Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Mechanika tuhého tělesa

Index Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesa (mechanika dokonale tuhého tělesa, popř. také stereomechanika) je část mechaniky, která se zabývá pohybem tuhého tělesa a silami na ně působícími.

45 vztahy: Atom, Bod, Deformace, Dvojice sil, Energie, Gravitace, Hmota, Hmotný bod, Hmotnost, Mechanický pohyb, Mechanika, Mechanika hmotného bodu, Mimoběžka, Molekula, Moment síly, Moment setrvačnosti, Nula, Objem, Odstředivá síla, Otáčení, Přímka, Pevná látka, Pohyb, Poloha tělesa, Posuvný pohyb, Práce (fyzika), Rotace, Rovnoběžky, Rovnovážná poloha, Síla, Soustava mnoha těles, Soustava souřadnic, Stabilita, Stupeň volnosti, Tíha, Těžiště, Těžnice, Trojúhelník, Tuhé těleso, Tvar, Vektor, Vzdálenost, Země, 3 (číslo), 9 (číslo).

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Atom · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Bod · Vidět víc »

Deformace

Pojmem deformace tělesa rozumíme změnu jeho tvaru.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Deformace · Vidět víc »

Dvojice sil

Dvojice sil je současné působení dvou sil stejně velkých opačného směru působících v různých místech (na různých vektorových přímkách) tuhého tělesa, tzn.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Dvojice sil · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Energie · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Gravitace · Vidět víc »

Hmota

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Hmota · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Hmotný bod · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Hmotnost · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Mechanika

Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Mechanika · Vidět víc »

Mechanika hmotného bodu

Mechanika hmotného bodu je část mechaniky, která studuje vlastnosti a příčiny pohybu hmotného bodu.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Mechanika hmotného bodu · Vidět víc »

Mimoběžka

Dvě různé přímky p, q neležící v jedné rovině, označujeme jako mimoběžné přímky (mimoběžky).

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Mimoběžka · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Molekula · Vidět víc »

Moment síly

Moment síly je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru otáčivého účinku síly.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Moment síly · Vidět víc »

Moment setrvačnosti

Moment setrvačnosti je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při otáčivém pohybu.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Moment setrvačnosti · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Nula · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Objem · Vidět víc »

Odstředivá síla

Odstředivá síla (nebo také centrifugální) je síla působící na těleso resp.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Odstředivá síla · Vidět víc »

Otáčení

Rotace (též rotační nebo otáčivý pohyb) čili otáčení je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém se všechny body tělesa otáčejí kolem jedné společné osy se stejnou úhlovou rychlostí.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Otáčení · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Přímka · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Pevná látka · Vidět víc »

Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Pohyb · Vidět víc »

Poloha tělesa

Poloha tělesa je údaj, vyjadřující umístění tělesa vzhledem k ostatním tělesům (vztažné soustavě).

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Poloha tělesa · Vidět víc »

Posuvný pohyb

Posuvný pohyb (též postupný pohyb nebo translace) je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém všechny body tělesa konají pohyb po stejných, pouze navzájem posunutých, trajektoriích.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Posuvný pohyb · Vidět víc »

Práce (fyzika)

Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Práce (fyzika) · Vidět víc »

Rotace

Rotace znamená především otočení (pootočení) nebo otáčení.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Rotace · Vidět víc »

Rovnoběžky

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Rovnoběžky · Vidět víc »

Rovnovážná poloha

Rovnovážná poloha je poloha tuhého tělesa, při níž je výslednice všech sil působících na těleso nulová a výsledný moment všech sil je také nulový.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Rovnovážná poloha · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Síla · Vidět víc »

Soustava mnoha těles

Soustava mnoha těles (multibody system, MBS) je část mechaniky, která se zabývá pohybem tuhých těles, jejich vazbami, interakcemi a silami na ně působícími.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Soustava mnoha těles · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Stabilita

Stabilita je rozdíl potenciální energie tělesa mezi vratkou a stálou rovnovážnou polohou, neboli to je množství práce, které je třeba vykonat, aby se těleso ze stálé rovnovážné polohy dostalo do vratké rovnovážné polohy.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Stabilita · Vidět víc »

Stupeň volnosti

Jako stupně volnosti se ve fyzice nebo statistice označují vzájemně nezávislé veličiny (parametry, vnitřní proměnné), které určují stav systému.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Stupeň volnosti · Vidět víc »

Tíha

Tíha je fyzikální veličina, vyjadřující sílu, kterou působí těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Tíha · Vidět víc »

Těžiště

Těžiště (hmotný střed) je působiště tíhové síly působící na těleso.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Těžiště · Vidět víc »

Těžnice

Těžnice je přímka, na níž leží vektor tíhové síly působící na těleso.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Těžnice · Vidět víc »

Trojúhelník

Trojúhelník je geometrický útvar určený třemi body, neležícími v jedné přímce.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Trojúhelník · Vidět víc »

Tuhé těleso

Tuhé těleso (dokonale tuhé těleso) je pro danou úlohu těleso, jehož tvar ani objem se v této úloze účinkem působících sil nemění.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Tuhé těleso · Vidět víc »

Tvar

Tvar je celková vizuální podoba, vzhled, obrys nebo povrch rovinného nebo prostorového útvaru, rozložení a rozvržení jeho hmoty bez ohledu na materiál a další vlastnosti.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Tvar · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Vektor · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Vzdálenost · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a Země · Vidět víc »

3 (číslo)

Tři je přirozené číslo, které následuje po číslu dva a přechází číslu čtyři.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a 3 (číslo) · Vidět víc »

9 (číslo)

Devět je přirozené číslo, které následuje po číslu osm a předchází číslu deset.

Nový!!: Mechanika tuhého tělesa a 9 (číslo) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dynamicky vyvážené těleso, Staticky vyvážené těleso, Vyvážené těleso.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »