Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Novoasyrská říše

Index Novoasyrská říše

Novoasyrská říše je státní útvar, který dominoval v oblasti Mezopotámie mezi roky 934 a 609 př. n. l. V tomto období se Asýrie dostala do pozice (nejen) regionální velmoci a uspěla v souboji s Babylonií a jinými říšemi Blízkého Východu o dominanci v tomto regionu.

110 vztahy: Aššúr, Aššur-etel-iláni, Aššur-nadin-šumi, Aššur-uballit II., Aššurbanipal, Aššurbanipalova knihovna, Aššurnasirpal II., Achab, Adad-nárárí II., Adadnirári III., Akkadština, Aleppo, Aramejština, Aramejci, Asarhaddon, Asýrie, Asyřané, Íránská vysočina, Šamši-Adad V., Babylonie, Bel-ibni, Bible, Bitva u Megida (609 př. n. l.), Blízký východ, Chaldea, Chábúr, Chizkijáš, Chorsábád, Damašek, Damávand, Doba bronzová, Egypt, Elam, Faraon, Fénicie, Gýgés, Harran, Henoteismus, Ijar, Irák, Izrael, Izraelské království, Jeruzalém, Judské království, Judsko, Karchemiš, Kiš, Kimmeriové, Klínové písmo, Kniha Izajáš, ..., Knihy kronik, Lýdie, Malatya, Malá Asie, Marduk-apla-iddina II., Médie, Mennofer, Mezopotámie, Nabopolasar, Nabu-mukin-zeri, Neko II., Nimrud, Ninive, Novobabylonská říše, Přímořská říše, Pelištejci, Peršané, Perská říše, Psammetik I., Salmanassar III., Salmanassar V., Samaří, Sargon II., Súsy, Sýrie, Semiramis, Seznam asyrských králů, Sidón, Sinacherib, Skytové, Starý zákon, Starověký Orient, Středomoří, Sumerština, Taharka, Tiglatpilesar I., Tiglatpilesar III., Tilmun, Tukultí-Ninurta II., Ur (město), Urartu, Zagros, 10. století př. n. l., 2. kniha královská, 25. dynastie, 609–600 př. n. l., 612 př. n. l., 629–620 př. n. l., 649–640 př. n. l., 669–660 př. n. l., 679–670 př. n. l., 689–680 př. n. l., 699–690 př. n. l., 709–700 př. n. l., 719–710 př. n. l., 729–720 př. n. l., 745 př. n. l., 747 př. n. l., 8. století př. n. l., 9. století př. n. l.. Rozbalte index (60 více) »

Aššúr

Aššúr (dnes Qal'at Šerqat) je historické město na severu dnešního Iráku.

Nový!!: Novoasyrská říše a Aššúr · Vidět víc »

Aššur-etel-iláni

Aššur-etel-iláni (akkadsky Aššur – rytíř bohů) byl král Asýrie přibližně v období mezi roky 631 př. n. l. – 627 př. n. l..

Nový!!: Novoasyrská říše a Aššur-etel-iláni · Vidět víc »

Aššur-nadin-šumi

Aššur-nadin-šumi (doslova Aššur dal potomstvo), byl král Babylónu v období mezi roky 700 – 694 př. n. l..

Nový!!: Novoasyrská říše a Aššur-nadin-šumi · Vidět víc »

Aššur-uballit II.

Aššur-uballit II. (akkad. Aššure, udrž naživu) byl poslední král Novoasyrské říše.

Nový!!: Novoasyrská říše a Aššur-uballit II. · Vidět víc »

Aššurbanipal

Aššurbanipal (akkadsky: Aššur-báni-apli - "Aššur vytvořil syna" nebo "Aššur stvořil dědice") se narodil roku 685 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a Aššurbanipal · Vidět víc »

Aššurbanipalova knihovna

Aššurbanipalova knihovna byla vyhlášená starověká knihovna v Ninive, jednom z hlavních měst Asýrie.

Nový!!: Novoasyrská říše a Aššurbanipalova knihovna · Vidět víc »

Aššurnasirpal II.

Aššurnasirpal II. («Aššur-nâṣir-apli» - dosl. « Aššur je ochráncem následníka »), byl jedním z nejslavnějších a nejúspěšnějších asyrských králů.

Nový!!: Novoasyrská říše a Aššurnasirpal II. · Vidět víc »

Achab

G. Dorého Achab (hebrejsky: Ach'av) patřil k nejvýznamnějším králům Severního izraelského království.

Nový!!: Novoasyrská říše a Achab · Vidět víc »

Adad-nárárí II.

Adad-nárárí II. (také Adad-nirári, vládl v letech 911 – 891 př. n. l.) nastoupil na asyrský trůn po svém otci Aššur-dánovi II. Pozvedl asyrskou říši mezi hlavní velmoci své doby, díky čemuž je považován za zakladatele Novoasyrské říše.

Nový!!: Novoasyrská říše a Adad-nárárí II. · Vidět víc »

Adadnirári III.

Adad-nirári III. (dosl. Adade, přijdi na pomoc) byl králem Asýrie od roku 811 do roku 783 př. n. l. (udává se i 809 př. n. l. - 784 př. n.l.). Na trůn nastoupil velmi mladý po svém otci Šamši-Adadovi V. Z této doby pochází nejspíše i pověst o královně Semiramis, jelikož ta za něho vládla prvních pět let jako regentka.

Nový!!: Novoasyrská říše a Adadnirári III. · Vidět víc »

Akkadština

Akkadština je mrtvý semitský jazyk (člen širší afroasijské jazykové rodiny), kterým se hovořilo v oblasti starověké Mezopotámie.

Nový!!: Novoasyrská říše a Akkadština · Vidět víc »

Aleppo

Aleppo (ve starověku Beroea) je město v severozápadní Sýrii, 50 km jižně od tureckých hranic.

Nový!!: Novoasyrská říše a Aleppo · Vidět víc »

Aramejština

Aramejština je jeden ze semitských jazyků.

Nový!!: Novoasyrská říše a Aramejština · Vidět víc »

Aramejci

Aramejci jsou příslušníci západosemitského kočovného a pasteveckého národa, který žil v oblasti horní Mezopotámie (biblický Aram).

Nový!!: Novoasyrská říše a Aramejci · Vidět víc »

Asarhaddon

Asarhaddon (akkadsky Aššur-achché-iddina - „ Aššur daroval bratra“, aramejsky: ܐܵܫܘܿܪ ܐܵܗܐܹ ܐܝܼܕܝܼܢܵܐ; hebrejsky: אֵסַר חַדֹּן; řecky: Ασαραδδων; latinsky: Asor Haddan) byl asyrský král, který vládl v letech 681 – 669 př. n. l. Byl nejmladším synem a následníkem Sinacheriba a jeho druhé manželky, aramejské princezny Zakitu (aramejsky Nakkija - „Čistá“).

Nový!!: Novoasyrská říše a Asarhaddon · Vidět víc »

Asýrie

Asýrie je označení pro území severní Mezopotámie v dnešním Iráku (horní tok řeky Tigris), v širším smyslu pak pojmenování významného starověkého státního útvaru, jenž zvláště od 9. do 7. století př. n. l. hrál dominantní roli na Předním východě.

Nový!!: Novoasyrská říše a Asýrie · Vidět víc »

Asyřané

Asyřané (vlastním jménem Surjójo)) jsou příslušníky semitského národa žijícího v severní části Mezopotámie, kteří se označují za potomky obyvatel starověké Asyrské říše.

Nový!!: Novoasyrská říše a Asyřané · Vidět víc »

Íránská vysočina

Topografická mapa Íránu. V centrální části se nachází Íránská vysočina Íránská vysočina je hornatá oblast v jihozápadní Asii, která je tvořena velkou bezodtokovou náhorní plošinou s průměrnou výškou 1200 m n. m. Na západě je ohraničena řekami Eufrat a Tigris, na východě pohořím Hindúkuš a Sulajmánským pohořím.

Nový!!: Novoasyrská říše a Íránská vysočina · Vidět víc »

Šamši-Adad V.

Šamši-Adad V. (z akkad. «Mé slunce Adad») byl asyrským králem v letech 823 až 811 př. n. l. Díky jeho jmenování nástupcem vypuklo v zemi povstání vedené jeho starším bratrem Aššur-dan-aplim.

Nový!!: Novoasyrská říše a Šamši-Adad V. · Vidět víc »

Babylonie

Horní část stély s Chammurapiho zákoníkem Babylonie je název jižní části Mezopotámie v dnešním Iráku, v širším smyslu pak označení dvou významných starověkých říší na Předním východě – říše starobabylonské a říše novobabylonské.

Nový!!: Novoasyrská říše a Babylonie · Vidět víc »

Bel-ibni

Bel-ibni byl babylónský král a šlechtic z 10.

Nový!!: Novoasyrská říše a Bel-ibni · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Novoasyrská říše a Bible · Vidět víc »

Bitva u Megida (609 př. n. l.)

Bitva u Megida byla vojenská konfrontace mezi silami starověkého Egypta a Judského království, která se odehrála v roce 609 př. n. l. Egypt pod vedením Neka II. spolu s Asýrií bojoval proti Babyloňanům.

Nový!!: Novoasyrská říše a Bitva u Megida (609 př. n. l.) · Vidět víc »

Blízký východ

Tmavě zeleně je zobrazen tradiční Blízký východ, světle zeleně Střední východ Blízký východ nebo také Přední východ je označení pro oblast východního Středomoří a případně i přilehlých oblastí.

Nový!!: Novoasyrská říše a Blízký východ · Vidět víc »

Chaldea

Chaldea, Chaldaea nebo Kaldea (z řeckého, Chaldaia; akkadsky, Hebrejsky כשדים, Kaśdim; Arabsky, Kāldān), "Kaldea" podle Starého zákona) bylo helénské jméno pro jižní část Babylonie, která se osamostatnila pod vládou Chaldejců. Ti podnikali vojenské výpravy proti dynastiím vládnoucím v jižní Mezopotámii, hlavně proti Akkaďanům a Babyloňanům. Oblast se stala babylonskou provincií na počátku vlády Chammurapiho, ale udržovala si zvláštní postavení vzhledem k ostatním městům ovládaných Babylonií. Jedním z prvních záznamů, kde jsou jmenováni, je popis dobytí Jeruzaléma Nebukadnesarem II. v biblické knize Habakukově (Habakuk 1:6). Kmen osadníků, kteří přichází do okolí města, se nazýval Chaldejci. Je však nejasné, odkud původně pocházeli. 11. dynastie králů Babylonu (6. století př. n. l.) je obecně známa jako dynastie Chaldejská. Jejich původní království v jižní části Babylonie se nacházelo na pravém břehu řeky Eufrat. I když je výraz Chaldea často používán jako název pro celou Mezopotámii, původní chaldejské území zabíralo široké pláně na jihu, formované usazeninami z Eufratu a Tigridu, v pásu asi 500 km podél toku obou řek a asi 100 km širokém.

Nový!!: Novoasyrská říše a Chaldea · Vidět víc »

Chábúr

Chábúr je řeka na severovýchodě Sýrie s horním tokem v Turecku.

Nový!!: Novoasyrská říše a Chábúr · Vidět víc »

Chizkijáš

Chizkijáš (hebrejsky:, Chizkijahu, případně, Jechizkijahu), v českých překladech Bible přepisováno též jako Ezechjáš či Ezechiáš, byl z Davidovské dynastie v pořadí dvanáctý král samostatného Judského království.

Nový!!: Novoasyrská říše a Chizkijáš · Vidět víc »

Chorsábád

Dúr Šarrukín ("Pevnost Sargonova"), v současnosti Chorsábád, bylo hlavní město Asýrie (respektive Novoasyrské říše) za vlády Sargona II. Asyrského.

Nový!!: Novoasyrská říše a Chorsábád · Vidět víc »

Damašek

Damašek (arabsky oficiálně دمشق Dimašk, hovorově aš-Šám الشام) je hlavní město Sýrie.

Nový!!: Novoasyrská říše a Damašek · Vidět víc »

Damávand

Damávand (persky: Kúh-e Damávand, anglicky: Mount Damāvand) je neaktivní sopka nacházející se v pohoří Elborz a s 5610 m je nejvyšším vrcholem Íránu i všech zemí Blízkého východu.

Nový!!: Novoasyrská říše a Damávand · Vidět víc »

Doba bronzová

jantarové stezky Doba bronzová je historické období, pro které je charakteristické dominantní využívání bronzu – slitiny mědi a cínu pro výrobu důležitých potřeb (bronz se roztavil a odléval do dvoudílných forem) – díky metalurgii.

Nový!!: Novoasyrská říše a Doba bronzová · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Novoasyrská říše a Egypt · Vidět víc »

Elam

Elam (persky: تمدن ایلام) byla starověká civilizace, jejíž počátky sahají až do 6.

Nový!!: Novoasyrská říše a Elam · Vidět víc »

Faraon

symboly života, 5. dynastie Faraon (ve starší literatuře také někdy farao) je titul používaný pro starověké vládce Egypta v hebrejském a později i v řeckém prostředí.

Nový!!: Novoasyrská říše a Faraon · Vidět víc »

Fénicie

Foiníkie (řecky Φοινίκη Foiníké) nebo Fénicie (latinsky Phoenice) bylo historické území Foiníčanů (Féničanů), mořeplavců a obchodníků semitského původu (podle jazykové skupiny) na východním pobřeží Středozemního moře, v místech dnešního Libanonu, Izraele a Sýrie.

Nový!!: Novoasyrská říše a Fénicie · Vidět víc »

Gýgés

Gýges (akkadsky Guggu) byl starověký lýdský král (asi 716 - 678 př. n. l.), který založil dynastii Mermnovců.

Nový!!: Novoasyrská říše a Gýgés · Vidět víc »

Harran

Ruiny univerzity v Harranu Harran a jeho „včelí úly“ (domy ve formě kupole vystavěné přečnělkovou klenbou) Harran je jednou z nejstarších sídlištních aglomerací na naší planetě, je starý více jak 6000 let.

Nový!!: Novoasyrská říše a Harran · Vidět víc »

Henoteismus

Henoteismus (řecky heis Theos - jeden bůh) je označení pro takový druh náboženství, které uctívá jednoho hlavního či nejvyššího boha, ale - na rozdíl od náboženství monoteistických - nevylučuje ani nepopírá existenci jiných bohů (polyteismus).

Nový!!: Novoasyrská říše a Henoteismus · Vidět víc »

Ijar

Ijar (hebrejsky: nebo; z akkadského ajjaru, znamenající „rozeta; květ“) je osmý měsíc občanského a druhý měsíc biblického židovského kalendáře.

Nový!!: Novoasyrská říše a Ijar · Vidět víc »

Irák

Irák, oficiálním názvem Irácká republika (Kómárí Érák), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie.

Nový!!: Novoasyrská říše a Irák · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Novoasyrská říše a Izrael · Vidět víc »

Izraelské království

Izraelské království (někdy také „severní království“ oproti „jižnímu“ judskému) je státní útvar, který existoval mezi lety 930–722 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a Izraelské království · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Novoasyrská říše a Jeruzalém · Vidět víc »

Judské království

Judské království byl státní útvar, jenž existoval mezi lety 930-586 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a Judské království · Vidět víc »

Judsko

Judské hory Judsko (případně také Judea, (יהודה, Jehuda; Ιουδαία, Ioudaía; Iudæa) je hornatá jižní část historické Země izraelské (Erec Jisra'el). V současné době se toto území dělí mezi Stát Izrael a Palestinskou autonomii. Název Judea je řecká a latinská varianta jména Juda, které původně označovalo teritorium kmene stejného jména a později i starověké Judské království. V hebrejštině Jehuda odkazuje na velkou část jižního Izraele a západního břehu, nebo též součást Judeje a Samaří odkazující výslovně na Západní břeh oblasti na jih od Jeruzaléma.

Nový!!: Novoasyrská říše a Judsko · Vidět víc »

Karchemiš

Karchemiš (chetitsky: Kargamiš; řecky: Εὔρωπος; Latinsky: Europus) bylo důležitým starověkým městem za mitannské i chetitské říše a rozkládalo se na dnešní hranici mezi Tureckem a Sýrií.

Nový!!: Novoasyrská říše a Karchemiš · Vidět víc »

Kiš

Babylonie v době vlády Chammurapiho, znázorňuje rozšíření říše za jeho panování Kiš (sumersky: Kiš-ki; akkadsky: kiššatu), v současnosti Tell al-Uhajmir (dosl. Červený pahorek), Irák), bylo starověké sumerské město. Nacházelo se asi 12 km východně od Babylónu, nyní přibližně 80 km jižně od Bagdádu, v provincii Babil. V sumerském seznamu králů je uváděno jako první město po potopě, které mělo krále. Patronem a poručníkem města byl bůh Zababa. „Král Kiše“ je jedním z prvních titulů užívaných sumerskými panovníky z jiných měst; sloužil k indikaci nadvlády nad tímto regionem. Kiš byl od raných dob obýván Semity, což je možné odvodit od jmen králů prvních dynastií ze seznamu, která jsou semitského původu. V Sumerském královském seznamu jsou vypsány celkem 4 dynastie původem z tohoto města. Ve městě se také nacházel chrám bohyně Inanny, zvaný Chursagkalamma, „hora-země“. Archeologický výzkum zde byl prováděn v letech 1912–1914 týmem Francouze Henriho de Genouillac a později v letech 1923–1933 anglo-americkou skupinou pod vedením Stephena Langdona.

Nový!!: Novoasyrská říše a Kiš · Vidět víc »

Kimmeriové

Kimmeriové, též Kimmerijci (asyr. Gimirru, řecky Κιμμέριοι, Kimmerioi), byl starověký kočovný lid indoevropského původu.

Nový!!: Novoasyrská říše a Kimmeriové · Vidět víc »

Klínové písmo

Klínové písmo Pojem klínové písmo znamená způsob zápisu, styl psaní znaků starověkých písem, určený prostředky dostupnými ve starověké Mezopotámii, tj.

Nový!!: Novoasyrská říše a Klínové písmo · Vidět víc »

Kniha Izajáš

vpravo Kniha Izajáš (Sefer Ješa'jahu) je kniha Starého zákona sepsaná ve složité poetické hebrejštině, která obsahuje proroctví připisovaná proroku Izajáši.

Nový!!: Novoasyrská říše a Kniha Izajáš · Vidět víc »

Knihy kronik

Knihy kronik (divrej ha-jamim,, paraleipómena) neboli 1.

Nový!!: Novoasyrská říše a Knihy kronik · Vidět víc »

Lýdie

Územní rozsah lýdské říše v 6. století př. n. l. Lýdie je historickým územím v Malé Asii shodným zhruba s dnešními tureckými provinciemi İzmir a Manisa.

Nový!!: Novoasyrská říše a Lýdie · Vidět víc »

Malatya

Malatya, starověká Meliténé, latinsky Malatia, je město v jihovýchodním Turecku a sídlo stejnojmenné provincie v regionu Východní Anatolie.

Nový!!: Novoasyrská říše a Malatya · Vidět víc »

Malá Asie

Malá Asie (Mikra Asia) je poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem.

Nový!!: Novoasyrská říše a Malá Asie · Vidět víc »

Marduk-apla-iddina II.

Marduk-apla-iddina II. (biblický Merodach-baladan, také nazývaný Marduk-baladan, Baladan nebo Berodak-baladan, v překladu znamenající Marduk daroval dědice) byl chaldejským princem, který se zmocnil babylonského trůnu roku 721 př. n. l. a vládl v letech 722–710 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a Marduk-apla-iddina II. · Vidět víc »

Médie

Médie (staropersky Máda, řecky Μηδία) je název historické země na severozápadě dnešního Íránu, ve starověku obývané indoevropským etnikem Médů, spřízněným s Peršany.

Nový!!: Novoasyrská říše a Médie · Vidět víc »

Mennofer

Mennofer (též Mennefer), známý i pod řeckým jménem Memfis (Μεμφις), bylo hlavní město starověkého Egypta v období Staré říše.

Nový!!: Novoasyrská říše a Mennofer · Vidět víc »

Mezopotámie

Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek.

Nový!!: Novoasyrská říše a Mezopotámie · Vidět víc »

Nabopolasar

Nabopolasar (akkadsky Nabû-apal-usur - Nabu ochraňuj následníka) byl prvním králem novobabylonské říše, vládl v letech 626 př. n. l. - 605 př. n. l..

Nový!!: Novoasyrská říše a Nabopolasar · Vidět víc »

Nabu-mukin-zeri

Nabu-mukin-zeri (dosl. Nabu posílil sémě, také Ukin-zir, řecky Chinzeros), byl králem Babylónu v letech 732 – 729 př. n. l..

Nový!!: Novoasyrská říše a Nabu-mukin-zeri · Vidět víc »

Neko II.

Neko II. (řecky Νεκως – Nekós nebo Νεχαο – Nechao) byl panovník 26. dynastie ve starověkém Egyptě v Pozdní době.

Nový!!: Novoasyrská říše a Neko II. · Vidět víc »

Nimrud

Nimrud (Nimrúd) bylo starověké asyrské město, které leželo na řece Tigris jižně od Ninive.

Nový!!: Novoasyrská říše a Nimrud · Vidět víc »

Ninive

Ninive (akkadsky: Ninua; aramejsky: ܢܸܢܘܵܐ; hebrejskyנינוה, Nīnewē; řecky Νινευη; latinsky Nineve; arabsky نينوى, Naīnuwa) bylo hlavní město Asýrie.

Nový!!: Novoasyrská říše a Ninive · Vidět víc »

Novobabylonská říše

Novobabylonská říše roku 540 př.n.l. Novobabylónská říše (v Bibli také Chaldejská nebo Kaldejská) byl státní útvar s centrem v městě Babylónu, založený roku 626 př. n. l., kdy se generál Nabopolassar zmocnil babylonského trůnu, a zaniklý v roce 539 př. n. l., kdy město dobyl perský achaimenovský král Kýros II. Veliký (Kuruš, 559–530).

Nový!!: Novoasyrská říše a Novobabylonská říše · Vidět víc »

Přímořská říše

Přímořská říše (či Přímořské království, Přímořská země nebo jen Přímoří), akkadsky URU.

Nový!!: Novoasyrská říše a Přímořská říše · Vidět víc »

Pelištejci

Gazu, Ašdod a Aškelon Pelištejci či Pelišté (starším českým názvem Filištíni; hebrejsky פְּלְשְׁתִּים, Pelištim) byli nesemitský národ, který přišel pravděpodobně z Kréty (kmen Peleset (či Pelešet), jeden z tzv. mořských národů), dobyl kolem roku 1200 př. n. l. jižní pobřeží Palestiny a spojil kanaánské městské státy v jeden svazek.

Nový!!: Novoasyrská říše a Pelištejci · Vidět víc »

Peršané

Peršané byli původně západoíránské etnikum v oblasti severně od Perského zálivu, v tzv.

Nový!!: Novoasyrská říše a Peršané · Vidět víc »

Perská říše

Persepole, centra původní Perské říše Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu.

Nový!!: Novoasyrská říše a Perská říše · Vidět víc »

Psammetik I.

Reliéf Psammetika I. Psammetik I. (řecky Πσαμμίς – Psammis nebo Πσαμμουθίς – Psammuthis) byl panovník 26. dynastie ve starověkém Egyptě v Pozdní době, její faktický zakladatel a obnovitel egyptské samostatnosti z núbijské a asyrské nadvlády.

Nový!!: Novoasyrská říše a Psammetik I. · Vidět víc »

Salmanassar III.

Salmanassar III., nazývaný také Šulmánu-ašaridu, vládl asyrské říši od roku 858 př. n. l. do roku 824 př. n. l. po svém otci Aššurnasirpalovi II., který mu zanechal rozsáhlou říši na vrcholu své moci.

Nový!!: Novoasyrská říše a Salmanassar III. · Vidět víc »

Salmanassar V.

Salmanassar V. (akkadsky: Šulmanu-ašarid – dosl. Šulmanu – vládce/velitel) panoval v Asýrii a Babylonii v období od 727 do 722 př. n. l..

Nový!!: Novoasyrská říše a Salmanassar V. · Vidět víc »

Samaří

Sloupořadí v ruinách Samaří Zbytky hradeb Zříceniny fora Římské divadlo Samaří (שומרון Šomron, Σεβαστη Sebasté) bylo město v Samařsku v dnešním Izraeli, v oblasti palestinské autonomie na západním břehu Jordánu, asi 10 km severozápadně od moderního města Náblus (ve starověku Sichem).

Nový!!: Novoasyrská říše a Samaří · Vidět víc »

Sargon II.

Sargon II.

Nový!!: Novoasyrská říše a Sargon II. · Vidět víc »

Súsy

Dareia I. v Susách Súsy (klínopisně 15px15px15px15px, syrsky ܫܘܫ) bylo starověké město v Elamu a později významné centrum perské a parthské říše na území dnešního Íránu.

Nový!!: Novoasyrská říše a Súsy · Vidět víc »

Sýrie

Sýrie, oficiálním názvem Syrská arabská republika (arabsky الجمهورية العربية السورية, Al-džumhúríja al-`Arabíja as-Súríja), je stát v jihozápadní Asii, řazený k zemím Blízkého východu – v jeho rámci spadá jak do území Mezopotámie, tak do Levanty.

Nový!!: Novoasyrská říše a Sýrie · Vidět víc »

Semiramis

Semiramis (syrsky „holubice“) byla legendární asyrská královna, známá též jako Semiramida, Šammuramat, či aramejsky Šamiram.

Nový!!: Novoasyrská říše a Semiramis · Vidět víc »

Seznam asyrských králů

Seznam asyrských králů zahrnuje všechny vladaře Asýrie od nejasných počátků až do zhroucení asyrské říše v závěru 7. století př. n. l. Dělení králů do dynastií je jen pomocné – má sloužit k lepší orientaci v dlouhém seznamu.

Nový!!: Novoasyrská říše a Seznam asyrských králů · Vidět víc »

Sidón

Sidón, nebo také Saïda (fénicky צידון, řecky, arabsky), je třetí největší město v Libanonu a dnes je hlavním městem Jižního gubernátu.

Nový!!: Novoasyrská říše a Sidón · Vidět víc »

Sinacherib

Sinacherib, taktéž Sancheríb (akkadsky Sîn-ahhī-erība, doslova „(Měsíční bůh) Sín pro mne nahradil (ztracené) bratry“), byl asyrský král, který vládl v letech 704–681 př. n. l. Byl synem a následníkem Sargona II. Jeho následovníkem byl jeho syn Asarhaddon.

Nový!!: Novoasyrská říše a Sinacherib · Vidět víc »

Skytové

Skytové se svými luky, Kerč (starověký Pantikapaion), Krym, 4. století př. n. l. Skytové (či Skýtové, Skythové, Skýthové) je souhrnné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenů íránského původu, obývajících ve starověku značnou část východní Evropy, přibližně území dnešní Ukrajiny a Ruska, popřípadě dalších států.

Nový!!: Novoasyrská říše a Skytové · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Novoasyrská říše a Starý zákon · Vidět víc »

Starověký Orient

Mapa s oblastmi a civilizacemi starověkého orientu Pojem Starověký Orient nebo také Starověký Přední východ označuje starověké civilizace Přední Asie (Sýrie, Palestina, Fénicie, Malá Asie), Mezopotámie a Íránské vysočiny (někdy je mezi ně řazen rovněž starověký Egypt a Arábie) v období od konce pravěku ve 4.

Nový!!: Novoasyrská říše a Starověký Orient · Vidět víc »

Středomoří

Středozemí při pohledu z vesmíru náhled Středomoří, též Středozemí či mediterán je oblast okolo Středozemního moře.

Nový!!: Novoasyrská říše a Středomoří · Vidět víc »

Sumerština

Sumerština je starověký vymřelý jazyk používaný v jižní části Mezopotámie od 4. tisíciletí př. n. l. Kolem 1900 př. n. l.

Nový!!: Novoasyrská říše a Sumerština · Vidět víc »

Taharka

Taharka, dle asyrských nápisů Tarka, v bibli Tyrháka, dle Manehta Tarkos či Tarakos byl egyptským faraonem 25.

Nový!!: Novoasyrská říše a Taharka · Vidět víc »

Tiglatpilesar I.

Tiglatpilesar I. (z hebrejského přepisu akkadského Tukultí-apil-Ešarra, "Má víra je v synu Ešařině") byl významným asyrským králem v průběhu tzv.

Nový!!: Novoasyrská říše a Tiglatpilesar I. · Vidět víc »

Tiglatpilesar III.

Tiglatpilesar III. (z hebrejského překladu akkadského: Tukultī-apil-Ešarra, „má víra je v synu Ešary“), byl důležitým králem Asýrie v 8. století př. n. l. (vládl v letech 745-727 př. n. l.) a je obecně uznáván za zakladatele novoasyrského impéria.

Nový!!: Novoasyrská říše a Tiglatpilesar III. · Vidět víc »

Tilmun

Tilmun je sumerské označení pro tajemnou zemi, kde se mohl člověk setkat s bohy.

Nový!!: Novoasyrská říše a Tilmun · Vidět víc »

Tukultí-Ninurta II.

Tukultí-Ninurta II. byl králem Asýrie od smrti svého otce Adad-niráriho II. v roce 891 př. n. l. až do své smrti roku 884 př. n. l. Tento ctížádostivý panovník měl vysoké cíle, ale zemřel dříve, než mohl něco uskutečnit.

Nový!!: Novoasyrská říše a Tukultí-Ninurta II. · Vidět víc »

Ur (město)

Ur v roce 2006, v pozadí Zikkurat Ur, biblický Ur Chaldejský, bylo město v Sumeru, jedno z jeho nejvýznamnějších center, na jihovýchodě dnešního Iráku.

Nový!!: Novoasyrská říše a Ur (město) · Vidět víc »

Urartu

Urartu (arménsky: Ուրարտու Urartu) bylo starověké arménské království rozkládající se na náhorní plošině mezi Malou Asií, Kavkazem a Mezopotámií, později nazývané Arménská vysočina.

Nový!!: Novoasyrská říše a Urartu · Vidět víc »

Zagros

Zagros - satelitní pohled Zagros (kurdsky: زنجیره‌ چیاکانی زاگروس) je rozsáhlé pohoří v západní Asii.

Nový!!: Novoasyrská říše a Zagros · Vidět víc »

10. století př. n. l.

border.

Nový!!: Novoasyrská říše a 10. století př. n. l. · Vidět víc »

2. kniha královská

2.

Nový!!: Novoasyrská říše a 2. kniha královská · Vidět víc »

25. dynastie

25.

Nový!!: Novoasyrská říše a 25. dynastie · Vidět víc »

609–600 př. n. l.

Staletí: 8. století př. n. l. - 7. století př. n. l. - 6. století př. n. l. Roky: 619 - 610 609 - 600 599 598 597 596 595 ----.

Nový!!: Novoasyrská říše a 609–600 př. n. l. · Vidět víc »

612 př. n. l.

Století: 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. Roky: 617 616 615 614 613 – 612 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a 612 př. n. l. · Vidět víc »

629–620 př. n. l.

Století: 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. Roky: 639 – 630 – 629 – 620 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a 629–620 př. n. l. · Vidět víc »

649–640 př. n. l.

Století: 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. Roky: 669 – 660 659 – 650 – 649–640 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a 649–640 př. n. l. · Vidět víc »

669–660 př. n. l.

Století: 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. Roky: 689 – 680 679 – 670 – 669 – 660 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a 669–660 př. n. l. · Vidět víc »

679–670 př. n. l.

Století: 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. Roky: 699 – 690 689 – 680 – 679 – 670 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a 679–670 př. n. l. · Vidět víc »

689–680 př. n. l.

Století: 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. Roky: 709 – 700 699 – 690 – 689 – 680 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a 689–680 př. n. l. · Vidět víc »

699–690 př. n. l.

Století: 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. Roky: 719 – 710 709 – 700 – 699 – 690 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a 699–690 př. n. l. · Vidět víc »

709–700 př. n. l.

Století: 9. století př. n. l. – 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. Roky: 729 – 720 719 – 710 – 709 – 700 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a 709–700 př. n. l. · Vidět víc »

719–710 př. n. l.

Století: 9. století př. n. l. – 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. Roky: 739 – 730 729 – 720 – 719 – 710 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a 719–710 př. n. l. · Vidět víc »

729–720 př. n. l.

Století: 9. století př. n. l. – 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. Roky: 749 – 740 739 – 730 – 729 – 720 př.

Nový!!: Novoasyrská říše a 729–720 př. n. l. · Vidět víc »

745 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 8. století př. n. l. – 9. století př. n. l. Roky: 776 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741.

Nový!!: Novoasyrská říše a 745 př. n. l. · Vidět víc »

747 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 8. století př. n. l. – 9. století př. n. l. Roky: 752 751 750 488 748 747 746 745 744 743 742.

Nový!!: Novoasyrská říše a 747 př. n. l. · Vidět víc »

8. století př. n. l.

Dějepis - Století.

Nový!!: Novoasyrská říše a 8. století př. n. l. · Vidět víc »

9. století př. n. l.

9.

Nový!!: Novoasyrská říše a 9. století př. n. l. · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »