Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Mazivo

Index Mazivo

motorového oleje do motoru Mazivo je látka (často kapalná) určená k omezení tření mezi dvěma povrchy.

31 vztahy: Bionafta, Dvoudobý spalovací motor, Estery, Grafit, Kapalina, Koroze, Kovy, Kuličkové ložisko, Lékařství, Ložisko, Minerální olej, Motorová nafta, Motorové vozidlo, Motorový olej, Olej, Oxidy, Palivo, Plastické mazivo, Polytetrafluorethylen, Redoxní reakce, Ropa, Síra, Sex, Silikonový olej, Spalovací motor, Stroj, Syntetický olej, Tření, Teplo, Válečkové ložisko, Viskozita.

Bionafta

sojového oleje Bionafta (FAME – fatty acid methyl ester) je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů nenasycených mastných kyselin rostlinného původu.

Nový!!: Mazivo a Bionafta · Vidět víc »

Dvoudobý spalovací motor

Animace práce válce v dvoutaktním motoru Dvoudobý (zážehový) spalovací motor (také dvoutaktní motor, dvoutakt) je pístový spalovací motor, jehož pracovní cyklus proběhne za jednu otáčku klikové hřídele neboli během dvou zdvihů pístu proběhnou čtyři pracovní fáze a směs paliva a vzduchu ve válci je zapálena (zažehnuta) elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka.

Nový!!: Mazivo a Dvoudobý spalovací motor · Vidět víc »

Estery

Obecný vzorec esteru karboxylové kyseliny. Estery jsou organické sloučeniny, ve kterých je -OH skupina karboxylové kyseliny nahrazena organickým zbytkem vzniklým z alkoholu po odštěpení vodíku z OH skupiny.

Nový!!: Mazivo a Estery · Vidět víc »

Grafit

Grafit (Werner, 1789), chemický vzorec C, je šesterečný minerál.

Nový!!: Mazivo a Grafit · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Mazivo a Kapalina · Vidět víc »

Koroze

Rez, pravděpodobně nejznámější forma '''koroze'''. Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.

Nový!!: Mazivo a Koroze · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Mazivo a Kovy · Vidět víc »

Kuličkové ložisko

Radiální kuličkové ložisko (utěsněné) 1. Vnitřní kroužek2. Klec3. Těsnění (většina kul. ložisek je nemá)4. Kuličky5. Vnější kroužek Animace principu kuličkového ložiska Radiální kuličkové ložisko je nejrozšířenější druh valivého ložiska.

Nový!!: Mazivo a Kuličkové ložisko · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Mazivo a Lékařství · Vidět víc »

Ložisko

Ilustrační nákres kuličkového ložiska s děleným vnitřním kroužkem. Ložisko je součást technického zařízení, které umožňuje snížení tření při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu strojních dílů.

Nový!!: Mazivo a Ložisko · Vidět víc »

Minerální olej

Láhev minerálního oleje jak se prodává v USA Minerální olej (též ropný olej) je jedním z produktů frakční destilace ropy.

Nový!!: Mazivo a Minerální olej · Vidět víc »

Motorová nafta

Nafta na vodě Vývoj ceny nafty na komoditních burzách http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/cetv-cme-3394/graf Komodity - Nafta - Vývoj ceny nafty na komoditních burzách Motorová nafta (zjednodušeně pouze nafta, hovorově též diesel) je směs kapalných uhlovodíků.

Nový!!: Mazivo a Motorová nafta · Vidět víc »

Motorové vozidlo

Hasičské vozidlo Ziegler Z8 Jako motorové vozidlo je zpravidla označován takový pozemní dopravní prostředek, který ke svému pohonu využívá síly některého druhu motoru a který je využíván k přepravě lidí nebo materiálu po komunikacích nebo v terénu.

Nový!!: Mazivo a Motorové vozidlo · Vidět víc »

Motorový olej

Motorový olej Motorový olej je obecné souhrnné označení pro celou skupinu minerálních olejů, používaných jako maziva ve spalovacích motorech vozidel.

Nový!!: Mazivo a Motorový olej · Vidět víc »

Olej

slunečnicový olej Olej je kapalina tvořená molekulami, které obsahují hydrofobní uhlovodíkové řetězce.

Nový!!: Mazivo a Olej · Vidět víc »

Oxidy

Oxidy (dříve psáno, v souladu s dalšími jazyky, oxydy, zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními prvky.

Nový!!: Mazivo a Oxidy · Vidět víc »

Palivo

Briketa Palivo je všeobecné označení pro chemický prvek, chemickou látku nebo jejich směs, mající schopnost za vhodných podmínek začít a udržet chemickou reakci spalování.

Nový!!: Mazivo a Palivo · Vidět víc »

Plastické mazivo

Plastické mazivo Plastické mazivo (někdy též nazývané mazací tuk nebo lidově vazelína) je obecné označení používané pro maziva polotuhé konzistence, s vyšší počáteční viskozitou, než mají oleje.

Nový!!: Mazivo a Plastické mazivo · Vidět víc »

Polytetrafluorethylen

ethylenu. 3D model úseku molekuly PTFE Polytetrafluorethylen (zkráceně PTFE, také polytetrafluorethen) je fluorovaný polymer.

Nový!!: Mazivo a Polytetrafluorethylen · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Mazivo a Redoxní reakce · Vidět víc »

Ropa

Ropa Těžba ropy při vietnamském pobřeží Ropa (též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů.

Nový!!: Mazivo a Ropa · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Mazivo a Síra · Vidět víc »

Sex

Slovo sex může mít několik významů.

Nový!!: Mazivo a Sex · Vidět víc »

Silikonový olej

Silikonové oleje (polymerizované siloxany) jsou křemíkové analogy uhlíkových organických sloučenin a mohou tvořit (relativně) dlouhé a složité molekuly založené na křemíku namísto uhlíku.

Nový!!: Mazivo a Silikonový olej · Vidět víc »

Spalovací motor

Fáze čtyřdobého zážehového motoru: 1) sání, 2) komprese, 3) expanze (pracovní fáze), 4) výfuk Spalovací motor je tepelný stroj, který spaluje palivo ve spalovacím prostoru uvnitř motoru a přeměňuje jeho chemickou energii na teplo a na mechanickou energii působením na píst, lopatky turbíny, nebo s využitím reakční síly.

Nový!!: Mazivo a Spalovací motor · Vidět víc »

Stroj

Stroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení na přeměny a využití energie, jimiž člověk rozšiřuje své síly a možnosti.

Nový!!: Mazivo a Stroj · Vidět víc »

Syntetický olej

Syntetický motorový olej Syntetický olej je mazivo sestávající z chemických sloučenin, které se uměle vyrábějí syntézou z jiných látek, než je ropa.

Nový!!: Mazivo a Syntetický olej · Vidět víc »

Tření

Jako tření označujeme vznik tečné síly ve styčné ploše mezi dvěma tělesy.

Nový!!: Mazivo a Tření · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Mazivo a Teplo · Vidět víc »

Válečkové ložisko

Válečkové ložisko typ N Válečkové ložisko je rozšířený druh valivého ložiska.

Nový!!: Mazivo a Válečkové ložisko · Vidět víc »

Viskozita

Simulace dvou látek s rozdílnou viskozitou. Horní kapalina má nižší viskozitu, dolní kapalina má vyšší viskozitu Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny.

Nový!!: Mazivo a Viskozita · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »