Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Moč

Index Moč

Vzorek moči Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace).

65 vztahy: Alchymie, Aldosteron, Alkoholický nápoj, Amoniak, Antidiuretický hormon, Aplikace, Bakterie, Bércový vřed, Bílkovina, Chlorid sodný, Dějiny lidstva, Destilace, Dezinfekce, Diabetes mellitus, Diskuse, Dorozumívání, Druh, Dusík, Eskymáci, Filtrace, Fosfor, Glukóza, Hennig Brand, Hnojivo, Homeostáza, Hypothalamus, Japonsko, Kapesník, Kůže, Křečové žíly, Kompost, Krev, Kvašení, Léčba, Ledvina, Lidská výživa, Moč, Močení, Močovina, Močovod, NASA, Obličej, Omrzliny, PH, Pissing, Pití, Plíseň, Pokožka (živočichové), První světová válka, Rameno (anatomie), ..., Rituál, Sacharidy, Spojené státy americké, Starověký Řím, Tělo, Urinoterapie, Urologie, Vápník, Vůně, Voda, Vylučování, Záchod, Zánět, 1669, 1773. Rozbalte index (15 více) »

Alchymie

Pietro Longhi (1702–1785) – ''Alchymisté'' Alchymie (arabsky al-kimijá) je obor lidského poznání, který měl jisté prvky z několika nynějších vědních oborů (fyzika, chemie, medicína) i z dalších oblastí (astrologie, magie).

Nový!!: Moč a Alchymie · Vidět víc »

Aldosteron

strukturní vzorec aldosteronu Aldosteron je hormon, který vzniká v kůře nadledvin - v zona glomerulosa.

Nový!!: Moč a Aldosteron · Vidět víc »

Alkoholický nápoj

Různé alkoholické nápoje Alkoholické nápoje (zkráceně nazývané alkohol) jsou nápoje, obsahující přes 0,75 % objemových procent ethanolu.

Nový!!: Moč a Alkoholický nápoj · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Moč a Amoniak · Vidět víc »

Antidiuretický hormon

Argininový ADH, nejběžnější forma ADH SS můstek Antidiuretický hormon (ADH, též vazopresin) je peptidický hormon o délce 9 aminokyselin (takže se jedná o oligopeptid. V nejběžnější formě má sekvenci Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-amid (ale vyskytuje se i forma s lysinem na pozici 8 místo argininu). Název „antidiuretický hormon“ je odvozen ze skutečnosti, že působí proti diurézi, tedy tvorbě moči v ledvinách. Synonymum „vazopresin“ odkazuje na mechanismus tohoto účinku – má schopnost zužovat periferní tepénky a vlásečnice v ledvinách. Vazopresin (a příbuzný oxytocin) se vyskytují zejména u obratlovců a zřejmě vznikly jistou genovou duplikací. Situaci však komplikuje skutečnost, že i u některých bezobratlých existují peptidy s podobnou strukturou a funkcí, jako vazopresin a oxytocin.

Nový!!: Moč a Antidiuretický hormon · Vidět víc »

Aplikace

Slovo aplikace (použití, využití, uplatnění) má několik významů.

Nový!!: Moč a Aplikace · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Moč a Bakterie · Vidět víc »

Bércový vřed

Bércové vředy (Venous ulcers, stasis ulcers, varicose ulcers, nebo ulcus cruris) jsou chronickým poškozením kůže následované rozpadem a úplným odumřením tkáně.

Nový!!: Moč a Bércový vřed · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Moč a Bílkovina · Vidět víc »

Chlorid sodný

Chlorid sodný (NaCl), známý v běžném životě pod označením kuchyňská sůl a nejčastěji prostě sůl, je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu halitu, známého též pod označením sůl kamenná.

Nový!!: Moč a Chlorid sodný · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Moč a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Destilace

Destilace je metoda oddělování kapalných látek založená na různé těkavosti složek ve vroucí kapalné směsi.

Nový!!: Moč a Destilace · Vidět víc »

Dezinfekce

WC blok s dezinfekčními účinky Dezinfekce je ničení mikroorganismů – ne však nutně jejich spor – pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod.

Nový!!: Moč a Dezinfekce · Vidět víc »

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (zkratka DM), česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů.

Nový!!: Moč a Diabetes mellitus · Vidět víc »

Diskuse

Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat) je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí.

Nový!!: Moč a Diskuse · Vidět víc »

Dorozumívání

Alexandra Grahama Bella mluví do telefonu Dorozumívání (neboli komunikace) je proces sdělování a výměny informací, myšlenek, názorů, a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy, obvykle prostřednictvím společné soustavy symbolů.

Nový!!: Moč a Dorozumívání · Vidět víc »

Druh

Druh (species, zkratka sp.) je základní kategorie biologické nomenklatury.

Nový!!: Moč a Druh · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Moč a Dusík · Vidět víc »

Eskymáci

''Eskymačka''. Fotografováno neznámým autorem v aljašském Nome kolem roku 1907 Edwarda Curtise z roku 1929 Eskymáci či Inuité („Lidé“) je název pro skupinu domorodých obyvatel mongoloidního původu severní části Severní Ameriky (Kanada, Grónsko, Aljaška) a severovýchodní Asie (Sibiř).

Nový!!: Moč a Eskymáci · Vidět víc »

Filtrace

Ukázka filtrace Filtrace je způsob oddělení pevné látky od kapaliny či plynu na porézní přepážce - filtru.

Nový!!: Moč a Filtrace · Vidět víc »

Fosfor

Fosfor, chemická značka P (lat. Phosphorus, zastarale česky kostík; název se neujal) je nekovový chemický prvek, poměrně hojně se vyskytující v zemské kůře, který má zároveň důležitou roli i ve stavbě živých organizmů.

Nový!!: Moč a Fosfor · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Moč a Glukóza · Vidět víc »

Hennig Brand

Hennig Brand (kolem roku 1630 – pro roce 1692 nebo 1710) byl neúspěšný německý kupec a amatérský alchymista, který v roce 1669 destilací lidské moči jako první objevil prvek fosfor.

Nový!!: Moč a Hennig Brand · Vidět víc »

Hnojivo

Chilský ledek (dusičnan sodný) Hnojiva jsou směsi, používané pro zlepšení růstu rostlin.

Nový!!: Moč a Hnojivo · Vidět víc »

Homeostáza

Homeostáze nebo také homeostáza (z řec. homoios, stejný, a stasis, trvání, stání) znamená samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny na přibližně stejné hodnotě.

Nový!!: Moč a Homeostáza · Vidět víc »

Hypothalamus

Hypothalamus. Hypothalamus (původní český název je podhrbolí, slovensky se někdy nazývá podlôžko) je částí mezimozku (diencephalon).

Nový!!: Moč a Hypothalamus · Vidět víc »

Japonsko

Japonsko (Nihonkoku/Nipponkoku) je císařský ostrovní stát ve východní Asii.

Nový!!: Moč a Japonsko · Vidět víc »

Kapesník

Látkový kapesník Kapesník, zdobící sako v módním obchodě Kapesník je základní hygienická osobní potřeba.

Nový!!: Moč a Kapesník · Vidět víc »

Kůže

Detail lidské kůže Kůže (lat. cutis, gr. derma), nebo u některých zvířat kožich, kožešina je orgán pokrývající těla obratlovců.

Nový!!: Moč a Kůže · Vidět víc »

Křečové žíly

Indický manuální pracovník trpící křečovými žilami Deformace žíly při postižení Postižená (A) a zdravá (B) žíla Křečové žíly, též varixy či (žilní) městky, jsou názvy pro žilní onemocnění, jehož viditelným projevem je zvětšení, zprohýbání a vakovité vychlípení povrchových žil, metličkovité žíly, otoky dolních končetin, bolest, mravenčení, únavnost a tíha nohou, časté záněty (tzv. tromboflebitida).

Nový!!: Moč a Křečové žíly · Vidět víc »

Kompost

Kompost, rozkládající se organická hmota Kompost je organický prostředek pro zlepšení půdy obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získaný řízeným biologickým rozkladem směsi sestávající zejména z rostlinných zbytků a mající deklarované kvalitativní znaky.

Nový!!: Moč a Kompost · Vidět víc »

Krev

Červené krvinky Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo) Krev je kapalná, vazká a viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Nový!!: Moč a Krev · Vidět víc »

Kvašení

Pivovarnické kvasinky, typický příklad mikroorganismu využívajícího kvašení pro získání energie Kvašení piva ve spilce Kvašení či fermentace je proces přeměny organických látek (nejčastěji sacharidů), při němž za účasti mikroorganismů a jejich enzymů vznikají látky energeticky chudší.

Nový!!: Moč a Kvašení · Vidět víc »

Léčba

Léčba (terapie, kúra, kurýrování) je souhrnný název pro soubor opatření prováděných s cílem ovlivnit průběh onemocnění.

Nový!!: Moč a Léčba · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: Moč a Ledvina · Vidět víc »

Lidská výživa

potravinách Lidská výživa je závislá na příjmu výživových látek z potravy.

Nový!!: Moč a Lidská výživa · Vidět víc »

Moč

Vzorek moči Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace).

Nový!!: Moč a Moč · Vidět víc »

Močení

Manneken Pis, Brusel Močení, též zvané urinace nebo mikce, je proces zbavování se moči z močového měchýře přes močovou trubici ven z těla.

Nový!!: Moč a Močení · Vidět víc »

Močovina

Močovina, též diamid kyseliny uhličité, urea nebo karbamid je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku s funkčním vzorcem CO(NH2)2.

Nový!!: Moč a Močovina · Vidět víc »

Močovod

Močovod (lat., gr.) je párový trubicový orgán vycházející z pánvičky ledvinné a ústící do močového měchýře Má podobu tenké trubice vystlané sliznicí, jejíž funkcí je dopravovat moč, která neustále vzniká v ledvinách, do močového měchýře, kde je shromažďována.

Nový!!: Moč a Močovod · Vidět víc »

NASA

82 a 1992–dosud pečeť NASA Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, zkráceně NASA je americká vládní agentura zodpovědná za americký kosmický program a všeobecný výzkum v oblasti letectví.

Nový!!: Moč a NASA · Vidět víc »

Obličej

Rembrandt: Autoportrét (1630) Obličej (latinsky facies), rovněž tvář, je plochá přední část lidské hlavy a jedna z výrazných anatomických charakteristik člověka.

Nový!!: Moč a Obličej · Vidět víc »

Omrzliny

Omrzliny - rozvoj puchýřů Omrzlina (congelatio) je druh poranění organismu, které vzniká působením nízkých teplot na kůži a v podkoží.

Nový!!: Moč a Omrzliny · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Moč a PH · Vidět víc »

Pissing

ejakuluje Pissing či urolagnie je sexuální praktika, při níž je součástí sexuálních aktivit a představ moč a močení.

Nový!!: Moč a Pissing · Vidět víc »

Pití

Pijící dítě během humanitární pomoci Pití je akt konzumace kapaliny ústy.

Nový!!: Moč a Pití · Vidět víc »

Plíseň

Plísní kompletně zarostlý hrnec Termín plíseň představuje nesystematické označení pro skupinu hub, které pokrývají povrch substrátu jemným bílým nebo barevným myceliem.

Nový!!: Moč a Plíseň · Vidět víc »

Pokožka (živočichové)

Vrstvy epidermis živočichů Pokožka (epidermis) je nejsvrchnější vrstva kůže.

Nový!!: Moč a Pokožka (živočichové) · Vidět víc »

První světová válka

První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918.

Nový!!: Moč a První světová válka · Vidět víc »

Rameno (anatomie)

Rameno (ramenní kloub - latinsky: articulatio humeri) - jedná se o spojení celé horní končetiny lidského těla s ostatní kostrou.

Nový!!: Moč a Rameno (anatomie) · Vidět víc »

Rituál

Část ceremoniálu střídání stráži ve Whitehall v Londýně. Rituál (z latinského ritualis.

Nový!!: Moč a Rituál · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Moč a Sacharidy · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Moč a Spojené státy americké · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Moč a Starověký Řím · Vidět víc »

Tělo

Tělo v původním významu zřejmě lidské nebo živočišné tělo, se používá v mnoha významech, často v protikladu ke slovu hlava nebo hlavička.

Nový!!: Moč a Tělo · Vidět víc »

Urinoterapie

Urinoterapie je název pro léčbu z oblasti alternativní medicíny, při které pacient pije svou vlastní (autourinoterapie) či cizí moč nebo se jí potírá.

Nový!!: Moč a Urinoterapie · Vidět víc »

Urologie

RTG močového měchýře naplněného kontrastní látkou Urologie je chirurgický lékařský obor zabývající se diagnostikou a terapií chorob vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů.

Nový!!: Moč a Urologie · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: Moč a Vápník · Vidět víc »

Vůně

Vůně nebo pach je čichový vjem, který lze získat pomocí čichových receptorů.

Nový!!: Moč a Vůně · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Moč a Voda · Vidět víc »

Vylučování

Vylučování Vylučování je biologický proces, kterým organismus separuje odpadní produkty ze svého těla.

Nový!!: Moč a Vylučování · Vidět víc »

Záchod

Moderní splachovací záchod Záchod (záchodové mísy či WC – z anglického water closet – toaleta – z francouzského toilette – či také česky hovorově hajzl – z německého Häusl – domeček) je zařízení určené pro vylučování lidských tělesných odpadů, zejména moči a stolice (výkalů), a pro jejich ukládání (tzv. suchý záchod), odvod (splachovací záchod) nebo i zpracování (chemický záchod).

Nový!!: Moč a Záchod · Vidět víc »

Zánět

Jedna z forem zánětu – absces Zánět (– flogósis; zastar. lid. prant) je velmi složitá reakce živého organismu na poškození, zahrnující komplex biochemických a imunologických změn.

Nový!!: Moč a Zánět · Vidět víc »

1669

1669 (MDCLXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Moč a 1669 · Vidět víc »

1773

1773 (MDCCLXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Moč a 1773 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Chcanky.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »