Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Morfologie

Index Morfologie

Morfologie (z řeckého μορφή, morfé, tvar + λογία, logia, nauka) je ta část mnoha věd, která se zabývá tvary.

17 vztahy: Biologie, Galaxie, Geomorfologie, Lingvistika, Metamorfóza, Mlhovina, Morfeus, Morfologická typologie jazyků, Morfologie (biologie), Morfologie rostlin, Morfoném, Morfotyp, Přípona (mluvnice), Předpona, Tvarosloví, Vpona, Země.

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Morfologie a Biologie · Vidět víc »

Galaxie

Spirální galaxie s příčkou NGC 1300, vzdálená 61 milionů světelných let Nepravidelná galaxie NGC 6745, vzdálená přes 200 milionů světelných let Galaxie je gravitačně vázaný systém hvězd, hvězdných zbytků, mezihvězdné hmoty, kosmického prachu a temné hmoty.

Nový!!: Morfologie a Galaxie · Vidět víc »

Geomorfologie

Zemský povrch Salta (Argentina). Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vzniku a stáří zemského povrchu.

Nový!!: Morfologie a Geomorfologie · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Morfologie a Lingvistika · Vidět víc »

Metamorfóza

Metamorfóza může být:;Přírodověda.

Nový!!: Morfologie a Metamorfóza · Vidět víc »

Mlhovina

galaxie M33, 2,7 miliónů světelných let od Země. Tato mlhovina je oblastí vzniku nových hvězd. Mlhovina je mezihvězdné mračno prachových částic a plynů.

Nový!!: Morfologie a Mlhovina · Vidět víc »

Morfeus

Ovidiových Proměn Morfeus (latinsky Morpheus) je v řecké mytologii synem boha spánku Hypna a jeho manželky Pásithey, nejmladší z Charitek.

Nový!!: Morfologie a Morfeus · Vidět víc »

Morfologická typologie jazyků

Morfologická typologie jazyků je třídění jazyků světa podle hlavních rysů jejich gramatické stavby.

Nový!!: Morfologie a Morfologická typologie jazyků · Vidět víc »

Morfologie (biologie)

Morfologie je vědní obor biologie, který se zabývá vnější stavbou organismů.

Nový!!: Morfologie a Morfologie (biologie) · Vidět víc »

Morfologie rostlin

Morfologie rostlin je botanický obor, který studuje vnější stavbu rostlinného těla.

Nový!!: Morfologie a Morfologie rostlin · Vidět víc »

Morfoném

Morfoném v lingvistice je množina fonémů, k jejichž střídání (alternaci) dochází v rámci morfému (na určitém místě), nejčastěji při ohýbání a odvozování nových slov.

Nový!!: Morfologie a Morfoném · Vidět víc »

Morfotyp

Morfotyp či morfa (podobně také morfovar) je termín užívaný buď pro skupinu několika taxonů s podobným vzhledem (morfologií), nebo naopak pro charakteristickou formu určitého druhu organismu, který vykazuje od jiných forem tohoto druhu morfologickou odlišnost.

Nový!!: Morfologie a Morfotyp · Vidět víc »

Přípona (mluvnice)

Pojmem přípona se v lingvistice označuje jednotlivý morfém (tzv. derivativní sufix), který se nachází ve slově, za kořenem slova, nejde-li o další kořen slova nebo o koncovku.

Nový!!: Morfologie a Přípona (mluvnice) · Vidět víc »

Předpona

Přidáním předpony dochází ke změně významu slova. Předpona (též prefix) v lingvistice označuje jednotlivý morfém, který se vkládá před kořen základového slova.

Nový!!: Morfologie a Předpona · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Morfologie a Tvarosloví · Vidět víc »

Vpona

Vpona (latinsky infix) je v lingvistice derivační (odvozovací) nebo flektivní (ohýbací) afix, tj.

Nový!!: Morfologie a Vpona · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Morfologie a Země · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »