Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Newton

Index Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

29 vztahy: Energie, Fyzikální jednotka, Gravitace, Hmotný bod, Hmotnost, Internetová jazyková příručka, Isaac Newton, Joule, Kilogram, Kilopond, Metr, Metr čtvereční, Odstředivá síla, Odvozená jednotka SI, Pascal (jednotka), Pevnost v tahu, Plocha, Práce (fyzika), Síla, Sekunda, Soustava SI, Stén, Tíha, Těleso, Tlak, Váha, Watt, Země, Zrychlení.

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Newton a Energie · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Newton a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Newton a Gravitace · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Newton a Hmotný bod · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Newton a Hmotnost · Vidět víc »

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka je webová aplikace, která vznikla v rámci projektu Jazyková poradna na internetu.

Nový!!: Newton a Internetová jazyková příručka · Vidět víc »

Isaac Newton

Sir Isaac Newton (– v Londýně) byl anglický fyzik, matematik (profesor naturální filosofie), astronom, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.

Nový!!: Newton a Isaac Newton · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Newton a Joule · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Newton a Kilogram · Vidět víc »

Kilopond

1 kilopond (kp) je starší jednotkou síly.

Nový!!: Newton a Kilopond · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Newton a Metr · Vidět víc »

Metr čtvereční

Metr čtvereční, též metr čtverečný, je jednotka obsahu v SI.

Nový!!: Newton a Metr čtvereční · Vidět víc »

Odstředivá síla

Odstředivá síla (nebo také centrifugální) je síla působící na těleso resp.

Nový!!: Newton a Odstředivá síla · Vidět víc »

Odvozená jednotka SI

Mezinárodní soustava jednotek (SI) vymezuje sedm základních jednotek, ze kterých se odvozují všechny ostatní fyzikální jednotky.

Nový!!: Newton a Odvozená jednotka SI · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Newton a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Pevnost v tahu

Pevnost v tahu nebo konečná pevnost je za daných podmínek největší možné napětí v materiálu při natahování, kterému materiál jako celek odolává aniž by se porušil.

Nový!!: Newton a Pevnost v tahu · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Newton a Plocha · Vidět víc »

Práce (fyzika)

Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp.

Nový!!: Newton a Práce (fyzika) · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Newton a Síla · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Newton a Sekunda · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Newton a Soustava SI · Vidět víc »

Stén

Stén (Sthène, značka sn) je starou jednotkou síly ze soustavy M.T.S. Byla (stejně jako celá soustava) ustanovena ve Francii, ale prakticky byla používána pouze v Sovětském svazu v letech 1933-1955.

Nový!!: Newton a Stén · Vidět víc »

Tíha

Tíha je fyzikální veličina, vyjadřující sílu, kterou působí těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs.

Nový!!: Newton a Tíha · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Newton a Těleso · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Newton a Tlak · Vidět víc »

Váha

Váha je zastaralá fyzikální veličina, která byla zavedena jako charakteristika množství látky stanoveného vážením.

Nový!!: Newton a Váha · Vidět víc »

Watt

Watt, W je hlavní jednotka výkonu v SI.

Nový!!: Newton a Watt · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Newton a Země · Vidět víc »

Zrychlení

Zrychlení (akcelerace) je charakteristika pohybu, která popisuje, jakým způsobem se mění rychlost tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Newton a Zrychlení · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Nanonewton.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »