Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Obchod neboli nákup a prodej, případně komerce, je lidská činnost, která spočívá ve směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby (barterový obchod).

33 vztahy: Autorské právo, Česko, Burza, Cena, Cenný papír, Doprava, Edgar Allan Poe, Elektronika, Embargo, Film, Globalizace, Japonsko, Kultura, Kupní smlouva, Licence, Maloobchod, Obchodní právo, Obchodník (povídka), Obchodník s cennými papíry, Peníze, Ropa, Služba, Směnný obchod, Stát, Technologie, Tržní ekonomika, Vývoz, Velkoobchod, Volný trh, Zboží, Zisk, 1840, 20. století.

Autorské právo

Autorské právo (anglicky) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv.

Nový!!: Obchod a Autorské právo · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Obchod a Česko · Vidět víc »

Burza

Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji.

Nový!!: Obchod a Burza · Vidět víc »

Cena

Cena vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky.

Nový!!: Obchod a Cena · Vidět víc »

Cenný papír

Cenný papír je listina či listinu nahrazující záznam (.

Nový!!: Obchod a Cenný papír · Vidět víc »

Doprava

Doprava je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách.

Nový!!: Obchod a Doprava · Vidět víc »

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe (19. ledna 1809, Boston – 7. října 1849, Baltimore) byl americký romantický básník, prozaik, literární teoretik a esejista.

Nový!!: Obchod a Edgar Allan Poe · Vidět víc »

Elektronika

Elektronika je elektrotechnický obor, který studuje a využívá přístrojů fungujících na principu řízení toku elektronů nebo jiných elektricky nabitých částic, zejména pomocí polovodičů.

Nový!!: Obchod a Elektronika · Vidět víc »

Embargo

Embargo je zákaz vývozu něčeho (např. suroviny, výrobku, zbraní) do nějakého státu či zákaz obchodování s tímto státem.

Nový!!: Obchod a Embargo · Vidět víc »

Film

Auguste a Louis Lumièrové Film je souhrnné označení pro kinematografii a veškeré její aspekty – umělecké, technické, komerční a společenské.

Nový!!: Obchod a Film · Vidět víc »

Globalizace

Globalizace (z angl. global, celosvětový) je dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek přes hranice států a kontinentů.

Nový!!: Obchod a Globalizace · Vidět víc »

Japonsko

Japonsko (Nihonkoku/Nipponkoku) je císařský ostrovní stát ve východní Asii.

Nový!!: Obchod a Japonsko · Vidět víc »

Kultura

Skalní malby v Gobustanu (Ázerbájdžán) (Asi 8 000 př. n. l.) Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání.

Nový!!: Obchod a Kultura · Vidět víc »

Kupní smlouva

Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Nový!!: Obchod a Kupní smlouva · Vidět víc »

Licence

Licence (lat. licet – dovolení) je právní termín, který znamená povolení nebo oprávnění k určité činnosti, zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem.

Nový!!: Obchod a Licence · Vidět víc »

Maloobchod

Prodejny luxusního zboží si zakládají na designu. Nákupní centrum ''Limbecker Platz'' v Německu. Kita-Minemachi, Tokio Mozartovy koule-shop, Salzburg Maloobchod je způsob prodeje zpravidla menšího objemu zboží konečnému spotřebiteli – tedy obchod v malém měřítku.

Nový!!: Obchod a Maloobchod · Vidět víc »

Obchodní právo

Obchodní právo (komercialistika) je soubor právních norem především soukromého práva upravující postavení obchodníků (podnikatelů) a vztahy, do nichž obchodníci (podnikatelé) vstupují (včetně vztahů, na jejichž druhé straně stojí i neobchodníci).

Nový!!: Obchod a Obchodní právo · Vidět víc »

Obchodník (povídka)

Obchodník (anglicky "The Business Man") je satirická povídka amerického spisovatele Edgara Allana Poea vydaná roku 1840.

Nový!!: Obchod a Obchodník (povídka) · Vidět víc »

Obchodník s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která svým zákazníkům zprostředkovává přístup ke kapitálovému trhu, tedy nakupuje a prodává cenné papíry.

Nový!!: Obchod a Obchodník s cennými papíry · Vidět víc »

Peníze

Peníze jsou z hlediska ekonomické teorie takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějaké ekonomice se realizuje jeho prostřednictvím.

Nový!!: Obchod a Peníze · Vidět víc »

Ropa

Ropa Těžba ropy při vietnamském pobřeží Ropa (též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů.

Nový!!: Obchod a Ropa · Vidět víc »

Služba

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu.

Nový!!: Obchod a Služba · Vidět víc »

Směnný obchod

Směnný obchod (též barterový obchod či jen barter) je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz, nebo při alespoň částečném započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou.

Nový!!: Obchod a Směnný obchod · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Obchod a Stát · Vidět víc »

Technologie

Technologie (řecky.

Nový!!: Obchod a Technologie · Vidět víc »

Tržní ekonomika

Tržní ekonomika je taková ekonomika, kde jsou ceny určovány pomocí nabídky a poptávky na trhu, za cenu, se kterou souhlasí obě strany (kupující, prodávající).

Nový!!: Obchod a Tržní ekonomika · Vidět víc »

Vývoz

Export (nebo vývoz) je objem zboží, služeb (technologií, licencí, autorských práv), který určitý stát je schopen vyrobit a vyvézt do zahraničí.

Nový!!: Obchod a Vývoz · Vidět víc »

Velkoobchod

Velkoobchodní prodejna nábytku ve Virginii, USA Velkoobchod je obchod prováděný ve velkém či větším měřítku, který není primárně určen pro koncového spotřebitele (domácnosti, jednotlivé osoby).

Nový!!: Obchod a Velkoobchod · Vidět víc »

Volný trh

Volný trh (někdy nazývaný svobodný trh) je systém nebo instituce směny, kde se ceny určují dohodou prodávajících a kupujících bez státní intervence a regulace.

Nový!!: Obchod a Volný trh · Vidět víc »

Zboží

Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji.

Nový!!: Obchod a Zboží · Vidět víc »

Zisk

Zisk je jedním ze základních ekonomických pojmů.

Nový!!: Obchod a Zisk · Vidět víc »

1840

1840 (MDCCCXL) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Obchod a 1840 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Obchod a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Komerce, Kupec, Kšeft, Nákup, Obchodník, Obchodování, Prodej.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »