Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Novopozitivismus

Index Novopozitivismus

Novopozitivismus (mimo české země označovaný logický pozitivismus a zhruba od konce 30. let logický empirismus) je filosofický směr, který vznikl na počátku 20. století a klade si za úkol řešit vztah filosofie a vědy v otázce relevance výpovědi o světě.

45 vztahy: A priori, Analytická filosofie, Bertrand Russell, Empirismus, Ernst Mach, Experiment, Falzifikace, Fenomén, Filosofie, Filosofie jazyka, Filosofie vědy, Francis Bacon, Gottfried Wilhelm Leibniz, Hans Hahn, Hans Reichenbach, Herbert Feigl, Indukce, John Stuart Mill, Karl Popper, Kritický racionalismus, Liberalismus, Logická operace, Logický atomismus, Ludwig Wittgenstein, Metafyzika, Metajazyk, Metodologie, Moritz Schlick, Objektivita, Ontologie, Otto Neurath, Pierre Duhem, Postulát, Pozitivismus, Pozorování, Racionalismus, Rudolf Carnap, Scientismus, Svět, Think tank, Vídeňský kroužek, Věda, Verifikace, Willard Van Orman Quine, 20. století.

A priori

A priori nebo také apriori je latinské spojení (doslova z předchozího), které znamená „předem“ nebo „předchůdný“.

Nový!!: Novopozitivismus a A priori · Vidět víc »

Analytická filosofie

Analytická filosofie je jeden z hlavních proudů současné filosofie.

Nový!!: Novopozitivismus a Analytická filosofie · Vidět víc »

Bertrand Russell

Bertrand Arthur William Russell (18. května 1872, Trelleck, Monmouthshire, Wales – 2. února 1970, Penrhyndeudraeth, Gwynedd (Merionethshire), Wales), třetí hrabě Russell, byl britský matematik, filosof, logik, sociální kritik a spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1950.

Nový!!: Novopozitivismus a Bertrand Russell · Vidět víc »

Empirismus

Empirismus (řecky ἐμπειρισμός ze zkušenosti) je gnozeologický směr ve filozofii a převládající přístup ve většině vědních oborů, který za jediný zdroj poznání pokládá smyslové zkušenosti.

Nový!!: Novopozitivismus a Empirismus · Vidět víc »

Ernst Mach

Ernst Mach (18. února 1838 Chrlice, Morava, Rakouské císařství – 19. února 1916 Vaterstetten, Německé císařství) byl rakouský teoretický fyzik, filosof, děkan a později i rektor německé Karlo-Ferdinandovy univerzity pocházející z Moravy.

Nový!!: Novopozitivismus a Ernst Mach · Vidět víc »

Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

Nový!!: Novopozitivismus a Experiment · Vidět víc »

Falzifikace

Falzifikace (z lat. falsum facere, doslova „učinit nepravdivé“) může znamenat.

Nový!!: Novopozitivismus a Falzifikace · Vidět víc »

Fenomén

Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam.

Nový!!: Novopozitivismus a Fenomén · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Novopozitivismus a Filosofie · Vidět víc »

Filosofie jazyka

Filosofie jazyka je filosofické zkoumání jazyka, zejména vztahů mezi jazykem a myšlením a jazykem a skutečností.

Nový!!: Novopozitivismus a Filosofie jazyka · Vidět víc »

Filosofie vědy

Filosofie vědy je oblast filosofie, která zkoumá vědu jako specifickou sféru lidské činnosti i jako vyvíjející se systém poznatků.

Nový!!: Novopozitivismus a Filosofie vědy · Vidět víc »

Francis Bacon

Francis Bacon, 1.

Nový!!: Novopozitivismus a Francis Bacon · Vidět víc »

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1. července 1646 Lipsko – 14. listopadu 1716 Hannover) byl německý filosof, vědec, matematik a teolog píšící převážně v latině a francouzštině.

Nový!!: Novopozitivismus a Gottfried Wilhelm Leibniz · Vidět víc »

Hans Hahn

Hans Hahn (27. září 1879 Vídeň, Rakousko-Uhersko – 24. července 1934 Vídeň, Rakousko) byl rakouský matematik a filozof, člen Vídeňského kroužku.

Nový!!: Novopozitivismus a Hans Hahn · Vidět víc »

Hans Reichenbach

Hans Reichenbach (26. září 1891, Hamburk – 9. dubna 1953, Los Angeles) byl německo-americký filosof vědy a představitel logického pozitivismu.

Nový!!: Novopozitivismus a Hans Reichenbach · Vidět víc »

Herbert Feigl

Herbert Feigl (14. prosince 1902, Liberec židovské náboženské obce v Liberci – 1. června 1988, Minneapolis) byl rakouský filosof a člen Vídeňského kruhu.

Nový!!: Novopozitivismus a Herbert Feigl · Vidět víc »

Indukce

Slovo indukce (z lat. in-ducere, vyvozovat) má více významů.

Nový!!: Novopozitivismus a Indukce · Vidět víc »

John Stuart Mill

John Stuart Mill (20. května 1806 Londýn, Velká Británie – 8. května 1873 Avignon, Francie) byl anglický filosof, empirik, politický ekonom a liberální politik.

Nový!!: Novopozitivismus a John Stuart Mill · Vidět víc »

Karl Popper

Sir Karl Raimund Popper (28. července 1902 Vídeň – 17. září 1994 Londýn) byl rakousko-britský filosof.

Nový!!: Novopozitivismus a Karl Popper · Vidět víc »

Kritický racionalismus

Kritický racionalismus je název pro filosofický systém Karla Poppera.

Nový!!: Novopozitivismus a Kritický racionalismus · Vidět víc »

Liberalismus

Liberalismus (latinsky liber svobodný, liberalis svobody se týkající, svobodomyslný) je politický směr nebo také filosofický pohled, který stojí na tom, že svoboda je prioritní politická hodnota.

Nový!!: Novopozitivismus a Liberalismus · Vidět víc »

Logická operace

Logická operace je v matematice taková operace s výroky, jejíž výsledkem je opět výrok, jehož pravdivostní hodnota (PRAVDA nebo NEPRAVDA) závisí na pravdivosti výroků a druhu operace.

Nový!!: Novopozitivismus a Logická operace · Vidět víc »

Logický atomismus

Logický atomismus je filosofický názor na povahu jazyka a světa formulovaný především Bertrandem Russellem a Ludwigem Wittgensteinem a převzatý a rozvíjený Vídeňským kroužkem.

Nový!!: Novopozitivismus a Logický atomismus · Vidět víc »

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (26. dubna 1889 Vídeň – 29. dubna 1951 Cambridge) byl jedním z nejvlivnějších filosofů 20. století.

Nový!!: Novopozitivismus a Ludwig Wittgenstein · Vidět víc »

Metafyzika

Metafyzika (z řeckého τὰ μετὰ τὰ φύσικα ta meta ta fysika to, co je za fyzickým) je filosofická disciplína, která zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti, až po bytí nejvyššího jsoucna - Boha (přirozená teologie).

Nový!!: Novopozitivismus a Metafyzika · Vidět víc »

Metajazyk

Metajazyk je jazyk používaný pro popis jiných jazyků.

Nový!!: Novopozitivismus a Metajazyk · Vidět víc »

Metodologie

Metodologie (z řec. methodos, sledování, stopování, od hodos, cesta) je vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací.

Nový!!: Novopozitivismus a Metodologie · Vidět víc »

Moritz Schlick

Moritz Schlick (14. dubna 1882 Berlín – 22. června 1936 Vídeň) byl německý fyzik a filosof, zakladatel Vídeňského kroužku a jeden ze zakladatelů logického pozitivismu, pokusu o přísně vědeckou filosofii.

Nový!!: Novopozitivismus a Moritz Schlick · Vidět víc »

Objektivita

Objektivita může označovat.

Nový!!: Novopozitivismus a Objektivita · Vidět víc »

Ontologie

Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy.

Nový!!: Novopozitivismus a Ontologie · Vidět víc »

Otto Neurath

Otto Neurath (10. prosince 1882 ve Vídni – 22. prosince 1945 v Oxfordu celým jménem Karl Wilhem Otto Neurath) byl rakouský filozof, sociolog a ekonom, jeden z vůdců Vídeňského kroužku.

Nový!!: Novopozitivismus a Otto Neurath · Vidět víc »

Pierre Duhem

Pierre Maurice Marie Duhem (10. června 1861 Paříž – 14. září 1916 Cabrespine, Languedoc-Roussillon v jižní Francii) byl francouzský fyzik, teoretik a zejména historik vědy.

Nový!!: Novopozitivismus a Pierre Duhem · Vidět víc »

Postulát

Postulát je jedním ze základních pojmů logiky, přírodních věd (zejména fyziky) i filozofie a označuje výchozí předpoklad, který je v dané teorii přijímán jako pravdivý.

Nový!!: Novopozitivismus a Postulát · Vidět víc »

Pozitivismus

Pozitivismus je epistemologické a metodologické stanovisko, případně způsob myšlení, který se chce vyhnout spekulaci a vycházet jen z „daného“, tj.

Nový!!: Novopozitivismus a Pozitivismus · Vidět víc »

Pozorování

Pozorování (observace) by se dalo obecně definovat jako smyslová percepce okolního světa.

Nový!!: Novopozitivismus a Pozorování · Vidět víc »

Racionalismus

Racionalismus (z lat. rationalis, rozumový) znamená ve filosofii směr, který zdůrazňuje rozumovou stránku či složku poznání.

Nový!!: Novopozitivismus a Racionalismus · Vidět víc »

Rudolf Carnap

Rudolf Carnap (18. května 1891 Ronsdorf u Wuppertalu, Německo – 14. září 1970 Santa Monica, Kalifornie) byl německý filosof, matematik a logik.

Nový!!: Novopozitivismus a Rudolf Carnap · Vidět víc »

Scientismus

Scientismus (z lat. scientia – vědění) je obvykle pejorativní označení směrů myšlení, které skutečně či domněle nadřazují přírodní vědu nad ostatní druhy myšlení a hodnocení a které usilují rozšířit oblast použití přírodovědného přístupu i do oblastí, které podle přesvědčení mluvčího nejsou pro tuto metodologii dostupné či vhodné.

Nový!!: Novopozitivismus a Scientismus · Vidět víc »

Svět

Obvyklá mapa světa Pojem svět označuje celek věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti a rozum.

Nový!!: Novopozitivismus a Svět · Vidět víc »

Think tank

Think tank (anglicky doslova „myšlenková nádrž, myslivna, mozkovna“) nebo také think factory („továrna přemýšlení“) je instituce, společnost nebo skupina pro výzkum, typicky v oblasti politiky nebo ekonomiky.

Nový!!: Novopozitivismus a Think tank · Vidět víc »

Vídeňský kroužek

Vídeňský kroužek (německy Wiener Kreis) byla skupina logiků, filosofů a teoretiků vědy, kteří se v letech 1922 až 1936 scházeli ve Vídni pod vedením Moritze Schlicka.

Nový!!: Novopozitivismus a Vídeňský kroužek · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Novopozitivismus a Věda · Vidět víc »

Verifikace

Verifikace (z latinského verum facere, činit pravdivým) je ověřování, kontrola pravdivosti výroku, hypotézy, argumentu, logického systému, nebo funkce přístroje konfrontací s fakty, nebo ověřování platnosti úsudku formální analýzou.

Nový!!: Novopozitivismus a Verifikace · Vidět víc »

Willard Van Orman Quine

Willard Van Orman Quine (25. června 1908 Akron, Ohio – 25. prosince 2000 Boston, Massachusetts), někdy též Willard van Orman Quine (s malým „v“), nejčastěji citován jako W. V. Quine byl americký filosof a logik, představitel analytické filosofie a filosofického naturalismu.

Nový!!: Novopozitivismus a Willard Van Orman Quine · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Novopozitivismus a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Logický empirismus, Logický positivismus, Logický pozitivismus, Neopositivismus, Neopozitivismus, Novopositivismus.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »