Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nekróza

Index Nekróza

antibiotiky Nekróza (z.

46 vztahy: Antibiotikum, Apoptóza, Buňka, Buněčná smrt, Buněčné jádro, Cysta, Dielektrická pevnost, Draslík, Ekvádor, Elektrický výboj, Elektrolýza, Elektromagnetické pole, Elektromagnetické záření, Elektron, Fibrinoidní nekróza, Fyzikální chemie, Gangréna, Histologický preparát, Infarkt, Karyolýza, Komplement, Krev, Krvácení, Kyslík, Ledvina, Mikrovlnná trouba, Nadledvina, Neutron, Parathormon, Plazma, Plíce, Poleptání, Programovaná buněčná smrt, Proleženina, Proton, Radar, Rána, Střevo, Sublimát, Sval, Tkáň, Tuberkulóza, Tyfus, Vápník, Výbuch, Zánět.

Antibiotikum

Kapsle s doxycyklinem Antibiotikum (též antiinfektivum) je lék, který usmrcuje některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu.

Nový!!: Nekróza a Antibiotikum · Vidět víc »

Apoptóza

játry; apoptotická buňka je znázorněna šipkou Apoptóza je jeden z hlavních typů programované buněčné smrti (PCD, někdy je s ní dokonce synonymizována), probíhající především u živočichů, ale v určitém slova smyslu i u rostlin a dalších skupin.

Nový!!: Nekróza a Apoptóza · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Nekróza a Buňka · Vidět víc »

Buněčná smrt

Buněčná smrt je souhrn procesů vedoucích ke konci života buňky.

Nový!!: Nekróza a Buněčná smrt · Vidět víc »

Buněčné jádro

interfázi (mimo buněčné dělení) Jádro (z lat. nucleus – jádro nebo oříšek, příp. řec. karyon - jádro) je organela eukaryotických buněk, v níž je uložena většina genetického materiálu (DNA) buňky.

Nový!!: Nekróza a Buněčné jádro · Vidět víc »

Cysta

Cysta může označovat tyto pojmy.

Nový!!: Nekróza a Cysta · Vidět víc »

Dielektrická pevnost

Dielektrická pevnost je fyzikální pojem vyjadřující odolnost materiálů vůči elektrickému poli.

Nový!!: Nekróza a Dielektrická pevnost · Vidět víc »

Draslík

Draslík (chemická značka K, Kalium) je důležitým prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organizmech.

Nový!!: Nekróza a Draslík · Vidět víc »

Ekvádor

Ekvádor, oficiálně Ekvádorská republika, je stát v Jižní Americe, který leží na rovníku a zároveň je jeho pobřeží omýváno vodami Tichého oceánu.

Nový!!: Nekróza a Ekvádor · Vidět víc »

Elektrický výboj

jiskrový Elektrický výboj je elektrický proud v plynu nebo plazmatu.

Nový!!: Nekróza a Elektrický výboj · Vidět víc »

Elektrolýza

Elektrolýza je fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem stejnosměrného elektrického proudu kapalinou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách.

Nový!!: Nekróza a Elektrolýza · Vidět víc »

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru.

Nový!!: Nekróza a Elektromagnetické pole · Vidět víc »

Elektromagnetické záření

Část viditelného spektra Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.

Nový!!: Nekróza a Elektromagnetické záření · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Nekróza a Elektron · Vidět víc »

Fibrinoidní nekróza

Fibrinoidní nekróza je morfologický obraz (při světelné mikroskopii) skvrnitého depozitu (tvořeného nekrotickou tkání, imunokomplexy, komplementem a plazmatickými proteiny), který zastiňuje detail buněk ležících pod ním.

Nový!!: Nekróza a Fibrinoidní nekróza · Vidět víc »

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie je interdisciplinární obor chemie.

Nový!!: Nekróza a Fyzikální chemie · Vidět víc »

Gangréna

Gangréna či sněť (gangraena) je označení pro druhotně změněnou nekrózu.

Nový!!: Nekróza a Gangréna · Vidět víc »

Histologický preparát

Histologické preparáty jsou mikroskopické preparáty určené pro studium a buněčnou diferenciální diagnostiku živých tkání.

Nový!!: Nekróza a Histologický preparát · Vidět víc »

Infarkt

Ilustrace k infarktu myokardu: uzávěrem přívodné věnčité tepny vznikne nekrotické ložisko v místech, které tato tepna vyživovala Infarkt, infarctus, česky též záhať, je místní odumření tkáně způsobené zástavou či poklesem přívodu okysličené krve.

Nový!!: Nekróza a Infarkt · Vidět víc »

Karyolýza

Karyolýza je celkový rozpad chromatinu umírající buňky kvůli enzymatické degradaci endonukleáz.

Nový!!: Nekróza a Karyolýza · Vidět víc »

Komplement

Komplement je cizí slovo (latinského základu) pro doplněk.

Nový!!: Nekróza a Komplement · Vidět víc »

Krev

Červené krvinky Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo) Krev je kapalná, vazká a viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Nový!!: Nekróza a Krev · Vidět víc »

Krvácení

Krvácení z prstu Krvácení (lat.: haemorrhagia, též hemoragie) je únik krve z cévního systému.

Nový!!: Nekróza a Krvácení · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Nekróza a Kyslík · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: Nekróza a Ledvina · Vidět víc »

Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná troubaMikrovlnná trouba je kuchyňský elektrický přístroj pro tepelnou úpravu pokrmů.

Nový!!: Nekróza a Mikrovlnná trouba · Vidět víc »

Nadledvina

Lidská ledvina s nadledvinou uvedenou pod číslem jedna. Nadledviny (dříve se také uvádělo ledvinky nebo nadledvinky, latinsky: glandulae suprarenales) jsou párové endokrinní žlázy obratlovců, přiložené k ledvinám.

Nový!!: Nekróza a Nadledvina · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Nekróza a Neutron · Vidět víc »

Parathormon

Parathormon Regulace tělního vápníku Parathormon (PTH) je peptidický hormon (o 84 aminokyselinách) vylučovaný v příštítných tělískách.

Nový!!: Nekróza a Parathormon · Vidět víc »

Plazma

Slunci Plazmastřední rod; 2.

Nový!!: Nekróza a Plazma · Vidět víc »

Plíce

bronchů v plicích člověka Plíce (lat. pulmo), též pneumo z řec. πνεύμω - dech, je párový orgán, který umožňuje výměnu plynů mezi krví a vzduchem.

Nový!!: Nekróza a Plíce · Vidět víc »

Poleptání

zpuchýřující otravnou látkou, například yperitem peroxidu vodíku K poleptání dochází, když je živá tkáň vystavena žíravině, například silné kyselině nebo zásadě.

Nový!!: Nekróza a Poleptání · Vidět víc »

Programovaná buněčná smrt

Programovaná buněčná smrt (PCD), také buněčné suicidium, je nejednoznačný termín označující ty typy buněčné smrti, při nichž buňky páchají sebevraždu díky vnitrobuněčnému „programu“.

Nový!!: Nekróza a Programovaná buněčná smrt · Vidět víc »

Proleženina

Proleženina (dekubitus) je ohraničená oblast poškozené kůže popř.

Nový!!: Nekróza a Proleženina · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Nekróza a Proton · Vidět víc »

Radar

druhé světové války v Douvres-la-Délivrande, Calvados, Francie Radiolokátor neboli radar (anglický akronym pro Radio Detection and Ranging, „rádiové rozpoznávání a zaměřování“) je zařízení určené k vyhledání cílů, určení jejich polohy, případně i jejich identifikaci pomocí elektromagnetického záření, resp.

Nový!!: Nekróza a Radar · Vidět víc »

Rána

Rána (či poranění) je typ zranění, při němž je narušena kůže či podkožní tkáň.

Nový!!: Nekróza a Rána · Vidět víc »

Střevo

náhled Střevo (intestinum, enteron) je nejdelší úsek trávicí trubice.

Nový!!: Nekróza a Střevo · Vidět víc »

Sublimát

Slovo sublimát má dva významy.

Nový!!: Nekróza a Sublimát · Vidět víc »

Sval

zad hladké svaloviny Sval, často také svalovina, je orgán, jehož funkcí je umožnění aktivního pohybu živočicha nebo jeho části.

Nový!!: Nekróza a Sval · Vidět víc »

Tkáň

epitelovými buňkami Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci.

Nový!!: Nekróza a Tkáň · Vidět víc »

Tuberkulóza

Tuberkulóza (z lat. tuberculum – hrbolek, nádorek), též TBC, dříve souchotiny či úbytě (oubytě), je infekční onemocnění způsobené bakteriemi ze skupiny ''Mycobacterium tuberculosis'' komplex s nejvýznamnějším zástupcem M. tuberculosis.

Nový!!: Nekróza a Tuberkulóza · Vidět víc »

Tyfus

Tyfus (z řeckého tyfos – mlha) v přeneseném slova smyslu znamená zakalené vědomí.

Nový!!: Nekróza a Tyfus · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: Nekróza a Vápník · Vidět víc »

Výbuch

implozí Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému uvolnění energie, a prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku (obecně entropie).

Nový!!: Nekróza a Výbuch · Vidět víc »

Zánět

Jedna z forem zánětu – absces Zánět (– flogósis; zastar. lid. prant) je velmi složitá reakce živého organismu na poškození, zahrnující komplex biochemických a imunologických změn.

Nový!!: Nekróza a Zánět · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Nekrosa, Nekroza, Nekróza tkáně.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »