Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Magma

Index Magma

Postupující proud lávy Magma je termín označující směs roztavených hornin a plynů, která se nachází pod povrchem Země a dalších terestrických těles.

45 vztahy: Alkalické kovy, Baryum, Cesium, Chlor, Draslík, Extruzivní hornina, Fluor, Fragmentace magmatu, Grada, Hafnium, Hliník, Hořčík, Hustota, Křemík, Krystal, Láva, Lávový proud, Magmatická diferenciace, Magmatická hornina, Magmatický krb, Minerál, Oxid hlinitý, Oxid křemičitý, Periodická tabulka, Pluton, Povrch Země, Rift, Rubidium, Sodík, Sopečné plyny, Sopka, Stupeň Celsia, Subdukce, Tavenina, Teplota, Titan (prvek), Vápník, Viskozita, Voda, Vulkanismus, Yellowstonský národní park, Země, Zemská kůra, Zemský plášť, Zirkonium.

Alkalické kovy

Alkalické kovy jsou členy 1. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Magma a Alkalické kovy · Vidět víc »

Baryum

Baryum (chemická značka Ba, Barium) je pátým prvkem z řady kovů alkalických zemin, je to měkký, velmi reaktivní a toxický kov.

Nový!!: Magma a Baryum · Vidět víc »

Cesium

Cesium (chemická značka Cs, Caesium) je chemický prvek z řady alkalických kovů, vyznačuje se velkou reaktivitou a mimořádně nízkým redoxním potenciálem.

Nový!!: Magma a Cesium · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Magma a Chlor · Vidět víc »

Draslík

Draslík (chemická značka K, Kalium) je důležitým prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organizmech.

Nový!!: Magma a Draslík · Vidět víc »

Extruzivní hornina

Havajských ostrovech Extruzivní hornina, výlevná hornina (též vulkanická hornina, vulkanit, efuzívní hornina) je geologický termín označující horninu sopečného původu, která utuhla na povrchu nebo těsně pod povrchem.

Nový!!: Magma a Extruzivní hornina · Vidět víc »

Fluor

Fluor (latinsky Fluorum) je nekovový prvek, značně toxický, zelenožlutý plyn, chemicky mimořádně reaktivní.

Nový!!: Magma a Fluor · Vidět víc »

Fragmentace magmatu

Fragmentace magmatu je proces, během kterého dochází k rozrušování celistvosti vystupujícího magmatu na různě velké úlomky hornin zvané pyroklastika.

Nový!!: Magma a Fragmentace magmatu · Vidět víc »

Grada

Grada Publishing je největší nakladatelství odborné literatury působící v České republice, v roce 2010 bylo 2.

Nový!!: Magma a Grada · Vidět víc »

Hafnium

Hafnium, chemická značka Hf, (lat. Hafnium) je šedý až stříbřitě bílý, kovový prvek, chemicky velmi podobný zirkoniu.

Nový!!: Magma a Hafnium · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Magma a Hliník · Vidět víc »

Hořčík

Hořčík (chemická značka Mg, Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov.

Nový!!: Magma a Hořčík · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Magma a Hustota · Vidět víc »

Křemík

Křemík (lat. Silicium) je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře.

Nový!!: Magma a Křemík · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Magma a Krystal · Vidět víc »

Láva

Postupující proud lávy Proud lávy ''pahoehoe'' Láva je geologické označení roztavené horniny, která se dostává na povrch během sopečných erupcí, či lávových výlevů proudící sopečným komínem.

Nový!!: Magma a Láva · Vidět víc »

Lávový proud

lávovou fontánou Lávový proud je výlevný projev sopečné aktivity na povrchu tělesa tvořený lávou.

Nový!!: Magma a Lávový proud · Vidět víc »

Magmatická diferenciace

Magmatická diferenciace, diferenciace magmatu, je název pro soubor různých chemických či fyzikálních změn, které se odehrávají v magmatu.

Nový!!: Magma a Magmatická diferenciace · Vidět víc »

Magmatická hornina

Gabro Magmatická nebo též vyvřelá hornina je termín z geologie.

Nový!!: Magma a Magmatická hornina · Vidět víc »

Magmatický krb

Schematický průřez stavbou sopečného kužele Magmatický krb je prostor pod povrchem země o velikosti asi jeden až deset kilometrů, vytvořený vystupujícím magmatem.

Nový!!: Magma a Magmatický krb · Vidět víc »

Minerál

300px Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů.

Nový!!: Magma a Minerál · Vidět víc »

Oxid hlinitý

Oxid hlinitý (Al2O3) je krystalická látka, obvykle bílé barvy, která vzniká při spalování hliníku nebo dehydratací hydroxidu hlinitého.

Nový!!: Magma a Oxid hlinitý · Vidět víc »

Oxid křemičitý

Oxid křemičitý (SiO2) tvoří nejméně 22 fází a dvanáct polymorfních forem.

Nový!!: Magma a Oxid křemičitý · Vidět víc »

Periodická tabulka

Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích protonových čísel, seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností.

Nový!!: Magma a Periodická tabulka · Vidět víc »

Pluton

Pluton je termín z geologie, kterým označujeme velké těleso magmatického původu, nacházející se většinou v hlubinách zemské kůry.

Nový!!: Magma a Pluton · Vidět víc »

Povrch Země

Zemský povrch je označení, které se používá pro svrchní vrstvu litosféry, která je v kontaktu s ostatními sférami (atmosférou, biosférou, či hydrosférou).

Nový!!: Magma a Povrch Země · Vidět víc »

Rift

Riftové údolí v jihoatlantském hřbetu, s naznačením pohybu desek Rift (dříve také nazývaný brázda, průlom, příkopová propadlina či hlubinný pokles) je seismicky a vulkanicky aktivní příkopová struktura (zóna) v zemské kůře, charakterizovaná poruchami poklesového charakteru, vznikem nové oceánské kůry, s délkou několika set až tisíců kilometrů a šířkou od několika do stovek kilometrů.

Nový!!: Magma a Rift · Vidět víc »

Rubidium

Rubidium (chemická značka Rb, Rubidium) je prvkem z řady alkalických kovů, vyznačuje se velkou reaktivitou a mimořádně nízkým redoxním potenciálem.

Nový!!: Magma a Rubidium · Vidět víc »

Sodík

Sodík (chemická značka Na Natrium) je nejběžnějším prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organismech.

Nový!!: Magma a Sodík · Vidět víc »

Sopečné plyny

erupce vulkánu Augustine v roce 2006 kaldeře sopky Mount St. Helens, kdy plyny nemohly volně vystoupit na povrch, což vedlo k jejich akumulaci a růstu jejich tlaku na nadloží Sopečné plyny či také vulkanické plyny jsou jedním z produktů vulkanismu.

Nový!!: Magma a Sopečné plyny · Vidět víc »

Sopka

Mexiku Sopka či také vulkán je porucha povrchu planety či měsíce, kudy se na povrch dostává směs roztavených hornin, tzv.

Nový!!: Magma a Sopka · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Magma a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Subdukce

Ilustrace subdukce desky Juan de Fuca pod Severoamerickou desku Subdukce je označení z deskové tektoniky pro jev, kdy se jedna litosférická deska zasouvá pod druhou.

Nový!!: Magma a Subdukce · Vidět víc »

Tavenina

Tavenina je roztavená látka nebo směs.

Nový!!: Magma a Tavenina · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Magma a Teplota · Vidět víc »

Titan (prvek)

Titan, chemická značka Ti, (lat. Titanium) je šedý až stříbřitě bílý, lehký kov, poměrně hojně zastoupený v zemské kůře.

Nový!!: Magma a Titan (prvek) · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: Magma a Vápník · Vidět víc »

Viskozita

Simulace dvou látek s rozdílnou viskozitou. Horní kapalina má nižší viskozitu, dolní kapalina má vyšší viskozitu Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny.

Nový!!: Magma a Viskozita · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Magma a Voda · Vidět víc »

Vulkanismus

Několik druhů vulkanických projevů Ilustrativní nákres jednotlivých druhů vulkanismu Vulkanismus nebo také sopečná činnost popř.

Nový!!: Magma a Vulkanismus · Vidět víc »

Yellowstonský národní park

Yellowstonský národní park je národní park nacházející se na území amerických států Wyoming (91 % parku), Montana (7,6 %) a Idaho (1,4 %).

Nový!!: Magma a Yellowstonský národní park · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Magma a Země · Vidět víc »

Zemská kůra

geosfér Země Zemská kůra je označení pro svrchní vrstvy planety Země složené z utuhlých hornin.

Nový!!: Magma a Zemská kůra · Vidět víc »

Zemský plášť

Řez Zemí od jádra k exosféře. Levá část obrázku není ve správném měřítku. Zemský plášť je jedna z vrstev Země, shora vymezená zemskou kůrou a zespodu zemským jádrem.

Nový!!: Magma a Zemský plášť · Vidět víc »

Zirkonium

Zirkonium, chemická značka Zr, (lat. zirconium) je šedý až stříbřitě bílý, kovový prvek, mimořádně odolný proti korozi.

Nový!!: Magma a Zirkonium · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Primární magma, Sekundární magma, Vulkanická tavenina.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »