Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Neopentan

Index Neopentan

Neopentan, systematický název 2,2-dimethylpropan, je uhlovodík z řady alkanů, jeden z izomerů pentanu (společně s n-pentanem a isopentanem).

13 vztahy: Alkany, Hořlavina, Isopentan, Izomerie, Kapalnění, Kelvin, Pentan, Stupeň Celsia, Těkavost, Teplota varu, Uhlík, Uhlovodíky, Vodík.

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).

Nový!!: Neopentan a Alkany · Vidět víc »

Hořlavina

chemikálií. Hořlavina je látka, která za podmínek požáru hoří a uvolňuje při tom energii, nejčastěji světlo a teplo.

Nový!!: Neopentan a Hořlavina · Vidět víc »

Isopentan

Isopentan (systematický název 2-methylbutan, sumární vzorec C5H12) je rozvětvený alkan se pěti atomy uhlíku.

Nový!!: Neopentan a Isopentan · Vidět víc »

Izomerie

Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule.

Nový!!: Neopentan a Izomerie · Vidět víc »

Kapalnění

Kapalnění neboli kondenzace je skupenská přeměna, při které se plyn mění na kapalinu.

Nový!!: Neopentan a Kapalnění · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: Neopentan a Kelvin · Vidět víc »

Pentan

Pentan je jedna z organických sloučenin, se vzorcem C5H12.

Nový!!: Neopentan a Pentan · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Neopentan a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Těkavost

V chemii a fyzice se pojmem těkavost označuje schopnost látky, obvykle v kapalném skupenství, vypařovat se.

Nový!!: Neopentan a Těkavost · Vidět víc »

Teplota varu

Teplota varu je teplota, při níž kapalina vře.

Nový!!: Neopentan a Teplota varu · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Neopentan a Uhlík · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: Neopentan a Uhlovodíky · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Neopentan a Vodík · Vidět víc »

Přesměrování zde:

2,2-dimethylpropan, 2,2-dimetylpropan, Dimethylpropan, Dimetylpropan.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »