Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Minulost

Index Minulost

Minulost označuje soubor událostí, které již proběhly.

29 vztahy: Angličtina, Astronomie, Čas, Čas (filosofie), Čas (mluvnice), Budoucnost, Dějiny, Dějiny lidstva, Determinismus, Filosofie, Filosofie dějin, Geologický čas, Geologie, Jazyk (lingvistika), Kalendář, Letopočet, Němčina, Novověk, Paměť, Přítomnost, Poznání, Predikce, Rok, Sloveso, Současnost, Starověk, Středověk, Událost, Věda.

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Minulost a Angličtina · Vidět víc »

Astronomie

Mezi zařízení, která se používají k astronomickým pozorováním, patří i radioteleskopy. Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry.

Nový!!: Minulost a Astronomie · Vidět víc »

Čas

Čas a doba jsou jedny ze základních fyzikálních veličin, které bývá užitečné rozlišovat takto.

Nový!!: Minulost a Čas · Vidět víc »

Čas (filosofie)

Čas patří mezi ty základní a samozřejmé pojmy, s nimiž denně zacházíme, neumíme však říci, co to je.

Nový!!: Minulost a Čas (filosofie) · Vidět víc »

Čas (mluvnice)

Čas (tempus) v lingvistice znamená určitý tvar slovesa vyjadřující časové období, ve kterém daný děj probíhal/probíhá/bude probíhat.

Nový!!: Minulost a Čas (mluvnice) · Vidět víc »

Budoucnost

Představa budoucího města z roku 1911 Budoucnost je označení pro časový horizont, který ještě nenastal v toku času.

Nový!!: Minulost a Budoucnost · Vidět víc »

Dějiny

Pojem dějiny neboli historie může označovat.

Nový!!: Minulost a Dějiny · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Minulost a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Determinismus

Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věci, včetně každého lidského rozhodnutí, je důsledkem předchozích událostí a stavů věcí, které zároveň nemohly způsobit nic jiného.

Nový!!: Minulost a Determinismus · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Minulost a Filosofie · Vidět víc »

Filosofie dějin

Filosofie dějin je oblast filosofického myšlení, která se snaží uspořádat dějinné procesy do jednoho celku a najít v nich celkový smysl, jímž chce kritizovat – anebo naopak legitimovat – svoji současnost.

Nový!!: Minulost a Filosofie dějin · Vidět víc »

Geologický čas

Názory na geologický čas, tedy představy o skutečném stáří planety Země či o stáří jednotlivých hornin, minerálů nebo i zkamenělin v nich obsažených, procházely obdobným vývojem jako představy o vesmírných rozměrech.

Nový!!: Minulost a Geologický čas · Vidět víc »

Geologie

Podrobná geologická 3D modelace oblasti okolo pohoří Zagros v Íránu Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj.

Nový!!: Minulost a Geologie · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Minulost a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Kalendář

Kalendář (lat. calendarium, od ''calendae'', původně svátky novoluní) je abstraktní systém pro členění času datováním a orientaci v čase v periodách dnů a delších v rámci roku.

Nový!!: Minulost a Kalendář · Vidět víc »

Letopočet

Letopočet čili éra je souvislé číslování let od epochy, zvolené významné události, historické nebo legendární.

Nový!!: Minulost a Letopočet · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Minulost a Němčina · Vidět víc »

Novověk

Novověk je označením dějinné epochy v evropských i mimoevropských oblastech.

Nový!!: Minulost a Novověk · Vidět víc »

Paměť

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech.

Nový!!: Minulost a Paměť · Vidět víc »

Přítomnost

Přítomnost, to „při čem“ každý člověk právě je, je složitý fenomén, který zkoumá fenomenologie.

Nový!!: Minulost a Přítomnost · Vidět víc »

Poznání

Poznání znamená jak proces nabývání znalostí (poznávání) o reálném světě, tak i jeho výsledek (poznatek, vědění).

Nový!!: Minulost a Poznání · Vidět víc »

Predikce

Predikce (z lat. prae-, před, a dicere, říkat) znamená předpověď či prognózu, tvrzení o tom, co se stane nebo nestane v budoucnosti.

Nový!!: Minulost a Predikce · Vidět víc »

Rok

Rok je doba odvozená od oběhu Země kolem Slunce trvajícího přibližně 365 a čtvrt dne.

Nový!!: Minulost a Rok · Vidět víc »

Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Nový!!: Minulost a Sloveso · Vidět víc »

Současnost

Současnost ve smyslu přítomnost označuje ne zcela přesně ohraničený časový okamžik mezi minulostí a budoucností.

Nový!!: Minulost a Současnost · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Minulost a Starověk · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Minulost a Středověk · Vidět víc »

Událost

Událost může být.

Nový!!: Minulost a Událost · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Minulost a Věda · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »