Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Obročí

Index Obročí

Obročí čili beneficium, také prebenda, je výraz církevního práva a znamená příjem, spojený s určitou službou (officium), postavením nebo úřadem, případně i toto postavení samo.

19 vztahy: Beneficium, Biskup, Církevní právo, Duše, Josefinismus, Kanonikát, Kanovník, Kněz, Léno, Mše, Mnohoobročnictví, Nadace, Oltářník, Papež, Patron, Reformace, Svatokupectví, Trafika (politika), Záduší.

Beneficium

Beneficium (lat. dobrodiní, prospěch) může znamenat jednak výsadu či privilegium udělené určité osobě nebo skupině osob, anebo zdroj příjmu, obvykle spojený s povinností zastávat nějaký úřad.

Nový!!: Obročí a Beneficium · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Obročí a Biskup · Vidět víc »

Církevní právo

Pojem církevní právo může znamenat.

Nový!!: Obročí a Církevní právo · Vidět víc »

Duše

Duše (od dýchat, dech) je velmi široký a často neurčitý pojem, který původně znamená princip života, to, čím se živá bytost liší od mrtvoly.

Nový!!: Obročí a Duše · Vidět víc »

Josefinismus

Císař Josef II. (1741-1790) Josefinismus (podle rakouského císaře Josefa II.) je pozdější historické označení pro rakouskou formu osvícenského absolutismu, tj.

Nový!!: Obročí a Josefinismus · Vidět víc »

Kanonikát

Kanonikát je právnická figura spojená s osobou kanovníka.

Nový!!: Obročí a Kanonikát · Vidět víc »

Kanovník

chórovém oděvu Litoměřicích Kanovník, někdy též kapitulár (lat. canonicus), je duchovní (kněz), příslušející ke katedrální kapitule nebo ke kapitulnímu chrámu nebo také označení pro kněze vykonávajícího slavnostní liturgické funkce v určitém kostele.

Nový!!: Obročí a Kanovník · Vidět víc »

Kněz

(Karnak) Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi.

Nový!!: Obročí a Kněz · Vidět víc »

Léno

Léno (latina používá dva výrazy: feudum nebo beneficium, německy: Lehn, Lehen, francouzsky: fief) byla ve středověku označována podmíněná držba půdy, nebo úřadů, na základě lenní smlouvy, která mohla být jak ústní, tak písemná.

Nový!!: Obročí a Léno · Vidět víc »

Mše

Kardinál Vlk celebruje mši tridentském ritu koná kněz úkony čelem oltáři. Mše čili mše svatá je nejdůležitější typ bohoslužby v některých křesťanských církvích.

Nový!!: Obročí a Mše · Vidět víc »

Mnohoobročnictví

Mnohoobročnictví byl nešvar rozšířený v církvi v období středověku (zejména pozdním), spočívající v držení více obročí jedním duchovním.

Nový!!: Obročí a Mnohoobročnictví · Vidět víc »

Nadace

Nadace (angl. foundation, něm. Stiftung) je podle českého práva účelové sdružení majetku, zřízené zakladatelem k dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů.

Nový!!: Obročí a Nadace · Vidět víc »

Oltářník

Oltářník nebo také altarista byl v pozdním středověku kněz ustanovený ke sloužení mší u určitého oltáře.

Nový!!: Obročí a Oltářník · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: Obročí a Papež · Vidět víc »

Patron

Patron (latinsky patronus) byl v antickém Římě pán ve vztahu ke svým klientům nebo propuštěncům.

Nový!!: Obročí a Patron · Vidět víc »

Reformace

Reformace v Evropě (1618) Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí.

Nový!!: Obročí a Reformace · Vidět víc »

Svatokupectví

Svatokupectví (též používáno simonie z latinského) je obchod s duchovními věcmi.

Nový!!: Obročí a Svatokupectví · Vidět víc »

Trafika (politika)

Trafika je znovuobjevený pojem v současném veřejném a politickém žargonu.

Nový!!: Obročí a Trafika (politika) · Vidět víc »

Záduší

Záduší (latinsky bona fabricae, německy Kirchenfabrik nebo Fabrikgut) byl majetkový fond sloužící zejména k financování nákladů na opravy a údržbu určitého kostela, ale také některých výdajů spojených s bohoslužbami (hlavně na pořízení svíček).

Nový!!: Obročí a Záduší · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Praebenda, Prebenda.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »