Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Normála

Index Normála

Normála daného n−1 dimenzionálního podprostoru v n-dimenzionálním prostoru je přímka kolmá na daný podprostor.

14 vztahy: Bod, Dimenze vektorového prostoru, Geometrický útvar, Gradient (matematika), Jednotkový vektor, Křivka, Ortogonalita, Přímka, Plocha, Podprostor, Prostor (geometrie), Rovina, Rovnice, Tečna.

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Normála a Bod · Vidět víc »

Dimenze vektorového prostoru

Vektorový prostor je poněkud abstraktní pojem, který může být realizován prostřednictvím nejrůznějších matematických objektů.

Nový!!: Normála a Dimenze vektorového prostoru · Vidět víc »

Geometrický útvar

Jehlan, koule a krychle v prostoru Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin.

Nový!!: Normála a Geometrický útvar · Vidět víc »

Gradient (matematika)

Gradient je v obecném smyslu slova směr růstu.

Nový!!: Normála a Gradient (matematika) · Vidět víc »

Jednotkový vektor

V matematice, respektive v jejím podoboru nazývaném lineární algebra, se v normovaném vektorovém prostoru rozumí jednotkovým vektorem každý vektor, jehož norma (často označovaná zkrátka za délku) je rovna jedné.

Nový!!: Normála a Jednotkový vektor · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Normála a Křivka · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Normála a Ortogonalita · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Normála a Přímka · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Normála a Plocha · Vidět víc »

Podprostor

Podprostor je v matematice část prostoru uzavřená vzhledem k patřičným operacím, například.

Nový!!: Normála a Podprostor · Vidět víc »

Prostor (geometrie)

Prostorem se v elementární geometrii běžně rozumí třírozměrný Riemannův prostor, zpravidla s euklidovskou geometrií (tzv. „plochý“ prostor).

Nový!!: Normála a Prostor (geometrie) · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Normála a Rovina · Vidět víc »

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

Nový!!: Normála a Rovnice · Vidět víc »

Tečna

funkce. Tečna kružnice. Tečna je přímka, která má s křivkou společný jeden bod dotyku.

Nový!!: Normála a Tečna · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hlavní normála, Normála plochy, Normálový prostor, Normálový vektor, První normála.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »