Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Moc

Index Moc

Moc můžeme definovat jako „schopnost jedinců nebo skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých“GIDDENS, Anthony.

39 vztahy: Arabské jaro, Autorita, Étienne de La Boétie, Charisma, Charles Wright Mills, Dějiny lidstva, Dělba moci, Definice, Despocie, Diktatura, František Koukolík, Friedrich Nietzsche, Jürgen Habermas, Joseph Nye, Legitimita, Leviathan (kniha), Loajalita, Manipulace, Max Weber, Média, Michel Foucault, Monarchie, Monopol, Niccolò Machiavelli, Odpovědnost, Panovník, Politická moc, Propaganda, Soudní moc, Společnost, Stát, Svoboda, Svrchovanost, Thomas Hobbes, Tradice, Výkonná moc, Vladař, Vláda, Zákonodárná moc.

Arabské jaro

Jako arabské jaro (الثورات العربية) je označována vlna protestů, nepokojů, povstání a revolucí, které probíhaly či probíhají ve většině arabských států od konce roku 2010 až do současnosti.

Nový!!: Moc a Arabské jaro · Vidět víc »

Autorita

Slovo autorita (z latinského růsti, posílit, podpořit, uplatnit) označuje.

Nový!!: Moc a Autorita · Vidět víc »

Étienne de La Boétie

Étienne de La Boétie (1. listopad 1530, Sarlat-la-Canéda - 18. srpen 1563, Bordeaux) byl francouzský právník, humanista a politický filozof.

Nový!!: Moc a Étienne de La Boétie · Vidět víc »

Charisma

Charisma (řec. χάρισμα obdarování, projev přízně) je zvláštní dar nebo rys osobní přitažlivosti a kouzla.

Nový!!: Moc a Charisma · Vidět víc »

Charles Wright Mills

Charles Wright Mills (* 28. srpna 1916, Waco, Texas – 20. března 1962, Nyack, New York) byl americký sociolog.

Nový!!: Moc a Charles Wright Mills · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Moc a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Dělba moci

Dělba moci (angl. separation of powers, fr. séparation de pouvoirs, něm. Gewaltenteilung) je princip politického uspořádání, který rozlišuje trojí typ moci ve státě.

Nový!!: Moc a Dělba moci · Vidět víc »

Definice

Definice (z latinského de.

Nový!!: Moc a Definice · Vidět víc »

Despocie

Despocie (z řec. despotés, hospodář, pán, panovník) je krajní forma nebo způsob absolutní vlády, která poddaným nepřiznává žádná práva a zachází s nimi jako se svým majetkem.

Nový!!: Moc a Despocie · Vidět víc »

Diktatura

Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma vlády, ve které je politická moc je držena diktátorem nebo politickou skupinou.

Nový!!: Moc a Diktatura · Vidět víc »

František Koukolík

MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, (* 22. listopadu 1941 Praha) je český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se zejména popularizaci svého oboru, se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu.

Nový!!: Moc a František Koukolík · Vidět víc »

Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. října 1844 Röcken u Lützenu poblíž Lipska – 25. srpna 1900 Výmar) byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).

Nový!!: Moc a Friedrich Nietzsche · Vidět víc »

Jürgen Habermas

Rebekka Habermas, německá historička a dcera Jürgena Habermase Jürgen Habermas (* 18. června 1929 Düsseldorf) je německý neomarxistický filosof a sociolog, který vychází z tzv.

Nový!!: Moc a Jürgen Habermas · Vidět víc »

Joseph Nye

Joseph Nye (* 19. ledna 1937 South Orange, New Jersey) je americký politolog, teoretik mezinárodních vztahů, jeden z hlavních představitelů neoliberálního institucionalismu.

Nový!!: Moc a Joseph Nye · Vidět víc »

Legitimita

Legitimita (z lat. legitimus, oprávněný, od legem timere, být v souladu se zákonem) je filosofický, politologický a zvláště pak právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků.

Nový!!: Moc a Legitimita · Vidět víc »

Leviathan (kniha)

Leviathan neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského, krátce a běžně jen Leviathan, je kniha napsaná r. 1651 Thomasem Hobbesem.

Nový!!: Moc a Leviathan (kniha) · Vidět víc »

Loajalita

Loajalita (z franc. loyauté a z lat. legalitas, zákonnost) znamená věrnost, praktickou ochotu jednotlivce či skupiny osob dodržovat závazky vůči osobě nadřízené, vůči organizaci, instituci nebo i přesvědčení.

Nový!!: Moc a Loajalita · Vidět víc »

Manipulace

Manipulace (z latinského výrazu manus, tj. ruka nebo uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení druhé osoby či více osob.

Nový!!: Moc a Manipulace · Vidět víc »

Max Weber

Max Weber (21. dubna 1864 – 14. června 1920) byl německý sociolog a ekonom.

Nový!!: Moc a Max Weber · Vidět víc »

Média

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je medium, množné číslo média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen.

Nový!!: Moc a Média · Vidět víc »

Michel Foucault

Michel Foucault (IPA /miʃɛl fukoː/, česky /mišel fukó/) (15. října 1926 Poitiers – 25. června 1984 Paříž) byl reprezentant francouzské intelektuální avantgardy sedmdesátých let, profesor Collège de France, filozof, sociolog a psycholog.

Nový!!: Moc a Michel Foucault · Vidět víc »

Monarchie

Rámy IX. (†2016) je zároveň nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Monarchie (starořecky μοναρχία monarchía, česky samovláda) je forma vlády ve které je panovník nejvyšším představitelem a symbolem státu a jeho svrchovanosti.

Nový!!: Moc a Monarchie · Vidět víc »

Monopol

Monopol je obvykle chápán jako jedna z forem nedokonalé konkurence, kdy existuje jen jedna firma na straně nabídky.

Nový!!: Moc a Monopol · Vidět víc »

Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli (3. května 1469 – 21. června 1527, Florencie) byl italský politik, filozof, diplomat, spisovatel, historik, vojenský teoretik a polyhistor.

Nový!!: Moc a Niccolò Machiavelli · Vidět víc »

Odpovědnost

Odpovědnost (někdy také zodpovědnost) je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Je třeba rozlišovat mezi odpovědností retrospektivní – odpovědností za něco, co se už stalo, jako je tomu u odpovědnosti právní – a odpovědností prospektivní, jež osobě X něco ukládá do budoucnosti.

Nový!!: Moc a Odpovědnost · Vidět víc »

Panovník

Římský císař Karel IV. (též český král a moravský markrabě jako Karel I.) Panovník (též monarcha) je osoba zpravidla šlechtického původu vykonávající funkci hlavy státu.

Nový!!: Moc a Panovník · Vidět víc »

Politická moc

Politická moc je moc držená jedincem či skupinou, která umožňuje řízení a správu společnosti či schopnost politických aktérů ovlivňovat politická rozhodnutí.

Nový!!: Moc a Politická moc · Vidět víc »

Propaganda

Americká propaganda. Plakát z druhé světové války představuje Německo a Japonsko jako monstrum, které lze zastavit pouze pomocí zvýšení průmyslové výroby Propaganda (lat. propagare.

Nový!!: Moc a Propaganda · Vidět víc »

Soudní moc

Nejvyšší soud USA Soudní moc nebo též justice (někdy také judikativa) je vedle moci zákonodárné a moci výkonné jednou ze tří složek státní moci.

Nový!!: Moc a Soudní moc · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Moc a Společnost · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Moc a Stát · Vidět víc »

Svoboda

Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost.

Nový!!: Moc a Svoboda · Vidět víc »

Svrchovanost

Svrchovanost (též suverenita) je právo vykonávat neomezeně moc na území státu, které náleží každému nezávislému státu.

Nový!!: Moc a Svrchovanost · Vidět víc »

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (5. dubna 1588, Malmesbury, hrabství Wiltshire, Anglie – 4. prosince 1679, zámek Hardwick Hall, hrabství Derbyshire) byl anglický filozof, který nejvíce proslul pracemi týkajícími se politické filozofie.

Nový!!: Moc a Thomas Hobbes · Vidět víc »

Tradice

Tradice (lat. traditio.

Nový!!: Moc a Tradice · Vidět víc »

Výkonná moc

Výkonná moc nebo též exekutiva je složka státní moci, která řídí státní aparát a administrativu.

Nový!!: Moc a Výkonná moc · Vidět víc »

Vladař

Vladař, italsky Il Principe, kniha Niccolò Machiavelliho, je nejvýznamnější dílo tohoto politika, diplomata a spisovatele, který je považován za zakladatele politologie.

Nový!!: Moc a Vladař · Vidět víc »

Vláda

Alexandra Salmonda Vláda, kabinet nebo sbor ministrů (britsky také cabinet, americky také administration) je nejvyšší ústřední orgán výkonné moci některých zemí; ve federaci to může také být nejvyšší orgán státu (např. v Německu).

Nový!!: Moc a Vláda · Vidět víc »

Zákonodárná moc

Zákonodárná moc je oprávnění vydávat zákony.

Nový!!: Moc a Zákonodárná moc · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »