Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Magnetické pole

Index Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

54 vztahy: Albert Einstein, Ampérův silový zákon, André-Marie Ampère, Bod, Cívka, Dilatace času, Elektrické pole, Elektrický náboj, Elektrický proud, Elektrický vodič, Elektromagnetické pole, Experiment, Fyzikální pole, Hallův jev, Hans Christian Ørsted, Intenzita magnetického pole, James Clerk Maxwell, Křivka, Kontrakce délek, Kvantová fyzika, Látka, Lorentzova síla, Lorentzova transformace, Magnet, Magnetická indukce, Magnetické pole, Magnetické pole planet, Magnetické pole Země, Magnetický monopól, Magnetický tok, Magnetizace, Makroskopický a mikroskopický, Maxwellovy rovnice, Nestacionární magnetické pole, Palec, Pohyb, Pozorovatel, Prostor, Prst, Rovnoběžky, Ruka, Síla, Soustava souřadnic, Speciální teorie relativity, Stacionární magnetické pole, Starověk, Těleso, Tečna, Technika, Teorie, ..., Teorie relativity, Vakuum, Země, 1905. Rozbalte index (4 více) »

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.

Nový!!: Magnetické pole a Albert Einstein · Vidět víc »

Ampérův silový zákon

Jako Ampérův silový zákon (někdy psáno jako Ampèrův; správnější ale neužívaný název je Ampérův zákon magnetické síly) je označován Ampèrem objevený zákon vzájemného silového působení dvou lineárních vodičů protékaných elektrickým proudem, kterým položil základy elektrodynamiky, případně vztah pro magnetickou sílu působící na proudovodič v obecném magnetickém poli.

Nový!!: Magnetické pole a Ampérův silový zákon · Vidět víc »

André-Marie Ampère

André Marie Ampère (20. ledna 1775 Poleymieux – 10. června 1836 Marseille) byl francouzský matematik a fyzik, který proslul zejména svými pracemi z oblasti magnetismu a elektrodynamiky.

Nový!!: Magnetické pole a André-Marie Ampère · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Magnetické pole a Bod · Vidět víc »

Cívka

vysokofrekvenční cívka Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech.

Nový!!: Magnetické pole a Cívka · Vidět víc »

Dilatace času

Dilatace času (čili roztažení, zpomalení času) je fyzikální jev pozorovaný u všech objektů, které vzhledem k pozorovateli.

Nový!!: Magnetické pole a Dilatace času · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Magnetické pole a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Magnetické pole a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Magnetické pole a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrický vodič

Elektrický vodič Elektrický vodič je látka schopná vedení elektrického proudu.

Nový!!: Magnetické pole a Elektrický vodič · Vidět víc »

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru.

Nový!!: Magnetické pole a Elektromagnetické pole · Vidět víc »

Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

Nový!!: Magnetické pole a Experiment · Vidět víc »

Fyzikální pole

Pole je ve fyzice forma hmoty, odlišná od látky, zprostředkující silové působení mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami (např. gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole, pole jaderných sil, atp.). Vlastnosti fyzikálních polí v tomto smyslu popisujeme makroskopicky pomocí fyzikálních veličin charakterizujících toto silové působení, či kvantově jako výměnu zprostředkujících (intermediálních) polních částic.

Nový!!: Magnetické pole a Fyzikální pole · Vidět víc »

Hallův jev

Schema Hallova jevu, ukazující proud elektronů.''Legenda'': 1. Elektrony (směr proudu je podle konvence opačný) 2. Polovodičový předmět 3. Magnety 4. Magnetické pole 5. Zdroj energie''Popis'':Na obrázku „A“ dostává předmět negativní náboj symbolizovaný modrou barvou a kladný náboj symbolizovaný barvou červenou. Na obrázcích „B“ a „C“ se elektrický proud obrací, což způsobuje změnu polarizace. Změna proudu i magnetického pole opět vytvoří záporný náboj v horní části předmětu (obrázek „D“). Hallův jev je proces generace Hallova elektrického pole v polovodiči (existuje i v kovech, ale vzhledem k vysoké koncentraci vodivostních elektronů se téměř neuplatňuje) za současného působení vnějšího elektrického i magnetického pole.

Nový!!: Magnetické pole a Hallův jev · Vidět víc »

Hans Christian Ørsted

Oerstedův pokus Hans Christian Ørsted nebo Oersted (14. srpna 1777 Rudkøbing, Langeland – 9. března 1851 Kodaň) byl dánský fyzik, chemik a filosof.

Nový!!: Magnetické pole a Hans Christian Ørsted · Vidět víc »

Intenzita magnetického pole

Intenzita magnetického pole je vektorová veličina popisující míru silových účinků magnetického pole.

Nový!!: Magnetické pole a Intenzita magnetického pole · Vidět víc »

James Clerk Maxwell

''Stužka'', první barevná fotografie, 1861 James Clerk Maxwell (13. června 1831 Edinburgh – 5. listopadu 1879 Cambridge) byl skotský všestranný fyzik.

Nový!!: Magnetické pole a James Clerk Maxwell · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Magnetické pole a Křivka · Vidět víc »

Kontrakce délek

Kontrakce délek je fyzikální jev, který popisuje speciální teorie relativity na základě Lorentzových transformací.

Nový!!: Magnetické pole a Kontrakce délek · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Magnetické pole a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Magnetické pole a Látka · Vidět víc »

Lorentzova síla

Lorentzova síla je síla pojmenována po Hendriku Antoonovi Lorentzovi, působí na náboj (příp. vodič) v elektromagnetickém poli.

Nový!!: Magnetické pole a Lorentzova síla · Vidět víc »

Lorentzova transformace

Lorentzova transformace je soustava rovnic umožňující pomocí souřadnic x, y, z, t nějaké události U v inerciální vztažné soustavě S vyjádřit souřadnice x', y', z', t' téže události v jiné inerciální vztažné soustavě S', která se vzhledem k původní soustavě S pohybuje rychlostí v. Podle týchž pravidel jako události se transformují i všechny ostatní čtyřvektory.

Nový!!: Magnetické pole a Lorentzova transformace · Vidět víc »

Magnet

Magnetické pole znázorněné siločarami Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, „Magnesijský kámen“) je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.

Nový!!: Magnetické pole a Magnet · Vidět víc »

Magnetická indukce

Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem.

Nový!!: Magnetické pole a Magnetická indukce · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Magnetické pole a Magnetické pole · Vidět víc »

Magnetické pole planet

Magnetické pole planet ve Sluneční soustavě je generováno procesy v metalickém planetárním jádře.

Nový!!: Magnetické pole a Magnetické pole planet · Vidět víc »

Magnetické pole Země

Znázornění magnetického pole Země(N) - severní pól(S) - jižní pól Polarita pole za posledních 169 miliónů let. Polarity za posledních 5 miliónů let. Současná polarita (černě) je střídána opačnou polaritou (bíle). Proměnlivost sklonu směru zemského magnetického pole k povrchu v letech 1590 - 1990. Posuv severního magnetického pólu v letech 1831 až 2007. Schematický nákres zemské magnetosféry Magnetické pole Země či geomagnetické pole je indukované magnetické pole v určitém prostoru okolo Země, ve kterém působí magnetická síla generovaná geodynamem uvnitř Země.

Nový!!: Magnetické pole a Magnetické pole Země · Vidět víc »

Magnetický monopól

Magnetický monopól je hypotetická elementární částice, která nese magnetický náboj.

Nový!!: Magnetické pole a Magnetický monopól · Vidět víc »

Magnetický tok

Magnetický (indukční) tok (též tok magnetické indukce) slouží pro kvantitativní popis sumárního působení magnetického pole s daným rozložením, například při jevu elektromagnetické indukce.

Nový!!: Magnetické pole a Magnetický tok · Vidět víc »

Magnetizace

Magnetizace (též magnetování nebo zmagnetování) představuje fyzikální jev, ke kterému dochází při vložení látky (tělesa) do magnetického pole, a který se projevuje změnou vlastností dané látky.

Nový!!: Magnetické pole a Magnetizace · Vidět víc »

Makroskopický a mikroskopický

Jako makroskopické se označují fyzikální objekty, které jsou pozorovatelné pouhým okem.

Nový!!: Magnetické pole a Makroskopický a mikroskopický · Vidět víc »

Maxwellovy rovnice

James Clerk Maxwell Maxwellovy rovnice jsou základní zákony v makroskopické teorii elektromagnetického pole, které zformuloval James Clerk Maxwell v roce 1865.

Nový!!: Magnetické pole a Maxwellovy rovnice · Vidět víc »

Nestacionární magnetické pole

Nestacionární magnetické pole je magnetické pole, jehož charakteristické veličiny (např. magnetická indukce či magnetický indukční tok) se mění s časem.

Nový!!: Magnetické pole a Nestacionární magnetické pole · Vidět víc »

Palec

Palec je první prst na končetinách savců.

Nový!!: Magnetické pole a Palec · Vidět víc »

Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod.

Nový!!: Magnetické pole a Pohyb · Vidět víc »

Pozorovatel

Pozorovatel označuje.

Nový!!: Magnetické pole a Pozorovatel · Vidět víc »

Prostor

Prostor je obecný termín, který může mít následující významy:;ve fyzice.

Nový!!: Magnetické pole a Prostor · Vidět víc »

Prst

Prst je jeden z pěti pohyblivých útvarů ukončujících dlaň ruky (prst na nártu nohy se odborně nazývá prstec).

Nový!!: Magnetické pole a Prst · Vidět víc »

Rovnoběžky

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Nový!!: Magnetické pole a Rovnoběžky · Vidět víc »

Ruka

Ilustrace Tupaia javanica, Homo sapiens Ruka (lat. manus) je od trupu nejdistálnější (nejvzdálenější) oddíl horní končetiny lidského těla, který umožňuje interakci jedince s okolím a manipulaci s předměty.

Nový!!: Magnetické pole a Ruka · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Magnetické pole a Síla · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Magnetické pole a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem.

Nový!!: Magnetické pole a Speciální teorie relativity · Vidět víc »

Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole je takové magnetické pole, jehož magnetická indukce a tok se s časem nemění.

Nový!!: Magnetické pole a Stacionární magnetické pole · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Magnetické pole a Starověk · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Magnetické pole a Těleso · Vidět víc »

Tečna

funkce. Tečna kružnice. Tečna je přímka, která má s křivkou společný jeden bod dotyku.

Nový!!: Magnetické pole a Tečna · Vidět víc »

Technika

Technika (z řeckého τεχνη/techné – řemeslo, umění) je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru konání.

Nový!!: Magnetické pole a Technika · Vidět víc »

Teorie

Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá.

Nový!!: Magnetické pole a Teorie · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Magnetické pole a Teorie relativity · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Magnetické pole a Vakuum · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Magnetické pole a Země · Vidět víc »

1905

1905 (MCMV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Magnetické pole a 1905 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Homogenní magnetické pole, Indukční čára, Indukční čáry, Magnetická indukční čára, Magnetická látka, Magnetická síla, Magnetické indukční čáry, Stejnorodé magnetické pole.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »