Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nekonečno

Index Nekonečno

∞ jako symbol nekonečna zavedl anglický matematik John Wallis. Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo.

26 vztahy: Bernard Bolzano, Bijekce, Eukleidovský prostor, Filosofie, Fyzikální veličina, Geometrie, Hmotný bod, John Wallis, Kardinální číslo, Kvantita, Kvantová gravitace, Limita, Matematika, Množina, Nekonečno (filosofie), Obecná teorie relativity, Optika, Ordinální číslo, Petr Vopěnka, Projektivní geometrie, Reálné číslo, Rovina, Sféra, Teologie, Teorie množin, Topologie.

Bernard Bolzano

Bernard Bolzano (5. října 1781 Praha – 18. prosince 1848 Praha farnost při kostele Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském) byl český německy hovořící matematik, filozof, estetik a kněz.

Nový!!: Nekonečno a Bernard Bolzano · Vidět víc »

Bijekce

Bijekce (bijektivní zobrazení, vzájemně jednoznačné zobrazení, isomorfismus) je zobrazení, které je zároveň prosté i na.

Nový!!: Nekonečno a Bijekce · Vidět víc »

Eukleidovský prostor

Eukleidovský prostor je matematický výraz pro člověku nejbližší, intuitivní představu prostoru.

Nový!!: Nekonečno a Eukleidovský prostor · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Nekonečno a Filosofie · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Nekonečno a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Nekonečno a Geometrie · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Nekonečno a Hmotný bod · Vidět víc »

John Wallis

John Wallis (23. listopadu 1616 – 28. října 1703) byl anglický matematik, který se podílel na vývoji infinitezimálního počtu.

Nový!!: Nekonečno a John Wallis · Vidět víc »

Kardinální číslo

V matematice se pojem kardinální číslo, někdy též kardinál, pojí s čísly používanými pro popis velikosti množin.

Nový!!: Nekonečno a Kardinální číslo · Vidět víc »

Kvantita

Kvantita či množství je údaj, odpověď na otázku „kolik?“ (?), „jak mnoho?“ – podobně jako kvalita odpovídá na otázku „jaký?“ (?) V jazyce se vyjadřuje příslovcem, číslovkou (sedm, tři a půl, několik, mnoho…), případně symbolem čísla (např. 17; 16,99; 7/8; 2π; XVI atd.). Kvantity vznikají odhadem, počítáním a nejčastěji měřením.

Nový!!: Nekonečno a Kvantita · Vidět víc »

Kvantová gravitace

Kvantová gravitace je soubor otázek ve fyzice, k jejichž vyřešení je třeba zahrnout jak správnou teorii gravitace, kterou je s velkou přesností obecná teorie relativity Alberta Einsteina, tak i kvantovou mechaniku.

Nový!!: Nekonečno a Kvantová gravitace · Vidět víc »

Limita

náhled Limita je matematická konstrukce vyjadřující, že se hodnoty zadané posloupnosti nebo funkce blíží libovolně blízko k nějakému bodu.

Nový!!: Nekonečno a Limita · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Nekonečno a Matematika · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Nekonečno a Množina · Vidět víc »

Nekonečno (filosofie)

Nekonečno je podle Ottova naučného slovníku charakterizováno jako výraz toho, co jest, ale jeho omezení si nelze myslit.

Nový!!: Nekonečno a Nekonečno (filosofie) · Vidět víc »

Obecná teorie relativity

Dvoudimenzionální znázornění zakřivení časoprostoru. Přítomnost hmoty mění geometrii časoprostoru a tato (zakřivená) geometrie je chápána jako gravitace. Obecná teorie relativity je geometrická teorie gravitace, publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1915, a také aktuální popis gravitace v moderní fyzice.

Nový!!: Nekonečno a Obecná teorie relativity · Vidět víc »

Optika

Optika (z řeckého optikós, což znamená „týkající se vidění“, od óps znamenající „oko, zrak“) je disciplína fyziky, která se v původním smyslu zabývá světlem, jeho šířením v různých prostředích a na jejich rozhraních, zabývá se vzájemným působením světla a látky, zkoumá podstatu světla a další jevy, které se světlem souvisejí.

Nový!!: Nekonečno a Optika · Vidět víc »

Ordinální číslo

V teorii množin je ordinální číslo zobecněním myšlenky pořadí prvku v uspořádané množině, jež je v přirozeném jazyce vyjádřena řadovou číslovkou jako „první“ či „pátý“.

Nový!!: Nekonečno a Ordinální číslo · Vidět víc »

Petr Vopěnka

Petr Vopěnka (16. května 1935 Praha – 20. března 2015) byl český matematik a filozof.

Nový!!: Nekonečno a Petr Vopěnka · Vidět víc »

Projektivní geometrie

přímky protnou. Projektivní geometrie představuje takovou geometrii, která zkoumá vlastnosti, které se nemění u projektivních transformací (kolineací).

Nový!!: Nekonečno a Projektivní geometrie · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Nekonečno a Reálné číslo · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Nekonečno a Rovina · Vidět víc »

Sféra

Slovo sféra není jednoznačné a vymezuje více různých entit:;obecný pojem.

Nový!!: Nekonečno a Sféra · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Nekonečno a Teologie · Vidět víc »

Teorie množin

Teorie množin je matematická teorie, která se zabývá studiem množin.

Nový!!: Nekonečno a Teorie množin · Vidět víc »

Topologie

Möbiova páska, objekt, který má jen jednu hranu a jednu stranu. Takovýmito objekty se topologie zabývá. Topologie (z řeckého topos - místo a logos - studie) je obor matematiky, opírající se o velmi obecný výklad pojmu prostor (topologický prostor).

Nový!!: Nekonečno a Topologie · Vidět víc »

Přesměrování zde:

.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »