Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nukleotid

Index Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

41 vztahy: Acetylkoenzym A, Adenin, Adenosin, Adenosindifosfát, Adenosinmonofosfát, Adenosintrifosfát, Anhydrid, Buňka, Cyklický adenosinmonofosfát, Cytidintrifosfát, Cytosin, Deoxyribóza, Deoxyribonukleotid, Endergonická reakce, Energie, Flavinadenindinukleotid, Fosforylace, Gibbsova volná energie, Guanin, Guanosindifosfát, Guanosintrifosfát, Hydrolýza, Koenzym A, Kofaktor (biochemie), Kondenzace (chemie), Kyselina fosforečná, Monosacharidy, Nikotinamidadenindinukleotid, Nikotinamidadenindinukleotidfosfát, Nukleosid, Nukleová báze, Nukleová kyselina, Pentóza, Purin, Pyrimidin, Reaktant, Ribóza, Ribonukleotid, Thymin, Uracil, Uridintrifosfát.

Acetylkoenzym A

Vzorec acetyl-CoA; vlevo je přes atom síry navázaná acetyl skupina Acetylkoenzym A (zkratka acetyl-CoA) je makroergická sloučenina účinná v celé škále metabolických reakcí, kde je výchozím metabolitem zejména pro β-oxidaci mastných kyselin a pro biosyntézu lipidů v těle.

Nový!!: Nukleotid a Acetylkoenzym A · Vidět víc »

Adenin

Adenin, dříve též vitamín B4, je heterocyklická sloučenina o sumárním vzorci C5N5H5 a relativní molekulové hmotnosti 135,125.

Nový!!: Nukleotid a Adenin · Vidět víc »

Adenosin

Adenosin je nukleosid složený z molekuly nukleové báze adeninu a cukru ribózy.

Nový!!: Nukleotid a Adenosin · Vidět víc »

Adenosindifosfát

Adenosindifosfát (ADP) je jeden z nukleotidů.

Nový!!: Nukleotid a Adenosindifosfát · Vidět víc »

Adenosinmonofosfát

Adenosinmonofosfát (AMP, případně přesněji 5'-adenosinmonofosfát) je nukleotid složený z nukleové báze adeninu, cukru ribózy a jedné fosfátové skupiny.

Nový!!: Nukleotid a Adenosinmonofosfát · Vidět víc »

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Nukleotid a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Anhydrid

Anhydrid je chemická sloučenina odvozená od jiné sloučeniny tak, že z původní sloučeniny je odebrán libovolný počet molekul vody.

Nový!!: Nukleotid a Anhydrid · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Nukleotid a Buňka · Vidět víc »

Cyklický adenosinmonofosfát

Cyklický adenosinmonofosfát (cAMP, cyklický AMP) je derivátem adenosintrifosfátu (ATP) a většina prokaryotických i eukaryotických buněk ho využívá jako vnitrobuněčného druhého posla v řadě signálních drah.

Nový!!: Nukleotid a Cyklický adenosinmonofosfát · Vidět víc »

Cytidintrifosfát

Cytidintrifosfát (CTP) je (ribo)nukleotid složený z cukru ribózy, tří fosfátových skupin a nukleové báze cytosinu.

Nový!!: Nukleotid a Cytidintrifosfát · Vidět víc »

Cytosin

Cytosin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze.

Nový!!: Nukleotid a Cytosin · Vidět víc »

Deoxyribóza

Deoxyribóza (podle staršího názvosloví též deoxyribosa) je monosacharid.

Nový!!: Nukleotid a Deoxyribóza · Vidět víc »

Deoxyribonukleotid

Deoxyadenosinmonofosfát (dAMP), tedy deoxyribonukleotid složený z deoxyribózy, adeninu a jedné fosfátové skupiny Deoxyribonukleotid je nukleotid, složený z nukleové báze (A, C, G, T, U), monosacharidu deoxyribózy a jedné či více fosfátových skupin.

Nový!!: Nukleotid a Deoxyribonukleotid · Vidět víc »

Endergonická reakce

Endergonické reakce, též děje nebo procesy, které jsou (samy o sobě) za fysiologických podmínek energeticky nevýhodné (změna Gibbsovy energie je positivní, ΔG > 0) a mohou tedy probíhat pouze v případě, že jsou bezprostředně spřaženy s reakcí (dějem), který jí energii dodává.

Nový!!: Nukleotid a Endergonická reakce · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Nukleotid a Energie · Vidět víc »

Flavinadenindinukleotid

Flavinadenindinukleotid (FAD či FADH2, případně riboflavinadenosindifosfát) je prostetická skupina obsahující vitamín B2(riboflavin) navázáný na adenosindifosfát (ADP).

Nový!!: Nukleotid a Flavinadenindinukleotid · Vidět víc »

Fosforylace

Fosforylovaný serinový zbytek Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO) na proteiny nebo jiné organické molekuly.

Nový!!: Nukleotid a Fosforylace · Vidět víc »

Gibbsova volná energie

Volná entalpie, jinak řečeno Gibbsova volná energie či jen Gibbsova energie nebo Gibbsova funkce, je jedním z termodynamických potenciálů, tedy extenzivní stavová termodynamická veličina s rozměrem energie.

Nový!!: Nukleotid a Gibbsova volná energie · Vidět víc »

Guanin

Guanin je heterocyklická sloučenina, purinová dusíkatá báze.

Nový!!: Nukleotid a Guanin · Vidět víc »

Guanosindifosfát

thumb Guanosindifosfát (GDP) je nukleotid, jehož molekula se skládá z monosacharidu ribózy, báze guaninu a dvou fosfátových skupin.

Nový!!: Nukleotid a Guanosindifosfát · Vidět víc »

Guanosintrifosfát

Guanosintrifosfát (GTP) je nukleotid s třemi fosfátovými skupinami, který je možno považovat za analog ATP.

Nový!!: Nukleotid a Guanosintrifosfát · Vidět víc »

Hydrolýza

Hydrolýza je rozkladná reakce, při které se spotřebovává voda (při každém kroku jedna molekula); např.

Nový!!: Nukleotid a Hydrolýza · Vidět víc »

Koenzym A

Koenzym A Ten samý vzorec s jednotlivými vyznačenými složkami této molekuly; 1: 3'-fosfoadenosin. 2: difosfát, organofosfát anhydrid. 3: kyselina pantoová. 4: β-alanin. 5: β-cystamin. 1+2: 3'-fosfoadenosin-5'difosfát. 3+4: kyselina pantothenová. 3+4+5: pantethein. Koenzym A (zkratka CoA či CoA-SH) je koenzym, který se skládá z adenosindifosfátu, kyseliny pantoové, β-alaninu a cysteaminu, přičemž tři poslední jmenované složky jsou spojeny peptidovými vazbami.

Nový!!: Nukleotid a Koenzym A · Vidět víc »

Kofaktor (biochemie)

Kofaktor je nízkomolekulová neaminokyselinová struktura, která spolu s řetězcem (nebo řetězci) aminokyselin (tedy s bílkovinou) tvoří tzv.

Nový!!: Nukleotid a Kofaktor (biochemie) · Vidět víc »

Kondenzace (chemie)

Kondenzace je obecně organická reakce, při které ze dvou výchozích organických molekul vzniká jedna větší molekula a odštěpuje se nízkomolekulární sloučenina (voda, chlorovodík nebo amoniak).

Nový!!: Nukleotid a Kondenzace (chemie) · Vidět víc »

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná je trojsytná kyselina, tzn.

Nový!!: Nukleotid a Kyselina fosforečná · Vidět víc »

Monosacharidy

Krystaly D-glukosy zobrazené pomocí mikroskopie Nomarského diferenčního interferenčního kontrastu Monosacharidy (z řečtiny monos: jednoduchý, sacchar: cukr) jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší.

Nový!!: Nukleotid a Monosacharidy · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotid

Nikotinamidadenindinukleotid, zkráceně NAD, je koenzym skládající se z nikotinamidu, adeninu, dvou molekul ribosy a dvou fosfátů, jež jsou navzájem propojeny jako nukleotidy (adenosindifosfát, na nějž je navázána ribosa a za ní nikotinamid).

Nový!!: Nukleotid a Nikotinamidadenindinukleotid · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP+) je koenzym vyskytující se jako součást metabolismu organismů.

Nový!!: Nukleotid a Nikotinamidadenindinukleotidfosfát · Vidět víc »

Nukleosid

Nukleosidy jsou glykosylaminy složené z nukleové báze a sacharidu, obyčejně D-ribózy nebo 2-deoxy-D-ribózy.

Nový!!: Nukleotid a Nukleosid · Vidět víc »

Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

Nový!!: Nukleotid a Nukleová báze · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: Nukleotid a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Pentóza

Pentóza (dříve běžně pentosa) je obecný název monosacharidů, jejichž základ sestává z pětičlenných heterocyklů s jedním heteroatomem kyslíku.

Nový!!: Nukleotid a Pentóza · Vidět víc »

Purin

Purin je dusíkatá heterocyklická sloučenina tvořená kondenzovaným pyrimidinovým a imidazolovým kruhem.

Nový!!: Nukleotid a Purin · Vidět víc »

Pyrimidin

Pyrimidin je heterocyklická aromatická organická sloučenina podobná benzenu a pyridinu, obsahuje dva atomy dusíku na pozicích 1 a 3 v šestičlenném kruhu.

Nový!!: Nukleotid a Pyrimidin · Vidět víc »

Reaktant

Reaktant je látka, která vstupuje do chemické reakce a mění se na produkt(y) reakce.

Nový!!: Nukleotid a Reaktant · Vidět víc »

Ribóza

Ribóza (podle staršího názvosloví též ribosa) je monosacharid ze skupiny aldopentóz.

Nový!!: Nukleotid a Ribóza · Vidět víc »

Ribonukleotid

Ribonukleotid je nukleotid složený z nukleové báze (A, C, G, T neboU), monosacharidu ribózy a jedné či více fosfátových skupin.

Nový!!: Nukleotid a Ribonukleotid · Vidět víc »

Thymin

Thymin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze, která je v RNA ve většině případů nahrazena uracilem.

Nový!!: Nukleotid a Thymin · Vidět víc »

Uracil

Uracil je heterocyklická sloučenina odvozená od pyrimidinu.

Nový!!: Nukleotid a Uracil · Vidět víc »

Uridintrifosfát

Uridintrifosfát (UTP) je (ribo)nukleotid složený z cukru ribózy, tří fosfátových skupin a nukleové báze uracilu.

Nový!!: Nukleotid a Uridintrifosfát · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Nukleotidy.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »