Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Mordvinské jazyky

Index Mordvinské jazyky

Mordvinské jazyky (rusky Мордовские языки, "Mordovskije jazyki") patří do finsko-volžské skupiny ugrofinských jazyků z uralské jazykové rodiny.

25 vztahy: Číslo (mluvnice), Baltofinské jazyky, Erzja, Finština, Finsko-permské jazyky, Finsko-volžské jazyky, Fonologie, Gramatika, Marijština, Mluvnický pád, Mokša (jazyk), Přívlastek, Předložka, Podstatné jméno, Postpozice, Rozděl a panuj, Ruština, Rusko, Skloňování, Slovní zásoba, Ugrofinské jazyky, Uralské jazyky, Vokálová harmonie, 1922, 1923.

Číslo (mluvnice)

Číslo je gramatická kategorie jmen i sloves, která udává počet účastníků děje.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Číslo (mluvnice) · Vidět víc »

Baltofinské jazyky

Baltofinské jazyky jsou skupinou jazyků patřící do uralské jazykové rodiny.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Baltofinské jazyky · Vidět víc »

Erzja

Erzja je ugrofinský jazyk, spadající do skupiny mordvinských jazyků.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Erzja · Vidět víc »

Finština

Finština (zast. čuchonština) je úřední jazyk Finska, kde s ní hovoří přibližně 5 milionů mluvčích.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Finština · Vidět víc »

Finsko-permské jazyky

Finsko-permské jazyky tvoří spolu s ugrickými jazyky ugrofinskou větev uralských jazyků.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Finsko-permské jazyky · Vidět víc »

Finsko-volžské jazyky

Finsko-volžské jazyky jsou podskupinou finsko-permských jazyků ugrofinské větve uralské jazykové rodiny.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Finsko-volžské jazyky · Vidět víc »

Fonologie

Fonologie (fonémika) je lingvistická věda, která podobně jako fonetika zkoumá zvukovou stránku přirozeného jazyka.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Fonologie · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Mordvinské jazyky a Gramatika · Vidět víc »

Marijština

Marijština (lužnomarijsky марий йылме – „marij jylme“, horskomarijsky мары йӹлмӹ – „mary jÿlmÿ“, rusky марийский язык) je ugrofinský jazyk patřící do skupiny finsko-volžských jazyků.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Marijština · Vidět víc »

Mluvnický pád

Pád je morfologická kategorie, kterou flexivní jazyky obvykle vyjadřují vztah jmen (nomin) ke slovesu či jiným větným členům.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Mluvnický pád · Vidět víc »

Mokša (jazyk)

Jazyk mokša patří do finsko-volžské větve uralské jazykové rodiny.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Mokša (jazyk) · Vidět víc »

Přívlastek

Přívlastek (atribut) je větný člen, který rozvíjí jiný jmenný větný člen.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Přívlastek · Vidět víc »

Předložka

Předložka (lat. praepositio; v některých jazycích záložka, lat. postpositio) je neohebný slovní druh.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Předložka · Vidět víc »

Podstatné jméno

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Podstatné jméno · Vidět víc »

Postpozice

Postpozice je pozice za něčím.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Postpozice · Vidět víc »

Rozděl a panuj

Heslo rozděl a panuj (latinsky divide et impera) pochází z doby starověkého Říma.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Rozděl a panuj · Vidět víc »

Ruština

Ruština (rusky) je nejužívanější slovanský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor, zvaný rusistika.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Ruština · Vidět víc »

Rusko

Rusko, oficiálním názvem Ruská federace (Rossijskaja federacija), je s rozlohou 17 125 191 km² největší stát světa.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Rusko · Vidět víc »

Skloňování

Skloňování (deklinace) je jmenná flexe, tedy ohýbání slovních druhů, jako jsou podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, členy apod.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Skloňování · Vidět víc »

Slovní zásoba

Slovní zásoba neboli lexikum představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba).

Nový!!: Mordvinské jazyky a Slovní zásoba · Vidět víc »

Ugrofinské jazyky

Ugrofinské jazyky tvoří společně se samojedskými jazyky uralskou jazykovou rodinu.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Ugrofinské jazyky · Vidět víc »

Uralské jazyky

Uralské jazyky tvoří samostatnou rodinu.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Uralské jazyky · Vidět víc »

Vokálová harmonie

Vokálová harmonie neboli samohlásková harmonie nebo harmonie samohlásek je typ dálkové asimilace samohlásek, kdy se vokály afixu přizpůsobují vokálům kořene slova.

Nový!!: Mordvinské jazyky a Vokálová harmonie · Vidět víc »

1922

1922 (MCMXXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Mordvinské jazyky a 1922 · Vidět víc »

1923

1923 (MCMXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Mordvinské jazyky a 1923 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Mordvinština, Mordviština.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »