Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

koncového mozku Mozek je orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum nervové soustavy obratlovců.

127 vztahy: Akční potenciál, Apomorfie, Ústa a ústní dutina, Astrocyt, Autonomní nervová soustava, Axon, Šišinka, Čichový bulbus, Bazální ganglia, Bílá hmota, Bezlebeční, Bezobratlí, Bolest, Céva, Centrální nervová soustava, Chiasma opticum, Choroidní plexus, Corvus, Dýchací soustava, Dýchání, Delfínovití, Dendrit, Elektrická synapse, Emoce, Endotel, Ependymální buňka, Fetus, Flocculus, Fotoreceptor, Ganglion, Gorila, Hematoencefalická bariéra, Hipokampus, Hlavonožci, Holub, Hominidé, Homologie (biologie), Hox gen, Hypofýza, Hypothalamus, Inteligence, Kalózní těleso, Kmenová buňka, Kognitivní věda, Koncový mozek, Krokodýli, Kruhoústí, Lidský mozek, Limbický systém, Lokomoce živočichů, ..., Mícha, Metabolismus, Metencephalon, Mezerový spoj, Mezimozek, Mihule, Mikroglie, Mozeček, Mozkomíšní mok, Mozková hemisféra, Mozková kůra, Mozková komora, Mozková plena, Mozkový kmen, Myšlení, Myelin, Mysl, Nervová soustava, Neurální trubice, Neuroektoderm, Neuroglie, Neuron, Neurotransmiter, Oběhová soustava, Obojživelníci, Obratlovci, Oligodendrocyt, Omozečnice, Orgán, Paměť, Papoušci, Paprskoploutví, Parietální oko, Paryby, Pavučnice, Pax gen, Přední mozek, Periferní nervová soustava, Plazi, Pláštěnci, Pohlavní znaky, Postranní čára, Primáti, Prodloužená mícha, Prvostřevo, Ptáci, Puls, Pumpa (buňka), Růst, Regenerace, Richard Jelínek, Ryby, Savci, Sítnice, Schwannova buňka, Seznam buněčných typů v lidském těle, Sliznatky, Slon, Soustava žláz s vnitřní sekrecí, Střední mozek, Striatum, Struna hřbetní, Strunatci, Sviňuchovití, Sylviův kanálek, Synapse, Tectum, Tegmentum, Termoregulace, Thalamus, Trávení, Tvrdá plena mozková, Varolův most, Velryba, Vlásečnice, Zadní mozek, Zrakový nerv. Rozbalte index (77 více) »

Štědrý den

Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním dnem přípravy na vánoční svátky.

Nový!!: Mozek a Štědrý den · Vidět víc »

Akční potenciál

Akční potenciál (zkratka AP) je ve fyziologii krátký okamžik, kdy se membránový potenciál buňky rychle zvýší a zase sníží.

Nový!!: Mozek a Akční potenciál · Vidět víc »

Apomorfie

Apomorfie, neboli odvozený znak, je vlastnost organismu nebo skupiny organismů, která se nevyskytovala u jejich předků.

Nový!!: Mozek a Apomorfie · Vidět víc »

Ústa a ústní dutina

Anglický popis úst a ústní dutiny Ústa a ústní dutina tvoří počátek trávicí soustavy většiny živočichů.

Nový!!: Mozek a Ústa a ústní dutina · Vidět víc »

Astrocyt

Izolovaný astrocyt Astrocyty či astroglie jsou buňky patřící do skupiny neuroglií.

Nový!!: Mozek a Astrocyt · Vidět víc »

Autonomní nervová soustava

Autonomní nervová soustava (ANS) nebo také vegetativní soustava je součástí periferního nervového systému, jehož úlohou je udržovat optimální vnitřní podmínky organismu (homeostázu).

Nový!!: Mozek a Autonomní nervová soustava · Vidět víc »

Axon

Axon neboli neurit je dlouhý výběžek na neuronu (nervové buňce).

Nový!!: Mozek a Axon · Vidět víc »

Šišinka

Umístění šišinky ''(pineal gland)'' Šišinka (epifýza, corpus pineale) je malý nepárový orgán, součást mezimozku (a konkrétně epithalamu).

Nový!!: Mozek a Šišinka · Vidět víc »

Nový rok

Nový rok je svátek začátku nového roku.

Nový!!: Mozek a Nový rok · Vidět víc »

Silvestrovské oslavy

Nového roku doprovázejí také ohňostroje Silvestrovské oslavy (silvestr) se konají vždy poslední den v roce – 31. prosince.

Nový!!: Mozek a Silvestrovské oslavy · Vidět víc »

Vánoce

Narození Páně, misál ze Sherbrooke, kolem 1315 Vánoční stromek královny Viktorie a prince Alberta (1848) Jesličky z východních Čech, 19. století Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista.

Nový!!: Mozek a Vánoce · Vidět víc »

Čichový bulbus

Schéma mozku obratlovců s vyznačenými důležitými centry, žlutě vpravo je čichový bulbus spodině mozkové) Čichový bulbus (bulbus olfactorius, též čichový kyj) je část mozku obratlovců, která se vychlipuje z přední strany hemisfér koncového mozku.

Nový!!: Mozek a Čichový bulbus · Vidět víc »

Bazální ganglia

Bazální ganglia. Bazální ganglia (Nuclei basales) jsou součástí koncového mozku (telencephalon) a také mimopyramidového systému hybnosti.

Nový!!: Mozek a Bazální ganglia · Vidět víc »

Bílá hmota

Bílá hmota (substantia alba) je typ tkáně míchy a mozku.

Nový!!: Mozek a Bílá hmota · Vidět víc »

Bezlebeční

Schéma stavby těla bezlebečných Bezlebeční (Cephalochordata, Acrania) jsou mořští strunatci.

Nový!!: Mozek a Bezlebeční · Vidět víc »

Bezobratlí

ostnokožců Bezobratlí (řídce bezobratlovci nebo bezpáteřní; Invertebrata, méně pak Evertebrata nebo Avertebrata) je velká skupina živočichů, představující asi 95 % všech živočišných druhů.

Nový!!: Mozek a Bezobratlí · Vidět víc »

Bolest

Postřelený člověk vystavený fyzické bolesti Bolest je psychický stav či pocit většinou spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu.

Nový!!: Mozek a Bolest · Vidět víc »

Céva

Systém cév v těle Céva je trubicovitý útvar, který u živočichů rozvádí po těle tělní tekutiny (krev, mízu).

Nový!!: Mozek a Céva · Vidět víc »

Centrální nervová soustava

Schéma centrální nervové soustavy člověka. Centrální nervová soustava (CNS) je ústřední část nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Mozek a Centrální nervová soustava · Vidět víc »

Chiasma opticum

Chiasma opticum spojuje jako most oba zrakové nervy a je místem částečného křížení dráhy zrakových nervů.

Nový!!: Mozek a Chiasma opticum · Vidět víc »

Choroidní plexus

thalamem (šedou barvou níže) Choroidní plexus (plexus chorioideus) je hustě prokrvená část mozku, jejíž hlavní funkcí je výroba mozkomíšního moku.

Nový!!: Mozek a Choroidní plexus · Vidět víc »

Corvus

Corvus je rod ptáků z čeledi krkavcovití (Corvidae).

Nový!!: Mozek a Corvus · Vidět víc »

Dýchací soustava

Dýchací soustava (systema respiratorium) je orgánová soustava živočichů, která slouží k dýchání (respiraci), tedy výměně dýchacích plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) mezi vnějším a vnitřním prostředím.

Nový!!: Mozek a Dýchací soustava · Vidět víc »

Dýchání

Ilustrace změny lidského těla během dýchání Dýchání (respirace (ve fyziologii), ventilace) je proces výměny plynů, zejména kyslíku a oxidu uhličitého, mezi organismem a jeho externím prostředím.

Nový!!: Mozek a Dýchání · Vidět víc »

Delfínovití

Delfínovití (Delphinidae) jsou čeleď řádu kytovců, třídy savců.

Nový!!: Mozek a Delfínovití · Vidět víc »

Dendrit

Dendrity v mikroskopu Dendrity (z řeckého δένδρον, déndron, doslova „strom“) jsou krátké výběžky neuronu dostředivého typu, které přijímají vstupní informaci (nervový vzruch).

Nový!!: Mozek a Dendrit · Vidět víc »

Elektrická synapse

Princip synapse Elektrická synapse je mechanická a elektrická vazba v cca 3,5 nm tenké mezeře mezi presynaptickým a sousedním postsynaptickým neuronem (gap junction).

Nový!!: Mozek a Elektrická synapse · Vidět víc »

Emoce

Emoce (z lat. emovere- vzrušovat) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání atd.), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti.

Nový!!: Mozek a Emoce · Vidět víc »

Endotel

lumen je patrný endotel Endotel (endothelium) je jednovrstevný epitel (vrstva buněk) vystýlající vnitřní povrch krevních i lymfatických cév a srdce.

Nový!!: Mozek a Endotel · Vidět víc »

Ependymální buňka

Řez mozkovou tkání, obarvený hematoxylinem. Vnější vrstvu představují ependymální buňky Ependymální buňka je gliová buňka tvořící cylindrický epitel, jenž vystýlá vnitřní povrch mozkových komor a centrálního míšního kanálku.

Nový!!: Mozek a Ependymální buňka · Vidět víc »

Fetus

Lidský plod Fétus (plod) je nenarozený (prenatální období) jedinec obratlovce ve fetálním vývojovém období.

Nový!!: Mozek a Fetus · Vidět víc »

Flocculus

Lidský mozeček: pod číslem 10 je flocculus Flocculus (množ. č. flocculi, též auriculae laterales či česky „ouška“) je párová struktura nacházející se po stranách mozečku.

Nový!!: Mozek a Flocculus · Vidět víc »

Fotoreceptor

Oko dravce (káně rudochvostá) Fotoreceptor je obecně smyslový receptor, jehož podnětem je světlo.

Nový!!: Mozek a Fotoreceptor · Vidět víc »

Ganglion

NGF faktoru a pozorován pod mikroskopem Ganglion či ganglium (množ. č. ganglia) je nervová uzlina tvořená shlukem nervových buněk (neuronů).

Nový!!: Mozek a Ganglion · Vidět víc »

Gorila

Sexuální dimorfismus lebky Gorila (Gorilla) je rod největších žijících primátů.

Nový!!: Mozek a Gorila · Vidět víc »

Hematoencefalická bariéra

Nervová tkáň. 1) ependym, 2) neuron, 3) axon, 4) Schwannova buňka, 5) astrocyt, 6) myelinový obal, 7) mikroglie, 8) krevní vlásečnice Krevní kapiláry v mozku(skenovací elektronový mikroskop) Hematoencefalická bariéra je označení pro bariéru, která odděluje vnitřní prostředí mozku obratlovců od cévního systému v těle a umožňuje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví.

Nový!!: Mozek a Hematoencefalická bariéra · Vidět víc »

Hipokampus

Hipokampus Animace hipokampu (klikněte pro zobrazení animace) Hipokampus (řec. hippocampus – mořský koník) je součástí velkého mozku.

Nový!!: Mozek a Hipokampus · Vidět víc »

Hlavonožci

Hlavonožci (Cephalopoda) jsou nejdokonalejší třída měkkýšů.

Nový!!: Mozek a Hlavonožci · Vidět víc »

Holub

Holub je české jméno pro asi třicet rodů ptáků z čeledi holubovití.

Nový!!: Mozek a Holub · Vidět víc »

Hominidé

australopitéka'' ''Přehled miocénních hominidů'' Hominidé (Hominidae) je čeleď primátů z nadčeledi hominoidi (Hominoidea).

Nový!!: Mozek a Hominidé · Vidět víc »

Homologie (biologie)

Anatomie ruky různých obratlovců ukazuje, jak jsou si jednotlivé kosti homologické Homologie je v evoluční biologii označení pro formu znaku, kterou dva či více druhů zdědilo od společného předka.

Nový!!: Mozek a Homologie (biologie) · Vidět víc »

Hox gen

Příklad funkce Hox genů Hox gen či homeotický gen (Hox je zkratka pro homeotický box, tedy homeobox) je označení pro některé geny, které hrají významnou roli v ontogenetickém (embryonálním) vývoji mnohých mnohobuněčných živočichů.

Nový!!: Mozek a Hox gen · Vidět víc »

Hypofýza

Umístění hypofýzy v lebce Hypofýza (podvěsek mozkový, glandula pituitaria) je centrální endokrinní žláza, do velké míry nadřazená všem ostatním žlázám s vnitřní sekrecí v těle.

Nový!!: Mozek a Hypofýza · Vidět víc »

Hypothalamus

Hypothalamus. Hypothalamus (původní český název je podhrbolí, slovensky se někdy nazývá podlôžko) je částí mezimozku (diencephalon).

Nový!!: Mozek a Hypothalamus · Vidět víc »

Inteligence

Roberta Fludda z roku 1619 Inteligence (z lat. inter-legere, rozlišovat, poznávat, chápat) je dispozice pro myšlení, učení a adaptaci a projevuje se intelektovým výkonem.

Nový!!: Mozek a Inteligence · Vidět víc »

Kalózní těleso

Kalózní těleso (mozkový trámec - vazník - lat. corpus callosum) je shluk nervových vláken spojující obě mozkové hemisféry (na obrázku červeně).

Nový!!: Mozek a Kalózní těleso · Vidět víc »

Kmenová buňka

Kmenové buňky jsou nediferencované živočišné buňky, které mají schopnost se dělit (proliferovat) a přeměnit se na jiný buněčný typ (diferencovat).

Nový!!: Mozek a Kmenová buňka · Vidět víc »

Kognitivní věda

Miller, George A (2003). "The cognitive revolution: a historical perspective". ''TRENDS in Cognitive Sciences'' '''7'''. Kognitivní věda (z latinského cognoscere.

Nový!!: Mozek a Kognitivní věda · Vidět víc »

Koncový mozek

Laloky mozkové kůry. Koncový mozek (také velký mozek, latinsky: telencephalon) tvoří u člověka zdaleka největší oddíl centrální nervové soustavy (CNS), ale také u ostatních savců zabírá větší díl hlavového oddílu CNS.

Nový!!: Mozek a Koncový mozek · Vidět víc »

Krokodýli

Krokodýli Krokodýli (Crocodilia) jsou velmi starý řád plazů, mezi které patří krokodýli, aligátoři (včetně kajmanů) a gaviálové, celkem asi 23 recentních druhů v 9 rodech.

Nový!!: Mozek a Krokodýli · Vidět víc »

Kruhoústí

Kruhoústí (Cyclostomata) je skupina primitivních obratlovců, kteří mají úhořovité tělo bez ploutví jen s ocasním lemem.

Nový!!: Mozek a Kruhoústí · Vidět víc »

Lidský mozek

Animace řezů lidským mozkem Lidský mozek Animované schéma mozku s barevně odlišenými jednotlivými částmi Lidský mozek (encephalon) je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka.

Nový!!: Mozek a Lidský mozek · Vidět víc »

Limbický systém

Topografie bazální a mediální plochy mozkové hemisféry Limbický systém, dříve označovaný jako čichový mozek (rhinencephalon), je název komplexního uskupení mozkových struktur ležících po stranách thalamu.

Nový!!: Mozek a Limbický systém · Vidět víc »

Lokomoce živočichů

Eadweard Muybridge: Kůň v pohybu, cyklus ''Animal Locomotion'' 1878 Lokomoce živočichů je termín pro přemísťování se živočichů z místa na místo.

Nový!!: Mozek a Lokomoce živočichů · Vidět víc »

Mícha

Příčný řez míchou Míšní dráhy Mícha (lat. medulla spinalis) je dlouhá, tenká nervová trubice nervové tkáně a podpůrných buněk uvnitř páteře, která navazuje na prodlouženou míchu v mozkovém kmeni, vede skrz velký týlní otvor a končí nad druhým bederním obratlem v místě zvaném conus medullaris, kde se definitivně rozpadá z tzv.

Nový!!: Mozek a Mícha · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Mozek a Metabolismus · Vidět víc »

Metencephalon

Metencephalon, tedy mozeček a Varolův most Metencephalon (česky někdy zadní mozek, jindy je tento termín vyhrazen pro rhombencephalon) je anatomická část mozku, která zahrnuje mozeček (cerebellum) a Varolův most (pons, pouze u savců).

Nový!!: Mozek a Metencephalon · Vidět víc »

Mezerový spoj

Mezerový spoj (angl. gap junction), též vodivý spoj či nexus, je typ mezibuněčného spojení, který mezi sousedními buňkami vytváří jakési póry, jimiž jsou spojeny cytoplazmy.

Nový!!: Mozek a Mezerový spoj · Vidět víc »

Mezimozek

Poloha mezimozku v lidské lebce Mezimozek (diencephalon) je soubor mozkových struktur okolo třetí mozkové komory.

Nový!!: Mozek a Mezimozek · Vidět víc »

Mihule

Mihule jsou kruhoústí rybovití obratlovci úhořovitého těla.

Nový!!: Mozek a Mihule · Vidět víc »

Mikroglie

Mikroglie; obarven lektin (hnědě) Mikroglie jsou malé buňky vyskytující se v nervové tkáni, které se účastní imunitních dějů v nervové soustavě.

Nový!!: Mozek a Mikroglie · Vidět víc »

Mozeček

Lidský mozek s červeně zvýrazněným mozečkem Mozeček (malý mozek, Cerebellum) je část mozku.

Nový!!: Mozek a Mozeček · Vidět víc »

Mozkomíšní mok

Mozkomíšní mok (liquor cerebrospinalis, CSF) či také likvor je čirá a bezbarvá tělní tekutina, která obklopuje, chrání proti infekci a vyživuje a zabezpečuje mozek a míchu.

Nový!!: Mozek a Mozkomíšní mok · Vidět víc »

Mozková hemisféra

Hemisféry lidského mozku Na hemisférých se nachází řada specializovaných laloků (každý s jistou funkcí), zde jsou vyznačeny barevně Hemisféra (též cerebrum) je párová struktura koncového mozku obratlovců.

Nový!!: Mozek a Mozková hemisféra · Vidět víc »

Mozková kůra

Mozková kůra (kůra velkého mozku – neopallium – neocortex) tvoří plášť velkého mozku (telencephala) a je fylogeneticky nejmladší částí centrální nervové soustavy.

Nový!!: Mozek a Mozková kůra · Vidět víc »

Mozková komora

Anatomie mozkových komor člověka, obrázek se po otevření otáčí a vytváří trojrozměrný dojem. Červeně laterální komory, modře III. a IV. komora Mozkové komory (ventriculi, jedn. č. ventriculus) jsou dutiny uvnitř mozku obratlovců, které dohromady tvoří tzv.

Nový!!: Mozek a Mozková komora · Vidět víc »

Mozková plena

Od pokožky dovnitř směrem k mozku: toto schéma zachycuje průřez stěnou hlavy člověka v oblasti mozkovny: odshora dolů to je kůže, okostice, lebeční kost, tvrdá plena, pavučnice a omozečnice Mozkové pleny (řec. jedn. č.. meninx a množ. č. meninges) či také mozkové obaly nebo blány jsou tenké vazivové vrstvy, které obalují mozek a míchu.

Nový!!: Mozek a Mozková plena · Vidět víc »

Mozkový kmen

Mozkový kmen Mozkový kmen (latinsky truncus cerebri) je částí mozku a navazuje na páteřní míchu (medulla spinalis).

Nový!!: Mozek a Mozkový kmen · Vidět víc »

Myšlení

Myšlení znamená v širším slova smyslu souhrn všech vědomých mentálních (psychických) činností, v užším slova smyslu jejich nejsložitější a patrně jen člověku vlastní část, která je schopna abstrakce a reflexe.

Nový!!: Mozek a Myšlení · Vidět víc »

Myelin

elektronového mikroskopu. Zdroj: Electron Microscopy Facility, Trinity College, Hartford, CT Myelin je lipoprotein, tvořící díky několikerému natočení lipidové dvojvrstvy buněčných membrán příslušných buněk kolem axonů (neuritů) neuronů obaly známé jako myelinové pochvy.

Nový!!: Mozek a Myelin · Vidět víc »

Mysl

Mysl je soubor rozumu, vnímání, vůle, paměti, představivosti a cítění.

Nový!!: Mozek a Mysl · Vidět víc »

Nervová soustava

Diagram nervové soustavy člověka Nervová soustava (Systema nervosum) slouží k zachycení a zpracování podnětů působících na organismus a zajištění odpovídající reakce na ně.

Nový!!: Mozek a Nervová soustava · Vidět víc »

Neurální trubice

Vznik neurální trubice a lišty schematicky Neurální trubice (též nervová trubice) je dutá trubice vznikající v embryonálním vývoji strunatců, která představuje základ pro budoucí centrální nervovou soustavu (především míchu).

Nový!!: Mozek a Neurální trubice · Vidět víc »

Neuroektoderm

Vznik neurální trubice a lišty schematicky Neuroektoderm je podélný pruh ektodermálního zárodečného listu strunatců, z níž se vyvíjí nervová soustava.

Nový!!: Mozek a Neuroektoderm · Vidět víc »

Neuroglie

Jeden z typů gliových buněk Neuroglie (gliové buňky, glie) jsou podpůrné buňky neuronů.

Nový!!: Mozek a Neuroglie · Vidět víc »

Neuron

Neuron, česky nervová buňka, je základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně.

Nový!!: Mozek a Neuron · Vidět víc »

Neurotransmiter

Neurotransmiter je zpravidla nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů.

Nový!!: Mozek a Neurotransmiter · Vidět víc »

Oběhová soustava

ruce zobrazené metodou angiografie Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) je jedna z orgánových soustav živočichů.

Nový!!: Mozek a Oběhová soustava · Vidět víc »

Obojživelníci

Obojživelníci (Amphibia) jsou studenokrevní obratlovci, nejprimitivnější známí čtyřnožci.

Nový!!: Mozek a Obojživelníci · Vidět víc »

Obratlovci

Obratlovci (Craniata, též zastarale Vertebrata) jsou podkmen strunatců, u kterých došlo k vytvoření vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry, s dobře odlišitelnou hlavovou částí.

Nový!!: Mozek a Obratlovci · Vidět víc »

Oligodendrocyt

Oligodendrocyt vizualizovaný fluorescenčním barvivem Oligodendrocyty či oligodendroglie jsou buňky patřící do skupiny neuroglií.

Nový!!: Mozek a Oligodendrocyt · Vidět víc »

Omozečnice

Pia mater je vnitřní obalová vrstva kolem mozku Omozečnice (též pia mater, tedy v překladu „něžná matka“) je jemná prokrvená mozková plena, která těsně přiléhá k povrchu mozku.

Nový!!: Mozek a Omozečnice · Vidět víc »

Orgán

Orgán (latinsky organum, „nástroj“) je v biologii označení skupiny tkání či pletiv, která vykonává specifické funkce.

Nový!!: Mozek a Orgán · Vidět víc »

Paměť

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech.

Nový!!: Mozek a Paměť · Vidět víc »

Papoušci

Papoušci (Psittaciformes) jsou vývojově starý řád hlučných a pestrých ptáků, jehož domovem jsou převážně tropické oblasti světa – Austrálie, Tichomoří, Jižní a Střední Amerika.

Nový!!: Mozek a Papoušci · Vidět víc »

Paprskoploutví

Paprskoploutví (Actinopterygii) je třída prehistorických i moderních kostnatých ryb, která je velice velkou a velice úspěšnou skupinou.

Nový!!: Mozek a Paprskoploutví · Vidět víc »

Parietální oko

''Anolis carolinensis'' skokana je malá lesklá skvrnka mezi oběma očima Parietální oko („třetí oko“, též parietální či parapineální orgán) je světločivný orgán vyrůstající jako váčkovitá vychlípenina z epithalamické části mezimozku některých obratlovců.

Nový!!: Mozek a Parietální oko · Vidět víc »

Paryby

Paryby (Chondrichthyes) jsou mořští, vzácně i sladkovodní živočichové.

Nový!!: Mozek a Paryby · Vidět víc »

Pavučnice

Řez lidskou hlavou: mezi tvrdou plenou (dura mater) a omozečnicí je třetí obal mozku, pavučnice Pavučnice (arachnoidea) je jedna ze tří mozkových plen přítomných u savců a u ptáků.

Nový!!: Mozek a Pavučnice · Vidět víc »

Pax gen

Pax gen je jakýkoliv gen obsahující tzv.

Nový!!: Mozek a Pax gen · Vidět víc »

Přední mozek

Embryonální stavba mozku, červeně přední mozek Přední mozek (prosencephalon) je část mozku zakládající se během embryonálního vývoje.

Nový!!: Mozek a Přední mozek · Vidět víc »

Periferní nervová soustava

Periferní nervová soustava (PNS) je část nervové soustavy obsahující nervy a neurony, které se nalézají mimo centrální nervovou soustavu (mozek a mícha).

Nový!!: Mozek a Periferní nervová soustava · Vidět víc »

Plazi

Výraz plazi (Reptilia) lze chápat různým způsobem.

Nový!!: Mozek a Plazi · Vidět víc »

Pláštěnci

Pláštěnci (Tunicata, Urochordata) je podkmen mořských strunatců.

Nový!!: Mozek a Pláštěnci · Vidět víc »

Pohlavní znaky

U člověka jsou primární pohlavní znaky odlišné genitálie, druhotnými pohlavními znaky jsou další odlišnosti těla včetně tvaru prsou Pohlavní znaky je souhrn znaků, které odlišují jedince podle pohlaví a umožňují jeho určení.

Nový!!: Mozek a Pohlavní znaky · Vidět víc »

Postranní čára

Postranní čára na těle žraloka; umístění Postranní čára je mechanorecepční smyslový orgán vodních obratlovců (včetně larev obojživelníků).

Nový!!: Mozek a Postranní čára · Vidět víc »

Primáti

Čtyři lvíčci (''Leontopithecus''), dva dospělí a dvě mláďata Ham po návratu z kosmu v r. 1961 Dva úzkonosí primáti Porovnání kostry člověka a gorily Primáti (Primates) jsou řád živorodých placentálních savců, zahrnující poloopice a vyšší primáty včetně člověka.

Nový!!: Mozek a Primáti · Vidět víc »

Prodloužená mícha

Mozek člověka. ''Medulla oblongata'' - ''prodloužená mícha''. Prodloužená mícha (medulla oblongata) je část centrální nervové soustavy obratlovců, která je spojovacím článkem mezi dalšími oddíly mozku a páteřní míchou.

Nový!!: Mozek a Prodloužená mícha · Vidět víc »

Prvostřevo

žahavce; patrná je dutina prvostřeva Prvostřevo (archenteron) je dutina vznikající v embryu díky procesu gastrulace.

Nový!!: Mozek a Prvostřevo · Vidět víc »

Ptáci

Ptáci (Aves) jsou dvojnozí, teplokrevní a vejce snášející obratlovci, dle nové systematiky patřící mezi teropodní dinosaury a obecněji diapsidy.

Nový!!: Mozek a Ptáci · Vidět víc »

Puls

náhled Srdeční tep je způsoben činností srdce během vypuzení krve z levé srdeční komory Puls (tep) je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla.

Nový!!: Mozek a Puls · Vidět víc »

Pumpa (buňka)

Sodno-draselná pumpa Pumpa je v buněčné biologii označení pro protein na buněčné membráně, který umožňuje aktivní transport některých částic, zejména různých iontů.

Nový!!: Mozek a Pumpa (buňka) · Vidět víc »

Růst

Růst je zvětšování množství hmoty a velikosti organismu.

Nový!!: Mozek a Růst · Vidět víc »

Regenerace

Regenerace označuje nejen proces opravy poškozených tkání, ale i nahrazení ztracených tkání, orgánů nebo končetin.

Nový!!: Mozek a Regenerace · Vidět víc »

Richard Jelínek

Richard Jelínek (8. října 1934, Praha – 27. října 2008, tamtéž) byl český histolog, embryolog a anatom.

Nový!!: Mozek a Richard Jelínek · Vidět víc »

Ryby

Ryby (Osteichthyes), česky též kostnaté ryby, je parafyletická skupina primárně vodních obratlovců vyznačujících se osifikovanou kostrou (v některých případech je však kostra druhotně chrupavčitá) a skřelemi kryjícími žábry.

Nový!!: Mozek a Ryby · Vidět víc »

Savci

Savci (Mammalia) jsou třída obratlovců, která se v současné době vyskytuje téměř po celém světě.

Nový!!: Mozek a Savci · Vidět víc »

Sítnice

Sítnice (lat. retina) je vnitřní tenká vrstva oka obratlovců.

Nový!!: Mozek a Sítnice · Vidět víc »

Schwannova buňka

Schwannovy buňky jsou buňky patřící do skupiny neuroglií.

Nový!!: Mozek a Schwannova buňka · Vidět víc »

Seznam buněčných typů v lidském těle

Pohlavní buňky představují vysoce specializované buněčné typy lidského těla. Ilustrují rozmanitost tvarů a velikostí, jež na sebe mohou lidské buňky brát Seznam buněčných typů v lidském těle zahrnuje více než 200 typů buněk.

Nový!!: Mozek a Seznam buněčných typů v lidském těle · Vidět víc »

Sliznatky

Sliznatky (Myxini, Myxinoida, Myxiniformes, Hyperotreti) jsou rybám podobní živočichové z kmene strunatců.

Nový!!: Mozek a Sliznatky · Vidět víc »

Slon

Slon je souhrnný český název pro dva rody chobotnatců Loxodonta a Elephas.

Nový!!: Mozek a Slon · Vidět víc »

Soustava žláz s vnitřní sekrecí

Soustava žláz s vnitřní sekrecí, nebo endokrinní systém (endokrinní.

Nový!!: Mozek a Soustava žláz s vnitřní sekrecí · Vidět víc »

Střední mozek

Topografie zadní strany mozkového kmene a thalamu. '''Oddíl B - střední mozek'''. Střední mozek (mesencephalon) je oddíl centrální nervové soustavy, který umožňuje zprostředkování důležitých reflexů a procházejí jím dráhy, které vedou signály z páteřní míchy do mozečku a mozkové kůry, a také vzruchy opačným směrem z mozkové kůry a bazálních ganglií do mozečku, prodloužené a páteřní míchy.

Nový!!: Mozek a Střední mozek · Vidět víc »

Striatum

Řez lidským koncovým mozkem (hemisférou), modře jsou znázorněny jednotlivé části striata Poloha striata (zeleně) Striatum (též corpus striatum, lat. „žíhané jádro“) je hluboká oblast šedé hmoty uvnitř hemisfér koncového mozku.

Nový!!: Mozek a Striatum · Vidět víc »

Struna hřbetní

bezlebečných živočichů, kteří mají strunu hřbetní po celý život; na tomto schématu je pod číslem (2), hnědě Průřez lidským embryem, notochord je černé kolečko pod modře vyznačenou nervovou trubicí Struna hřbetní (chorda dorsalis, též notochord) je společný znak strunatců.

Nový!!: Mozek a Struna hřbetní · Vidět víc »

Strunatci

Strunatci (Chordata) jsou kmen druhoústých živočichů, který zahrnuje obratlovce a několik blízkých příbuzných skupin bezobratlých.

Nový!!: Mozek a Strunatci · Vidět víc »

Sviňuchovití

Sviňuchovití (Phocoenidae) jsou malá čeleď z řádu kytovců.

Nový!!: Mozek a Sviňuchovití · Vidět víc »

Sylviův kanálek

středním mozkem na úrovni colliculus superior, dutinka uvnitř reprezentuje Sylviův kanálek Mozkové komory: modré párové laloky jsou I. a II. komora, červeně je vyznačena III. mozková komora a pod ní se nachází opět modrý Sylviův kanálek a IV. mozková komora (obrázek se po otevření otáčí) Sylviův kanálek (aqueductus Sylvii podle F. Sylvia, též však aqueductus mesencephali), někdy Sylviův mokovod, je kanálkovitá dutina uvnitř mozku spojující třetí a čtvrtou mozkovou komoru.

Nový!!: Mozek a Sylviův kanálek · Vidět víc »

Synapse

Synapse je spojení dvou neuronů (nebo smyslové buňky a neuronu), sloužící k předávání vzruchů.

Nový!!: Mozek a Synapse · Vidět víc »

Tectum

Lidské tectum je redukované do podoby čtverohrbolí: zrakové hrboly jsou pod číslem 2, sluchové hrboly pod číslem 4 Tectum (z lat., „střecha“) je důležitá a obvykle dobře patrná struktura na zesíleném stropě dorzální (zadní) části středního mozku obratlovců.

Nový!!: Mozek a Tectum · Vidět víc »

Tegmentum

Tegmentum je velká oblast na ventrální (přední) straně mozkového kmene.

Nový!!: Mozek a Tegmentum · Vidět víc »

Termoregulace

Termoregulace znamená schopnost, především živých organismů, kontrolovat svou tělesnou teplotu.

Nový!!: Mozek a Termoregulace · Vidět víc »

Thalamus

Thalamus vyznačený na snímku z magnetické rezonance Thalamus (česky hrbol mezimozkový) je spolu s epithalamem součástí zadní části mezimozku (diencephalon) a je seskupením senzorických, asociačních a nespecifických jader.

Nový!!: Mozek a Thalamus · Vidět víc »

Trávení

Trávení (digesce), někdy také zažívání, je metabolický biochemický proces, jehož cílem je získání živin z potravy.

Nový!!: Mozek a Trávení · Vidět víc »

Tvrdá plena mozková

lebeční kostí se nachází tvrdá plena mozková (dura mater) Tvrdá plena mozková (dura mater, též pachymeninx) je tuhá mozková plena, která se vyvinula u obojživelníků a vyskytuje se u všech čtyřnožců.

Nový!!: Mozek a Tvrdá plena mozková · Vidět víc »

Varolův most

Řez mozkem. Varolův most je horní rozšířená béžová část Varolův most (latinsky pons Varoli) je částí zadního mozku (rhombencephalon).

Nový!!: Mozek a Varolův most · Vidět víc »

Velryba

Keporkak Velryba je mořský savec z řádu kytovci (Cetacea).

Nový!!: Mozek a Velryba · Vidět víc »

Vlásečnice

Znázornění kapilár (na obrázku označeny jako ''capillaries'') Vlásečnice nebo kapiláry jsou tenkostěnné a jemné cévy, které propojují tepny (artérie) a žíly (vény).

Nový!!: Mozek a Vlásečnice · Vidět víc »

Zadní mozek

Embryonální stavba mozku, zeleně zadní mozek Zadní mozek (rhombencephalon), někdy spíše dolní mozek, je označení pro embryonální část mozku, která je umístěna na kaudálním okraji (směrem k míše).

Nový!!: Mozek a Zadní mozek · Vidět víc »

Zrakový nerv

Zrakový nerv (nervus opticus, pl. nervi optici), jinak též II.

Nový!!: Mozek a Zrakový nerv · Vidět víc »

2018

Rok 2018 (MMXVIII) gregoriánského kalendáře začal v pondělí 1.

Nový!!: Mozek a 2018 · Vidět víc »

2019

Rok 2019 (MMXIX) gregoriánského kalendáře začne v úterý 1.

Nový!!: Mozek a 2019 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Encefalon, Encephalon, Mozková tkáň.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »