Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Mezinárodní smlouva

Index Mezinárodní smlouva

Mezinárodní smlouva je jedním z hlavních pramenů mezinárodního práva.

32 vztahy: Autentizace, Česko, Bilaterální dohoda, Depozitář mezinárodní smlouvy, Desuetudo, Jaltská konference, Kolonialismus, Mírová smlouva, Mezinárodní obyčej, Mezinárodní právo, Mezinárodní soudní dvůr, Mnichovská dohoda, Multilaterální dohoda, Nóta, Organizace spojených národů, Parlament, Platnost, Postupimská dohoda, Pramen práva, Preambule, Prezident České republiky, Ratifikace, Referendum, Sbírka zákonů, Spojené státy americké, Stát, Vídeňská úmluva o smluvním právu, Vídeňský kongres, Výhrada (mezinárodní právo), Výklad práva, Vestfálský mír, Zvykové právo.

Autentizace

Autentizace (z řeckého authentikos: skutečný, původní; z authentes: autor) je proces ověření proklamované identity subjektu.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Autentizace · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Česko · Vidět víc »

Bilaterální dohoda

Bilaterální dohoda (z latinského bi-.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Bilaterální dohoda · Vidět víc »

Depozitář mezinárodní smlouvy

Depozitář mezinárodní smlouvy je pověřen stranami mezinárodní smlouvy chránit její originál, který je u něj uložen, stejně jako postupně přijímat listiny o ratifikaci nebo jiné notifikace, vydávat ověřené kopie smlouvy či její oficiální překlady, informovat o jejím vstupu v platnost apod.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Depozitář mezinárodní smlouvy · Vidět víc »

Desuetudo

Desuetudo (latinsky, česky „odvyknutí“, „vyjití z užívání“) označuje v teorii práva stav, kdy právní norma není dlouhodobě využívána a přestane být díky tomu platná.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Desuetudo · Vidět víc »

Jaltská konference

Jaltě Livadijský palác, místo konání konference Jaltská konference byla jedno ze setkání hlavních představitelů SSSR, USA a Velké Británie (Roosevelta, Churchilla a Stalina) během druhé světové války, které se konalo mezi 4. a 11. únorem 1945.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Jaltská konference · Vidět víc »

Kolonialismus

Kolonizace světa 1492-2008 druhé světové války (anglicky) Kolonialismus (z původního příjmení španělského mořeplavce a kolonizátora Kryštofa Kolumba Cristóbal Colón) představuje rozšiřování svrchovanosti určitého národa na teritorium a lid mimo vlastních hranic, často za účelem zlepšení vlastní ekonomiky prostřednictvím využívání domorodých přírodních zdrojů, pracovní síly a místního trhu.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Kolonialismus · Vidět víc »

Mírová smlouva

bitvě u Kadeše (Istanbul Archaeology Museum) Mírová smlouva je mezinárodní smlouva mezi dvěma válčícími stranami, kterou je formálně ukončen válečný konflikt a uzavřen mír.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Mírová smlouva · Vidět víc »

Mezinárodní obyčej

Mezinárodní obyčej je druh právního obyčeje, který jako nepsaný pramen mezinárodního práva byl dlouho nejvýznamnějším a dodnes je významným pramenem práva v této právní oblasti, protože mezinárodní smlouva začala být využívanějším nástrojem až od 2.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Mezinárodní obyčej · Vidět víc »

Mezinárodní právo

Mezinárodní právo je souborem právních norem, které upravují právní vztahy mezi jednotlivými státy a také vztahy mezi státy a mezinárodními organizacemi.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Mezinárodní právo · Vidět víc »

Mezinárodní soudní dvůr

Palác míru v Haagu. Sídlo Mezinárodního soudního dvora Mezinárodní soudní dvůr (MSD) (anglicky International Court of Justice (zkratka ICJ), francouzsky Cour Internationale de Justice (zkratka CIJ)) je hlavní soudní orgán Organizace spojených národů.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Mezinárodní soudní dvůr · Vidět víc »

Mnichovská dohoda

Itálii Mnichovská dohoda (neboli Mnichovská zrada či Mnichovský diktát) byla dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Mnichovská dohoda · Vidět víc »

Multilaterální dohoda

Multilaterální neboli mnohostranná dohoda je smlouva, kterou podepisuje tři či více smluvních stran.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Multilaterální dohoda · Vidět víc »

Nóta

Nóta je v diplomacii forma písemné oficiální komunikace mezi zastupitelským úřadem a ministerstvem zahraničí přijímajícího státu.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Nóta · Vidět víc »

Organizace spojených národů

Budova OSN v New Yorku Organizace spojených národů, zkráceně OSN (UN), je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa – k březnu 2018 má 193 členských států.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Organizace spojených národů · Vidět víc »

Parlament

Kapitol ve Washingtonu, sídlo Kongresu USA Parlament je zákonodárný sbor volených či nevolených zástupců příslušné administrativní územní jednotky, ať už je to stát, svazek států, nebo spolková země státu.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Parlament · Vidět víc »

Platnost

V právu je platnost vlastnost právní normy (respektive právního předpisu) nebo právního jednání.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Platnost · Vidět víc »

Postupimská dohoda

Stalin, Truman a Churchill těsně před zahájením konference Postupimská dohoda je obvyklý název pro Závěrečný protokol postupimské konference – výsledek posledního jednání Velké trojky na postupimské konferenci, která se konala od 17. července do 2. srpna 1945 v braniborské Postupimi u Berlína.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Postupimská dohoda · Vidět víc »

Pramen práva

Prameny práva lze rozlišovat na psané a nepsané (latinsky) podle nichž lze rozlišovat země psaného práva, založeného na římském právu (zejména Francie) a země práva nepsaného (Anglie, USA, Commonwealth).

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Pramen práva · Vidět víc »

Preambule

Preambule (z lat. preambulus – úvodní, předcházející) je úvodní, zpravidla slavnostní, část textu nějakého písemného dokumentu (např. listin, stanov nebo právních předpisů, jako jsou zákony a ústavy), která stanovuje úmysl, záměr, význam či smysl textu následujícího za preambulí.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Preambule · Vidět víc »

Prezident České republiky

Prezident České republiky je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Prezident České republiky · Vidět víc »

Ratifikace

Ratifikace (z lat. ratus, platný a facere, udělat) je závazné potvrzení platnosti zvláště důležitého dokumentu, typicky mezinárodní smlouvy.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Ratifikace · Vidět víc »

Referendum

Referendum (z latinského referendus, které znamená „věc, o níž má být podána zpráva“), česky také všelidové hlasování, je rozhodnutí všech občanů nebo i všech obyvatel v otázkách zákonodárných nebo výkonných.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Referendum · Vidět víc »

Sbírka zákonů

Titulní list Sbírky zákonů, částka 92, ročník 2015 Sbírka zákonů (ve zkratce Sb.) je označení českého promulgačního listu, ve kterém se vyhlašují především české právní předpisy.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Sbírka zákonů · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Spojené státy americké · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Stát · Vidět víc »

Vídeňská úmluva o smluvním právu

Vídeňská úmluva o smluvním právu patří k nejdůležitějším mezinárodním smlouvám.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Vídeňská úmluva o smluvním právu · Vidět víc »

Vídeňský kongres

Státní hranice po kongresu, 1815. Vídeňský kongres (Jean-Baptiste Isabey), 1819 Vídeňský kongres bylo setkání zástupců téměř všech zemí Evropy po napoleonských válkách, které upravilo mezinárodní vztahy soustavou smluv.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Vídeňský kongres · Vidět víc »

Výhrada (mezinárodní právo)

Výhrada k mezinárodní smlouvě je námitka, kterou některá z jejích smluvních stran dává proti některému z jejích ustanovení a chce tak vůči sobě vyloučit jeho právní účinek.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Výhrada (mezinárodní právo) · Vidět víc »

Výklad práva

Výklad neboli interpretace právních předpisů je velmi důležitou právní disciplínou, neboť ze samotného znění textu právních předpisů nelze ve složitějších případech jednoznačně vyčíst, jaké právní normy na daný případ dopadají a pokud ano, tak jak přesně jim v daném kontextu porozumět.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Výklad práva · Vidět víc »

Vestfálský mír

Jednání v Münsteru Vestfálský mír, uzavřený 24. října 1648, byl soubor dvou smluv, Münsterské a Osnabrücké, ukončující třicetiletou a Osmdesátiletou válku, které byly uzavřeny mezi Svatou říší římskou – reprezentovanou císařem Ferdinandem III. a dalšími německými knížaty –, Španělskem, zástupci Francie Ludvíkem XIV. a kardinálem Julesem Mazarinem, delegáty Republiky spojených nizozemských provincií a Švédskem.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Vestfálský mír · Vidět víc »

Zvykové právo

Zvykové právo je právní systém založený na právních obyčejích, které se v určitém společenství ustálily a jsou všeobecně uznávány, sankcionovány a dodržovány.

Nový!!: Mezinárodní smlouva a Zvykové právo · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Mezinárodní dohoda, Mezinárodní úmluva, Mezistátní smlouva, Úmluva.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »