Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Norma (matematika)

Index Norma (matematika)

Norma je funkce, která každému nenulovému vektoru přiřazuje kladné reálné číslo (tzv. délku nebo velikost), nulový vektor jako jediný má délku 0.

14 vztahy: Absolutní hodnota, Cauchyho–Schwarzova nerovnost, Determinant, Eukleidovský prostor, Funkce (matematika), Komplexní číslo, Konvexní množina, Lineární forma, Metrický prostor, Normovaný lineární prostor, Pythagorova věta, Těleso (algebra), Vektorový prostor, Vyvážená množina.

Absolutní hodnota

V matematice označuje pojem absolutní hodnota čísla x nezáporné reálné číslo, které lze chápat jako velikost či vzdálenost čísla od nuly.

Nový!!: Norma (matematika) a Absolutní hodnota · Vidět víc »

Cauchyho–Schwarzova nerovnost

V matematice je Cauchyho–Schwarzova nerovnost (též známá jako: Schwarzova, Bunjakovského, Cauchyho–Bunjakovského nebo Cauchyho–Bunjakovského–Schwarzova nerovnost) užitečná nerovnost často používaná v různých odvětvích matematiky, jako je lineární algebra, analýza nebo teorie pravděpodobnosti.

Nový!!: Norma (matematika) a Cauchyho–Schwarzova nerovnost · Vidět víc »

Determinant

Sarrusovým pravidlem Sarrusovým pravidlem V lineární algebře je determinant zobrazení, které přiřadí každé čtvercové matici A skalár det A. Determinantem čtvercové matice řádu n nazýváme součet všech součinů n prvků této matice takových, že v žádném z uvedených součinů se nevyskytují dva prvky z téhož řádku ani z téhož sloupce.

Nový!!: Norma (matematika) a Determinant · Vidět víc »

Eukleidovský prostor

Eukleidovský prostor je matematický výraz pro člověku nejbližší, intuitivní představu prostoru.

Nový!!: Norma (matematika) a Eukleidovský prostor · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Norma (matematika) a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Komplexní číslo

komplexní rovině. ''r'' je absolutní hodnota (norma). Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: Norma (matematika) a Komplexní číslo · Vidět víc »

Konvexní množina

Konvexní množina M Nekonvexní množina N Mnohostěn: a) konvexní, b) nekonvexní V matematice se pod pojmem konvexní množina obvykle rozumí podmnožina Euklidovského prostoru nebo reálného afinního prostoru, která má následující vlastnost.

Nový!!: Norma (matematika) a Konvexní množina · Vidět víc »

Lineární forma

Lineární forma je homomorfismus f: V \rightarrow T, kde T je těleso.

Nový!!: Norma (matematika) a Lineární forma · Vidět víc »

Metrický prostor

Metrický prostor je matematická struktura, pomocí které lze formálním způsobem definovat pojem vzdálenosti.

Nový!!: Norma (matematika) a Metrický prostor · Vidět víc »

Normovaný lineární prostor

Normovaný lineární prostor nebo normovaný vektorový prostor je v matematice takový lineární prostor, ve kterém je každému vektoru x přiřazeno reálné číslo - norma - vyjadřující délku vektoru x, t. j. na daném lineárním prostoru je definováno zobrazení x \to \|x\|.

Nový!!: Norma (matematika) a Normovaný lineární prostor · Vidět víc »

Pythagorova věta

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v euklidovské rovině.

Nový!!: Norma (matematika) a Pythagorova věta · Vidět víc »

Těleso (algebra)

Těleso (angl. division ring) je algebraická struktura, na které jsou definovány dvě binární operace.

Nový!!: Norma (matematika) a Těleso (algebra) · Vidět víc »

Vektorový prostor

Vektorový prostor (též lineární prostor) je ústředním objektem studia lineární algebry, v jehož rámci jsou definovány všechny ostatní důležité pojmy této disciplíny.

Nový!!: Norma (matematika) a Vektorový prostor · Vidět víc »

Vyvážená množina

Podmnožina S vektorového prostoru (nad tělesem K s absolutní hodnotou |•|) se označuje vyvážená množina, jestliže pro všechna α z K taková, že |α| ≤ 1 platí kde.

Nový!!: Norma (matematika) a Vyvážená množina · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Eukleidovská norma, Norma vektoru, Normalizovaný vektor, Seminorma.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »