Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nature

Index Nature

Titulní stránka prvního čísla Nature vydaného 4. listopadu 1869 Nature (příroda) je prestižní vědecký časopis se všeobecným zaměřením vydávaný od roku 1869 ve Velké Británii (dnes nakladatelstvím Nature Publishing Group).

27 vztahy: Algoritmus, Astronomie, Čerenkovovo záření, Biologie, Desková tektonika, DNA, Homeopatie, Impakt faktor, Jaderná fyzika, Jaderná reakce, Klonování, Lidský genom, Nakladatelství, Neutron, Nobelova cena, Ozonová díra, PageRank, Rentgenové záření, Spojené království, Spojené státy americké, Týdeník, Vědecký časopis, Vědecký článek, Vědy o Zemi, 1869, 1950, 2014.

Algoritmus

Algoritmus je přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy.

Nový!!: Nature a Algoritmus · Vidět víc »

Astronomie

Mezi zařízení, která se používají k astronomickým pozorováním, patří i radioteleskopy. Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry.

Nový!!: Nature a Astronomie · Vidět víc »

Čerenkovovo záření

Čerenkovovo záření vznikající v jaderném reaktoru třídy TRIGA Čerenkovovo záření (Čerenkovův efekt) je elektromagnetická obdoba zvukové rázové vlny.

Nový!!: Nature a Čerenkovovo záření · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Nature a Biologie · Vidět víc »

Desková tektonika

Obrázek ukazuje rozložení tektonických desek, jak byly zmapovány ve druhé polovině 20. století Tectonicsplates (preserved surfaces) Desková tektonika je komplexní vědecká teorie zabývající se dynamickým vývojem systému tektonických desek na povrchu Země v návaznosti na procesy a strukturu zemského pláště.

Nový!!: Nature a Desková tektonika · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Nature a DNA · Vidět víc »

Homeopatie

Homeopatické preparáty Samuel Hahnemann Homeopatie je léčebná metoda alternativní medicíny, která je považována za pseudovědu.

Nový!!: Nature a Homeopatie · Vidět víc »

Impakt faktor

Impakt faktor (též impact factor, IF) ve scientometrii představuje průměrný počet citací průměrné publikace v daném vědeckém či odborném časopisu.

Nový!!: Nature a Impakt faktor · Vidět víc »

Jaderná fyzika

Jaderná fyzika (též fyzika atomového jádra nebo nukleonika) je část fyziky, která se zabývá strukturou a přeměnami atomového jádra.

Nový!!: Nature a Jaderná fyzika · Vidět víc »

Jaderná reakce

Jaderná reakce je radioaktivní přeměna atomových jader vyvolaná působením jiného jádra nebo částice (včetně fotonu).

Nový!!: Nature a Jaderná reakce · Vidět víc »

Klonování

Diagram znázorňující různé postupy při klonování Klonování je podle běžné definice vytváření nového jedince geneticky identického (shodného) s předlohou.

Nový!!: Nature a Klonování · Vidět víc »

Lidský genom

Lidský genom je souhrn veškeré genetické informace zapsané v DNA uvnitř lidských buněk.

Nový!!: Nature a Lidský genom · Vidět víc »

Nakladatelství

Nakladatelství je obchodní společnost (fyzická nebo právnická osoba), která má oprávnění vydávat knihy a jiné publikace na základě živnostenského listu, a to buď jako činnost hlavní (pak se nazývá vydavatelstvím), nebo jako vedlejší doplňkovou činnost.

Nový!!: Nature a Nakladatelství · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Nature a Neutron · Vidět víc »

Nobelova cena

Alfreda Nobela – předloha aversu medaile, 1896 či dříveNobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti.

Nový!!: Nature a Nobelova cena · Vidět víc »

Ozonová díra

Modrofialová oblast označuje ozonovou díru nad Antarktidou k 24. září 2006. Oblast má rozlohu 27,3 mil. km² (srovnatelná s rozlohou Afriky) Ozonová díra je označení pro oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozonu.

Nový!!: Nature a Ozonová díra · Vidět víc »

PageRank

PageRank je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek, navržený Larry Pagem a Sergeyem Brinem, tvořící základ vyhledávače Google.

Nový!!: Nature a PageRank · Vidět víc »

Rentgenové záření

Rentgenový snímek ulity Rentgenové záření (starším názvem záření X či paprsky X) je forma elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr.

Nový!!: Nature a Rentgenové záření · Vidět víc »

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně Velká Británie, také Spojené království je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy.

Nový!!: Nature a Spojené království · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Nature a Spojené státy americké · Vidět víc »

Týdeník

Týdeník je tiskovina vydávaná jednou za týden.

Nový!!: Nature a Týdeník · Vidět víc »

Vědecký časopis

Vědecký časopis je nejčastějším místem publikace výsledků výzkumu ve vědě, zejména v přírodních vědách a v biomedicíně.

Nový!!: Nature a Vědecký časopis · Vidět víc »

Vědecký článek

Vědecký článek je druh akademické publikace, která je obvykle vydávaná ve vědeckém časopise.

Nový!!: Nature a Vědecký článek · Vidět víc »

Vědy o Zemi

Vědy o Zemi je souhrnné označení pro vybrané přírodní vědy, jejichž hlavní předmět zkoumání je planeta Země nebo její součásti („sféry“).

Nový!!: Nature a Vědy o Zemi · Vidět víc »

1869

1869 (MDCCCLXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Nature a 1869 · Vidět víc »

1950

1950 (MCML) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Nature a 1950 · Vidět víc »

2014

Bohuslav Sobotka se stal 13. českým premiérem Volby do Evropského parlamentu.

Nový!!: Nature a 2014 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Nature (journal), Nature (časopis).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »