Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nukleáza

Index Nukleáza

Exonukleáza RecBCD z bakterie ''Escherichia coli'' Nukleáza je enzym, který hydrolyzuje fosfodiesterovou vazbu nukleových kyselin (DNA, RNA) a tím je fakticky rozkládá.

12 vztahy: Bakterie, DNA, DNáza, Enzym, Escherichia coli, Fosfodiesterová vazba, Hydrolýza, Nukleotid, Nukleová kyselina, Restrikční endonukleáza, RNA, RNáza.

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Nukleáza a Bakterie · Vidět víc »

DNA

Struktura dvoušroubovice DNA. V této formě se vyskytuje většina DNA například v lidských buňkách. Dvoušroubovice je tvořena dvěma řetězci nukleotidů Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných, u nichž hraje tuto úlohu RNA (např. RNA viry).

Nový!!: Nukleáza a DNA · Vidět víc »

DNáza

apoptózu DNáza čili deoxyribonukleáza je hydrolytický enzym (tedy hydroláza a konkrétně nukleáza), který je schopen štěpit molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA) na malé oligonukleotidy nebo přímo jednotlivé deoxyribonukleotidy.

Nový!!: Nukleáza a DNáza · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Nukleáza a Enzym · Vidět víc »

Escherichia coli

Escherichia coli (původním názvem Bacterium coli) je gramnegativní fakultativně anaerobní spory netvořící tyčinkovitá bakterie pohybující se pomocí bičíků.

Nový!!: Nukleáza a Escherichia coli · Vidět víc »

Fosfodiesterová vazba

Fosfodiesterová vazba propojující nukleotidy thymin (T) s adeninem (A), a následně s dalším adeninem skrze fosfátové skupiny(PO43-). Fosfodiesterová vazba je kovalentní propojení, ve kterém dvě hydroxylové skupiny tvoří esterové vazby na jednu fosfátovou skupinu.

Nový!!: Nukleáza a Fosfodiesterová vazba · Vidět víc »

Hydrolýza

Hydrolýza je rozkladná reakce, při které se spotřebovává voda (při každém kroku jedna molekula); např.

Nový!!: Nukleáza a Hydrolýza · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: Nukleáza a Nukleotid · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: Nukleáza a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Restrikční endonukleáza

E. coli'' Restrikční endonukleáza či restrikční enzym je enzym, který štěpí DNA (tzn. nukleáza), a to na určitých specifických místech (tzv. restrikčních místech) na řetězci DNA.

Nový!!: Nukleáza a Restrikční endonukleáza · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Nukleáza a RNA · Vidět víc »

RNáza

RNáza A – struktura enzymu RNáza P – struktura enzymu RNáza (též ribonukleáza) je enzym ze skupiny nukleáz, který štěpí řetězce ribonukleové kyseliny (RNA).

Nový!!: Nukleáza a RNáza · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Nukleasa, Nukleasy, Nukleázy.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »