Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Markomanské války

Index Markomanské války

Markomanské války představovaly sérii válek, které proběhly v době vlády římského císaře Marka Aurelia mezi lety 166 až 180, kdy ze severu vpadly do římské říše početné kmeny Sarmatů, po nichž následovali germánští Markomani a Kvádové.

55 vztahy: Aquileia, Česko, Řím, Římané, Římská legie, Ballomar, Barbar, Blízký východ, Carnuntum, Commodus, Dácie, Dunaj, Gótové, Germáni, Germánie, Gladiátor, Hannibal, Itálie, Jazygové, Kostobokové, Kvádové, Langobardi, Maďarsko, Marcus Aurelius, Markomani, Marobud, Morava (řeka), Noricum, Panonie, Parthové, Raetie, Rakousko, Sarmati, Sýrie, Slované, Slovensko, Starověký Řím, Thrákie, Trenčín, Vandalové, Váh, Válka, Vindobona, 165, 166, 169, 17. březen, 170, 172, 175, ..., 177, 179, 180, 188, 189. Rozbalte index (5 více) »

Aquileia

Aquileia (furlansky Aquilee, nebo Aquilea) je italské město v oblasti Friuli-Venezia Giulia, v provincii Udine.

Nový!!: Markomanské války a Aquileia · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Markomanské války a Česko · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Markomanské války a Řím · Vidět víc »

Římané

Starořímská rodina Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma).

Nový!!: Markomanské války a Římané · Vidět víc »

Římská legie

Moderní rekonstrukce římských legionářů s plátovou zbrojí (''lorica segmentata'') Legie (z latinského slova legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády.

Nový!!: Markomanské války a Římská legie · Vidět víc »

Ballomar

Postup Markomanů a Sarmatů vedených Ballomarem okolo roku 170 na mapě Evropy. Ballomar také Ballomarius (140 - okolo 180) byl král germánského kmene Markomanů, který vládl v době tzv.

Nový!!: Markomanské války a Ballomar · Vidět víc »

Barbar

kylixu z 5. století př. n. l. Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros) je slovo neznámého původu, původně snad onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou „řeč“ cizinců, podobně jako české slovo „brblat“.

Nový!!: Markomanské války a Barbar · Vidět víc »

Blízký východ

Tmavě zeleně je zobrazen tradiční Blízký východ, světle zeleně Střední východ Blízký východ nebo také Přední východ je označení pro oblast východního Středomoří a případně i přilehlých oblastí.

Nový!!: Markomanské války a Blízký východ · Vidět víc »

Carnuntum

tetrarchů. Novodobé revizní výzkumy ale dospěly k závěru, že byla postavena až v polovině 4. století Carnuntum (v díle zeměpisce Klaudia Ptolemaia Καρνοιις) byl starověký římský legionářský tábor (Castrum) a město ve dnešním Rakousku.

Nový!!: Markomanské války a Carnuntum · Vidět víc »

Commodus

Lucius Aurelius Commodus (31. srpna 161 Lanuvium – 31. prosince 192 Řím) byl římský císař panující v letech 177–192, nejprve jako spoluvládce svého otce Marka Aurelia, po 17. březnu 180 jako samovládce.

Nový!!: Markomanské války a Commodus · Vidět víc »

Dácie

Říše krále Burebisty kolem poloviny 1. století př. n. l. Dácie (latinsky Dacia) bylo ve starověku území, obývané kmeny Dáků a Getů, které se nacházelo převážně v dnešním Rumunsku.

Nový!!: Markomanské války a Dácie · Vidět víc »

Dunaj

Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina).

Nový!!: Markomanské války a Dunaj · Vidět víc »

Gótové

Gótové byli východogermánské etnikum hovořící gótštinou, které podle tradice pocházelo z jižního Švédska a ostrova Gotlandu, a výrazně se zapsalo do dějin raného středověku, především do doby stěhování národů.

Nový!!: Markomanské války a Gótové · Vidět víc »

Germáni

border.

Nový!!: Markomanské války a Germáni · Vidět víc »

Germánie

Římské provincie, zeleně vyznačena přibližná rozloha svobodné Germánie Germánie (latinsky Germania) případně Magna Germania („Velká Germánie“) či Germania libera („svobodná Germánie“) bylo ve starověku označení území východně od řeky Rýna, které obývaly veskrze germánské kmeny.

Nový!!: Markomanské války a Germánie · Vidět víc »

Gladiátor

Palce dolů nebo Gladiátoři, Jean-Léon Gérôme, 1872 Gladiátor (lat. gladiator, „ten, kdo používá meč“, šermíř) byl člověk bojující v zápasech pro pobavení publika.

Nový!!: Markomanské války a Gladiátor · Vidět víc »

Hannibal

Hannibal Barkas byl kartáginský generál, stratég a taktik.

Nový!!: Markomanské války a Hannibal · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Markomanské války a Itálie · Vidět víc »

Jazygové

Jazygové (latinsky Iazyges, maďarsky jazigok) byl kočovný sarmatský kmen obývající v 1.

Nový!!: Markomanské války a Jazygové · Vidět víc »

Kostobokové

Kostobokové (latinsky Costoboci) byl starověký kmen obývající území mezi pohořím Karpaty a řekou Dněstrem, na severovýchod od římské Dácie.

Nový!!: Markomanské války a Kostobokové · Vidět víc »

Kvádové

Území obývané Kvády v 1. a 2. století našeho letopočtu Kvádové byli germánský kmen, který patřil k velkému germánskému celku Svébů.

Nový!!: Markomanské války a Kvádové · Vidět víc »

Langobardi

Migrace ze Skandinávie Langobardi byli příslušníci západogermánských kmenů pocházející z dolního Labe.

Nový!!: Markomanské války a Langobardi · Vidět víc »

Maďarsko

Maďarsko, v letech 1989–2011 oficiálně Maďarská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Markomanské války a Maďarsko · Vidět víc »

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26. dubna 121 – 17. března 180), byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv.

Nový!!: Markomanské války a Marcus Aurelius · Vidět víc »

Markomani

Socha Markomana od Johanna Scherpa na hlavní fasádě Neue Burgu ve Vídni Marcomani byli germánským kmenem, který se na přelomu letopočtu usadil severně od Dunaje, na území dnešního Česka.

Nový!!: Markomanské války a Markomani · Vidět víc »

Marobud

Marobud, také Marbod, Marobod, Maroboduus (35 - 30 př. n. l. - 37/38 n. l., Ravenna) byl markomanský král a první historicky doložený panovník, který vládl na dnešním českém území v období 9-6 př. n. l. - 17/18 n. l. Dochovaná forma jeho jména má keltský tvar.

Nový!!: Markomanské války a Marobud · Vidět víc »

Morava (řeka)

Morava je řeka ve střední Evropě, významný levý přítok Dunaje.

Nový!!: Markomanské války a Morava (řeka) · Vidět víc »

Noricum

Noricum bylo keltské království (latinsky Regnum Noricum), přesněji federace třinácti keltských a ilyrských kmenů, jež byla později začleněna do Římské říše jako její provincie.

Nový!!: Markomanské války a Noricum · Vidět víc »

Panonie

legií Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Panonie Panonie (latinsky Pannonia) byla mezi léty 9–433 provincií římské říše, jež zhruba do poloviny 1. století nesla název Illyricum inferius.

Nový!!: Markomanské války a Panonie · Vidět víc »

Parthové

Traianově sloupu v Římě (překreslení) Parthové (staropersky Parthava; řecky Πάρθοι, Parthoi; latinsky Parthi) je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře (dnes západní část íránského Chorásánu), v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l. – 224 n. l.), jednoho z nejvýznamnějších státních útvarů ve starověku.

Nový!!: Markomanské války a Parthové · Vidět víc »

Raetie

legií Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Raetie Raetie, případně latinsky Raetia, bylo území a později provincie římské říše, jež sahalo zhruba od Bodamského jezera (Lacus Brigantinus) směrem na východ k řece Inn (Aenus).

Nový!!: Markomanské války a Raetie · Vidět víc »

Rakousko

Rakousko, oficiální název Rakouská republika, Republik Österreich, je vnitrozemská spolková republika ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Markomanské války a Rakousko · Vidět víc »

Sarmati

Přibližné rozšíření východoíránských jazyků Sarmati byl původem íránský kočovný a pastevecký lid, příbuzný se Skythy, Médy a Peršany.

Nový!!: Markomanské války a Sarmati · Vidět víc »

Sýrie

Sýrie, oficiálním názvem Syrská arabská republika (arabsky الجمهورية العربية السورية, Al-džumhúríja al-`Arabíja as-Súríja), je stát v jihozápadní Asii, řazený k zemím Blízkého východu – v jeho rámci spadá jak do území Mezopotámie, tak do Levanty.

Nový!!: Markomanské války a Sýrie · Vidět víc »

Slované

Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy. Mnoho Slovanů později také osídlilo Sibiř, střední Asii a emigrovalo do různých částí světa. Slované obývají okolo poloviny území Evropy a je to největší etnicko-jazyková skupina v Evropě. Podle svého jazyka jsou Slované děleni na východní (Bělorusové, Rusové a Ukrajinci), západní (Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové a Makedonci). Kromě toho existují uvnitř uvedených etnik skupiny, které jsou někdy považovány za samostatné národy, resp. jsou národy in statu nascendi a jejich etnicita je předmětem sporů (Černohorci, Goranci, Kašubové, Moravané, Pomaci, Rusíni, Slezané). V minulosti patřily mezi Slovany i kmeny dnes již vymřelé: Polabští Slované a Pobaltští Slované (a v jejich rámci další kmeny).

Nový!!: Markomanské války a Slované · Vidět víc »

Slovensko

Slovensko, oficiálním názvem Slovenská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Markomanské války a Slovensko · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Markomanské války a Starověký Řím · Vidět víc »

Thrákie

Turecku Thrákie (bulharsky: Тракия Trakija, řecky: Θράκη Thrákē, latinsky: Thrace nebo také Threce, turecky: Trakya) je historické území nacházející se na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Markomanské války a Thrákie · Vidět víc »

Trenčín

Trenčín je krajské a okresní město na západě Slovenska na řece Váh, 110 km severovýchodně od Bratislavy, 12 km od hranic s Českem.

Nový!!: Markomanské války a Trenčín · Vidět víc »

Vandalové

Mapa germánských kmenů kolem roku 100 n. l. (bez Skandinávie), Vandalové tmavě zeleně Vandalové byli germánský kmen, jazykově patřící k východogermánské skupině indoevropské jazykové skupiny, pocházející údajně ze Skandinávie či břehů okolo Baltského moře.

Nový!!: Markomanské války a Vandalové · Vidět víc »

Váh

Váh je nejdelší řeka Slovenska, která protéká čtyřmi kraji (Žilinský, Trenčínský, Trnavský, Nitranský).

Nový!!: Markomanské války a Váh · Vidět víc »

Válka

Unie a jižanskými separatisty Městské boje za druhé světové války Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí.

Nový!!: Markomanské války a Válka · Vidět víc »

Vindobona

Zbytky římského města na území Vídně poblíž zámku Hofburg Vindobona je slovo pocházející z latiny.

Nový!!: Markomanské války a Vindobona · Vidět víc »

165

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 165 · Vidět víc »

166

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 166 · Vidět víc »

169

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 169 · Vidět víc »

17. březen

17.

Nový!!: Markomanské války a 17. březen · Vidět víc »

170

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 170 · Vidět víc »

172

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 172 · Vidět víc »

175

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 175 · Vidět víc »

177

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 177 · Vidět víc »

179

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 179 · Vidět víc »

180

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 180 · Vidět víc »

188

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 188 · Vidět víc »

189

Bez popisu.

Nový!!: Markomanské války a 189 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »