Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nomogram

Index Nomogram

Ω a 56 Ω, výsledný odpor je přibližně 21 Ω. Nomogram je speciální graf, který umožňuje provádění výpočtů pomocí jednoduchých geometrických konstrukcí a čtením přímo v tomto grafu.

8 vztahy: Geometrie, Graf funkce, Kartézská soustava souřadnic, Lineární funkce, Logaritmus, Ohm, Proměnná, Rezistor.

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Nomogram a Geometrie · Vidět víc »

Graf funkce

V matematice je graf funkce f(x1, x2, …, xn) množina všech (n+1)-tic (x1, x2, …, xn, f(x1, x2, …, xn)).

Nový!!: Nomogram a Graf funkce · Vidět víc »

Kartézská soustava souřadnic

Body v rovinné kartézské soustavě souřadnic Bod v prostorové pravotočivé kartézské soustavě souřadnic Kartézská soustava souřadnic je taková soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé přímky, které se protínají v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic.

Nový!!: Nomogram a Kartézská soustava souřadnic · Vidět víc »

Lineární funkce

Lineární funkce je taková funkce, jejíž hodnota na celém jejím definičním oboru rovnoměrně klesá nebo roste.

Nový!!: Nomogram a Lineární funkce · Vidět víc »

Logaritmus

Logaritmus kladného reálného čísla x při základu a (a \isin \mathbb^+ \setminus \) je takové reálné číslo pro které platí V tomto vztahu se číslo a označuje jako základ logaritmu (báze), logaritmované číslo x se někdy označuje jako argument či numerus, y je pak logaritmem čísla x při základu a. náhled Graf logaritmické funkce o základu 10 Logaritmická funkce je matematická funkce, která je inverzní k exponenciální funkci.

Nový!!: Nomogram a Logaritmus · Vidět víc »

Ohm

Ohm je jednotka elektrického odporu, značí se velkým řeckým písmenem Ω (omega).

Nový!!: Nomogram a Ohm · Vidět víc »

Proměnná

Proměnná je v logice, matematice a programování způsob symbolické reprezentace objektů, který umožňuje zcela abstraktní manipulaci s nimi.

Nový!!: Nomogram a Proměnná · Vidět víc »

Rezistor

Různé druhy rezistorů Rezistor (lidově odpor) je pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu v ideálním případě jedinou vlastností - elektrickým odporem.

Nový!!: Nomogram a Rezistor · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »