Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Národnost

Index Národnost

Národnost je příslušnost osoby k určitému národu, přičemž národ se chápe jako společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny, společná kultura a společné území a jehož členové mají také povědomí sounáležitosti s tímto společenstvím.

49 vztahy: Anthony Giddens, Argo, Židé, Čeština, Čechoslovakismus, Český statistický úřad, Český Těšín, Československo, Řekové, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Dětství, Evropská úmluva o státním občanství, Fryštát, Kolokvializmus, Komunita, Listina základních práv a svobod, Listopad 1989, Maďaři, Mateřský jazyk, Nacionalismus, Nakladatelství Karolinum, Národ, Národní stát, Němčina, Němci, Občanství, Poláci, Polština, Rakousko-Uhersko, Rakušané, Rusové, Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Česku, Slezané, Slováci, Slovenština, Slovinci, Sokolov, Srbové, Stát, Ukrajinci, Univerzita Karlova, Vietnamci, Zaolzie, 1880, 1921, 1991, 1996, 1999, 2001.

Anthony Giddens

Anthony Giddens, Baron Giddens (* 18. ledna 1938, Londýn, Anglie, Velká Británie) je britský sociolog známý svou teorií strukturace a holistickým pohledem na moderní společnosti.

Nový!!: Národnost a Anthony Giddens · Vidět víc »

Argo

ARGO spol.

Nový!!: Národnost a Argo · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Národnost a Židé · Vidět víc »

Čeština

Český jazyk neboli čeština je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté polštině a lužické srbštině.

Nový!!: Národnost a Čeština · Vidět víc »

Čechoslovakismus

Státní vlajka Československa první světové války. Čechoslovakismus znamená politickou či kulturněpolitickou koncepci, která vychází z představy o existenci československého národa a československého jazyka.

Nový!!: Národnost a Čechoslovakismus · Vidět víc »

Český statistický úřad

Strašnicích, jaro 2017 Český statistický úřad (ČSÚ) je ústřední orgán státní správy České republiky.

Nový!!: Národnost a Český statistický úřad · Vidět víc »

Český Těšín

Český Těšín (v době polské okupace v letech 1938 až 1939 Cieszyn Zachodni (Západní Těšín)) je město na východě Česka, ve Slezsku, na hranici s Polskem.

Nový!!: Národnost a Český Těšín · Vidět víc »

Československo

Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.

Nový!!: Národnost a Československo · Vidět víc »

Řekové

Rhodos(řecký ostrov) Řekové (Ἕλληνες) jsou indoevropský národ, který dnes obývá především Řecko, dále žijí jeho příslušníci na Kypru, v Albánii, Itálii a Egyptě a má přibližně 15 miliónů členů.

Nový!!: Národnost a Řekové · Vidět víc »

Centrum pro výzkum veřejného mínění

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR.

Nový!!: Národnost a Centrum pro výzkum veřejného mínění · Vidět víc »

Dětství

Dětství charakterizuje vývojovou etapu lidského jedince od narození po dospělost.

Nový!!: Národnost a Dětství · Vidět víc »

Evropská úmluva o státním občanství

Evropská úmluva o státním občanství (European Convention on Nationality) je Mezinárodní smlouva navržená Evropským výborem pro právní spolupráci a schválená Výborem ministrů Rady Evropy v roce 1997, ke které Česká republika přistoupila v roce 1999.

Nový!!: Národnost a Evropská úmluva o státním občanství · Vidět víc »

Fryštát

Fryštát (Freyenstat, Freistadt, Frysztat) je část statutárního města Karviná, tvořící staré centrum s městskou památkovou a lázeňskou zónou současné Karviné.

Nový!!: Národnost a Fryštát · Vidět víc »

Kolokvializmus

Kolokvializmus též obcovací řeč, znamená v překladu hovorový výraz.

Nový!!: Národnost a Kolokvializmus · Vidět víc »

Komunita

Komunita (z lat. communitas – společenství) nemá jedinou definici.

Nový!!: Národnost a Komunita · Vidět víc »

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky.

Nový!!: Národnost a Listina základních práv a svobod · Vidět víc »

Listopad 1989

Václavském náměstí berlínské zdi Listopad 1989 je v myslích více než 30 milionů obyvatel tehdy existujících států NDR a Československa zapsán jako období revolučních změn.

Nový!!: Národnost a Listopad 1989 · Vidět víc »

Maďaři

Maďaři (magyarok, vysl.; dříve Uhři) jsou původem kočovnické etnikum střední Evropy, patřící k ugrofinským národům.

Nový!!: Národnost a Maďaři · Vidět víc »

Mateřský jazyk

Jako mateřský jazyk je v českém prostředí nejčastěji označován.

Nový!!: Národnost a Mateřský jazyk · Vidět víc »

Nacionalismus

Revoluce roku 1848 si kladla za cíl sjednocení Německa Nacionalismus (z lat. natio, národ) jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území.

Nový!!: Národnost a Nacionalismus · Vidět víc »

Nakladatelství Karolinum

Nakladatelství Karolinum je nakladatelstvím Univerzity Karlovy v Praze.

Nový!!: Národnost a Nakladatelství Karolinum · Vidět víc »

Národ

Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

Nový!!: Národnost a Národ · Vidět víc »

Národní stát

Rozpad Rakouska-Uherska po první světové válce Národní stát je typ státu, jehož idea spočívá v teritoriálním splynutí státu (jakožto geografické a politické jednotky) a národa (jako jednotky kulturní a/nebo etnické).

Nový!!: Národnost a Národní stát · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Národnost a Němčina · Vidět víc »

Němci

Němci jsou germánská etnická skupina původně žijící ve Střední Evropě, obývající především území Německa, které je jím obýváno téměř výlučně.

Nový!!: Národnost a Němci · Vidět víc »

Občanství

Občanství je časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) fyzické osoby a daného státu.

Nový!!: Národnost a Občanství · Vidět víc »

Poláci

Poláci (polsky Polacy) jsou západoslovanský národ žijící hlavně v Polsku.

Nový!!: Národnost a Poláci · Vidět víc »

Polština

Polština (polsky język polski, polszczyzna) je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština.

Nový!!: Národnost a Polština · Vidět víc »

Rakousko-Uhersko

Rakousko-Uhersko, oficiálně Rakousko-uherská monarchie, byl státní útvar, reálná unie '''Království a země v Říšské radě zastoupené''' neboli „Předlitavska“ a Země svaté Štěpánské koruny uherské neboli „Zalitavska“ (nepřesně Uherska), existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, která vznikla přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv.

Nový!!: Národnost a Rakousko-Uhersko · Vidět víc »

Rakušané

Rakušané jsou germánská etnická skupina, skládající se z obyvatel Rakouska a jeho historických předchůdců, kteří sdílejí společnou rakouskou kulturu a rakouský původ.

Nový!!: Národnost a Rakušané · Vidět víc »

Rusové

Rusové, zastarale též Velkorusové (v kontrastu s příbuznými Malorusy/Ukrajinci a Bělorusy), jsou východoslovanské etnikum, převážně žijící v Rusku a sousedních zemích.

Nový!!: Národnost a Rusové · Vidět víc »

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Česku

Pošťačka předává obyvatelce chaty sčítací archy pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo celostátní sčítání lidu na území České republiky.

Nový!!: Národnost a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Česku · Vidět víc »

Slezané

Slezané (slezsky: Ślůnzoki, Ślůnzocy, Ślezacy apod., slezskoněmecky: Schläsinger, polsky: Ślązacy, německy: Schlesier, anglicky: Silesians) je označení obyvatel území historické země Slezsko.

Nový!!: Národnost a Slezané · Vidět víc »

Slováci

Slováci jsou západoslovanský národ, tvořící většinu obyvatel Slovenské republiky.

Nový!!: Národnost a Slováci · Vidět víc »

Slovenština

Trnavě Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka.

Nový!!: Národnost a Slovenština · Vidět víc »

Slovinci

Slovinci (slovinsky Slovenci) jsou jihoslovanský národ žijící hlavně ve Slovinsku.

Nový!!: Národnost a Slovinci · Vidět víc »

Sokolov

Sokolov (do roku 1948 Falknov nad Ohří) je město ve stejnojmenném okrese v Karlovarském kraji, 18 km západně od Karlových Varů na soutoku Ohře a Svatavy uprostřed sokolovské pánve, v nadmořské výšce 401 metrů.

Nový!!: Národnost a Sokolov · Vidět víc »

Srbové

Srbové (srb. Срби/Srbi, jedn. č. Србин/Srbin) jsou jihoslovanský národ, žijící převážně v Srbsku (5 988 150 – r. 2011) a v Bosně a Hercegovině – většinou v Republice srbské (1 400 000), dále v Černé Hoře (178 110 – r. 2011) a Chorvatsku (186,633 – r. 2011).

Nový!!: Národnost a Srbové · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Národnost a Stát · Vidět víc »

Ukrajinci

Ukrajinci jsou východoslovanský národ.

Nový!!: Národnost a Ukrajinci · Vidět víc »

Univerzita Karlova

243x243px Karolina s arkýřem Velké auly Univerzita Karlova (zkratka UK, latinský název Universitas Carolina) se sídlem v Praze je nejvýznamnější česká vysoká škola, jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže.

Nový!!: Národnost a Univerzita Karlova · Vidět víc »

Vietnamci

Vietnamci (vietnamsky người Việt Nam) je souhrnné označení všech příslušníků vietnamské státní příslušnosti či osob pocházejících z Vietnamu.

Nový!!: Národnost a Vietnamci · Vidět víc »

Zaolzie

Zaolzie (vyslov zaolže) je polský název (v překladu do češtiny Záolží nebo nověji a jazykově nekorektně Zaolzí či Záolší, tj. území za řekou Olší/Olzou) východního dílu české části Těšínska, kde žije autochtonní polská národnostní menšina.

Nový!!: Národnost a Zaolzie · Vidět víc »

1880

1880 (MDCCCLXXX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Národnost a 1880 · Vidět víc »

1921

1921 (MCMXXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Národnost a 1921 · Vidět víc »

1991

1991 (MCMXCI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Národnost a 1991 · Vidět víc »

1996

1996 (MCMXCVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Národnost a 1996 · Vidět víc »

1999

1999 (MCMXCIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Národnost a 1999 · Vidět víc »

2001

2001 (MMI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Národnost a 2001 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »