Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Monosacharidy

Index Monosacharidy

Krystaly D-glukosy zobrazené pomocí mikroskopie Nomarského diferenčního interferenčního kontrastu Monosacharidy (z řečtiny monos: jednoduchý, sacchar: cukr) jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší.

96 vztahy: Adenosintrifosfát, Aldózy, Aldehydy, Alkoholy, Aminokyselina, Aminy, Anomer, Antibiotikum, Arabinóza, Atom, Bakterie, Buňka, Buněčná stěna, Calvinův cyklus, Chemická reakce, Chemická syntéza, Chiralita, Chitin, Citrátový cyklus, Cyklodextrin, Deoxyribóza, Dihydroxyaceton, Dikarboxylová kyselina, DNA, Emil Votoček, Enantiomer, Ethanol, Fischerova projekce, Formaldehyd, Fotosyntéza, Fruktóza, Fukóza, Galaktóza, Glukóza, Glukoneogeneze, Glukosamin, Glyceraldehyd, Glycerol, Glykogen, Glykolýza, Glykolipidy, Glykoproteiny, Glykosidy, Haworthova projekce, Heptózy, Hermann Emil Fischer, Hexózy, Hmyz, Hydroxyl, Hydroxylamin, ..., Inulin, Izomerie, Karbonylové sloučeniny, Karboxylové kyseliny, Katalyzátor, Ketózy, Ketony, Konformace, Kvašení, Kvasinky, Kyselina mléčná, Kyselina pyrohroznová, Lindlárův katalyzátor, Manóza, Mastná kyselina, Metabolismus, Mikroorganismus, Molekula, Mutarotace, Nikotinamidadenindinukleotidfosfát, Nitril, Nukleová kyselina, Októzy, Oligosacharidy, Optická otáčivost, Opylovač, Organismus, Oxid uhličitý, Oxim, Pentóza, Pentózofosfátový cyklus, Polarizace (elektrodynamika), Polymer, Polysacharidy, Redoxní reakce, Ribóza, Ribulóza, RNA, Rovina, Roztok, Rubisco, Sacharidy, Tetróza, Threóza, Triózy, Xylóza. Rozbalte index (46 více) »

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Monosacharidy a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Aldózy

Aldózy (nebo aldosy) jsou monosacharidy se sumárním vzorcem CmH2mOm, obsahující v acyklické (necyklické) formě aldehydovou skupinu, resp.

Nový!!: Monosacharidy a Aldózy · Vidět víc »

Aldehydy

Obecný strukturní vzorec aldehydů Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce.

Nový!!: Monosacharidy a Aldehydy · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Monosacharidy a Alkoholy · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Monosacharidy a Aminokyselina · Vidět víc »

Aminy

struktura aminu Aminy jsou organické sloučeniny formálně odvozené od amoniaku náhradou jednoho (primární amin), dvou (sekundární amin) nebo tří (terciární amin) vodíků za alkylovou nebo arylovou skupinu.

Nový!!: Monosacharidy a Aminy · Vidět víc »

Anomer

glukózy Anomery jsou formy heterocyklických sacharidů.

Nový!!: Monosacharidy a Anomer · Vidět víc »

Antibiotikum

Kapsle s doxycyklinem Antibiotikum (též antiinfektivum) je lék, který usmrcuje některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu.

Nový!!: Monosacharidy a Antibiotikum · Vidět víc »

Arabinóza

Arabinóza je aldopentóza, tedy monosacharid, který patří mezi aldózy a pentózy.

Nový!!: Monosacharidy a Arabinóza · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Monosacharidy a Atom · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Monosacharidy a Bakterie · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Monosacharidy a Buňka · Vidět víc »

Buněčná stěna

Buněčná stěna je pevná struktura, která vzniká na povrchu buněk bakterií, archeí, hub, rostlin a řas.

Nový!!: Monosacharidy a Buněčná stěna · Vidět víc »

Calvinův cyklus

Calvinův cyklus je metabolická dráha fixace a redukce oxidu uhličitého probíhající v temnostní fázi fotosyntézy (sekundární děje) za vzniku sacharidů.

Nový!!: Monosacharidy a Calvinův cyklus · Vidět víc »

Chemická reakce

Chemická reakce je proces vedoucí za vhodných podmínek ke změně chemické struktury chemických látek.

Nový!!: Monosacharidy a Chemická reakce · Vidět víc »

Chemická syntéza

Chemická syntéza (chemické slučování) je druh chemické reakce, při které ze dvou nebo více prvků nebo jejich sloučenin vznikne produkt, který je většinou složitější než výchozí látky.

Nový!!: Monosacharidy a Chemická syntéza · Vidět víc »

Chiralita

Šroubovice s opačnou chiralitou aminokyseliny Cahn-Ingold-Prelogova pravidla pro určování R/S; číslování od nejtěžšího k nejlehčímu Chiralita označuje asymetrii prostorového rozložení objektu (např. molekuly), která je důležitá v některých oblastech vědy.

Nový!!: Monosacharidy a Chiralita · Vidět víc »

Chitin

Strukturní vzorec chitinu Chitin je polysacharid složený z molekul ''N''-acetyl-D-glukosaminu, které jsou spojeny 1,4-β-glykosidickou vazbou, vedle celulózy je nejrozšířenějším polysacharidem na Zemi.

Nový!!: Monosacharidy a Chitin · Vidět víc »

Citrátový cyklus

Citrátový cyklus - schéma Citrátový cyklus (cyklus kyseliny citrónové, cyklus trikarboxylových kyselin, Krebsův cyklus) je řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů.

Nový!!: Monosacharidy a Citrátový cyklus · Vidět víc »

Cyklodextrin

Chemická struktura tří hlavních typů cyklodextrinů ''alfa, beta a gama.'' Cyklodextriny (cyklické dextriny) jsou cyklické oligosacharidy vzniklé spojením šesti až osmi glukózových zbytků do prstence.

Nový!!: Monosacharidy a Cyklodextrin · Vidět víc »

Deoxyribóza

Deoxyribóza (podle staršího názvosloví též deoxyribosa) je monosacharid.

Nový!!: Monosacharidy a Deoxyribóza · Vidět víc »

Dihydroxyaceton

Dihydroxyaceton (DHA), také známý jako glyceron, je monosacharid (trióza) patřící mezi ketózy.

Nový!!: Monosacharidy a Dihydroxyaceton · Vidět víc »

Dikarboxylová kyselina

Dikarboxylové kyseliny (též diové kyseliny) jsou karboxylové kyseliny, které obsahují dvě karboxylové skupiny.

Nový!!: Monosacharidy a Dikarboxylová kyselina · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Monosacharidy a DNA · Vidět víc »

Emil Votoček

Emil Votoček: Záznam o narození a křtu (s pozn. o úmrtí) Emil Votoček (5. října 1872 Hostinné – 11. října 1950 Praha) byl jeden z nejvýznamnějších českých chemiků.

Nový!!: Monosacharidy a Emil Votoček · Vidět víc »

Enantiomer

Enantiomery izomery alaninu Enantiomery (nebo také optické antipody) jsou dvě látky, které mají stejný sumární vzorec i strukturní vzorec, prostorové uspořádání jejich molekuly jsou však zrcadlové obrazy a současně je nelze ztotožnit, jinými slovy mají se k sobě jako pravá a levá ruka (nemají rovinu symetrie), označují se proto jako vzájemně enantiomorfní.

Nový!!: Monosacharidy a Enantiomer · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Monosacharidy a Ethanol · Vidět víc »

Fischerova projekce

Zobrazení čtyřvazného atomu uhlíku do roviny Fischerova projekce Fischerova projekce, navržená Hermannem Emilem Fischerem v roce 1891, je způsob zobrazení čtyřvazného atomu uhlíku do roviny.

Nový!!: Monosacharidy a Fischerova projekce · Vidět víc »

Formaldehyd

Metanal (systematický název methanal, běžně formaldehyd) je nejjednodušší aldehyd.

Nový!!: Monosacharidy a Formaldehyd · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Monosacharidy a Fotosyntéza · Vidět víc »

Fruktóza

Fruktóza (ovocný cukr, levulóza) je monosacharid, který se řadí k šestiuhlíkatým monosacharidům (hexózám), patří mezi ketózy.

Nový!!: Monosacharidy a Fruktóza · Vidět víc »

Fukóza

Fukóza (v chemickém názvosloví fukosa), je monosacharid se šesti uhlíky (hexóza) a aldehydovou skupinou (aldóza).

Nový!!: Monosacharidy a Fukóza · Vidět víc »

Galaktóza

Galaktóza (v chemickém názvosloví sacharidů galaktosa, zkr. Gal) (z řeckého γάλακτος, gálaktos, „z mléka“) je monosacharid s šesti uhlíky (hexóza) a aldehydovou skupinou (aldóza).

Nový!!: Monosacharidy a Galaktóza · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Monosacharidy a Glukóza · Vidět víc »

Glukoneogeneze

Glukoneogeneze je sled reakcí při kterém se v játrech a méně v ledvinách (v ledvinách především při dlouhodobém hladovění) syntetizuje glukóza, která je nezbytným palivem v organismu.

Nový!!: Monosacharidy a Glukoneogeneze · Vidět víc »

Glukosamin

α-D-glukosamin Glukosamin sulfát Glukosamin (řidčeji také glukozamin) (C6H13NO5) je tělu vlastní, bazická sloučenina, která vzniká z glukózy náhradou hydroxylové skupiny (–OH) v poloze 2 za skupinu –NH2.

Nový!!: Monosacharidy a Glukosamin · Vidět víc »

Glyceraldehyd

L-glyceraldehyd Glyceraldehyd je nejjednodušší sacharid, tedy monosacharid, se třemi atomy uhlíku v řetězci, takže jde o triózu.

Nový!!: Monosacharidy a Glyceraldehyd · Vidět víc »

Glycerol

Glycerol neboli glycerín, systematickým názvem propan-1,2,3-triol, je hygroskopická bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu, sladké chuti.

Nový!!: Monosacharidy a Glycerol · Vidět víc »

Glykogen

Glykogen neboli tzv.

Nový!!: Monosacharidy a Glykogen · Vidět víc »

Glykolýza

'''Glykolýza''' Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH.

Nový!!: Monosacharidy a Glykolýza · Vidět víc »

Glykolipidy

chemická struktura glykolipidů Glykolipidy jsou lipidy s cukernou složkou v molekule.

Nový!!: Monosacharidy a Glykolipidy · Vidět víc »

Glykoproteiny

Schéma stavby glykoproteinu Glykoproteiny jsou proteiny s navázanými sacharidy.

Nový!!: Monosacharidy a Glykoproteiny · Vidět víc »

Glykosidy

Vzorec glykosidu Glykosidy jsou deriváty sacharidů, vznikající náhradou hydroxylové poloacetalové (hemiacetalové) nebo poloketalové (hemiketalové) skupiny buď jiným cukerným nebo necukerným radikálem (zbytkem).

Nový!!: Monosacharidy a Glykosidy · Vidět víc »

Haworthova projekce

α-D-glukopyranózy Haworthova projekce je nejběžnější způsob zobrazení strukturálního řetězce monosacharidů.

Nový!!: Monosacharidy a Haworthova projekce · Vidět víc »

Heptózy

Heptóza (dříve běžně heptosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává ze sedmičlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: Monosacharidy a Heptózy · Vidět víc »

Hermann Emil Fischer

Hermann Emil Fischer (9. října 1852, Euskirchen – 15. července 1919) byl německý chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1902.

Nový!!: Monosacharidy a Hermann Emil Fischer · Vidět víc »

Hexózy

Tvorba Fisherova vzorce glukózy Hexózy (resp. hexosy) jsou monosacharidy se šesti uhlíkovými atomy, které mají sumární vzorec ve tvaru C6H12O6.

Nový!!: Monosacharidy a Hexózy · Vidět víc »

Hmyz

Hmyz (Insecta) je třída šestinohých živočichů z kmene členovců, kteří mají tělo rozdělené do tří článků (hlava, hruď a zadeček).

Nový!!: Monosacharidy a Hmyz · Vidět víc »

Hydroxyl

200px Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu vázanou v organických sloučeninách.

Nový!!: Monosacharidy a Hydroxyl · Vidět víc »

Hydroxylamin

Hydroxylamin je chemická sloučenina obsahující aminovou a hydroxylovou funkční skupinu.

Nový!!: Monosacharidy a Hydroxylamin · Vidět víc »

Inulin

Inulin je polysacharid, který u rostlin z čeledi hvězdnicovitých a zvonkovitých nahrazuje škrob jako zásobní látku.

Nový!!: Monosacharidy a Inulin · Vidět víc »

Izomerie

Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule.

Nový!!: Monosacharidy a Izomerie · Vidět víc »

Karbonylové sloučeniny

Karbonylová skupina Karbonylové sloučeniny jsou především organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu, která se skládá z uhlíkového atomu vázaného dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu.

Nový!!: Monosacharidy a Karbonylové sloučeniny · Vidět víc »

Karboxylové kyseliny

Obecný vzorec karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu -COOH.

Nový!!: Monosacharidy a Karboxylové kyseliny · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: Monosacharidy a Katalyzátor · Vidět víc »

Ketózy

Fruktóza (oba její optické izomery) Ketózy (jinak také ketosy) jsou polyhydroxyketony obsahující ketoskupinu (C.

Nový!!: Monosacharidy a Ketózy · Vidět víc »

Ketony

Obecný strukturní vzorec ketonu Ketony jsou organické sloučeniny, které uprostřed uhlovodíkového řetězce obsahují karbonylovou skupinu (C.

Nový!!: Monosacharidy a Ketony · Vidět víc »

Konformace

Konformace je v chemii termín označující různá uspořádání molekul jedné sloučeniny, nejčastěji se používá u uhlovodíkových (organických) sloučenin.

Nový!!: Monosacharidy a Konformace · Vidět víc »

Kvašení

Pivovarnické kvasinky, typický příklad mikroorganismu využívajícího kvašení pro získání energie Kvašení piva ve spilce Kvašení či fermentace je proces přeměny organických látek (nejčastěji sacharidů), při němž za účasti mikroorganismů a jejich enzymů vznikají látky energeticky chudší.

Nový!!: Monosacharidy a Kvašení · Vidět víc »

Kvasinky

DIC kontrastu Kvasinky jsou jednobuněčné houbové mikroorganismy.

Nový!!: Monosacharidy a Kvasinky · Vidět víc »

Kyselina mléčná

Kyselina mléčná je kysele chutnající, lehce rozpustná, bezbarvé krystaly tvořící kyselina s chemickým vzorcem CH3–CHOH–COOH.

Nový!!: Monosacharidy a Kyselina mléčná · Vidět víc »

Kyselina pyrohroznová

Kyselina pyrohroznová je alfa-keto kyselina, důležitý substrát i produkt buněčného metabolismu.

Nový!!: Monosacharidy a Kyselina pyrohroznová · Vidět víc »

Lindlárův katalyzátor

Soubor:rovnice.jpg Lindlárův katalyzátor se využívá k přípravě cis-alkenů z alkynů.

Nový!!: Monosacharidy a Lindlárův katalyzátor · Vidět víc »

Manóza

Manóza (mannosa) je monosacharid s šesti uhlíky (hexóza) a aldehydovou skupinou (aldóza).

Nový!!: Monosacharidy a Manóza · Vidět víc »

Mastná kyselina

Jako mastné kyseliny se v biochemii označují vyšší monokarboxylové kyseliny.

Nový!!: Monosacharidy a Mastná kyselina · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Monosacharidy a Metabolismus · Vidět víc »

Mikroorganismus

''Escherichia coli'' pod skenovacím elektronovým mikroskopem Mikroorganismus (mikrob) je jednobuněčný, jen mikroskopicky (popř. pouze elektronmikroskopicky) pozorovatelný organismus.

Nový!!: Monosacharidy a Mikroorganismus · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Monosacharidy a Molekula · Vidět víc »

Mutarotace

Mutarotace je jev, kdy se za určitý čas ve vodném roztoku monosacharidů vytvoří různé formy těchto monosacharidů (tzv. anomery).

Nový!!: Monosacharidy a Mutarotace · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP+) je koenzym vyskytující se jako součást metabolismu organismů.

Nový!!: Monosacharidy a Nikotinamidadenindinukleotidfosfát · Vidět víc »

Nitril

Nitril Jako nitril se označuje jakákoli organická sloučenina obsahující funkční skupinu -C≡N.

Nový!!: Monosacharidy a Nitril · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: Monosacharidy a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Októzy

Októza (dříve běžně oktosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává z osmičlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: Monosacharidy a Októzy · Vidět víc »

Oligosacharidy

Oligosacharidy jsou cukry složené z několika (2–10) monosacharidových podjednotek.

Nový!!: Monosacharidy a Oligosacharidy · Vidět víc »

Optická otáčivost

Optická otáčivost (též optická aktivita, optická stáčivost) je schopnost chirálních látek stáčet rovinu polarizovaného světla.

Nový!!: Monosacharidy a Optická otáčivost · Vidět víc »

Opylovač

Včela medonosná je snad nejznámějším opylovačem vůbec. Další známou skupinou opylovačů jsou kolibříci. Opylovač je živočich, který umožňuje opylení, tj.

Nový!!: Monosacharidy a Opylovač · Vidět víc »

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

Nový!!: Monosacharidy a Organismus · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Monosacharidy a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Oxim

Obecný vzorec oximu. R a R’ jsou obecně organické řetězce. R’ může být pouze atom vodíku, v takovém případě se oxim přesněji nazývá '''aldoxim'''; v opačném případě složitějšího řetězce se jedná o '''ketoxim'''. Oxim je název funkční skupiny, ve které je na imin navázána hydroxylová skupina.

Nový!!: Monosacharidy a Oxim · Vidět víc »

Pentóza

Pentóza (dříve běžně pentosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává z pětičlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: Monosacharidy a Pentóza · Vidět víc »

Pentózofosfátový cyklus

Pentosový cyklusPentózofosfátový cyklus Pentózofosfátový cyklus, nebo také pentózový cyklus, je metabolická dráha, pomocí které se v buňce produkuje NADPH a pětiuhlíkaté sacharidy (pentózy).

Nový!!: Monosacharidy a Pentózofosfátový cyklus · Vidět víc »

Polarizace (elektrodynamika)

V elektrodynamice je polarizace vlastnost vlnění, jako je světlo, a jiného elektromagnetického záření.

Nový!!: Monosacharidy a Polarizace (elektrodynamika) · Vidět víc »

Polymer

Polymer je makromolekula sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

Nový!!: Monosacharidy a Polymer · Vidět víc »

Polysacharidy

Polysacharidy jsou polymerní sacharidy.

Nový!!: Monosacharidy a Polysacharidy · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Monosacharidy a Redoxní reakce · Vidět víc »

Ribóza

Ribóza (podle staršího názvosloví též ribosa) je monosacharid ze skupiny aldopentóz.

Nový!!: Monosacharidy a Ribóza · Vidět víc »

Ribulóza

Ribulóza je monosacharid, patří mezi ketopentózy (ketózy s pěti atomy uhlíku).

Nový!!: Monosacharidy a Ribulóza · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Monosacharidy a RNA · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Monosacharidy a Rovina · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Monosacharidy a Roztok · Vidět víc »

Rubisco

3D model enzymu RuBisCO Rubisco (RuBisCO) neboli ribulosa-1,5-bisfosfát-karboxylasa/oxygenasa je enzym, který katalyzuje následující typy reakcí.

Nový!!: Monosacharidy a Rubisco · Vidět víc »

Sacharidy

Sacharidy (z lat. saccharum.

Nový!!: Monosacharidy a Sacharidy · Vidět víc »

Tetróza

Tetróza (dříve běžně tetrosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává z čtyřčlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: Monosacharidy a Tetróza · Vidět víc »

Threóza

Threóza (v chemii threosa) je monosacharid patřící mezi aldózy a tetrózy.

Nový!!: Monosacharidy a Threóza · Vidět víc »

Triózy

Triózy (též nazývané triosy) jsou monosacharidy obsahující 3 atomy uhlíku v molekule, jedná se o vůbec nejjednodušší sacharidy.

Nový!!: Monosacharidy a Triózy · Vidět víc »

Xylóza

Xylóza je monosacharid, patří mezi aldopentózy (aldózy s pěti atomy uhlíku).

Nový!!: Monosacharidy a Xylóza · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Monosacharid.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »