Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Minuta

Index Minuta

Minuta je jednotka času nebo úhlu (úhlová minuta, dříve také oblouková minuta) a většinou označuje 1/60 výchozí jednotky.

28 vztahy: Astronomie, Azimut, Šedesátková soustava, Číselná soustava, Babylón, Deklinace, Den, Ekliptikální souřadnice, Fyzikální jednotka, H, Hodina, Hodinový úhel, Latina, Mezinárodní výbor pro míry a váhy, Námořní míle, Obzorníkové souřadnice, Přestupná sekunda, Polština, Rektascenze, Rovník, Rovníkové souřadnice, Sekunda, Soustava SI, Stupeň (úhel), Výška (astronomie), Vteřina, Země, Zemská osa.

Astronomie

Mezi zařízení, která se používají k astronomickým pozorováním, patří i radioteleskopy. Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry.

Nový!!: Minuta a Astronomie · Vidět víc »

Azimut

Azimut je úhel mezi severem (Nord) a zvoleným směrem (Point) Azimut (z arabského السمت (as-samat), znamenající “směr”) je úhel, který ve vodorovné rovině svírá určitý směr se severním nebo jižním směrem.

Nový!!: Minuta a Azimut · Vidět víc »

Šedesátková soustava

Babylonské klínopisné číslice. Ve skutečnosti je tedy zápisem desítková soustava (se znaky pro 1, 10, 100, 1000)http://www.gutenberg.org/files/16161/16161-h/16161-h.htm#linkimage-0022 - „One, ten, a hundred, and a thousand, had distinct signs. Fifty had the same sign as the unit—a simple wedge. The other numbers were composed from these elements.“ používaná k vyjádření čísel často do periody 60, 600 či 3600 (modulární aritmetika s danými základy a nikoli základ číselné soustavy). Šedesátková soustava, také hexagesimální nebo sexagesimální je poziční číselná soustava (s místními hodnotami) o základu 60.

Nový!!: Minuta a Šedesátková soustava · Vidět víc »

Číselná soustava

Číselná soustava je způsob reprezentace čísel.

Nový!!: Minuta a Číselná soustava · Vidět víc »

Babylón

Babylon v současnosti Babylón neboli Brána boží (z akkad. Bab-ilu), bez diakritiky Babylon, řecky Βαβυλών, v Bibli (Genesis a Žalmy) též Bábel (znamená „zmatek“), bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše.

Nový!!: Minuta a Babylón · Vidět víc »

Deklinace

Deklinace (bývá značena řeckým písmenem δ) je v systému rovníkových souřadnic souřadnice, která udává úhlovou vzdálenost od světového rovníku.

Nový!!: Minuta a Deklinace · Vidět víc »

Den

Den je jednotka času trvající 24 hodin a také denní doba, čas mezi východem a západem slunce, tedy opak noci.

Nový!!: Minuta a Den · Vidět víc »

Ekliptikální souřadnice

Ekliptikální soustava souřadnic je jedna ze sférických soustav souřadnic používaných v astronomii k určení polohy nebeského tělesa.

Nový!!: Minuta a Ekliptikální souřadnice · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Minuta a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

H

Mezinárodní vlajka pro H H je osmé písmeno latinské abecedy.

Nový!!: Minuta a H · Vidět víc »

Hodina

Hodina (značka h) je jedna z jednotek času.

Nový!!: Minuta a Hodina · Vidět víc »

Hodinový úhel

Hodinový úhel v astronomii je úhel mezi místním poledníkem a deklinační kružnicí zvoleného objektu na obloze.

Nový!!: Minuta a Hodinový úhel · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Minuta a Latina · Vidět víc »

Mezinárodní výbor pro míry a váhy

Mezinárodní výbor pro míry a váhy (CIPM) je organizace složená z osmnácti osob z členských států Dohody o metru.

Nový!!: Minuta a Mezinárodní výbor pro míry a váhy · Vidět víc »

Námořní míle

Odvození délky námořní míle Námořní míle je jednotka délky, která nepatří do soustavy SI (ale je na ni vázána definicí).

Nový!!: Minuta a Námořní míle · Vidět víc »

Obzorníkové souřadnice

Obzorníkové souřadnice dané azimutem ''A'' a výškou ''h'' Obzorníkové souřadnice jsou souřadnice, s jejichž pomocí se určují polohy nebeských těles na nebeské sféře.

Nový!!: Minuta a Obzorníkové souřadnice · Vidět víc »

Přestupná sekunda

Seznam přestupných sekund.

Nový!!: Minuta a Přestupná sekunda · Vidět víc »

Polština

Polština (polsky język polski, polszczyzna) je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština.

Nový!!: Minuta a Polština · Vidět víc »

Rektascenze

Rektascenze je souřadnice, která udává úhel mezi rovinou deklinační kružnice hvězdy a rovinou deklinační kružnice procházející jarním bodem.

Nový!!: Minuta a Rektascenze · Vidět víc »

Rovník

Rovník je pomyslná čára vedoucí po povrchu kulového rotujícího tělesa, například planety, měsíce nebo hvězdy, přesně na půli cesty mezi jeho geografickými póly.

Nový!!: Minuta a Rovník · Vidět víc »

Rovníkové souřadnice

Rovníkové souřadnice Rovníkové souřadnice představují jeden ze systémů souřadnic pro mapování objektů na obloze.

Nový!!: Minuta a Rovníkové souřadnice · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Minuta a Sekunda · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Minuta a Soustava SI · Vidět víc »

Stupeň (úhel)

Stupeň (přesněji úhlový stupeň) jako úhlová míra rovinného úhlu bývá značená obvykle „°“.

Nový!!: Minuta a Stupeň (úhel) · Vidět víc »

Výška (astronomie)

Výška nad horizontem h Výška v astronomii označuje jednu ze dvou obzorníkových souřadnic, která určuje úhlovou výšku nebeského tělesa nad obzorem vyjádřenou ve stupních.

Nový!!: Minuta a Výška (astronomie) · Vidět víc »

Vteřina

Vteřina, plným názvem úhlová vteřina (dříve také oblouková vteřina), je jednou z jednotek úhlu (1/60 úhlové minuty).

Nový!!: Minuta a Vteřina · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Minuta a Země · Vidět víc »

Zemská osa

Rotující Země se znázorněním osy Zemská osa je myšlená přímka, okolo které se otáčí planeta Země.

Nový!!: Minuta a Zemská osa · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Úhlová minuta.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »