Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Mnich

Index Mnich

benediktin) Buddhističtí mniši při výuce tradiční disputace. Tibet Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře, podřízenou konkrétnímu cíli víry.

18 vztahy: Řád (církev), Řád cisterciáků přísné observance, Řád svatého Benedikta, Řeholník, Bhikkhu, Buddhismus, Cisterciácký řád, Dějiny buddhismu, Katolické řády a řeholní kongregace, Křesťanské mnišství, Klášter, Latina, Mniška, Mnišství, Poustevník, Sangha (buddhismus), Taoismus, Vinaja.

Řád (církev)

Burgundsku Církevní řád (latinsky ordo) označuje nadnárodní instituci společného života, která se řídí určitou řeholí.

Nový!!: Mnich a Řád (církev) · Vidět víc »

Řád cisterciáků přísné observance

Řád cisterciáků přísné observance (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae, O.C.S.O.; někdy také Ordo Cisterciensium reformatorum, O.C.R.), jehož členové jsou nazýváni trapisté, vznikl v 17. století v opatství La Trappe (odtud výraz trapisté) ve Francii, kde došlo k reformě cisterciáckého řádu, jejímž iniciátorem byl Armand Jean Le Bouthillier de Rancé (1626–1700) roku 1664.

Nový!!: Mnich a Řád cisterciáků přísné observance · Vidět víc »

Řád svatého Benedikta

Řád svatého Benedikta (OSB) je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství.

Nový!!: Mnich a Řád svatého Benedikta · Vidět víc »

Řeholník

Václav Hollar: Řeholník Řeholník, také řeholní bratr, je v katolické církvi osoba mužského pohlaví, která se zavázala k doživotní službě Bohu a lidem a žije ve společenství osob, jež se řídí stejným pravidlem čili řeholí (z lat. regula, pravidlo).

Nový!!: Mnich a Řeholník · Vidět víc »

Bhikkhu

Buddhistický mnich na Srí Lance Tibetští mniši při tradiční klášterní debatě, při níž pomocí stylizovaných pohybů rukou a postojů zdůrazňují svá stanoviska. V jazyce páli označuje slovo bhikkhu / bhikkhuní plně ordinovaného buddhistického mnicha / mnišku.

Nový!!: Mnich a Bhikkhu · Vidět víc »

Buddhismus

Hong Kongu Buddhy, 1.–2. století n. l. Kolo Dharmy - jeden ze symbolů buddhismu Buddhismus dnes označuje širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha, což znamená "probuzený".

Nový!!: Mnich a Buddhismus · Vidět víc »

Cisterciácký řád

Cisterciácký řád (latinsky Ordo Cisterciensis, OCist.) je mnišský řád založený roku 1098, ve kterém žijí mniši podle přísných zásad klášterního života hlásaných Benediktem z Nursie, navazující na benediktinskou tradici (vznikl jako reformace benediktinského řádu).

Nový!!: Mnich a Cisterciácký řád · Vidět víc »

Dějiny buddhismu

Expanze buddhismu z buddhistického srdce v severní Indii (tmavě oranžová) počínaje 6. stoletím před naším letopočtem na buddhistickou většinovou říši (oranžová) a na historický rozsah vlivu buddhismu (žlutá). Mahajána (červená šipka), Théraváda (zelená šipka) a Vadžrajána (modrá šipka). Dějiny buddhismu počínají 6. př. n. l., kdy se narodil buddha Šákjamuni.

Nový!!: Mnich a Dějiny buddhismu · Vidět víc »

Katolické řády a řeholní kongregace

Řád (lat. ordo) je v katolické církvi tradiční a církví schválená instituce, sdružující muže nebo ženy, kteří chtějí společně pěstovat určitý typ duchovního života a činnosti.

Nový!!: Mnich a Katolické řády a řeholní kongregace · Vidět víc »

Křesťanské mnišství

nešpor Křesťanské mnišství je způsob hledání Boha, způsob života, jenž má pomoci jedinci získat bližší vztah a blíže následovat příklad Ježíše Krista než je prakticky možné pro křesťana žijícího obyčejný život.

Nový!!: Mnich a Křesťanské mnišství · Vidět víc »

Klášter

Klášter v Astinu, Itálie Klášter San Lazzaro degli Armeni v Benátkách, Itálie Klášter v Assisi, Itálie Klášter Stams, Rakousko Klášter de San Zoilo, Španělsko Refektář v klášteře Santa Maria Huerta, Španělsko Kapitulní síň v klášteře v Pontaut Klášter (z německého Kloster z latinského claustrum, uzavřené místo, latinsky monasterium) je instituce a budova nebo komplex budov, které slouží jako dlouhodobý příbytek pro duchovní a pracovní činnosti mnichů (monachů), mnišek (jeptišek) či laiků, kde žijí společně jako komunita na rozdíl od osaměle žijících poustevníků (eremitů).

Nový!!: Mnich a Klášter · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Mnich a Latina · Vidět víc »

Mniška

Mniška nebo jeptiška (ze středolatinského, abatyše) je označení pro ženu žijící mnišským způsobem života v některých řádech (zejména druhá, kontemplativní větev) a která složila slavné sliby.

Nový!!: Mnich a Mniška · Vidět víc »

Mnišství

(Marcilla, Španělsko) Mnišství (z řec. monachos, osamělý) také monasticismus či mnišský způsob života je životní styl, který podřizuje svůj život konkrétnímu cíli.

Nový!!: Mnich a Mnišství · Vidět víc »

Poustevník

Poustevník, obraz Teodora Asentowicze z roku 1881 Svatý Jan Křtitel na poušti, Bernský mistr, cca 1495 Poustevník (také anachoreta, z řeckého anachórein: ustoupit, vzdálit se, od toho anachorese – poustevnictví, nebo eremita z řec. eremos: poušť) je mnich žijící na odlehlém a opuštěném místě, v poustevně, za účelem duchovního očištění, kontemplace a modliteb.

Nový!!: Mnich a Poustevník · Vidět víc »

Sangha (buddhismus)

Sangha je indické slovo (v páli a sanskrtu), které může být volně přeloženo jako společenství nebo komunita.

Nový!!: Mnich a Sangha (buddhismus) · Vidět víc »

Taoismus

Jin a jangČínský znak ''Tào'' nebo ''Dào'' (cesta). Taoismus (někdy psaný jako Daoismus) označuje filozofickou školu založenou na textech Tao te ťing (Kniha o cestě a ctnosti - psáno také transkripcí pinyin Laozi a Dào Dé Jīng) a Zhuangzi.

Nový!!: Mnich a Taoismus · Vidět víc »

Vinaja

Vinaja (doslova ‚kázeň‘ v pálí i v sanskrtu) je v užším významu souhrn pravidel jednání pro buddhististickou mnišskou komunitu, neboli sanghu.

Nový!!: Mnich a Vinaja · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Sluha Boží.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »