámějšími symboly staroegyptské civilizace Starověký Egypt byl jedna z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě.

Nový!!: Média a Starověký Egypt · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Média a Stát · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Média a Světlo · Vidět víc »

Technika

Technika (z řeckého τεχνη/techné – řemeslo, umění) je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru konání.

Nový!!: Média a Technika · Vidět víc »

Telefon

Telefon Siemens s tlačítkovou volbou (po 2000) Veřejné telefonní budky v roce 2015 v Campeche (Mexiko). Telefon (řecky: téle.

Nový!!: Média a Telefon · Vidět víc »

Televize

Kavčích horách (foto z roku 1971) Televize (z řeckého tele – daleko a latinského vize – vidět) je široce používané jednosměrné dálkové plošné vysílání (tzv. broadcasting) a individuální přijímání televizního vysílání – obrazu a zvuku do televizoru.

Nový!!: Média a Televize · Vidět víc »

Teorie

Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá.

Nový!!: Média a Teorie · Vidět víc »

Text

Text je v lingvistice spojitý jazykový útvar, který se uplatňuje v komunikaci jako komplexní jednotka sdělování.

Nový!!: Média a Text · Vidět víc »

Tisk

Tisk je způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší tlakem stroje na papír nebo jiný potiskovaný materiál.

Nový!!: Média a Tisk · Vidět víc »

Tramvaj

Tramvaj Konstal 105N2k/2000 v polském Štětíně Tatra T3SUCS v Praze mazací tramvaj Španělská tramvaj CAF Urbos 3 v Budapešti Tramvaj je vozidlo nebo vlak tramvajové dráhy.

Nový!!: Média a Tramvaj · Vidět víc »

Tržiště

Trh na Masarykově náměstí v Kyjově Tržiště je obecné pojmenování pro místo, kde probíhají trhy.

Nový!!: Média a Tržiště · Vidět víc »

Tržní ekonomika

Tržní ekonomika je taková ekonomika, kde jsou ceny určovány pomocí nabídky a poptávky na trhu, za cenu, se kterou souhlasí obě strany (kupující, prodávající).

Nový!!: Média a Tržní ekonomika · Vidět víc »

Trh (ekonomie)

Wet market v Singapuru Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a služeb.

Nový!!: Média a Trh (ekonomie) · Vidět víc »

Trhy

Trhy jsou ekonomicko-společenské akce pořádané na tržištích.

Nový!!: Média a Trhy · Vidět víc »

Tvar

Tvar je celková vizuální podoba, vzhled, obrys nebo povrch rovinného nebo prostorového útvaru, rozložení a rozvržení jeho hmoty bez ohledu na materiál a další vlastnosti.

Nový!!: Média a Tvar · Vidět víc »

Ulice

Ulice ve Frankfurtě nad Mohanem Ulice je veřejné prostranství v zastavěné části obce, kterou obvykle tvoří obytné domy a další stavby uspořádané kolem místní komunikace tvořené vozovkou lemovanou chodníky.

Nový!!: Média a Ulice · Vidět víc »

Výrobek

Produkty z pohanky Výrobek či produkt je výsledek výrobního procesu.

Nový!!: Média a Výrobek · Vidět víc »

Výstava

Muzejní expozice Výstava a expozice jsou muzejně prezentační formy, během kterých je prezentována činnost muzea či jiné kulturní instituce nebo jejich sbírkový fond.

Nový!!: Média a Výstava · Vidět víc »

Veřejnost

Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny lidi, resp.

Nový!!: Média a Veřejnost · Vidět víc »

Veletrh

Veletrh Svět knihy 2010 Veletrh je výstava produktů firem z jednoho odvětví, jejímž hlavním cílem je prezentovat odborné veřejnosti nové produkty a navazovat kontakty s oborovými velkoobchody, prodejci nebo výrobními, či montážními firmami.

Nový!!: Média a Veletrh · Vidět víc »

Verze

Ukázka možné historie verzí. Verze je číselné anebo jmenné označení stádia vývoje nějakého výrobku či jiného produktu, nejčastěji počítačového softwaru.

Nový!!: Média a Verze · Vidět víc »

Video

Video (z latiny, vidět) je technologie pro zachycování, zaznamenávání, přehrávání, přenos a obnovu pohyblivých obrázků používající elektronické signály nebo digitální média.

Nový!!: Média a Video · Vidět víc »

Videokazeta

Videokazeta VHS Útroby videokazety Videokazeta je audiovizuální nosič obsahující magnetickou pásku, na kterou lze zaznamenat obraz, zvuk a doplňkové informace (indexy, časový kód).

Nový!!: Média a Videokazeta · Vidět víc »

Vražda

>20 V právu se vraždou rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž způsobí smrt bez právního ospravedlnění (resp. v širším pojetí bez morálního ospravedlnění) a je vykonán s úmyslem zabít.

Nový!!: Média a Vražda · Vidět víc »

Zboží

Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji.

Nový!!: Média a Zboží · Vidět víc »

Zvuk

Fonograf - předchůdce gramofonu Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.

Nový!!: Média a Zvuk · Vidět víc »

14. století

Čtrnácté století je období mezi 1. lednem 1301 a 31. prosincem 1400 našeho letopočtu.

Nový!!: Média a 14. století · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Média a 19. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hromadné sdělovací prostředky, Hromadný sdělovací prostředek, Masová média, Masové médium, Sdělovací prostředek, Veřejný sdělovací prostředek.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »