Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nukleová báze

Index Nukleová báze

Párování komplementárních bází - zde G a C Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin.

28 vztahy: Adenin, Adenosin, Cytidin, Cytosin, Dihydrouridin, DNA polymeráza, Guanin, Guanosin, Hypoxantin, Inosin, Komplementarita, Nukleová kyselina, Párování bází, Pseudouridin, Purin, Pyrimidin, Replikace DNA, Science, Sekvence DNA, Thymin, Transkripce, Transkripce (DNA), Translace (biologie), Uracil, Uridin, Vodíková vazba, Xantin, 5-Methyluridin.

Adenin

Adenin, dříve též vitamín B4, je heterocyklická sloučenina o sumárním vzorci C5N5H5 a relativní molekulové hmotnosti 135,125.

Nový!!: Nukleová báze a Adenin · Vidět víc »

Adenosin

Adenosin je nukleosid složený z molekuly nukleové báze adeninu a cukru ribózy.

Nový!!: Nukleová báze a Adenosin · Vidět víc »

Cytidin

Cytidin je nukleosid složený z nukleové báze cytosinu a pětiuhlíkatého cukru ribózy.

Nový!!: Nukleová báze a Cytidin · Vidět víc »

Cytosin

Cytosin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze.

Nový!!: Nukleová báze a Cytosin · Vidět víc »

Dihydrouridin

Dihydrouridin (5,6-dihydrouracil, zkratka: D) je pyrimidinový nukleosid vznikající z uracilu přidáním dvou atomů vodíku.

Nový!!: Nukleová báze a Dihydrouridin · Vidět víc »

DNA polymeráza

Průběh replikace pomocí DNA polymerázy, znázorněna oprava chyb DNA polymeráza je označení pro takový enzym účastnící se replikace DNA, který katalyzuje polymeraci řetězce DNA.

Nový!!: Nukleová báze a DNA polymeráza · Vidět víc »

Guanin

Guanin je heterocyklická sloučenina, purinová dusíkatá báze.

Nový!!: Nukleová báze a Guanin · Vidět víc »

Guanosin

Guanosin je nukleosid složený z nukleové báze guaninu a pětiuhlíkatého cukru ribózy.

Nový!!: Nukleová báze a Guanosin · Vidět víc »

Hypoxantin

Hypoxantin Hypoxantin je purin, který vzniká oxidativní deaminací adeninu.

Nový!!: Nukleová báze a Hypoxantin · Vidět víc »

Inosin

Inosin Inosin je nukleosid, který se skládá z ribózy a hypoxantinu navázaného na ribózu β-N9-glykosidickou vazbou.

Nový!!: Nukleová báze a Inosin · Vidět víc »

Komplementarita

Komplementarita (z lat. complementum, doplněk) označuje dvojici postojů, pohledů nebo pojmů, které se navzájem podmiňují a doplňují, ale zároveň též vylučují.

Nový!!: Nukleová báze a Komplementarita · Vidět víc »

Nukleová kyselina

Nukleová kyselina je biochemická makromolekulární látka tvořená polynukleotidovým řetězcem, který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.

Nový!!: Nukleová báze a Nukleová kyselina · Vidět víc »

Párování bází

Párování bází je označení pro způsob, jímž jsou nukleové báze (ať v DNA či v RNA) navzájem pospojovány pomocí vodíkových můstků.

Nový!!: Nukleová báze a Párování bází · Vidět víc »

Pseudouridin

Pseudouridin Pseudouridin (Ψ, systematicky 5-β-D-ribofuranosyluracil či 5-ribosyluracil) je neobvyklý nukleosid tvořený ribózou a uracilem, jenž je připojen na ribózu C-glykosidickou vazbou.

Nový!!: Nukleová báze a Pseudouridin · Vidět víc »

Purin

Purin je dusíkatá heterocyklická sloučenina tvořená kondenzovaným pyrimidinovým a imidazolovým kruhem.

Nový!!: Nukleová báze a Purin · Vidět víc »

Pyrimidin

Pyrimidin je heterocyklická aromatická organická sloučenina podobná benzenu a pyridinu, obsahuje dva atomy dusíku na pozicích 1 a 3 v šestičlenném kruhu.

Nový!!: Nukleová báze a Pyrimidin · Vidět víc »

Replikace DNA

Replikovaná DNA musí být nejprve rozdělena na 2 jednovláknové řetězce Replikace DNA je proces tvorby kopií molekuly deoxyribonukleové kyseliny (DNA), čímž se genetická informace přenáší z jedné molekuly DNA (templát, matrice) do jiné molekuly stejného typu (tzv. replika).

Nový!!: Nukleová báze a Replikace DNA · Vidět víc »

Science

Časopis Science (stará obálka) Science (věda) je akademický časopis Americké asociace pro vědecký pokrok a je považován za jeden ze světově nejprestižnějších vědeckých časopisů.

Nový!!: Nukleová báze a Science · Vidět víc »

Sekvence DNA

část sekvence DNA Sekvence DNA nebo genetická sekvence je posloupnost písmen představujících primární strukturu reálné nebo hypotetické molekuly či vlákna DNA, které má kapacitu nést informaci.

Nový!!: Nukleová báze a Sekvence DNA · Vidět víc »

Thymin

Thymin je heterocyklická sloučenina, pyrimidinová nukleová báze, která je v RNA ve většině případů nahrazena uracilem.

Nový!!: Nukleová báze a Thymin · Vidět víc »

Transkripce

Transkripce (z lat. trans + scribere přepsat, vylíčit) má několik významů.

Nový!!: Nukleová báze a Transkripce · Vidět víc »

Transkripce (DNA)

Vlákno DNA, od něhož vybíhají jednotlivé provazce právě vznikající ribozomální RNA(elektronový mikroskop, 40 000x) Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

Nový!!: Nukleová báze a Transkripce (DNA) · Vidět víc »

Translace (biologie)

Diagram zachycující translaci (anglicky) Translace je sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese).

Nový!!: Nukleová báze a Translace (biologie) · Vidět víc »

Uracil

Uracil je heterocyklická sloučenina odvozená od pyrimidinu.

Nový!!: Nukleová báze a Uracil · Vidět víc »

Uridin

Uridin je nukleosid složený z nukleové báze uracilu a cukru ribózy, které jsou na sebe napojené β-N1-glykosidickou vazbou.

Nový!!: Nukleová báze a Uridin · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Nukleová báze a Vodíková vazba · Vidět víc »

Xantin

Xantin je purinová báze vyskytující se ve většině lidských tkání i v tělech jiných organismů, ale také v malém množství ve vesmíru či na meteoritech.

Nový!!: Nukleová báze a Xantin · Vidět víc »

5-Methyluridin

5-methyluridin 5-Methyluridin (též thymin ribosid, ribothymidin a m5u) je pyrimidinový nukleosid.

Nový!!: Nukleová báze a 5-Methyluridin · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Báze (biochemie), DNA báze, Nukleové báze.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »