Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Objem

Index Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

31 vztahy: Aam, Barel, Bušl, Byreta, Centimetr krychlový, Decimetr krychlový, Elipsoid, Fyzikální jednotka, Galon, Hranol, Jehlan, Koule, Krychle, Kužel, Kvádr, Litr, Matematika, Metr, Metr krychlový, Odměrný válec, Pint, Pipeta, Prostice, Prostor, Rovnice, Soustava SI, Těleso, Teorie míry, Válec, Veličina, Vodoměr.

Aam

Aam je stará holandská jednotka objemu.

Nový!!: Objem a Aam · Vidět víc »

Barel

Různé druhy barelů v německém muzeu Barel je název několika různých jednotek objemu.

Nový!!: Objem a Barel · Vidět víc »

Bušl

Tabulka měr podle vlád různých států USA, ukazující počet liber, které byla roku 1854 podle práva uvedených zemí nastavena pro jednotku bušl u různých produktů Bušl (bushel) je stará objemová a hmotnostní míra.

Nový!!: Objem a Bušl · Vidět víc »

Byreta

Klasická byreta Byreta je skleněná trubice využívaná zejména v laboratorní praxi k přesnému odměřování kapalin, např.

Nový!!: Objem a Byreta · Vidět víc »

Centimetr krychlový

Centimetr krychlový je jednotka objemu, značená cm³, patřící do soustavy SI jako násobek odvozené jednotky.

Nový!!: Objem a Centimetr krychlový · Vidět víc »

Decimetr krychlový

Pivní tuplák neboli sklenice o objemu jednoho litru Decimetr krychlový je jednotka objemu, značená dm³, patřící do soustavy SI jako násobek odvozené jednotky.

Nový!!: Objem a Decimetr krychlový · Vidět víc »

Elipsoid

Elipsoid Elipsoid je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů, jejichž poloha vůči zadanému bodu (středu) splňuje podmínky dané následující nerovnicí.

Nový!!: Objem a Elipsoid · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Objem a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Galon

Galon (anglicky gallon, zkatka gal) je název angloamerické jednotky objemu (není to jednotka SI).

Nový!!: Objem a Galon · Vidět víc »

Hranol

Pravidelný šestiboký hranol Hranol je trojrozměrné těleso s dvěma rovnoběžnými základnami, tvořenými shodnými a shodně orientovanými mnohoúhelníky, tedy vzájemně zobrazitelnými pouhým prostorovým posunutím.

Nový!!: Objem a Hranol · Vidět víc »

Jehlan

Jehlan Jehlan je trojrozměrné těleso.

Nový!!: Objem a Jehlan · Vidět víc »

Koule

euklidovském zobrazení Koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského) prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.

Nový!!: Objem a Koule · Vidět víc »

Krychle

Krychle (pravidelný šestistěn nebo také hexaedr) lidově zvaná též kostka, je trojrozměrné těleso, jehož stěny tvoří šest stejných čtverců, (osm rohů a dvanáct hran).

Nový!!: Objem a Krychle · Vidět víc »

Kužel

Obecný kužel. Rotační kužel (vlevo) a kosý kužel (vpravo). Kužel je oblé těleso, které získáme jako průnik kuželového prostoru a rovinné vrstvy.

Nový!!: Objem a Kužel · Vidět víc »

Kvádr

Kvádr je trojrozměrné těleso – rovnoběžnostěn, jehož stěny tvoří šest pravoúhlých čtyřúhelníků (zpravidla obdélníků, ale existují i speciální případy jako např. čtverec).

Nový!!: Objem a Kvádr · Vidět víc »

Litr

Litr je metrická jednotka objemu odpovídající krychlovému decimetru.

Nový!!: Objem a Litr · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Objem a Matematika · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Objem a Metr · Vidět víc »

Metr krychlový

Betonová krychle o hraně 1 metr Metr krychlový (také metr kubický, hovorově často kubík) je jednotka objemu, značená m³, patřící do soustavy SI jako odvozená jednotka.

Nový!!: Objem a Metr krychlový · Vidět víc »

Odměrný válec

Odměrný válec pro 500 ml Odměrný válec pro 100 ml Odměrný válec je plastová nebo skleněná dutá nádoba s ryskami, která je určena k odměřování přibližného objemu kapalin nebo pevných látek.

Nový!!: Objem a Odměrný válec · Vidět víc »

Pint

Pint je britská a americká jednotka objemu užívaná jak pro kapaliny tak pro sypké látky.

Nový!!: Objem a Pint · Vidět víc »

Pipeta

sada automatických pipet automatická pipeta Pipeta je laboratorní nástroj sloužící k přesnému odměřování objemů kapalin.

Nový!!: Objem a Pipeta · Vidět víc »

Prostice

Prostice je stará česká míra objemu neurčité velikosti, jenž se kdysi používala pro odměřování soli - její používání bylo doloženo např.

Nový!!: Objem a Prostice · Vidět víc »

Prostor

Prostor je obecný termín, který může mít následující významy:;ve fyzice.

Nový!!: Objem a Prostor · Vidět víc »

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

Nový!!: Objem a Rovnice · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Objem a Soustava SI · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Objem a Těleso · Vidět víc »

Teorie míry

Teorie míry je matematická disciplína, která se zabývá problémem matematického uchopení pojmu kvantity.

Nový!!: Objem a Teorie míry · Vidět víc »

Válec

Válec je v prostorové geometrii těleso, vymezené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm.

Nový!!: Objem a Válec · Vidět víc »

Veličina

Veličina je pojem používaný pro kvantitativní a kvalitativní popis reality, tj.

Nový!!: Objem a Veličina · Vidět víc »

Vodoměr

Lopatkový vodoměr Vodoměr je zařízení k měření průtočného objemu vody (spotřeba vody za zúčtovací období).

Nový!!: Objem a Vodoměr · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dutá míra, Kubatura, Obj..

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »