Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Mechanika tekutin

Index Mechanika tekutin

Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj.

42 vztahy: Aerodynamika, Aeromechanika, Aneroid, Archimédův zákon, Atmosférický tlak, Činitel odporu, Barograf, Barometr, Bernoulliho rovnice, Dynamický vztlak, Hydraulika, Hydrodynamický paradox, Hydrodynamika, Hydromechanika, Hydrostatická tlaková síla, Hydrostatický paradox, Hydrostatický tlak, Hydrostatika, Ideální plyn, Kapalina, Laminární proudění, Manometr, Mechanický pohyb, Mechanika, Navierova–Stokesova rovnice, Objemový průtok, Odpor prostředí, Pascalův zákon, Plování těles, Plyn, Pneumatika, Proudění, Rovnice kontinuity, Síla, Spojené nádoby, Tekutina, Tekutost, Tlaková potenciální energie, Turbulentní proudění, Viskozita, Vnitřní tření, Vztlak.

Aerodynamika

Kouřem odhalený vír, který vzniká na křídle letadla Aerodynamika (z řečtiny ἀήρ aer – vzduch + δυναμική – dynamika) je obor fyziky, speciálně mechaniky, zabývající se studiem pohybu plynů (obvykle vzduchu) a jejich interakcí s pevnými objekty, jako je například křídlo letadla.

Nový!!: Mechanika tekutin a Aerodynamika · Vidět víc »

Aeromechanika

Aeromechanika je obor mechaniky, zkoumající chování plynů při působení vnějších sil, při jejich relativním pohybu vůči pevným tělesům a při jejich pohybu v uzavřených prostorách.

Nový!!: Mechanika tekutin a Aeromechanika · Vidět víc »

Aneroid

detail střední části domácího aneroidu Aneroid je přístroj k měření atmosférického tlaku (tlaku vzduchu), na rozdíl od barografu ukazuje současný stav tlaku.

Nový!!: Mechanika tekutin a Aneroid · Vidět víc »

Archimédův zákon

Archimédův zákon je fyzikální poučka z hydrostatiky, která říká: Těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa. Archimédův zákon platí pro kapaliny i pro plyny.

Nový!!: Mechanika tekutin a Archimédův zákon · Vidět víc »

Atmosférický tlak

Torricelliho pokus Atmosferický tlak je síla, kterou působí atmosféra planety (obvykle chápána Země) na jednotkovou plochu v daném místě.

Nový!!: Mechanika tekutin a Atmosférický tlak · Vidět víc »

Činitel odporu

Činitel odporu (dříve i součinitel odporu) je činitel ve vztahu pro odporovou sílu, který vyjadřuje závislost odporu prostředí na tvaru tělesa.

Nový!!: Mechanika tekutin a Činitel odporu · Vidět víc »

Barograf

Barograf Barograf je registrační barometr pro záznam časového průběhu atmosférického tlaku (tlaku vzduchu).

Nový!!: Mechanika tekutin a Barograf · Vidět víc »

Barometr

Zjednodušené schéma rtuťového barometru. Bílé šipky symbolizují atmosférický tlak. Šedá barva odpovídá rtuti (Hg). Skleněná metrová tyč je přibližně ve 3/4 opatřena stupnicí udávající výšku rtuťového sloupce v milimetrech rtuti (mm Hg.

Nový!!: Mechanika tekutin a Barometr · Vidět víc »

Bernoulliho rovnice

Bernoulliho rovnice je vztah užívaný v mechanice tekutin, který odvodil Daniel Bernoulli a který vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny (Energie je v rovnici přepočtena na objemovou jednotku kapaliny.). kde \rho je hustota kapaliny, v je rychlost proudění, p je tlak v kapalině a u je potenciál vnějšího konzervativního pole mechanické síly (gravitační síly, unášivé setrvačné síly nebo jejich kombinace jako je tíhová síla) v daném bodě.

Nový!!: Mechanika tekutin a Bernoulliho rovnice · Vidět víc »

Dynamický vztlak

Proudění vzduchu kolem křídla (α je úhel náběhu) Dynamický vztlak je síla, která nadnáší těleso při pohybu v plynu či kapalině.

Nový!!: Mechanika tekutin a Dynamický vztlak · Vidět víc »

Hydraulika

Hydraulický válec Hydraulika je technická disciplína zabývající se využitím mechanických vlastností tekutin pro technické účely.

Nový!!: Mechanika tekutin a Hydraulika · Vidět víc »

Hydrodynamický paradox

Hydrodynamický paradox (hydrodynamické paradoxon) je skutečnost, že pokles tlaku v proudící kapalině je přímo úměrný nárůstu druhé mocniny rychlosti proudění kapaliny, neboli že v užší části trubice, kde kapalina proudí rychleji, je v kapalině menší tlak.

Nový!!: Mechanika tekutin a Hydrodynamický paradox · Vidět víc »

Hydrodynamika

Hydrodynamika je obor zabývající se mechanickým pohybem (prouděním) kapalin.

Nový!!: Mechanika tekutin a Hydrodynamika · Vidět víc »

Hydromechanika

Hydromechanika je vědní obor, část mechaniky tekutin, která se zabývá fyzikálním chováním kapalin v klidu a v pohybu.

Nový!!: Mechanika tekutin a Hydromechanika · Vidět víc »

Hydrostatická tlaková síla

Hydrostatická tlaková síla je síla, kterou tlačí kapalina nacházející se v gravitačním poli na tělesa do ní ponořená na stěny nádoby.

Nový!!: Mechanika tekutin a Hydrostatická tlaková síla · Vidět víc »

Hydrostatický paradox

Hydrostatický paradox (též hydrostatické paradoxon) je skutečnost, že hydrostatická tlaková síla na dno nádoby naplněné do stejné výšky stejnou kapalinou je vždy stejná bez ohledu na množství (objem, hmotnost) kapaliny.

Nový!!: Mechanika tekutin a Hydrostatický paradox · Vidět víc »

Hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak je tlak, který vzniká v kapalině její tíhou.

Nový!!: Mechanika tekutin a Hydrostatický tlak · Vidět víc »

Hydrostatika

Hydrostatika je část mechaniky tekutin, která se zabývá mechanickými vlastnostmi nepohybujících se kapalin, tedy kapalin, které jsou v klidu.

Nový!!: Mechanika tekutin a Hydrostatika · Vidět víc »

Ideální plyn

molekuly jsou barevně odlišeny pro snadnější sledování pohybu. Ideální (dokonalý) plyn je plyn, který má na rozdíl od skutečného plynu tyto ideální vlastnosti: je dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření.

Nový!!: Mechanika tekutin a Ideální plyn · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Mechanika tekutin a Kapalina · Vidět víc »

Laminární proudění

Laminární proudění (na obrázku dole) a turbulentní proudění (nahoře) kolem trupu ponorky Laminární proudění je takové proudění vazké kapaliny, při kterém jsou proudnice rovnoběžné a nemísí se.

Nový!!: Mechanika tekutin a Laminární proudění · Vidět víc »

Manometr

Manometr (též tlakoměr) je mechanické měřidlo tlaku plynu nebo kapaliny.

Nový!!: Mechanika tekutin a Manometr · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Mechanika tekutin a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Mechanika

Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.

Nový!!: Mechanika tekutin a Mechanika · Vidět víc »

Navierova–Stokesova rovnice

náhled Navierova-Stokesova rovnice je rovnice popisující proudění nestlačitelné newtonovské tekutiny.

Nový!!: Mechanika tekutin a Navierova–Stokesova rovnice · Vidět víc »

Objemový průtok

Objemový průtok (objemový tok) je objem kapaliny, který proteče jedním místem (celým průřezem v jednom místě trubice) za jednotku času.

Nový!!: Mechanika tekutin a Objemový průtok · Vidět víc »

Odpor prostředí

Odpor prostředí je soubor všech sil, kterými plyn nebo kapalina působí proti pohybu těles v něm.

Nový!!: Mechanika tekutin a Odpor prostředí · Vidět víc »

Pascalův zákon

Pascalův zákon je důležitým zákonem hydromechaniky, resp.

Nový!!: Mechanika tekutin a Pascalův zákon · Vidět víc »

Plování těles

Plování těles je jev, kdy vztlaková síla působící na těleso plně ponořené do kapaliny je větší než tíhová síla přitahující těleso k Zemi.

Nový!!: Mechanika tekutin a Plování těles · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Mechanika tekutin a Plyn · Vidět víc »

Pneumatika

obrázek pneumatiky Pneumatika, plášť neboli obruč je vzduchem plněná pružná součást kol dopravních prostředků.

Nový!!: Mechanika tekutin a Pneumatika · Vidět víc »

Proudění

Dvourozměrný model proudění ideální kapaliny kolem kruhového tělesa Proudění je pohyb tekutiny, při kterém se částice tekutiny pohybují svým neuspořádaným pohybem a zároveň se posouvají ve směru proudění.

Nový!!: Mechanika tekutin a Proudění · Vidět víc »

Rovnice kontinuity

Rovnice kontinuity je ve fyzice velmi důležitou rovnicí vyjadřující zákon zachování nějaké veličiny pomocí jejího prostoročasového rozložení (zpravidla v diferenciálním tvaru).

Nový!!: Mechanika tekutin a Rovnice kontinuity · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Mechanika tekutin a Síla · Vidět víc »

Spojené nádoby

Vzorec: F1 x S2.

Nový!!: Mechanika tekutin a Spojené nádoby · Vidět víc »

Tekutina

Tekutina je společný název pro kapaliny a plyny (patrně i pro plazma a kvark gluonové plazma), jejichž významnou společnou vlastností je tekutost, neboli neschopnost udržet svůj stálý tvar díky snadnému vzájemnému pohybu částic.

Nový!!: Mechanika tekutin a Tekutina · Vidět víc »

Tekutost

Tekutost je schopnost látky téct, neboli částice tekutých látek se mohou vůči sobě relativně snadno pohybovat (částice nejsou vázány v pevných polohách).

Nový!!: Mechanika tekutin a Tekutost · Vidět víc »

Tlaková potenciální energie

Tlaková potenciální energie je potenciální energie kapaliny nebo plynu, vznikající z tlaku, kterým kapalina nebo plyn tlačí na stěny nádoby.

Nový!!: Mechanika tekutin a Tlaková potenciální energie · Vidět víc »

Turbulentní proudění

Laminární proudění (na obrázku dole) a turbulentní proudění (nahoře) kolem trupu ponorky Turbulentní proudění je takové proudění vazké tekutiny, při kterém se proudnice navzájem promíchávají.

Nový!!: Mechanika tekutin a Turbulentní proudění · Vidět víc »

Viskozita

Simulace dvou látek s rozdílnou viskozitou. Horní kapalina má nižší viskozitu, dolní kapalina má vyšší viskozitu Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny.

Nový!!: Mechanika tekutin a Viskozita · Vidět víc »

Vnitřní tření

Vnitřní tření je tření vznikající uvnitř tekutin kvůli vzájemnému silovému působení mezi částicemi při proudění.

Nový!!: Mechanika tekutin a Vnitřní tření · Vidět víc »

Vztlak

Mrtvého moře Vztlaková síla (vztlak) je síla, která nadlehčuje těleso v kapalině či plynu.

Nový!!: Mechanika tekutin a Vztlak · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Mechanika kapalin a plynů.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »