Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Marketing

Index Marketing

Marketing (někdy psáno také marketink; z angl. market – „trh“ a koncovky -ing, vyjadřující zpravidla děj nebo akci) je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka.

49 vztahy: Angličtina, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, B2B, Balanced Scorecard, CRM, Data, Druhá světová válka, E-mail, Elsevier, Firma, GAP (matematika), Hardware, Informace, Integrace, Internetová jazyková příručka, Komunikační mix, Logistika, Manažerský informační systém, Marketingové prostředí, Marketingový mix, Marketingový výzkum, Metoda, Nabídka, Obchod, Obrat (ekonomie), Philip Kotler, Plánování podnikových zdrojů, Poptávka, Potřeba, Proces, Produkt (obchod), Reklama, Skladování, Služba, Software, Spojené státy americké, Strategie, Subjekt, SWOT, Synergie, Tvorba cen, Výroba, Výrobní faktor, Velká hospodářská krize, Webhosting, Zákazník, Zisk, 1960, 20. století.

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Marketing a Angličtina · Vidět víc »

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Ústav pro jazyk český, zkr.

Nový!!: Marketing a Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky · Vidět víc »

B2B

Business-to-business (B2B), také business to business, je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku.

Nový!!: Marketing a B2B · Vidět víc »

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (používaná zkratka BSC), česky systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku, je metoda v managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu.

Nový!!: Marketing a Balanced Scorecard · Vidět víc »

CRM

Zkratka CRM má více významů.

Nový!!: Marketing a CRM · Vidět víc »

Data

Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu.

Nový!!: Marketing a Data · Vidět víc »

Druhá světová válka

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Nový!!: Marketing a Druhá světová válka · Vidět víc »

E-mail

Zavináč Elektronická pošta, zkráceně e-mail (zkráceně také mail, ale pozor na záměnu se slovem email – nátěrová hmota), je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy.

Nový!!: Marketing a E-mail · Vidět víc »

Elsevier

Elsevier (čtěte) je nizozemské vydavatelství, které vydává odbornou a lékařskou literaturu.

Nový!!: Marketing a Elsevier · Vidět víc »

Firma

Firma je polysémantický pojem, který se používá ve dvou různých významech.

Nový!!: Marketing a Firma · Vidět víc »

GAP (matematika)

GAP je systém pro výpočty diskrétní algebry s částečným důrazem na výpočtovou teorii grup.

Nový!!: Marketing a GAP (matematika) · Vidět víc »

Hardware

Hardware (z anglického významu „železářské zboží“ nebo také „nářadí“, počítačový hardware je pak „computer hardware“) označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software).

Nový!!: Marketing a Hardware · Vidět víc »

Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

Nový!!: Marketing a Informace · Vidět víc »

Integrace

Integrace může označovat:; matematika.

Nový!!: Marketing a Integrace · Vidět víc »

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka je webová aplikace, která vznikla v rámci projektu Jazyková poradna na internetu.

Nový!!: Marketing a Internetová jazyková příručka · Vidět víc »

Komunikační mix

Marketingový komunikační mix je součástí marketingového mixu.

Nový!!: Marketing a Komunikační mix · Vidět víc »

Logistika

Logistika (z franc. logistique) znamená původně umění logiky a pochází od G. W. Leibnize.

Nový!!: Marketing a Logistika · Vidět víc »

Manažerský informační systém

Manažerský informační systém (Management Information System, MIS) je informační systém, který zpracovává nesetříděné údaje z databází, dle požadavků (dotazů) uživatele, za účelem zkvalitnění vedení organizace.

Nový!!: Marketing a Manažerský informační systém · Vidět víc »

Marketingové prostředí

Jedná se o takové prostředí, které je definovatelné jako komplexní a často se měnící prostředí v němž se firma nachází.

Nový!!: Marketing a Marketingové prostředí · Vidět víc »

Marketingový mix

Marketingový mix je souhrn či spojení čtyř základních marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů.

Nový!!: Marketing a Marketingový mix · Vidět víc »

Marketingový výzkum

Marketingový výzkum je způsob získávání informací o obchodním trhu (konkurence, tržní příležitosti, rizika, cílové skupiny apod.), které mají význam pro úspěšné vedení firmy.

Nový!!: Marketing a Marketingový výzkum · Vidět víc »

Metoda

Metoda (z řeckého met-hodos – "cesta, následování, postup") je postup nebo návod, jak získávat správné poznatky, prostředek poznání.

Nový!!: Marketing a Metoda · Vidět víc »

Nabídka

Posun křivky nabídky (''S'', modrá), který způsobuje pokles ceny a zvýšení objemu zboží na trhu. Toto je způsobeno posunem optima (E) po křivce poptávky. Nabídka (značí se S, z anglického supply) je ekonomický pojem vyjadřující objem výstupu výroby, který chce vyrábějící subjekt na trhu prodat za určitou cenu.

Nový!!: Marketing a Nabídka · Vidět víc »

Obchod

Obchod neboli nákup a prodej, případně komerce, je lidská činnost, která spočívá ve směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby (barterový obchod).

Nový!!: Marketing a Obchod · Vidět víc »

Obrat (ekonomie)

Obrat je ekonomický termín, znamenající množství finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za konkrétní období (účetní období).

Nový!!: Marketing a Obrat (ekonomie) · Vidět víc »

Philip Kotler

Philip Kotler (* 27. května 1931, Chicago) je v současnosti považován za jednu ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu.

Nový!!: Marketing a Philip Kotler · Vidět víc »

Plánování podnikových zdrojů

ERP, anglicky Enterprise Resource Planning, česky Plánování podnikových zdrojů nebo někdy též podnikový informační systém, je označení systému, jímž podnik (nebo jiná organizace) za pomoci počítače řídí a integruje všechny nebo většinu oblastí své činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika, atd.

Nový!!: Marketing a Plánování podnikových zdrojů · Vidět víc »

Poptávka

Poptávka (značí se D, z anglického demand) je křivka, jež vyjadřuje závislost mezi množstvím zboží, které je kupující ochoten koupit, a cenou, jakou je ochoten za zboží zaplatit v určitý čas na určitém místě.

Nový!!: Marketing a Poptávka · Vidět víc »

Potřeba

Potřeba je v ekonomii a psychologii subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho nezbytného.

Nový!!: Marketing a Potřeba · Vidět víc »

Proces

Proces (z latinského, což je tvar slovesa – „postupovat, vyvíjet se“) je postupný děj nebo změna, posloupnost stavů nějakého systému.

Nový!!: Marketing a Proces · Vidět víc »

Produkt (obchod)

Produkt je jednou ze 4 základních složek marketingového mixu.

Nový!!: Marketing a Produkt (obchod) · Vidět víc »

Reklama

Reklamní leták z roku 1873 Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje.

Nový!!: Marketing a Reklama · Vidět víc »

Skladování

Skladování je ve výrobě i v obchodě dočasné ukládání a uchovávání materiálů, polotovarů i výrobků pro pozdější potřebu, v širším smyslu včetně manipulace s nimi.

Nový!!: Marketing a Skladování · Vidět víc »

Služba

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu.

Nový!!: Marketing a Služba · Vidět víc »

Software

kancelářského balíku OpenOffice.org. Software (též programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost.

Nový!!: Marketing a Software · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Marketing a Spojené státy americké · Vidět víc »

Strategie

Strategie (z řeckého strategos, generál.

Nový!!: Marketing a Strategie · Vidět víc »

Subjekt

Subjekt (lat. subiectum, doslova podklad; překlad řec. hypokeimenon, podstata) může znamenat.

Nový!!: Marketing a Subjekt · Vidět víc »

SWOT

Ilustrace SWOT analýzy. SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, a to právě z důvodu jejího integrujícího charakteru získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých jsou generovány alternativy strategií dalšího rozvoje organizace.

Nový!!: Marketing a SWOT · Vidět víc »

Synergie

Synergie (z řec. syn-ergazomai, spolu-pracovat) znamená spolupráci, společné působení.

Nový!!: Marketing a Synergie · Vidět víc »

Tvorba cen

Tvorba cen (někdy též cenotvorba) znamená stanovování cen nabízených služeb a zboží podnikatelem či firmou.

Nový!!: Marketing a Tvorba cen · Vidět víc »

Výroba

Výroba je činnost, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy.

Nový!!: Marketing a Výroba · Vidět víc »

Výrobní faktor

Výrobní faktory jsou zdroje statků.

Nový!!: Marketing a Výrobní faktor · Vidět víc »

Velká hospodářská krize

Velká hospodářská krize (někdy též Světová hospodářská krize, nebo Velká deprese) je označení pro velký propad akcií na americké burze a následovný hospodářský kolaps v roce 1929.

Nový!!: Marketing a Velká hospodářská krize · Vidět víc »

Webhosting

Webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru.

Nový!!: Marketing a Webhosting · Vidět víc »

Zákazník

Zákazník (někdy nazývaný též klient nebo kupující) je příjemce statků, služeb, produktů nebo nápadů, které získává od prodejce, obchodníka nebo dodavatele za peněžní nebo jinou hodnotovou úplatu.

Nový!!: Marketing a Zákazník · Vidět víc »

Zisk

Zisk je jedním ze základních ekonomických pojmů.

Nový!!: Marketing a Zisk · Vidět víc »

1960

1960 (MCMLX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Marketing a 1960 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Marketing a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Marketink.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »