Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Objektivita (filosofie)

Index Objektivita (filosofie)

Objektivita (z lat. obiectum, předmět) je kvalita či rys takového poznávání nebo popisu, které se snaží co nejvíce přiblížit svému předmětu, a tedy co nejvíce omezit vliv poznávající osoby.

7 vztahy: Aristotelés, Gnozeologie, Immanuel Kant, Kvalita, Osoba, Předmět (filosofie), Pravda.

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Objektivita (filosofie) a Aristotelés · Vidět víc »

Gnozeologie

Gnozeologie (z řeckého γνῶσις gnósis poznání + λόγος logos slovo, řeč), v anglosaské literatuře obvykle epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost) či noetika (z řec. νοήμα noéma myšlenka) je filozofická disciplína, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět.

Nový!!: Objektivita (filosofie) a Gnozeologie · Vidět víc »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22. dubna 1724 Královec – 12. února 1804 Královec) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Nový!!: Objektivita (filosofie) a Immanuel Kant · Vidět víc »

Kvalita

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, odpověď na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) – podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky quantum?) Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat měřením nebo počítáním.

Nový!!: Objektivita (filosofie) a Kvalita · Vidět víc »

Osoba

Osoba je jednotlivá rozumová bytost, často s důrazem na její jedinečnost a identitu: obvykle je to člověk s vlastním jménem, schopný se rozhodovat, jednat i odpovídat za své jednání.

Nový!!: Objektivita (filosofie) a Osoba · Vidět víc »

Předmět (filosofie)

Ve filosofii se předmětem (objektem) rozumí to, co je předmětem myšlení subjektu, na co je zaměřena jeho pozornost.

Nový!!: Objektivita (filosofie) a Předmět (filosofie) · Vidět víc »

Pravda

Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností.

Nový!!: Objektivita (filosofie) a Pravda · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Objektivita (filozofie).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »