Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nebeská sféra

Index Nebeská sféra

Základní charakteristiky nebeské sféry. Základní charakteristiky nebeské sféry z hlediska pozorovatele na povrchu Země. Nebeská sféra nebo také světová sféra je myšlená koule nebo někdy jen polokoule, v jejímž středu stojí pozorovatel (nacházející se na povrchu Země) dívající se na noční oblohu a do které se promítá pohyb všech viditelných těles vesmíru.

55 vztahy: Almukantarát, Astronomie, Bod, Deklinační kružnice, Ekliptika, Ekliptikální souřadnice, Galaktické souřadnice, Hvězda, Hvězdná velikost, Hvězdný čas, Jarní bod, Jih, Křivka, Kometa, Koule, Kružnice, Lev, Nadir, Nebeský pól, Nekonečno, Noční obloha, Oběžná dráha, Obloha, Obzor, Obzorníkové souřadnice, Ortogonalita, Paralaxa, Planeta, Podzimní bod, Pohyb, Poledník, Polokoule, Pozorovatel, Pozorování oblohy, Průmět, Průsečík, Rok, Rovina, Rovník, Rovníkové souřadnice, Rovnoběžka, Rovnoběžnost, Rovnodennost, Sever, Severní pól, Sférická soustava souřadnic, Slunce, Souhvězdí, Stálice, Svislice, ..., Východ, Vesmír, Západ, Země, Zenit. Rozbalte index (5 více) »

Almukantarát

Almukantarát je pomyslná azimutální kružnice na nebeské sféře rovnoběžná s obzorem.

Nový!!: Nebeská sféra a Almukantarát · Vidět víc »

Astronomie

Mezi zařízení, která se používají k astronomickým pozorováním, patří i radioteleskopy. Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry.

Nový!!: Nebeská sféra a Astronomie · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Nebeská sféra a Bod · Vidět víc »

Deklinační kružnice

Deklinační kružnice (někdy je také nazývána jako hodinová kružnice) je kružnice na nebeské sféře, která prochází oběma světovými póly a je kolmá na světový rovník.

Nový!!: Nebeská sféra a Deklinační kružnice · Vidět víc »

Ekliptika

Ekliptika je průsečnice, v níž rovina dráhy Země kolem Slunce protíná nebeskou sféru.

Nový!!: Nebeská sféra a Ekliptika · Vidět víc »

Ekliptikální souřadnice

Ekliptikální soustava souřadnic je jedna ze sférických soustav souřadnic používaných v astronomii k určení polohy nebeského tělesa.

Nový!!: Nebeská sféra a Ekliptikální souřadnice · Vidět víc »

Galaktické souřadnice

thumb Galaktické souřadnice jsou souřadnice souřadnicového systému založeného na rovině Galaxie.

Nový!!: Nebeská sféra a Galaktické souřadnice · Vidět víc »

Hvězda

ESA) rudého obra Vyobrazení Slunce, hvězdy hlavní posloupnosti typu G, v nepravých barvách Hvězda nebo zastarale stálice je plazmové (plynné), přibližně kulovité těleso ve vesmíru, které má vlastní zdroj viditelného záření, drží ho pohromadě jeho vlastní gravitace a má hmotnost 0,08 až 300 hmotností Slunce.

Nový!!: Nebeská sféra a Hvězda · Vidět víc »

Hvězdná velikost

Hvězdná velikost (zdánlivá magnituda, zdánlivá hvězdná velikost, zdánlivá jasnost, symbol mag nebo m) je fotometrická veličina používaná v astronomii, která udává jasnost objektu (světelného zdroje) na obloze.

Nový!!: Nebeská sféra a Hvězdná velikost · Vidět víc »

Hvězdný čas

Hvězdný čas, také siderický čas, se užívá v astronomii k popisu zdánlivého pohybu hvězd po obloze, který je způsoben otáčením Země kolem její osy.

Nový!!: Nebeská sféra a Hvězdný čas · Vidět víc »

Jarní bod

ekliptiky skloněný o ~23.5° Jarní bod je jeden ze dvou průsečíků ekliptiky se světovým rovníkem.

Nový!!: Nebeská sféra a Jarní bod · Vidět víc »

Jih

Jih, ve staré češtině též poledne, je jedna z hlavních světových stran.

Nový!!: Nebeská sféra a Jih · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Nebeská sféra a Křivka · Vidět víc »

Kometa

Kometa Hale-Bopp s bílým prachovým a modrým plynovým ohonem (březen 1997) Kometa, zastarale vlasatice, je malé těleso sluneční soustavy složené především z ledu a prachu a obíhající většinou po velice výstředné (excentrické) eliptické trajektorii kolem Slunce.

Nový!!: Nebeská sféra a Kometa · Vidět víc »

Koule

euklidovském zobrazení Koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského) prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.

Nový!!: Nebeská sféra a Koule · Vidět víc »

Kružnice

Základní atributy kružnice V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.

Nový!!: Nebeská sféra a Kružnice · Vidět víc »

Lev

Lev pustinný (Panthera leo) je savec čeledi kočkovitých a jeden ze čtyř druhů velkých koček rodu Panthera.

Nový!!: Nebeská sféra a Lev · Vidět víc »

Nadir

Vztah mezi zenitem a nadirem Nadir (též podnožník) je v astronomii bod na obloze, který leží přímo pod pozorovatelem, tedy na té části nebeské sféry, kterou pozorovatel nemůže vidět.

Nový!!: Nebeská sféra a Nadir · Vidět víc »

Nebeský pól

Nebeský pól, někdy také světový pól, je průsečík nebeské sféry se zemskou osou.

Nový!!: Nebeská sféra a Nebeský pól · Vidět víc »

Nekonečno

∞ jako symbol nekonečna zavedl anglický matematik John Wallis. Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo.

Nový!!: Nebeská sféra a Nekonečno · Vidět víc »

Noční obloha

Měsíc je nejčastějším objektem, který je možný vidět na noční obloze Noční obloha je běžně používaný pojem pro oblohu tak, jak je vidět v noci.

Nový!!: Nebeská sféra a Noční obloha · Vidět víc »

Oběžná dráha

Elementy dráhy Oběžná dráha nebo orbita je dráha, po které obíhá kosmické těleso kolem těžiště soustavy.

Nový!!: Nebeská sféra a Oběžná dráha · Vidět víc »

Obloha

Typická denní obloha Obloha za větrného oblačného počasí Bouřková obloha Pohled na oblohu do zenitu Obloha při západu Slunce Obloha nebo také nebe (knižně nebo básnicky firmament (z lat. firmamentum vzpěra, sloup) nebo nebeská klenba) je ta část zemské atmosféry nebo vesmíru, která je viditelná z povrchu Země (nebo jiné planety).

Nový!!: Nebeská sféra a Obloha · Vidět víc »

Obzor

Viditelný obzor při východu Slunce v Zwickau (Sasko) Obzor (též horizont, z řec. ὁρίζων, obzor, od ὁρίζειν, ohraničovat) je optická hraniční čára mezi viditelným povrchem planety Země a oblohou.

Nový!!: Nebeská sféra a Obzor · Vidět víc »

Obzorníkové souřadnice

Obzorníkové souřadnice dané azimutem ''A'' a výškou ''h'' Obzorníkové souřadnice jsou souřadnice, s jejichž pomocí se určují polohy nebeských těles na nebeské sféře.

Nový!!: Nebeská sféra a Obzorníkové souřadnice · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Nebeská sféra a Ortogonalita · Vidět víc »

Paralaxa

Paralaxa Paralaxa se projevuje u dvouokých zrcadlovek, kde pohled z hledáčku a objektivu fotoaparátu není týž Paralaxa (z řeckého παράλλαξις (parallaxis) znamenající „změna“) je úhel, který svírají přímky vedené ze dvou různých míst v prostoru k pozorovanému bodu.

Nový!!: Nebeská sféra a Paralaxa · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Nebeská sféra a Planeta · Vidět víc »

Podzimní bod

ekliptiky skloněný o ~23.5° Podzimní bod je jedním ze dvou průsečíků ekliptiky se světovým rovníkem.

Nový!!: Nebeská sféra a Podzimní bod · Vidět víc »

Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod.

Nový!!: Nebeská sféra a Pohyb · Vidět víc »

Poledník

Poledník je pomyslná čára, vzniklá průnikem nějaké poloroviny, určené zemskou osou, a povrchu Země.

Nový!!: Nebeská sféra a Poledník · Vidět víc »

Polokoule

Koule rozpůlená na dvě polokoule. Polokoule nebo také hemisféra je prostorový geometrický útvar vytvořený rozdělením koule řezem rovinou vedenou jejím středem na dvě stejné poloviny.

Nový!!: Nebeská sféra a Polokoule · Vidět víc »

Pozorovatel

Pozorovatel označuje.

Nový!!: Nebeská sféra a Pozorovatel · Vidět víc »

Pozorování oblohy

Dalekohled v observatoři Kitt Peak Pozorování oblohy je základní forma astronomického pozorování.

Nový!!: Nebeská sféra a Pozorování oblohy · Vidět víc »

Průmět

Axonometrický průmět Průmět znamená obraz útvaru, kterým může být např.

Nový!!: Nebeská sféra a Průmět · Vidět víc »

Průsečík

Průsečík je geometrický pojem používaný ve dvou významech.

Nový!!: Nebeská sféra a Průsečík · Vidět víc »

Rok

Rok je doba odvozená od oběhu Země kolem Slunce trvajícího přibližně 365 a čtvrt dne.

Nový!!: Nebeská sféra a Rok · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Nebeská sféra a Rovina · Vidět víc »

Rovník

Rovník je pomyslná čára vedoucí po povrchu kulového rotujícího tělesa, například planety, měsíce nebo hvězdy, přesně na půli cesty mezi jeho geografickými póly.

Nový!!: Nebeská sféra a Rovník · Vidět víc »

Rovníkové souřadnice

Rovníkové souřadnice Rovníkové souřadnice představují jeden ze systémů souřadnic pro mapování objektů na obloze.

Nový!!: Nebeská sféra a Rovníkové souřadnice · Vidět víc »

Rovnoběžka

Rovnoběžka je kružnice na povrchu koule se stejnou zeměpisnou šířkou φ. Je určena rovinou procházející zvoleným bodem rovnoběžně s rovinou rovníku.

Nový!!: Nebeská sféra a Rovnoběžka · Vidět víc »

Rovnoběžnost

Rovnoběžnost je v geometrii vztah (relace) mezi dvěma přímkami, přímkou a rovinou anebo dvěma rovinami.

Nový!!: Nebeská sféra a Rovnoběžnost · Vidět víc »

Rovnodennost

Oslunění Země o rovnodennosti Rovnodennosti a slunovraty (zemská osa je zde zobrazena svisle; ''Solstice'' – slunovrat; ''Equinox'' – rovnodennost; ''Sun'' – zdánlivá poloha Slunce) Rovnodennost (lat. aequinoctium) je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose.

Nový!!: Nebeská sféra a Rovnodennost · Vidět víc »

Sever

Sever je označen písmenem S Sever, ve staré češtině též půlnoc, je jedna z hlavních světových stran.

Nový!!: Nebeská sféra a Sever · Vidět víc »

Severní pól

182x182px Topografie severního pólu Severní pól, též severní točna na Zemi je místo, kde zemská osa protíná zemský povrch, a ze kterého se navíc Země při pohledu dolů jeví, jako by se otáčela proti směru hodinových ručiček.

Nový!!: Nebeská sféra a Severní pól · Vidět víc »

Sférická soustava souřadnic

Sférická soustava souřadnic (kulová soustava souřadnic) je soustava souřadnic v prostoru, u které jedna souřadnice (označovaná r) udává vzdálenost bodu od počátku souřadnic, druhá souřadnice (označovaná \varphi) udává úhel odklonu průvodiče bodu od osy x a třetí souřadnice (označovaná \theta) úhel mezi průvodičem a osou z. Sférická soustava souřadnic je vhodná v případech takových problémů, které mají sférickou symetrii.

Nový!!: Nebeská sféra a Sférická soustava souřadnic · Vidět víc »

Slunce

Astronomický symbol Slunce Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.

Nový!!: Nebeská sféra a Slunce · Vidět víc »

Souhvězdí

Mapa již neexistujícího souhvězdí jednorožce z roku 1820–1830 Souhvězdí je oblast na obloze s přesně vymezenými hranicemi.

Nový!!: Nebeská sféra a Souhvězdí · Vidět víc »

Stálice

Stálice je historické označení pro hvězdy, které vůči sobě navzájem nemění svoji polohu a vytvářejí dobře známá souhvězdí.

Nový!!: Nebeská sféra a Stálice · Vidět víc »

Svislice

Svislice či vertikála je přímka, rovnoběžná s působením zemské gravitace v daném místě.

Nový!!: Nebeská sféra a Svislice · Vidět víc »

Východ

Východ je jedna ze světových stran.

Nový!!: Nebeská sféra a Východ · Vidět víc »

Vesmír

datum přístupu.

Nový!!: Nebeská sféra a Vesmír · Vidět víc »

Západ

Západ je jedna ze světových stran.

Nový!!: Nebeská sféra a Západ · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Nebeská sféra a Země · Vidět víc »

Zenit

Vztah mezi zenitem a nadirem Zenit (nadhlavník) je v astronomii bod na obloze, který leží přímo nad pozorovatelem.

Nový!!: Nebeská sféra a Zenit · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hvězdná obloha, Jižní bod, Severní bod, Východní bod, Západní bod.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »