Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Neptunium

Index Neptunium

Neptunium, chemická značka Np (lat. Neptunium), je prvek s protonovým číslem 93 a je prvním z řady transuranů a pátým prvkem z řady aktinoidů.

63 vztahy: Aktinoidy, Alkoxid, Americium, Částice alfa, Baryum, Beryllium, Brom, Bromid hlinitý, Chlor, Davidson, Dusičnan lithný, Dusičnan sodný, Dusičnany, Edwin McMillan, Elektron, Elektronvolt, Ethoxid sodný, Fluor, Fluoridy, Fluorit, Fluorovodík, Fried, Hliník, Hydridy, Hydroxidy, Ionex, Izotop, Jodid hlinitý, Kovy, Kyselina chlorovodíková, Kyselina sírová, Kyslík, Lithium, Neptuniová rozpadová řada, Neutron, Oxid antimonitý, Oxid dusičitý, Oxid hlinitý, Oxid neptuničitý, Ozon, Přeměna beta minus, Plutonium, Poločas přeměny, Promethium, Protaktinium, Radioaktivita, Radionuklid, Radon, Redoxní reakce, Spontánní štěpení, ..., Tetrachlormethan, Tetrahydrofuran, Thorium, Transurany, Uran (prvek), Vápník, Voda, Vodík, Záření beta, 1940, 1942, 1944, 1948. Rozbalte index (13 více) »

Aktinoidy

Aktinoidy jsou podle současné mezinárodní chemické nomenklatury skupinou patnácti chemických prvků počínajících aktiniem, tedy prvků s protonovým číslem 89 až 103 (dříve se pod tento název řadilo pouze čtrnáct prvků následujících za aktiniem).

Nový!!: Neptunium a Aktinoidy · Vidět víc »

Alkoxid

Obecná struktura alkoxidové skupiny Alkoxid, též alkoholát, je konjugovaná báze alkoholu sestávající z organické skupiny navázané na záporně nabitý atom kyslíku.

Nový!!: Neptunium a Alkoxid · Vidět víc »

Americium

Americium, chemická značka Am (lat. Ameritium), je sedmým členem z řady aktinoidů, třetím transuranem, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle v jaderných reaktorech především z plutonia.

Nový!!: Neptunium a Americium · Vidět víc »

Částice alfa

Jako částice alfa (označuje se symbolem α nebo He2+) se v částicové fyzice označuje jádro helia tvořené dvěma protony a dvěma neutrony.

Nový!!: Neptunium a Částice alfa · Vidět víc »

Baryum

Baryum (chemická značka Ba, Barium) je pátým prvkem z řady kovů alkalických zemin, je to měkký, velmi reaktivní a toxický kov.

Nový!!: Neptunium a Baryum · Vidět víc »

Beryllium

Beryllium, chemická značka Be, někdy také berylium je nejlehčím z řady kovů s2, tvrdý, šedý kov o značně vysoké teplotě tání.

Nový!!: Neptunium a Beryllium · Vidět víc »

Brom

Brom, chemická značka Br, lat.

Nový!!: Neptunium a Brom · Vidět víc »

Bromid hlinitý

Bromid hlinitý (AlBr3) je chemická sloučenina, patří mezi halogenidy.

Nový!!: Neptunium a Bromid hlinitý · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Neptunium a Chlor · Vidět víc »

Davidson

Davidson je anglické jméno nebo příjmení skotského původu, může se vyskytovat ve skandinávské formě Davidsson:; příjmení osob.

Nový!!: Neptunium a Davidson · Vidět víc »

Dusičnan lithný

Dusičnan lithný (LiNO3) je chemická sloučenina, bílá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě.

Nový!!: Neptunium a Dusičnan lithný · Vidět víc »

Dusičnan sodný

Dusičnan sodný (NaNO3) je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu nitronatritu, je znám též pod označením chilský ledek.

Nový!!: Neptunium a Dusičnan sodný · Vidět víc »

Dusičnany

Dusičnany (ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné, obsahují tedy aniont NO3- o molární hmotnosti 62,01 gramů na mol.

Nový!!: Neptunium a Dusičnany · Vidět víc »

Edwin McMillan

Edwin Mattison McMillan (18. září 1907 – 7. září 1991) byl americký fyzik, který je považován za prvního výrobce transuranu.

Nový!!: Neptunium a Edwin McMillan · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Neptunium a Elektron · Vidět víc »

Elektronvolt

kvadraticky, přičemž elektron na stejné vzdálenosti získá zhruba 43× vyšší rychlost. Proton získá 43× větší hybnost. Naznačené rychlosti částic nejsou v odpovídajícím poměru, ve skutečnosti by červená šipka měla být asi dvacetkrát menší, než je. Elektronvolt (značka eV) je jednotka práce a energie mimo soustavu SI.

Nový!!: Neptunium a Elektronvolt · Vidět víc »

Ethoxid sodný

Ethoxid sodný (též ethanolát sodný) je organická sloučenina patřící mezi alkoxidové soli.

Nový!!: Neptunium a Ethoxid sodný · Vidět víc »

Fluor

Fluor (latinsky Fluorum) je nekovový prvek, značně toxický, zelenožlutý plyn, chemicky mimořádně reaktivní.

Nový!!: Neptunium a Fluor · Vidět víc »

Fluoridy

Fluoridy jsou soli kyseliny fluorovodíkové (HF).

Nový!!: Neptunium a Fluoridy · Vidět víc »

Fluorit

Fluorit, česky kazivec, je krychlový minerál skládající se z fluoridu vápenatého, CaF2.

Nový!!: Neptunium a Fluorit · Vidět víc »

Fluorovodík

Fluorovodík, systematicky fluoran, je za normální teploty bezbarvý, jedovatý plyn.

Nový!!: Neptunium a Fluorovodík · Vidět víc »

Fried

Příjmení Fried nosí více významných osobností.

Nový!!: Neptunium a Fried · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Neptunium a Hliník · Vidět víc »

Hydridy

Hydridy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku s jinými prvky.

Nový!!: Neptunium a Hydridy · Vidět víc »

Hydroxidy

Hydroxidy jsou chemické sloučeniny, které obsahují ion OH- a kovový kation či NH4+.

Nový!!: Neptunium a Hydroxidy · Vidět víc »

Ionex

Ionex je měnič iontů (také se používá nesprávný termín iontoměnič).

Nový!!: Neptunium a Ionex · Vidět víc »

Izotop

Tři izotopy vodíku – všechny mají jeden proton a jeden elektron, ale zatímco protium je bez neutronů, deuterium má jeden, tritium dva Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku.

Nový!!: Neptunium a Izotop · Vidět víc »

Jodid hlinitý

Jodid hlinitý je hlinitá sůl kyseliny jodovodíkové.

Nový!!: Neptunium a Jodid hlinitý · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Neptunium a Kovy · Vidět víc »

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných.

Nový!!: Neptunium a Kyselina chlorovodíková · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: Neptunium a Kyselina sírová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Neptunium a Kyslík · Vidět víc »

Lithium

Lithium, chemická značka Li, je nejlehčí z řady alkalických kovů, značně reaktivní, stříbřitě lesklého vzhledu.

Nový!!: Neptunium a Lithium · Vidět víc »

Neptuniová rozpadová řada

Neptuniová rozpadová řada Neptuniová rozpadová řada je jedna ze čtyř základních rozpadových řad, které popisují průběh jaderných přeměn radioaktivních prvků.

Nový!!: Neptunium a Neptuniová rozpadová řada · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Neptunium a Neutron · Vidět víc »

Oxid antimonitý

Oxid antimonitý (chemický vzorec Sb4O6, někdy zkráceně jen Sb2O3) je nejdůležitější sloučeninou antimonu.

Nový!!: Neptunium a Oxid antimonitý · Vidět víc »

Oxid dusičitý

Oxid dusičitý (NO2) je jedním z pěti oxidů dusíku.

Nový!!: Neptunium a Oxid dusičitý · Vidět víc »

Oxid hlinitý

Oxid hlinitý (Al2O3) je krystalická látka, obvykle bílé barvy, která vzniká při spalování hliníku nebo dehydratací hydroxidu hlinitého.

Nový!!: Neptunium a Oxid hlinitý · Vidět víc »

Oxid neptuničitý

Oxid neptuničitý (NpO2) je jedním z oxidů neptunia.

Nový!!: Neptunium a Oxid neptuničitý · Vidět víc »

Ozon

Ozon (z řeckého οζω, ozó, voním) racionální chemický název trikyslík je alotropní modifikace kyslíku.

Nový!!: Neptunium a Ozon · Vidět víc »

Přeměna beta minus

Přeměna beta minus (β-) je druh radioaktivní přeměny, při které neutron v atomovém jádru vyzáří elektron a elektronové antineutrino, přičemž se změní na proton.

Nový!!: Neptunium a Přeměna beta minus · Vidět víc »

Plutonium

Plutonium, chemická značka Pu (lat. Plutonium), je šestý člen z řady aktinoidů, druhý transuran, silně radioaktivní, velmi toxický kovový prvek, připravovaný uměle bombardováním uranu v jaderných reaktorech, především pro výrobu atomových bomb.

Nový!!: Neptunium a Plutonium · Vidět víc »

Poločas přeměny

Poločas přeměny - simulace Izotopy a poločas přeměny Poločas přeměny (obvykle označovaný T½) je doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader ve vzorku.

Nový!!: Neptunium a Poločas přeměny · Vidět víc »

Promethium

Promethium, chemická značka Pm, (lat. Promethium) je jediným lanthanoidem, který nemá stabilní izotop a v přírodě se prakticky nevyskytuje.

Nový!!: Neptunium a Promethium · Vidět víc »

Protaktinium

Protaktinium, chemická značka Pa, (lat. Protactinium) je třetím členem z řady aktinoidů, radioaktivní kovový prvek.

Nový!!: Neptunium a Protaktinium · Vidět víc »

Radioaktivita

Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad)U radioaktivní přeměny beta prostřednictvím záchytu elektronu nebo u inverzní přeměny beta se nejedná o rozpad, ale jde v podstatě o jadernou reakci, do které vstupuje jádro a další částice.

Nový!!: Neptunium a Radioaktivita · Vidět víc »

Radionuklid

Radionuklid je nuklid s nestabilním jádrem, tedy s jádrem charakterizovaným přebytečnou energií, která se uvolňuje buď vytvořením nových částic (radioaktivita) nebo do elektronu v atomu.

Nový!!: Neptunium a Radionuklid · Vidět víc »

Radon

Radon, chemická značka Rn, lat.

Nový!!: Neptunium a Radon · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Neptunium a Redoxní reakce · Vidět víc »

Spontánní štěpení

Spontánní štěpení je forma radioaktivní přeměny přítomná pouze u velmi těžkých chemických prvků.

Nový!!: Neptunium a Spontánní štěpení · Vidět víc »

Tetrachlormethan

Tetrachlormethan neboli chlorid uhličitý, v technické hantýrce někdy označovaný tetrachlór, je bezbarvá kapalina sladkého éterického zápachu, prakticky nemísitelná s vodou, zato dobře mísitelná s řadou organických rozpouštědel jako je methanol, ethanol, aceton, benzen, benzin(y) aj.

Nový!!: Neptunium a Tetrachlormethan · Vidět víc »

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran (běžně zkracovaný THF, systematicky oxolan) je nasycená pětičlenná kyslíkatá heterocyklická organická látka používaná jako polární rozpouštědlo.

Nový!!: Neptunium a Tetrahydrofuran · Vidět víc »

Thorium

Thorium, chemická značka Th, (lat. Thorium) je druhým prvkem z řady aktinoidů, radioaktivní kovový prvek.

Nový!!: Neptunium a Thorium · Vidět víc »

Transurany

Transurany jsou prvky, které následují v Mendělejevově periodické soustavě za uranem.

Nový!!: Neptunium a Transurany · Vidět víc »

Uran (prvek)

Uran je radioaktivní chemický prvek stříbrobílé barvy, která díky oxidaci po čase přechází k šedé barvě.

Nový!!: Neptunium a Uran (prvek) · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: Neptunium a Vápník · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Neptunium a Voda · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Neptunium a Vodík · Vidět víc »

Záření beta

Záření beta-, v neutronu se přeskupí kvarky a poté se neutron rozpadne. Záření beta jsou elektrony (β-) nebo pozitrony (β+), které vznikají při radioaktivním rozpadu.

Nový!!: Neptunium a Záření beta · Vidět víc »

1940

1940 (MCMXL) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Neptunium a 1940 · Vidět víc »

1942

1942 (MCMXLII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Neptunium a 1942 · Vidět víc »

1944

1944 (MCMXLIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Neptunium a 1944 · Vidět víc »

1948

1948 (MCMXLVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Neptunium a 1948 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »