Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Mučedník

Index Mučedník

Mučedník (řecky: μάρτυς, mártys; doslova: svědek) je osoba, která byla umučená nebo zemřela za svojí víru nebo ideu.

19 vztahy: Akta, Řečtina, Bible, Digitální knihovna Univerzitní knihovny v Bratislavě, Evangelium podle Jana, Idea, Ježíš Kristus, Katolická církev, Křesťanství, Liturgická barva, Martyr (hudební skupina), Mnich, Mučednický komplex, Mučení, Perpetua, Svatý, Víra, Vyznavač, Zjevení Janovo.

Akta

Akta (z lat. acta, záznamy o jednání) jsou úřední listiny, dokumenty, protokoly, záznamy o jednání.

Nový!!: Mučedník a Akta · Vidět víc »

Řečtina

Řecká dopravní směrovací značka Řečtina (– ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj.

Nový!!: Mučedník a Řečtina · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Mučedník a Bible · Vidět víc »

Digitální knihovna Univerzitní knihovny v Bratislavě

Digitální knihovna Univerzitní knihovny v Bratislavě (dále UKB) představuje samostatnou sbírku digitalizovaných knižních dokumentů a digitalizované periodik, starých tisků, rukopisů, hudebnin či monografií.

Nový!!: Mučedník a Digitální knihovna Univerzitní knihovny v Bratislavě · Vidět víc »

Evangelium podle Jana

El Greco: Jan Evangelista Evangelium podle Jana (zkratka J nebo Jan) je poslední z kanonických evangelií, čtvrtá kniha Nového zákona.

Nový!!: Mučedník a Evangelium podle Jana · Vidět víc »

Idea

Idea (řecké idea nebo eidos) znamená původně podobu, vzhled; v současné češtině nejčastěji znamená.

Nový!!: Mučedník a Idea · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Mučedník a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Katolická církev

Katolická církev je největší organizovanou skupinou v křesťanství.

Nový!!: Mučedník a Katolická církev · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Mučedník a Křesťanství · Vidět víc »

Liturgická barva

Liturgická barva je barva, jíž se odlišují obřadní roucha a jiná paramenta používaná v liturgii v určitý svátek, určité liturgické období nebo při jiné zvláštní příležitosti.

Nový!!: Mučedník a Liturgická barva · Vidět víc »

Martyr (hudební skupina)

Martyr je název hudebního projektu, který v roce 1999 realizovali členové deathmetalových kapel Krabathor a Master.

Nový!!: Mučedník a Martyr (hudební skupina) · Vidět víc »

Mnich

benediktin) Buddhističtí mniši při výuce tradiční disputace. Tibet Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře, podřízenou konkrétnímu cíli víry.

Nový!!: Mučedník a Mnich · Vidět víc »

Mučednický komplex

Člověk s mučednickým komplexem touží po pocitu být mučedníkem a usiluje o utrpení či perzekuci, neboť to naplňuje jeho psychologickou potřebu.

Nový!!: Mučedník a Mučednický komplex · Vidět víc »

Mučení

Lámání kolem Mučení (též tortura, z lat. torquere – torze) je mezinárodně protiprávní jednání, jímž je člověku úmyslně způsobena silná bolest či tělesné nebo duševní utrpení.

Nový!!: Mučedník a Mučení · Vidět víc »

Perpetua

Svatá Perpetua (lat. Perpetua) byla křesťanskou mučednicí.

Nový!!: Mučedník a Perpetua · Vidět víc »

Svatý

Černé Madony. Užití slova svatý či světec (z praslov. *svętъ mocný, silný) v náboženství pro člověka nebo věc (mše svatá, svatý kříž, nejsvětější trojice) se v různých náboženstvích a náboženských společnostech liší.

Nový!!: Mučedník a Svatý · Vidět víc »

Víra

Slovo víra a odpovídající sloveso věřit se používá ve dvou příbuzných a ne vždy přesně oddělitelných významech.

Nový!!: Mučedník a Víra · Vidět víc »

Vyznavač

Vyznavač (latinsky confessor) je v křesťanství světec, který sice nepoložil svůj život pro víru, avšak trpěl pro ni při pronásledování křesťanů (například podstoupil vyhnanství, mučení nebo věznění).

Nový!!: Mučedník a Vyznavač · Vidět víc »

Zjevení Janovo

''Knize hodinek vévody z Berry'' (Francie, kolem 1430): Čtyři serafové kolem trůnu a čtyřiadvacet starců (Zj 4,4). Podle tradice jde o dvanáct synů Jákobových a dvanáct Apoštolů Zjevení svatého Jana je poslední knihou Nového zákona.

Nový!!: Mučedník a Zjevení Janovo · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Martyr, Mučednice, Mučednictví, Prvomučedník.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »