Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Nula

Index Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

27 vztahy: Absorpční prvek, Al-Chorezmí, Anno Domini, Šedesátková soustava, Číslice, Číslo, Babylonie, Brahmagupta, Dělení, Desítková soustava, Faktoriál, Hindsko-arabská číselná soustava, Kladné a záporné číslo, Konstanta, Matematika, Mayové, Množina, Mohutnost, Násobení, Neutrální prvek, Olmékové, Poziční číselná soustava, Prázdná množina, Rok nula, Sčítání, Teorie množin, Umocňování.

Absorpční prvek

Absorpční prvek je v algebře označení pro takový prvek o algebraické struktury A s binární operací *, který pro všechna a\in A splňuje.

Nový!!: Nula a Absorpční prvek · Vidět víc »

Al-Chorezmí

Abú Abd Alláh Muhammad Ibn Músá al-Chórezmí Abú Dža'far (Chwárizmí, Chovarizmí, Choresmí),, krátce většinou al-Chwárizmí (nebo al-Chorezmí)) (asi 780–asi 850) byl perský matematik a astronom.

Nový!!: Nula a Al-Chorezmí · Vidět víc »

Anno Domini

s daty Velikonoc. Anno Domini (zkratka A. D.) znamená latinsky „léta Páně“ (L. P.) a označuje letopočet od narození Krista.

Nový!!: Nula a Anno Domini · Vidět víc »

Šedesátková soustava

Babylonské klínopisné číslice. Ve skutečnosti je tedy zápisem desítková soustava (se znaky pro 1, 10, 100, 1000)http://www.gutenberg.org/files/16161/16161-h/16161-h.htm#linkimage-0022 - „One, ten, a hundred, and a thousand, had distinct signs. Fifty had the same sign as the unit—a simple wedge. The other numbers were composed from these elements.“ používaná k vyjádření čísel často do periody 60, 600 či 3600 (modulární aritmetika s danými základy a nikoli základ číselné soustavy). Šedesátková soustava, také hexagesimální nebo sexagesimální je poziční číselná soustava (s místními hodnotami) o základu 60.

Nový!!: Nula a Šedesátková soustava · Vidět víc »

Číslice

Arabské číslice Číslice (případně cifra) je grafický znak (např. 4) používaný k zapisování čísel (např. 477).

Nový!!: Nula a Číslice · Vidět víc »

Číslo

Číslo je abstraktní entita užívaná pro vyjádření množství nebo pořadí.

Nový!!: Nula a Číslo · Vidět víc »

Babylonie

Horní část stély s Chammurapiho zákoníkem Babylonie je název jižní části Mezopotámie v dnešním Iráku, v širším smyslu pak označení dvou významných starověkých říší na Předním východě – říše starobabylonské a říše novobabylonské.

Nový!!: Nula a Babylonie · Vidět víc »

Brahmagupta

Brahmaguptova věta Brahmagupta (598 Bhinmal – 668 Udždžain) byl indický matematik a astronom, první, který užíval nulu a vyřešil množství matematických, astronomických a geometrických problémů.

Nový!!: Nula a Brahmagupta · Vidět víc »

Dělení

20 \div 4.

Nový!!: Nula a Dělení · Vidět víc »

Desítková soustava

Desítková soustava či dekadická soustava je poziční číselná soustava se základem 10.

Nový!!: Nula a Desítková soustava · Vidět víc »

Faktoriál

V matematice je faktoriál čísla n (značeno pomocí vykřičníku: n!) číslo, rovné součinu všech kladných celých čísel menších nebo rovných n, pokud je n kladné a 1 pokud n.

Nový!!: Nula a Faktoriál · Vidět víc »

Hindsko-arabská číselná soustava

Hindsko-arabská číselná soustavaDavid Eugene Smith and Louis Charles Karpinski,, 1911 nebo také hindská číselná soustava, poziční desítková číselná soustava, je celosvětově nejrozšířenější systém pro symbolickou reprezentaci čísel.

Nový!!: Nula a Hindsko-arabská číselná soustava · Vidět víc »

Kladné a záporné číslo

Záporné číslo je takové reálné číslo, které je menší než nula.

Nový!!: Nula a Kladné a záporné číslo · Vidět víc »

Konstanta

V matematice, fyzice a dalších přírodních a technických vědách se pojmem konstanta označuje nějaké pevně dané číslo (nebo neměnná veličina), jehož hodnota ovšem nemusí být známá.

Nový!!: Nula a Konstanta · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Nula a Matematika · Vidět víc »

Mayové

Mayské jazyky Mayové jsou původní obyvatelé jižního Mexika a severní části Střední Ameriky.

Nový!!: Nula a Mayové · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Nula a Množina · Vidět víc »

Mohutnost

Mohutnost množiny (také kardinalita množiny) je pojmem teorie množin vyjadřující velikost, počet prvků u konečných, ale i nekonečných množin.

Nový!!: Nula a Mohutnost · Vidět víc »

Násobení

Násobení je jedna ze čtyř základních početních operací v aritmetice.

Nový!!: Nula a Násobení · Vidět víc »

Neutrální prvek

V algebře je neutrální prvek e množiny A s binární operací \otimes takový prvek, pro nějž platí, že výsledkem operace neutrálního prvku a libovolného x ∈ A je x. V případě, že se pro operaci používá multiplikativní značení, např \cdot, je e často nazýván jednotkovým prvkem (1 \cdot x.

Nový!!: Nula a Neutrální prvek · Vidět víc »

Olmékové

Olmécká plastika, La Venta Olmékové a jejich kultura se poprvé objevili v Mexiku okolo roku 1200 př. n. l. Jejich hlavní středisko se nacházelo v oblasti Veracruz na pobřeží Mexického zálivu.

Nový!!: Nula a Olmékové · Vidět víc »

Poziční číselná soustava

Poziční číselná soustava je dnes převládající způsob písemné reprezentace čísel – dokonce pokud se dnes mluví o číselných soustavách, jsou tím obvykle myšleny soustavy poziční.

Nový!!: Nula a Poziční číselná soustava · Vidět víc »

Prázdná množina

Prázdná množina je v matematice množina, která neobsahuje žádné prvky.

Nový!!: Nula a Prázdná množina · Vidět víc »

Rok nula

Rok nula předcházející roku jedna používají některé letopočty, např.

Nový!!: Nula a Rok nula · Vidět víc »

Sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice.

Nový!!: Nula a Sčítání · Vidět víc »

Teorie množin

Teorie množin je matematická teorie, která se zabývá studiem množin.

Nový!!: Nula a Teorie množin · Vidět víc »

Umocňování

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení.

Nový!!: Nula a Umocňování · Vidět víc »

Přesměrování zde:

0, 0 (číslo), .

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »