Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nájem

Index Nájem

Nájem je typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy.

44 vztahy: Byt, Cena, Dohoda, Dokument, Dopravní prostředek, Kauce, Kontrola, Licence, Manuál, Movitá věc, Naturální obligace, Nájem, Náklad, Němčina, Nebytový prostor, Nemovitá věc, Občanský zákoník (Česko, 2012), Ochrana, Opotřebení, Příslušenství, Platba, Podnikání, Povinnost, Právní vztah, Právo, Právo stavby, Rekonstrukce, Rozdíl, Smlouva, Smrt, Správa, Statek, Surovina, Výjimka, Výpovědní doba, Výrobek, Věc, Věc (právo), Vlastník, Vztah, Záloha (finance), Závazek, Zboží, Zisk.

Byt

Bytový dům Byt, případně bytová jednotka, je část domu.

Nový!!: Nájem a Byt · Vidět víc »

Cena

Cena vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky.

Nový!!: Nájem a Cena · Vidět víc »

Dohoda

Dohoda se používá ve více významech:;právo.

Nový!!: Nájem a Dohoda · Vidět víc »

Dokument

Dokument může být.

Nový!!: Nájem a Dokument · Vidět víc »

Dopravní prostředek

Dopravní prostředek je zpravidla pohyblivý hmotný objekt (těleso) nebo jiný technický resp.

Nový!!: Nájem a Dopravní prostředek · Vidět víc »

Kauce

Kauce (z lat. cautio – opatrnost, obezřetnost, záruka) má význam dočasné zálohy, např.

Nový!!: Nájem a Kauce · Vidět víc »

Kontrola

Kontrola může být:;obecně.

Nový!!: Nájem a Kontrola · Vidět víc »

Licence

Licence (lat. licet – dovolení) je právní termín, který znamená povolení nebo oprávnění k určité činnosti, zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem.

Nový!!: Nájem a Licence · Vidět víc »

Manuál

Manuál (z lat. manualis, ruční, od manus, ruka) je pojem používaný ve více významech.

Nový!!: Nájem a Manuál · Vidět víc »

Movitá věc

Movitá věc je každá věc v právním smyslu, která není nemovitou.

Nový!!: Nájem a Movitá věc · Vidět víc »

Naturální obligace

Naturální obligace je taková obligace, která sice jako dlužníkův tzv.

Nový!!: Nájem a Naturální obligace · Vidět víc »

Nájem

Nájem je typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy.

Nový!!: Nájem a Nájem · Vidět víc »

Náklad

V ekonomii, podnikání a účetnictví představují náklady spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojené též se současným nebo budoucím výdejem peněz.

Nový!!: Nájem a Náklad · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Nájem a Němčina · Vidět víc »

Nebytový prostor

Nebytový prostor je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení.

Nový!!: Nájem a Nebytový prostor · Vidět víc »

Nemovitá věc

Nemovitá věc je věc v právním smyslu, jejíž podstata vychází z latinského immobilium („to, co se nedá přemístit“).

Nový!!: Nájem a Nemovitá věc · Vidět víc »

Občanský zákoník (Česko, 2012)

Občanský zákoník (k odlišení od předchozího občanského zákoníku též nový občanský zákoník) je zákon, který byl přijat Parlamentem České republiky a vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb. Tento občanský zákoník rekodifikoval české soukromé právo a nahradil předchozí československý občanský zákoník z roku 1964 a další zákony, mimo jiné zákon o rodině nebo zákon o vlastnictví bytů (viz zrušovací ustanovení níže).

Nový!!: Nájem a Občanský zákoník (Česko, 2012) · Vidět víc »

Ochrana

Ochrana může označovat:; v oblasti přírody vč.

Nový!!: Nájem a Ochrana · Vidět víc »

Opotřebení

Jako opotřebení se označuje poškození užitkového předmětu, například strojní součásti, úbytkem materiálu z povrchu při vzájemném pohybu dvou nebo více materiálů, popřípadě při interakci materiálu s prostředím.

Nový!!: Nájem a Opotřebení · Vidět víc »

Příslušenství

Příslušenství je právní označení věci či subjektivního práva, které není naprosto samostatné, ale které přináleží k tzv.

Nový!!: Nájem a Příslušenství · Vidět víc »

Platba

Platba je úmyslné převedení bohatství jedné strany (firmy nebo jednotlivce) druhé straně.

Nový!!: Nájem a Platba · Vidět víc »

Podnikání

Podnikání bylo dle obchodního zákoníku zrušeného ke dni 1.

Nový!!: Nájem a Podnikání · Vidět víc »

Povinnost

Povinnost označuje to, co člověk má nebo musí udělat (resp. dát, nedělat nebo strpět),.

Nový!!: Nájem a Povinnost · Vidět víc »

Právní vztah

Právní vztah je společenský vztah dvou nebo více subjektů práva, které mají vzájemná práva a povinnosti.

Nový!!: Nájem a Právní vztah · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Nájem a Právo · Vidět víc »

Právo stavby

Právo stavby patří k věcným právům k věcem cizím a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku, nebo pod povrchem pozemku postavit svou stavbu (např. bytový prostor, nebytový prostor, studnu, aj.), nebo převzít již stávající stavbu a modernizovat ji.

Nový!!: Nájem a Právo stavby · Vidět víc »

Rekonstrukce

Rekonstrukce může označovat.

Nový!!: Nájem a Rekonstrukce · Vidět víc »

Rozdíl

Rozdíl či rozdíly může být.

Nový!!: Nájem a Rozdíl · Vidět víc »

Smlouva

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

Nový!!: Nájem a Smlouva · Vidět víc »

Smrt

Lidská lebka, běžně používaná jako symbol smrti Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Nový!!: Nájem a Smrt · Vidět víc »

Správa

Správa (také administrace) obecně označuje vedení vlastních nebo i cizích záležitostí.

Nový!!: Nájem a Správa · Vidět víc »

Statek

Statek v ekonomické teorii označuje cokoliv, co zvyšuje užitek.

Nový!!: Nájem a Statek · Vidět víc »

Surovina

Surovina je pojem, jímž zpravidla označujeme surovou hmotu.

Nový!!: Nájem a Surovina · Vidět víc »

Výjimka

Výjimka může znamenat.

Nový!!: Nájem a Výjimka · Vidět víc »

Výpovědní doba

Výpovědní doba v pracovním právu představuje časový úsek, jehož uplynutím končí pracovní poměr, byla-li podána výpověď zaměstnancem nebo zaměstnavatelem.

Nový!!: Nájem a Výpovědní doba · Vidět víc »

Výrobek

Produkty z pohanky Výrobek či produkt je výsledek výrobního procesu.

Nový!!: Nájem a Výrobek · Vidět víc »

Věc

Věc může označovat.

Nový!!: Nájem a Věc · Vidět víc »

Věc (právo)

Věc je v českém právu definována v ustanovení § 489 a následujících občanského zákoníku (dále jen „OZ“), dle kterého: „Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek (§ 490 OZ).

Nový!!: Nájem a Věc (právo) · Vidět víc »

Vlastník

Vlastník může být.

Nový!!: Nájem a Vlastník · Vidět víc »

Vztah

Vztah je obecná vlastnost konkrétního objektu nebo subjektu (entity), která se váže k jinému objektu nebo subjektu (entitě).

Nový!!: Nájem a Vztah · Vidět víc »

Záloha (finance)

Záloha v kontextu ekonomie je peněžní částka hrazená před celkovým vyúčtováním platby za dodané zboží nebo před dodáním poskytnuté služby.

Nový!!: Nájem a Záloha (finance) · Vidět víc »

Závazek

Závazek čili obligace (též závazkový právní poměr) znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel).

Nový!!: Nájem a Závazek · Vidět víc »

Zboží

Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji.

Nový!!: Nájem a Zboží · Vidět víc »

Zisk

Zisk je jedním ze základních ekonomických pojmů.

Nový!!: Nájem a Zisk · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Nájemce, Nájemné, Nájemní smlouva, Nájemník, Podnájem, Podnájemník, Pronajímatel, Pronájem.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »