Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ocel

Index Ocel

Ocelový most Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku.

78 vztahy: Austenit, Automobil, ČSN, Bainit, Beton, Betonářská výztuž, Binární diagram železo-uhlík, Bor (prvek), Cementování, Chemický prvek, Chrom, Damascénská ocel, Dům, Dřevo, DIN, Ferit α, Fosfor, Hliník, Hustota, Joule, Kalení, Karbid železa, Křemík, Kelvin, Kilogram, Koroze, Korozivzdorná ocel, Ledeburit, Legování, Litina, Mangan, Martenzit, Měrná tepelná kapacita, Metalurgie, Metr krychlový, Modul pružnosti, Molybden, Most, Nikl, Niob, Nitridování, Nitrocementování, Nosná konstrukce, Obrábění, Ocelárna, Odpad, Olovo, Pascal (jednotka), Pevnost (fyzika), Plechovka, ..., Pluh, Poissonova konstanta (mechanika), Popouštění, Pružnost, Recyklace, Síra, Severní Amerika, Sklo, Slitina, Smyk, Sorbit (ocel), Stavba, Strojírenství, Strom, Stupeň Celsia, Sulfid manganatý, Surové železo, Třídy oceli, Titan (prvek), Transformátor, Tvrdost kovů, Uhlí, Uhlík, Vanad, Vápenec, Vysoká pec, Wolfram, Zirkonium. Rozbalte index (28 více) »

Austenit

Austenit je tuhý roztok uhlíku v železe γ. Je to nemagnetická fáze slitiny uhlík–železo.

Nový!!: Ocel a Austenit · Vidět víc »

Automobil

upright.

Nový!!: Ocel a Automobil · Vidět víc »

ČSN

ČSN je chráněné označení českých technických norem.

Nový!!: Ocel a ČSN · Vidět víc »

Bainit

Bainit je jehlicovitá mikrostruktura, kterou lze nalézt v uhlíkových ocelích, a která se tvoří v teplotním intervalu cca 250–550 °C.

Nový!!: Ocel a Bainit · Vidět víc »

Beton

Řez blokem betonu Ukládání betonu Beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva, plniva, vody, přísad a příměsí.

Nový!!: Ocel a Beton · Vidět víc »

Betonářská výztuž

Betonářské výztuže B500 Betonářská výztuž, výztužná vložka, betonářská ocel, měkká výztuž jsou pojmy, se kterými se lze setkat při označení plných, většinou kruhových ocelových tyčí, které se vkládají do betonu za účelem zvýšení jeho únosnosti a snížení deformací, tedy výroby železobetonu.

Nový!!: Ocel a Betonářská výztuž · Vidět víc »

Binární diagram železo-uhlík

Schéma rovnovážného binárního diagramu metastabilní soustavy Fe-Fe3C A – austenit, F – ferit, P – perlit, L – ledeburit, C – cementit, ℓ – tavenina (likvidus) Binární diagram železo-uhlík popisuje rovnovážný binární systém, ve kterém lze v závislosti na obsahu uhlíku a teplotě odečíst fázové a strukturní přeměny ve slitině železo-uhlík, tj.

Nový!!: Ocel a Binární diagram železo-uhlík · Vidět víc »

Bor (prvek)

Bor (též bór), chemická značka B, (lat. Borum) je nejlehčím z řady prvků III.

Nový!!: Ocel a Bor (prvek) · Vidět víc »

Cementování

Cementování nebo cementace je v metalurgii označení pro proces povrchového zušlechťování oceli tím, že se v povrchové vrstvě výrobku zvyšuje obsah uhlíku (do 0,25 %) resp.

Nový!!: Ocel a Cementování · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Ocel a Chemický prvek · Vidět víc »

Chrom

Chrom, chemická značka Cr, (lat. Chromium) je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň křehký kov.

Nový!!: Ocel a Chrom · Vidět víc »

Damascénská ocel

Moderní kapesní nůž s čepelí z damaškové oceli Termín damascénská ocel (podle syrského města Damašek, přes který byla dříve tato ocel zejména z Indie dovážena) označuje materiál složený z více druhů železa či oceli, na jehož leštěném nebo leptaném povrchu je zřetelná struktura těchto střídajících se vrstev.

Nový!!: Ocel a Damascénská ocel · Vidět víc »

Dům

Domy v různých zemích a kulturách Dům je stavení, zpravidla obytné.

Nový!!: Ocel a Dům · Vidět víc »

Dřevo

Dřevěné klády Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny.

Nový!!: Ocel a Dřevo · Vidět víc »

DIN

Logo DIN Sídlo DIN v Berlíně-Tiergarten Zkratka DIN znamená.

Nový!!: Ocel a DIN · Vidět víc »

Ferit α

Ferit α nebo alfa ferit je tuhý roztok uhlíku v železe α s krychlovou prostorově středěnou krystalovou mřížkou.

Nový!!: Ocel a Ferit α · Vidět víc »

Fosfor

Fosfor, chemická značka P (lat. Phosphorus, zastarale česky kostík; název se neujal) je nekovový chemický prvek, poměrně hojně se vyskytující v zemské kůře, který má zároveň důležitou roli i ve stavbě živých organizmů.

Nový!!: Ocel a Fosfor · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Ocel a Hliník · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Ocel a Hustota · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Ocel a Joule · Vidět víc »

Kalení

Kalení je způsob tepelného zpracování feritických ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nelze).

Nový!!: Ocel a Kalení · Vidět víc »

Karbid železa

Karbid železa nebo také cementit, sumární vzorec Fe3C, je sloučenina železa a uhlíku.

Nový!!: Ocel a Karbid železa · Vidět víc »

Křemík

Křemík (lat. Silicium) je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře.

Nový!!: Ocel a Křemík · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: Ocel a Kelvin · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Ocel a Kilogram · Vidět víc »

Koroze

Rez, pravděpodobně nejznámější forma '''koroze'''. Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.

Nový!!: Ocel a Koroze · Vidět víc »

Korozivzdorná ocel

Korozivzdorná ocel (slangově nerez, nerezová ocel či nerezavějící ocel) je vysocelegovaná ocel se zvýšenou odolností vůči chemické i elektrochemické korozi.

Nový!!: Ocel a Korozivzdorná ocel · Vidět víc »

Ledeburit

Ledeburit je eutektikum metastabilní soustavy Fe-Fe3C.

Nový!!: Ocel a Ledeburit · Vidět víc »

Legování

nástrojové oceli legované chromem a vanadem Legování (z něm. legieren, od lat. ligare, spojovat, svazovat) je metalurgický postup zlepšování vlastností kovu či slitiny kovů přidáním příměsi dalších látek – legur, legujících prvků.

Nový!!: Ocel a Legování · Vidět víc »

Litina

Litina je slitina železa s uhlíkem.

Nový!!: Ocel a Litina · Vidět víc »

Mangan

Mangan, chemická značka Mn, (lat. Manganum) je světle šedý, paramagnetický, tvrdý kov.

Nový!!: Ocel a Mangan · Vidět víc »

Martenzit

Martenzit je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α. Vysoká tvrdost a pevnost patří mezi jeho základní vlastnosti.

Nový!!: Ocel a Martenzit · Vidět víc »

Měrná tepelná kapacita

Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia).

Nový!!: Ocel a Měrná tepelná kapacita · Vidět víc »

Metalurgie

Ruční zpracování kovu. Bessemerův konvertor Metalurgie (česky též hutnictví; z řeckého metallourgos, pracovník s kovem http://www.ajaonline.org/sites/default/files/AJA1134Amzallag_0.pdf - Nassim Amzallag: From Metallurgy to Bronze Age Civilizations: The Synthetic Theory Používání metalurgických postupů při zpracovávání kovů je pak doloženo u mnoha kultur a civilizací. Příkladem jsou antická a středověká království, říše Středního a Blízkého východu, antický Egypt, Anatolie (dnešní Turecko), Incká říše, Řecká i Římská říše v antické Evropě, středověká Evropa, staré i středověké Japonsko, Čína a Indie, atd. Dlouho před tím, než se staly běžnými v Evropě, byly mnohé výrobní postupy a zařízení používané v metalurgii známé v Číně (jde například o vysokou pec, lití železa, výrobu oceli, ale i hydraulické kovací lisy).

Nový!!: Ocel a Metalurgie · Vidět víc »

Metr krychlový

Betonová krychle o hraně 1 metr Metr krychlový (také metr kubický, hovorově často kubík) je jednotka objemu, značená m³, patřící do soustavy SI jako odvozená jednotka.

Nový!!: Ocel a Metr krychlový · Vidět víc »

Modul pružnosti

Modul pružnosti je charakteristikou materiálu používanou při studiu pružnosti.

Nový!!: Ocel a Modul pružnosti · Vidět víc »

Molybden

Molybden, chemická značka Mo (lat. Molybdaenum) je kovový prvek 6.

Nový!!: Ocel a Molybden · Vidět víc »

Most

nejdelší visutý most na světě Most je dopravní stavba, která převádí pěší, silniční nebo železniční cestu případně vodní tok, přes překážku, kterou může být například vodní plocha (řeka, potok, moře, jezero), terénní nerovnost (údolí, rokle, strž) nebo jiná komunikace.

Nový!!: Ocel a Most · Vidět víc »

Nikl

Nikl (chemická značka Ni, lat. Niccolum) je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov.

Nový!!: Ocel a Nikl · Vidět víc »

Niob

Niob (chemická značka Nb) je kovovým, přechodným prvkem 5. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Ocel a Niob · Vidět víc »

Nitridování

Nitridování je chemické vytvrzení povrchu zušlechtěné oceli nasycením dusíkem.

Nový!!: Ocel a Nitridování · Vidět víc »

Nitrocementování

Nitrocementování je termochemický proces, sycení povrchu oceli uhlíkem a dusíkem současně v kyanidových solných lázních při teplotě 750 až 850 °C (po nasycení povrchu následuje ihned kalení), nebo v plynné atmosféře s přísadou čpavku při teplotách 800 až 880 °C.

Nový!!: Ocel a Nitrocementování · Vidět víc »

Nosná konstrukce

Ocelová nosná konstrukce budovy Dřevěná nosná konstrukce lodního trupu Nosná konstrukce je základní část, zejména stavební (např. zdivo budovy) či strojní (např. rám lodi) konstrukce, která zajišťuje její potřebnou únosnost, tuhost a trvanlivost.

Nový!!: Ocel a Nosná konstrukce · Vidět víc »

Obrábění

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu.

Nový!!: Ocel a Obrábění · Vidět víc »

Ocelárna

Ocelárna je specializovaný hutnický provoz pro výrobu oceli.

Nový!!: Ocel a Ocelárna · Vidět víc »

Odpad

Fotografie odpadu ve slumu v Jakartě Příklad odpadu, produkovaného běžnou domácností Odpad na skládce Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Nový!!: Ocel a Odpad · Vidět víc »

Olovo

Olovo chemická značka: Pb (lat. Plumbum) je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku.

Nový!!: Ocel a Olovo · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Ocel a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Pevnost (fyzika)

Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.

Nový!!: Ocel a Pevnost (fyzika) · Vidět víc »

Plechovka

Prázdná plechovka Plechovka lidově nazývaná též piksla, je nádoba vyrobená z plechu.

Nový!!: Ocel a Plechovka · Vidět víc »

Pluh

Různé druhy pluhů (Meyers Konversations-Lexikon) Pluh je oradlo, tedy zařízení umožňující obdělávání zemědělské půdy orbou.

Nový!!: Ocel a Pluh · Vidět víc »

Poissonova konstanta (mechanika)

Ilustrace vztahu mezi podélnou a příčnou deformací Poissonova konstanta označuje poměr relativního prodloužení tyče k jejímu relativnímu příčnému zkrácení – zúžení při namáhání tahem.

Nový!!: Ocel a Poissonova konstanta (mechanika) · Vidět víc »

Popouštění

Popouštěcí barvy na povrchu oceli Popouštění je tepelné zpracování oceli, během něhož se vhodným ohřevem ovlivňují její vlastnosti, zejména se odstraňuje vnitřní pnutí po předchozím kalení.

Nový!!: Ocel a Popouštění · Vidět víc »

Pružnost

Pružnost (též elasticita či tuhost) je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí.

Nový!!: Ocel a Pružnost · Vidět víc »

Recyklace

Symbol recyklace Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití.

Nový!!: Ocel a Recyklace · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Ocel a Síra · Vidět víc »

Severní Amerika

Severní Amerika (anglicky North America, španělsky América del Norte nebo Norteamérica, francouzsky Amérique du Nord, nizozemsky Noord-Amerika, papiamentsky Nort Amerika, grónsky Amerika Avannarleq) je světadíl nacházející se zcela na západní a severní polokouli.

Nový!!: Ocel a Severní Amerika · Vidět víc »

Sklo

Vltavín (moldavit), přírodní sklo, které vzniklo po dopadu meteoritu v Německu Sklo je obecně homogenní a amorfní (tj. ne krystalická) pevná látka.

Nový!!: Ocel a Sklo · Vidět víc »

Slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku.

Nový!!: Ocel a Slitina · Vidět víc »

Smyk

* smyk (mechanika), fyzikální oblast, střih či posun na soumezném řezu, tečně, v jeho rovině.

Nový!!: Ocel a Smyk · Vidět víc »

Sorbit (ocel)

Sorbit je stabilní strukturní složka soustavy Fe-Fe3C.

Nový!!: Ocel a Sorbit (ocel) · Vidět víc »

Stavba

Velká čínská zeď, největší stavba v dějinách lidstva Pojem stavba podle stavebního zákona (SZ).

Nový!!: Ocel a Stavba · Vidět víc »

Strojírenství

diferenciálem vozu Porsche Cayenne Strojírenství je technický obor, který je postaven na základech fyziky a nauky o materiálech.

Nový!!: Ocel a Strojírenství · Vidět víc »

Strom

Nejvyšší strom světa - sekvoj vždyzelená krytosemenná rostlina Borovice pinie Ovocné stromy se pěstují pro plody (např. hruška) Tříděné a omítané řezivo (Dřevo je velmi důležitou surovinou) Strom je růstová forma vyšších rostlin.

Nový!!: Ocel a Strom · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Ocel a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Sulfid manganatý

Sulfid manganatý (chemický vzorec MnS) je nejčastěji červenorůžová nebo růžová práškovitá látka, nerozpustná ve vodě,ovšem rozpustná v roztocích kyselin na soli manganaté.

Nový!!: Ocel a Sulfid manganatý · Vidět víc »

Surové železo

Odlité polotovary surového železa - tzv. housky Roztavené surové železo. Surové železo se vyrábí ve vysoké peci tavením železné rudy s koksem, vápencem a dalšími přísadami.

Nový!!: Ocel a Surové železo · Vidět víc »

Třídy oceli

Třídy oceli určují její vlastnosti a jakost.

Nový!!: Ocel a Třídy oceli · Vidět víc »

Titan (prvek)

Titan, chemická značka Ti, (lat. Titanium) je šedý až stříbřitě bílý, lehký kov, poměrně hojně zastoupený v zemské kůře.

Nový!!: Ocel a Titan (prvek) · Vidět víc »

Transformátor

Transformátor VN transformátor z televizního přijímače s výstupním napětím 25KV. Transformátor jednofázový - schematická značka Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce.

Nový!!: Ocel a Transformátor · Vidět víc »

Tvrdost kovů

Tvrdost kovů je mechanická vlastnost materiálu, vyjadřující odpor proti vnikání (zkušebního) tělesa do povrchu.

Nový!!: Ocel a Tvrdost kovů · Vidět víc »

Uhlí

Uhlí - antracit Příklad možného složení uhlí Uhlí (lidově či nářečně též uhel) je hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá hornina.

Nový!!: Ocel a Uhlí · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Ocel a Uhlík · Vidět víc »

Vanad

Vanad, chemická značka V, (lat.Vanadium) je spolu s niobem a tantalem členem 5.

Nový!!: Ocel a Vanad · Vidět víc »

Vápenec

tureckém Pamukkale '''Vápenec''' ''(Malá Amerika v Českém Krasu)'' Vápenec je jemnozrnná až celistvá sedimentární hornina.

Nový!!: Ocel a Vápenec · Vidět víc »

Vysoká pec

Vysoká pec je metalurgické zařízení, sloužící k výrobě surového železa redukcí z železných rud.

Nový!!: Ocel a Vysoká pec · Vidět víc »

Wolfram

Wolfram (chemická značka W) je šedý až stříbřitě bílý, velmi těžký a mimořádně obtížně tavitelný kov (jeho teplota tání je nejvyšší ze všech kovů a po uhlíku druhá nejvyšší z prvků). Hlavní uplatnění nalézá jako složka různých slitin, v čisté formě se s ním běžně setkáváme jako s materiálem pro výrobu žárovkových vláken.

Nový!!: Ocel a Wolfram · Vidět víc »

Zirkonium

Zirkonium, chemická značka Zr, (lat. zirconium) je šedý až stříbřitě bílý, kovový prvek, mimořádně odolný proti korozi.

Nový!!: Ocel a Zirkonium · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Chemicko-tepelné zpracování oceli, Fáze oceli, Ocelářství, Uhlíková ocel.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »