Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Mitochondrie

+ Uložit koncept

matrix(transmisní elektronový mikroskop) Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických (např. lidských) buněk.

145 vztahy: Acetylkoenzym A, Adenosintrifosfát, Alphaproteobacteria, Amoebozoa, Anaerobní, Angličtina, Apoptóza, Archea, Archezoa, Atomová hmotnostní konstanta, ATP syntáza, Autotrofie, Bakterie, Bílkovina, Beta-oxidace, Binární dělení, Buněčná diferenciace, Buněčná membrána, Buněčná smrt, Buněčné dýchání, Buněčné jádro, Buněčný cyklus, Chaperon, Chromozom, Chytridiomycety, Citrátový cyklus, Cytochrom c, Cytoplazma, Cytoplazmatická membrána, Cytoskelet, Dýchací řetězec, Dekarboxylace, DNA, Elektrárna, Elektron, Embryo, Endoplazmatické retikulum, Endosymbióza, Endosymbiotická teorie, Escherichia coli, Eukaryogeneze, Eukaryota, Eukaryotická buňka, Excavata, Fibroblast, Flavinadenindinukleotid, Fosfolipid, Fosforečnany, Gen, Glykolýza, ..., Golgiho aparát, Gramnegativní bakterie, Hans Adolf Krebs, Hem, Hepatocyt, Homeostáza, Horizontální přenos genetické informace, Hormon, Hsp70, Hydrogenozom, Infekční onemocnění, Ion, Jaderná DNA, Kardiolipin, Kináza, Koenzym, Krista, Kyselina pyrohroznová, Kyslík, Lamblie střevní, Lék, Lipidová dvouvrstva, Lynn Margulisová, Makromolekula, Mastná kyselina, Měňavka úplavičná, Membránový potenciál, Metabolismus, Mezimembránový prostor, Mikrometr, Mikroskop, Mikrosporidie, Mimojaderná dědičnost, Mitochondriální DNA, Mitochondriální Eva, Mitochondriální matrix, Mitochondriální onemocnění, Mitozom, Molekulární hodiny, Monofyletismus, Mutace, N-terminus, Nálevníci, Němčina, Nekódující RNA, Nemoc, Neurotransmiter, Nikotinamidadenindinukleotid, Nukleoid, Nukleotid, Nukleová báze, Oocyt, Organela, Organická látka, Ostravská univerzita, Otto Heinrich Warburg, Oxymonády, Parazitismus, Parkinsonova nemoc, Peroxizom, PH, Plastid, Polypeptid, Porin, Proliferace, Prvoci, Radikál, Redoxní reakce, Rekombinace, Relativní molekulová hmotnost, Ribozom, Rickettsia, RNA, RRNA, Savci, Sítnice, Semiautonomní organela, Spermie, Stárnutí, Steroidy, TIM/TOM komplex, Transmisní elektronový mikroskop, TRNA, Trypanosoma, Tuková tkáň, Univerzita Karlova, Vajíčko, Vápník, Vnější membrána, Vnitřní membrána, Vodík, Vodíkový kationt, 19. století, 1937, 1963. Rozbalte index (95 více) »

Acetylkoenzym A

Vzorec acetyl-CoA; vlevo je přes atom síry navázaná acetyl skupina Acetylkoenzym A (zkratka acetyl-CoA) je makroergická sloučenina účinná v celé škále metabolických reakcí, kde je výchozím metabolitem zejména pro β-oxidaci mastných kyselin a pro biosyntézu lipidů v těle.

Nový!!: Mitochondrie a Acetylkoenzym A · Vidět víc »

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Mitochondrie a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Alphaproteobacteria

Alphaproteobacteria je třída gramnegativních bakterií z kmene Proteobacteria, která zahrnuje jak fototrofní, tak heterotrofní druhy.

Nový!!: Mitochondrie a Alphaproteobacteria · Vidět víc »

Amoebozoa

Amoebozoa či česky měňavkovci je jedna z šesti skupin, na něž se dělí doména Eukaryota (jaderní).

Nový!!: Mitochondrie a Amoebozoa · Vidět víc »

Anaerobní

Anaerobní je takový proces nebo prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík.

Nový!!: Mitochondrie a Anaerobní · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Mitochondrie a Angličtina · Vidět víc »

Apoptóza

játry; apoptotická buňka je znázorněna šipkou Apoptóza je jeden z hlavních typů programované buněčné smrti (PCD, někdy je s ní dokonce synonymizována), probíhající především u živočichů, ale v určitém slova smyslu i u rostlin a dalších skupin.

Nový!!: Mitochondrie a Apoptóza · Vidět víc »

Archea

Archea (Archaea, z řec. ἀρχαῖα, archaia — starobylý), jednotné číslo archeon či v latinizované podobě archeum, dříve též archebakterie (Archaebacteria), je rozsáhlá skupina (doména) prokaryotických jednobuněčných organismů, jejíž nezávislost na ostatních doménách života (bakterie a eukaryota) byla zjištěna teprve roku 1977.

Nový!!: Mitochondrie a Archea · Vidět víc »

Archezoa

Archezoa byla říše navržená Cavalier-Smithem pro ty eukaryotické organizmy, jež se vyvinuly ještě před vznikem mitochondrie.

Nový!!: Mitochondrie a Archezoa · Vidět víc »

Atomová hmotnostní konstanta

Atomová hmotnostní konstanta činí 1/12 klidové hmotnosti atomu uhlíku 12 (^_\mbox, tedy uhlíku s 6 protony a 6 neutrony v jádře) v základním stavu a nevázaného chemickými vazbami.

Nový!!: Mitochondrie a Atomová hmotnostní konstanta · Vidět víc »

ATP syntáza

ATP syntáza ATP syntáza je složitý transmembránový bílkovinný komplex, schopný syntézy ATP.

Nový!!: Mitochondrie a ATP syntáza · Vidět víc »

Autotrofie

Autotrofie (z řec. autos - sám a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku pro tvorbu uhlíkatých skeletů vlastních organických látek u autotrofních organismů (resp. producentů).

Nový!!: Mitochondrie a Autotrofie · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Mitochondrie a Bakterie · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Mitochondrie a Bílkovina · Vidět víc »

Beta-oxidace

První dva kroky β-oxidace (německy) Beta-oxidace je proces, při němž dochází k postupné oxidaci mastných kyselin (řetězec delší než 8 uhlíků) až na acetyl-CoA, který dále postupuje do citrátového cyklu.

Nový!!: Mitochondrie a Beta-oxidace · Vidět víc »

Binární dělení

Binární dělení prokaryot Binární dělení je nepohlavní rozmnožování typické pro mnohé jednobuněčné organismy, při němž se jedna mateřská buňka rozdělí na dvě dceřiné, navzájem stejných rozměrů.

Nový!!: Mitochondrie a Binární dělení · Vidět víc »

Buněčná diferenciace

Buněčná diferenciace je koncept vývojové biologie, který představuje proces, jímž z totipotentní („všehoschopné“) nespecializované buňky (např. embryonální buňky, buňky kmenové a u rostlin meristém) vzniká buňka strukturně i funkčně specializovaná.

Nový!!: Mitochondrie a Buněčná diferenciace · Vidět víc »

Buněčná membrána

Buněčné membrány jsou membrány, které se vyskytují v buňce.

Nový!!: Mitochondrie a Buněčná membrána · Vidět víc »

Buněčná smrt

Buněčná smrt je souhrn procesů vedoucích ke konci života buňky.

Nový!!: Mitochondrie a Buněčná smrt · Vidět víc »

Buněčné dýchání

Buněčné dýchání (respirace) je biochemický proces, při kterém se uvolňuje chemická energie vazeb organických sloučenin (typicky sacharidů) za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku (ATP).

Nový!!: Mitochondrie a Buněčné dýchání · Vidět víc »

Buněčné jádro

interfázi (mimo buněčné dělení) Jádro (z lat. nucleus – jádro nebo oříšek, příp. řec. karyon - jádro) je organela eukaryotických buněk, v níž je uložena většina genetického materiálu (DNA) buňky.

Nový!!: Mitochondrie a Buněčné jádro · Vidět víc »

Buněčný cyklus

Grafické znázornění buněčného cyklu a jeho fází s důrazem na zachování poměru jednotlivých fází Buněčný cyklus Buněčný cyklus je cyklus, kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení.

Nový!!: Mitochondrie a Buněčný cyklus · Vidět víc »

Chaperon

Chaperon (z fr. chaperon, gardedáma) je speciální protein, který v buňce pomáhá skládat většinu bílkovin do jejich správného prostorového uspořádání.

Nový!!: Mitochondrie a Chaperon · Vidět víc »

Chromozom

Chromozom (z řec. chroma – barva a soma – tělo) je specifická barvitelná buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře.

Nový!!: Mitochondrie a Chromozom · Vidět víc »

Chytridiomycety

Chytridiomyceta ''Spizellomycete'' Chytridiomycety (Chytridiomycota) je oddělení primitivních hub, zpravidla označované za nejprimitivnější houby vůbec.

Nový!!: Mitochondrie a Chytridiomycety · Vidět víc »

Citrátový cyklus

Citrátový cyklus - schéma Citrátový cyklus (cyklus kyseliny citrónové, cyklus trikarboxylových kyselin, Krebsův cyklus) je řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů.

Nový!!: Mitochondrie a Citrátový cyklus · Vidět víc »

Cytochrom c

Cytochrom c Cytochrom c (cyt c) je cytochrom (tedy protein s navázanou hemovou skupinou), jenž se účastní jako elektronový přenašeč v dýchacím řetězci buněčného dýchání (přítomný v mitochondriích).

Nový!!: Mitochondrie a Cytochrom c · Vidět víc »

Cytoplazma

Řez buňkou řasy ''Chlamydomonas''; cytoplazma je vše vyjma jádra uprostřed ektoplazma a endoplazma elektronového mikroskopu je patrné, jak je cytoplazma vyplněna rozmanitými strukturami a membránami – zde konkrétně oblast Golgiho aparátu Cytoplazma je označení pro veškerý obsah buňky obklopený cytoplasmatickou membránou, s výjimkou jádra.

Nový!!: Mitochondrie a Cytoplazma · Vidět víc »

Cytoplazmatická membrána

Cytoplazmatická membrána (také plazmatická membrána, plazmalema) je tenký semipermeabilní obal ohraničující vnitřek buňky od vnějšího prostředí a kontrolující pohyb látek do buňky a ven z buňky Buněčná membrána je selektivně permeabilní pro ionty a organické molekuly, a v zásadě chrání buňku před vnějšími vlivy.

Nový!!: Mitochondrie a Cytoplazmatická membrána · Vidět víc »

Cytoskelet

Mikroskopická keratinová vlákna uvnitř buněk Cytoskelet je dynamický systém proteinových vláken a tubulů, jejichž hlavní funkcí je transport látek a buněčných komponent, opora buňky a účast na jejím dělení (u živočichů za vytvoření tzv. dělícího vřeténka).

Nový!!: Mitochondrie a Cytoskelet · Vidět víc »

Dýchací řetězec

Elektronový transportní řetězec v mitochondriích Dýchací řetězec tvoří terminální (závěrečnou) fázi aerobního katabolického procesu známého jako buněčné dýchání.

Nový!!: Mitochondrie a Dýchací řetězec · Vidět víc »

Dekarboxylace

Dekarboxylace je chemická reakce, při níž dochází k odštěpení oxidu uhličitého (CO2) z karboxylové skupiny.

Nový!!: Mitochondrie a Dekarboxylace · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Mitochondrie a DNA · Vidět víc »

Elektrárna

atmosféry. Elektrárna je technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie.

Nový!!: Mitochondrie a Elektrárna · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Mitochondrie a Elektron · Vidět víc »

Embryo

binolupou. binolupou. Embryo (řecky: έμβρυον, česky zárodek) je jedna z prvních fází ontogenetického (individuálního) vývoje (vývoje jedince) eukaryotického mnohobuněčného organismu, v typickém případě živočicha či rostliny.

Nový!!: Mitochondrie a Embryo · Vidět víc »

Endoplazmatické retikulum

membránové buněčné struktury Endoplazmatické retikulum (ER) je soustava vzájemně propojených miniaturních membránových cisteren a kanálků, která se nachází v cytoplazmě drtivé většiny eukaryotních buněk.

Nový!!: Mitochondrie a Endoplazmatické retikulum · Vidět víc »

Endosymbióza

375x375px Endosymbióza je symbióza (soužití) dvou druhů organismů, z nichž jeden žije uvnitř těla toho druhého, a to buď v tělesných dutinách nebo v mezibuněčném prostoru (extracelulární endosymbióza), nebo přímo v buňkách hostitele (intracelulární endosymbióza).

Nový!!: Mitochondrie a Endosymbióza · Vidět víc »

Endosymbiotická teorie

Shrnutí endosymbiotické teorie: I. Archeální buňka (A) vchlípením buněčné membrány vytvořila buněčné jádro (B). 2. Proteobakterie (C) byla pohlcena za vzniku eukaryotické buňky (D). 3. Sinice (E) byla pohlcena některou eukaryotickou buňkou za vzniku rostlinné buňky (F). 4. Při sekundární endosymbióze eukaryotická buňka pohltila rostlinnou buňku. 5. Při terciární endosymbióze pohltila eukaryotická buňka (H) buňku se sekundárním plastidem (G). Endosymbiotická teorie popisuje původ semiautonomních organel eukaryotických buněk - mitochondrií a chloroplastů.

Nový!!: Mitochondrie a Endosymbiotická teorie · Vidět víc »

Escherichia coli

Escherichia coli (původním názvem Bacterium coli) je gramnegativní fakultativně anaerobní spory netvořící tyčinkovitá bakterie pohybující se pomocí bičíků.

Nový!!: Mitochondrie a Escherichia coli · Vidět víc »

Eukaryogeneze

hladké endoplazmatické retikulum; 9 - mitochondrie; 10 - vakuola; 11 - cytosol; 12 - lysozom; 13 - centriola Eukaryogeneze je evoluční proces vzniku eukaryotické buňky, která na rozdíl od prokaryotické obsahuje množství vnitřních membrán a složité organely (mitochondrie a podobně).

Nový!!: Mitochondrie a Eukaryogeneze · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: Mitochondrie a Eukaryota · Vidět víc »

Eukaryotická buňka

hladké endoplazmatické retikulum; 9 - mitochondrie; 10 - vakuola; 11 - cytosol; 12 - lysozom; 13 - centriola Eukaryotická buňka (eucellula) je buňka vyskytující se u eukaryot, což jsou organizmy, jež mají těla složená z buněk s diferencovaným jádrem a s biomembránovými strukturami.

Nový!!: Mitochondrie a Eukaryotická buňka · Vidět víc »

Excavata

Excavata (česky exkaváti) je jedna z šesti základních eukaryotických superskupin, poprvé formálně vytvořená v roce 2002 Cavalier-Smithem.

Nový!!: Mitochondrie a Excavata · Vidět víc »

Fibroblast

buněčné kultuře Fibroblast je základní buňka vazivové tkáně rozptýlená u člověka v různých částech těla.

Nový!!: Mitochondrie a Fibroblast · Vidět víc »

Flavinadenindinukleotid

Flavinadenindinukleotid (FAD či FADH2, případně riboflavinadenosindifosfát) je prostetická skupina obsahující vitamín B2(riboflavin) navázáný na adenosindifosfát (ADP).

Nový!!: Mitochondrie a Flavinadenindinukleotid · Vidět víc »

Fosfolipid

Fosfolipid Fosfolipidy patří mezi složené lipidy obsahující fosfor a jsou hlavní částí všech buněčných membrán spolu s glykolipidy, cholesteroly a bílkovinami.

Nový!!: Mitochondrie a Fosfolipid · Vidět víc »

Fosforečnany

Anorganický hydrogenfosfát HPO42−; barevné značení: P (fialová); O (červená); H (bílá) Struktura fosfátové skupiny Fosforečnany nebo také fosfáty (PO43−) jsou soli kyseliny fosforečné (H3PO4), které vzniknou odtržením všech tří atomů vodíku.

Nový!!: Mitochondrie a Fosforečnany · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: Mitochondrie a Gen · Vidět víc »

Glykolýza

'''Glykolýza''' Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH.

Nový!!: Mitochondrie a Glykolýza · Vidět víc »

Golgiho aparát

ER (3, 4) - GA (10) membránové buněčné struktury Golgiho aparát (resp. Golgiho komplex, především u rostlinné buňky také diktyozom) je soustava buněčných váčků, které slouží k transportu a úpravě bílkovin.

Nový!!: Mitochondrie a Golgiho aparát · Vidět víc »

Gramnegativní bakterie

kapsula, 2 – vnější membrána, 3 – periplazmatický prostor, 4 – vnitřní membrána, 5-8 – komponenty v cytoplazmě Gramnegativní bakterie mají buněčnou stěnu tvořenou převážně lipopolysacharidy a svrchu překrytou druhou membránou.

Nový!!: Mitochondrie a Gramnegativní bakterie · Vidět víc »

Hans Adolf Krebs

Sir Hans Adolf Krebs (25. srpna 1900 – 22. listopadu 1981) byl německým, později anglickým lékařem a biochemikem.

Nový!!: Mitochondrie a Hans Adolf Krebs · Vidět víc »

Hem

Molekula hemu b Hem je prostetická skupina obsahující atom železa (Fe2+) ve středu tetrapyrrolového jádra, na něž jsou navázány substituenty.

Nový!!: Mitochondrie a Hem · Vidět víc »

Hepatocyt

Řez lidskými játry pod světelným mikroskopem: pravidelné červené buňky jsou hepatocyty Hepatocyt, neboli jaterní buňka, je buňka tvořící základ jaterní tkáně, která je zodpovědná za většinu metabolických pochodů, která probíhají v játrech.

Nový!!: Mitochondrie a Hepatocyt · Vidět víc »

Homeostáza

Homeostáze nebo také homeostáza (z řec. homoios, stejný, a stasis, trvání, stání) znamená samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny na přibližně stejné hodnotě.

Nový!!: Mitochondrie a Homeostáza · Vidět víc »

Horizontální přenos genetické informace

Fylogenetický strom s zaznačenými proudy genetické informace v rámci HGT Horizontální přenos genetické informace (také laterální genový transfer či jiné kombinace těchto slov, zkratky HGT a LGT) je proces, při němž jeden organismus přijímá genetický materiál (DNA) jiného jedince, ačkoliv není jeho potomkem.

Nový!!: Mitochondrie a Horizontální přenos genetické informace · Vidět víc »

Hormon

Prostorový model adrenalinu – jednoho z nejznámějších hormonů Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných organismů jako chemický přenašeč od jedné buňky (nebo skupiny buněk) pro jiné.

Nový!!: Mitochondrie a Hormon · Vidět víc »

Hsp70

Hsp70 (heat shock protein 70) je jeden z nejběžnějších proteinů teplotního šoku pracující jako chaperon.

Nový!!: Mitochondrie a Hsp70 · Vidět víc »

Hydrogenozom

Hydrogenozomy mají například ''Trichomonas vaginalis'' Hydrogenozom je membránou uzavřená organela některých anaerobních nálevníků, trichomonád či hub.

Nový!!: Mitochondrie a Hydrogenozom · Vidět víc »

Infekční onemocnění

Virové infekce, rozdělené podle orgánů, které napadají. Infekční onemocnění infekcí, z latinského infectio od slovesa inficere.

Nový!!: Mitochondrie a Infekční onemocnění · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Mitochondrie a Ion · Vidět víc »

Jaderná DNA

Jádro s chromatinem (tmavé úseky), transmisní elektronový mikroskop, chloridová buňka z rybích žaber Jaderná DNA je DNA uvnitř eukaryotického buněčného jádra.

Nový!!: Mitochondrie a Jaderná DNA · Vidět víc »

Kardiolipin

Kardiolipin je glycerolfosfolipid sestávající ze dvou molekul fosfatidátů napojených kovalentně na molekulu glycerolu.

Nový!!: Mitochondrie a Kardiolipin · Vidět víc »

Kináza

Kináza (kinasa) je enzym, který přenáší fosfátovou skupinu z vysokoenergetické donorové molekuly (např. ATP) na určitou cílovou molekulu (substrát).

Nový!!: Mitochondrie a Kináza · Vidět víc »

Koenzym

Atomový model koenzymu acetyl-CoA Koenzym je kofaktor, tedy nízkomolekulární látka nebílkovinné povahy, která tvoří součást složených enzymů.

Nový!!: Mitochondrie a Koenzym · Vidět víc »

Krista

Schéma mitochondrie, pod číslem (3) jsou kristy Krista (crista) je záhyb vnitřní membrány mitochondrií, pozorovatelný elektronovým mikroskopem.

Nový!!: Mitochondrie a Krista · Vidět víc »

Kyselina pyrohroznová

Kyselina pyrohroznová je alfa-keto kyselina, důležitý substrát i produkt buněčného metabolismu.

Nový!!: Mitochondrie a Kyselina pyrohroznová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Mitochondrie a Kyslík · Vidět víc »

Lamblie střevní

Lamblie střevní (Giardia intestinalis, G. lamblia nebo G. duodenalis) je parazitický prvok z řádu diplomonád.

Nový!!: Mitochondrie a Lamblie střevní · Vidět víc »

Lék

Jeden ze způsobu podávání léků - injekce Lék je léčivo upravené do definitivní podoby, v jaké se používá a podává pacientovi (člověku nebo zvířeti).

Nový!!: Mitochondrie a Lék · Vidět víc »

Lipidová dvouvrstva

C v řetězci.

Nový!!: Mitochondrie a Lipidová dvouvrstva · Vidět víc »

Lynn Margulisová

Lynn Margulis (5. března 1938 - 22. listopadu 2011) byla americká bioložka a univerzitní profesorka na University of Massachusetts Amherst.

Nový!!: Mitochondrie a Lynn Margulisová · Vidět víc »

Makromolekula

Makromolekula je rozsáhlá molekula, zpravidla s velkou molární hmotností.

Nový!!: Mitochondrie a Makromolekula · Vidět víc »

Mastná kyselina

Jako mastné kyseliny se v biochemii označují vyšší monokarboxylové kyseliny.

Nový!!: Mitochondrie a Mastná kyselina · Vidět víc »

Měňavka úplavičná

Měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica) je parazitický prvok z říše Amoebozoa.

Nový!!: Mitochondrie a Měňavka úplavičná · Vidět víc »

Membránový potenciál

Membránový potenciál je způsoben nerovnovážnými koncentracemi iontů Membránový potenciál je rozdíl elektrického potenciálu mezi dvěma stranami biologické membrány.

Nový!!: Mitochondrie a Membránový potenciál · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Mitochondrie a Metabolismus · Vidět víc »

Mezimembránový prostor

mitochondriích je na této ilustraci dobře patrný Mezimembránový prostor je obecně jakýkoliv prostor mezi dvěma blízce asociovanými buněčnými membránami.

Nový!!: Mitochondrie a Mezimembránový prostor · Vidět víc »

Mikrometr

Mikrometr (symbol µm) je odvozená jednotka soustavy SI v délce jedné milióntiny metru (0,000 001 metru).

Nový!!: Mitochondrie a Mikrometr · Vidět víc »

Mikroskop

Starý mikroskop Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení.

Nový!!: Mitochondrie a Mikroskop · Vidět víc »

Mikrosporidie

Mikrosporidie (Microsporidia, Microspora, česky též hmyzomorky) je skupina jaderných organismů, dnes zpravidla považovaná za samostatný kmen hub.

Nový!!: Mitochondrie a Mikrosporidie · Vidět víc »

Mimojaderná dědičnost

Mimojaderná dědičnost se týká genů, které se nenacházejí v jádře na chromozómech, ale jinde.

Nový!!: Mitochondrie a Mimojaderná dědičnost · Vidět víc »

Mitochondriální DNA

Příklad molekuly mtDNA: na lidské kruhové molekule mtDNA je znázorněno umístění některých genů Mitochondriální DNA (též mtDNA či chondriom) je označení pro DNA, která se nachází v mitochondriích a tvoří tak součást mimojaderné genetické informace.

Nový!!: Mitochondrie a Mitochondriální DNA · Vidět víc »

Mitochondriální Eva

Mitochondriální Eva je označení pro ženu, která je v mateřské linii společným předkem všech dnes žijících lidí.

Nový!!: Mitochondrie a Mitochondriální Eva · Vidět víc »

Mitochondriální matrix

Matrix mitochondrie je koloidní roztok uvnitř vnitřní membrány mitochondrií.

Nový!!: Mitochondrie a Mitochondriální matrix · Vidět víc »

Mitochondriální onemocnění

eukaryotických buňkách, tedy například v lidských Mitochondriální onemocnění je označení pro onemocnění způsobené poruchou funkce mitochondrií, a to jak vrozené, tak i získané.

Nový!!: Mitochondrie a Mitochondriální onemocnění · Vidět víc »

Mitozom

Mitozom je organela nacházející se u některých jednobuněčných eukaryotních organismů, žijících v podmínkách s nedostatkem kyslíku, či jako vnitrobuněční paraziti.

Nový!!: Mitochondrie a Mitozom · Vidět víc »

Molekulární hodiny

Molekulární hodiny je metoda využívaná v molekulární biologii a evolučních vědách, která je založena na předpokladu, že míra mutací v DNA či v proteinu je za určitý čas přibližně konstantní.

Nový!!: Mitochondrie a Molekulární hodiny · Vidět víc »

Monofyletismus

Monofyletismus je stav nějaké skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud zahrnuje příslušníky jediné fylogenetické linie.

Nový!!: Mitochondrie a Monofyletismus · Vidět víc »

Mutace

Mutace je dědičná změna genotypu.

Nový!!: Mitochondrie a Mutace · Vidět víc »

N-terminus

Takto vypadá schematicky N-terminální část proteinu Tento protein má svůj N-terminus v levé dolní části (modře) N-terminus (někdy též N-konec) je označení pro ten konec peptidu (případně polypeptidu, resp. proteinu), který končí –NH2 (aminovou) skupinou.

Nový!!: Mitochondrie a N-terminus · Vidět víc »

Nálevníci

Nálevníci (Ciliophora, Ciliata) jsou jednobuněčné eukaryotické organismy (protisté), dnes řazené do říše Chromista nebo superskupiny Sar.

Nový!!: Mitochondrie a Nálevníci · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Mitochondrie a Němčina · Vidět víc »

Nekódující RNA

Nekódující RNA (též ncRNA) je RNA, která se nepřekládá do proteinů.

Nový!!: Mitochondrie a Nekódující RNA · Vidět víc »

Nemoc

Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů.

Nový!!: Mitochondrie a Nemoc · Vidět víc »

Neurotransmiter

Neurotransmiter je zpravidla nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů.

Nový!!: Mitochondrie a Neurotransmiter · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotid

Nikotinamidadenindinukleotid, zkráceně NAD, je koenzym skládající se z nikotinamidu, adeninu, dvou molekul ribosy a dvou fosfátů, jež jsou navzájem propojeny jako nukleotidy (adenosindifosfát, na nějž je navázána ribosa a za ní nikotinamid).

Nový!!: Mitochondrie a Nikotinamidadenindinukleotid · Vidět víc »

Nukleoid

prokaryotické buňky, uprostřed prokaryotické je kruhovitý nukleoid. Nukleoid (nukleoplazmatická oblast, centrální oblast, genofor, atp.) je dvoušroubovicová kruhová molekula DNA, která je charakteristická pro prokaryotické buňky bakterií a archeí.

Nový!!: Mitochondrie a Nukleoid · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: Mitochondrie a Nukleotid · Vidět víc »

Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

Nový!!: Mitochondrie a Nukleová báze · Vidět víc »

Oocyt

Proces oogeneze Prasečí oocyt obklopený folikulárními buňkami pod fluorescenčním mikroskopem (obarveno DAPI). Oocyt (vajíčko) je samičí pohlavní buňka, z níž se meiotickým dělením vyvíjí ovum (vajíčko, zralý (terciární) oocyt).

Nový!!: Mitochondrie a Oocyt · Vidět víc »

Organela

ER, (9) mitochondrie, (10) vakuola, (11) cytoplazma, (12) lysozom, (13) centriola Organely jsou drobné mikroskopické útvary uvnitř buněk, se specifickou funkcí, které jsou funkční obdobou orgánů u živočichů.

Nový!!: Mitochondrie a Organela · Vidět víc »

Organická látka

Dřevo je typická organická látka, kde převažuje celulóza, ale je tvořena i desítkami dalších sloučenin Organická látka (česky méně často ústrojná látka) je obecný název pro materiál, tvořený převážně organickými sloučeninami, který však obvykle obsahuje i příměsi anorganických sloučenin.

Nový!!: Mitochondrie a Organická látka · Vidět víc »

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita je veřejná vysoká škola sídlící v Ostravě, založena byla roku 1991.

Nový!!: Mitochondrie a Ostravská univerzita · Vidět víc »

Otto Heinrich Warburg

Otto Heinrich Warburg (8. října 1883 – 1. srpna 1970) byl německý fyziolog, biochemik a lékař, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 1931 za „za objev enzymů dýchacího řetězce, jejich povahy a funkce“.

Nový!!: Mitochondrie a Otto Heinrich Warburg · Vidět víc »

Oxymonády

Oxymonády (Oxymonadida, Oxymonadea) je skupina exkavátních prvoků řazená buď do obsáhlejšího kmene Metamonada spolu s mnohými dalšími skupinami, jindy volně jako samostatnější vývojová linie v rámci exkavát.

Nový!!: Mitochondrie a Oxymonády · Vidět víc »

Parazitismus

kukačku Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel).

Nový!!: Mitochondrie a Parazitismus · Vidět víc »

Parkinsonova nemoc

Ilustrace Parkinsonovy choroby z knihy „A Manual of Diseases of the Nervous System“ z roku 1886 od Sira Williama Richarda Gowerse. Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia nigra (černá substance).

Nový!!: Mitochondrie a Parkinsonova nemoc · Vidět víc »

Peroxizom

Schéma peroxizomu Peroxizom je buněčná organela vyskytující se v eukaryotických buňkách, která se účastní metabolických drah a dále také slouží buňce k likvidaci jedovatých substancí.

Nový!!: Mitochondrie a Peroxizom · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Mitochondrie a PH · Vidět víc »

Plastid

měříku příbuzného v optickém mikroskopu) jsou patrně nejznámějšími zástupci plastidů. Plastid je eukaryotická semiautonomní organela přítomná v buňkách rostlin a některých dalších eukaryotických organismů (zejména různých řas).

Nový!!: Mitochondrie a Plastid · Vidět víc »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označení pro peptidový biopolymer složený z více než 10 aminokyselin.

Nový!!: Mitochondrie a Polypeptid · Vidět víc »

Porin

Porin ze strany Porin je integrální protein ve vnější cytoplazmatické membráně gramnegativních bakterií a vnějších membránách plastidů a mitochondrií.

Nový!!: Mitochondrie a Porin · Vidět víc »

Proliferace

Proliferace buněk (viditelná je probíhající mitóza); zde konkrétně na modelu HeLa buněk Proliferace (z lat. proles–potomstvo, fero–nesu) znamená hojné množení, bujení, novotvoření, například skupiny buněk.

Nový!!: Mitochondrie a Proliferace · Vidět víc »

Prvoci

Prvoci (Protozoa) je souhrnné označení pro jednobuněčné eukaryotní heterotrofní (či mixotrofní) organismy, které byly dříve řazeny do říše živočichové (Animalia) pro svou pohyblivost a neschopnost fotosyntézy.

Nový!!: Mitochondrie a Prvoci · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Mitochondrie a Radikál · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Mitochondrie a Redoxní reakce · Vidět víc »

Rekombinace

Slovo rekombinace má více významů.

Nový!!: Mitochondrie a Rekombinace · Vidět víc »

Relativní molekulová hmotnost

Relativní molekulová hmotnost (též poměrná molekulová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti molekuly a atomové hmotnostní konstanty.

Nový!!: Mitochondrie a Relativní molekulová hmotnost · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: Mitochondrie a Ribozom · Vidět víc »

Rickettsia

Rickettsia je rod gramnegativních, pleomorfních baktérií z čeledi Rickettsiacae.

Nový!!: Mitochondrie a Rickettsia · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Mitochondrie a RNA · Vidět víc »

RRNA

rRNA neboli ribozomální RNA je druh RNA, který se podílí spolu se specifickými bílkovinami na tvorbě ribozomu.

Nový!!: Mitochondrie a RRNA · Vidět víc »

Savci

Savci (Mammalia) jsou třída obratlovců, která se v současné době vyskytuje téměř po celém světě.

Nový!!: Mitochondrie a Savci · Vidět víc »

Sítnice

Sítnice (lat. retina) je vnitřní tenká vrstva oka obratlovců.

Nový!!: Mitochondrie a Sítnice · Vidět víc »

Semiautonomní organela

Semiautonomní organely jsou buněčné organely s vlastní genetickou informací, a to ve formě DNA prokaryotního uspořádání (DNA v kruhovém uspořádání a v plazmidech), u nichž se předpokládá, že vznikly na základě symbiózy mezi předkem eukaryotických organismů a organismy prokaryotickými.

Nový!!: Mitochondrie a Semiautonomní organela · Vidět víc »

Spermie

Schéma mužské spermie Spermie je samčí pohlavní buňka (samčí gameta).

Nový!!: Mitochondrie a Spermie · Vidět víc »

Stárnutí

Projevy stárnutí na lidské tváři Stárnutí (senescence) je proces, který se projevuje chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním různých defektů v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými.

Nový!!: Mitochondrie a Stárnutí · Vidět víc »

Steroidy

cholesterol testosteron Steroidy jsou deriváty cyklopentano-perhydrofenanthrenu neboli steranu.

Nový!!: Mitochondrie a Steroidy · Vidět víc »

TIM/TOM komplex

TIM/TOM komplex (případně zvlášť, TIM komplex a TOM komplex) je označení pro dva enzymatické komplexy, které jsou schopné přenášet molekuly přes membrány mitochondrií.

Nový!!: Mitochondrie a TIM/TOM komplex · Vidět víc »

Transmisní elektronový mikroskop

TEM Transmisní elektronový mikroskop (TEM) je elektronový mikroskop, který umožňuje pozorování tenkých preparátů (~100 nm tloušťky) při vysokém rozlišení a zvětšení.

Nový!!: Mitochondrie a Transmisní elektronový mikroskop · Vidět víc »

TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

Nový!!: Mitochondrie a TRNA · Vidět víc »

Trypanosoma

Trypanosoma (česky také trypanozoma) je zdravotnicky významný rod parazitických prvoků z kmene Euglenozoa, třídy bičivky a řádu trypanozomy.

Nový!!: Mitochondrie a Trypanosoma · Vidět víc »

Tuková tkáň

Tuková tkáň je tvořena adipocyty, buňkami specializovanými na uchovávání tuku, a slouží jako rezervoár energie v podobě tuku.

Nový!!: Mitochondrie a Tuková tkáň · Vidět víc »

Univerzita Karlova

243x243px Karolina s arkýřem Velké auly Univerzita Karlova (zkratka UK, latinský název Universitas Carolina) se sídlem v Praze je nejvýznamnější česká vysoká škola, jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže.

Nový!!: Mitochondrie a Univerzita Karlova · Vidět víc »

Vajíčko

Vajíčko (latinsky ovum) je samičí pohlavní buňka.

Nový!!: Mitochondrie a Vajíčko · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: Mitochondrie a Vápník · Vidět víc »

Vnější membrána

gramnegativních bakterií Vnější membrána je označení pro buněčnou membránu, která je vzhledem k jiné membráně (tzv. vnitřní membráně) na vnější straně buňky.

Nový!!: Mitochondrie a Vnější membrána · Vidět víc »

Vnitřní membrána

gramnegativních bakterií Vnitřní membrána je označení pro buněčnou membránu, která je vzhledem k jiné membráně (tzv. vnější membráně) na vnitřní straně buňky.

Nový!!: Mitochondrie a Vnitřní membrána · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Mitochondrie a Vodík · Vidět víc »

Vodíkový kationt

Vodíkový kation (zkratka H+) je kladně nabitý iont vodíku.

Nový!!: Mitochondrie a Vodíkový kationt · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Mitochondrie a 19. století · Vidět víc »

1937

1937 (MCMXXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Mitochondrie a 1937 · Vidět víc »

1963

1963 (MCMLXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Mitochondrie a 1963 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Chondriosom, Chondriozom.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »